Lubor Hájek

* 5. 5. 1921, Nové Strašecí (Rakovník), Česká republika (Czech Republic)
† 2. 3. 2000
historik umění, orientalista

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01033069
VIAF: 6051434

poznámka:
PhDr. CSc.

Lubor Hájek

Studoval na FF UK v Praze obory indologie a srovnávací vědy náboženské, 1949 získal titul PhDr. Založil studia mimoevropského umění v poválečném Československu. Třicet pět let pracoval jako vedoucí sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze a vybudoval ji od nulových základů na standardní evropskou úroveň (asi 12 000 sbírkových předmětů) – a to i ve srovnání se sbírkami zemí s bohatou koloniální minulostí, jako jsou Británie, Francie nebo Holandsko.

Lubor Hájek

 

Lubor Hájek

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, indologie

Lubor Hájek

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Lubor Hájek

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Poznámky ke knize W. a B. Formanových a L. Hájka, Výtvarné umění, 7, 3, 139-143
  1960   A. Hoffmeister, L. Hájek: Současné čínské umění..., Výtvarná práce
  1990   Monolit, Revolver Revue, 169-176
  1992   Ecce homo! (S Luborem Hájkem o tajemné sošce), Revolver Revue, 209-222
  2000   Slova váznou - Rozloučení s Lubomírem Hájkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2010   Lidé kolem umění, Via artis, via vitae, 663-688
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Hana a Lubor Hájkovi
  2000   Lubor Hájek (PhDr.), Národní galerie v Praze, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Lubor Hájek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Chinesische kunst, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1958   Utamaro (Das Porträt im Japanischen Holzschnitt), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  2002   Bambusy v tušové malbě ze Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha

Lubor Hájek

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Ajit Chakravarti: Sochy, kresby, grafika, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Hermína Melicharová, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Jaromír Skřivánek: Obrazy z Indie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Prabha Panwarová: Batikované obrazy
  1988   Ladislav Čepelák: Grafika 1986 - 1988
  1990   Bedřich Forman, Národní knihovna České republiky, Praha
  1993   Kryštof Trubáček: Totální velbloud / Total Camel
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Z čínské malířské akademie, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
  1955   Indické sochařství (Výstava uměleckých fotografií a drobných plastik)
  1961   Umělecké památky Asie ze sbírek Národní galerie a Náprstkova muzea v Praze
  1973   Japonské dřevořezy, Památník národního písemnictví, Praha
  1973   Umění staré Mezopotámie ze sbírek Iráckého národního muzea v Bagdádu, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   Figurální malba Dálného východu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Orientální závěsy (ze sbírek Národní galerie v Praze), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1985   Čínské hrobové figury ve sbírkách Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Nejstarší čínské umění ve sbírkách Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Čínská keramika ze sbírek Národní galerie v Praze / Chinese Ceramics From the Collections of the National Gallery in Prague, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat. (1961)   Japonské grafické umění (Výstava pořádaná k 200. výročí narození Kacušiky Hokusaje), Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Testament Mistra Wu, Kovalam, Praha 8
  2002   Bambusy v tušové malbě ze Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Anonymní čínský obraz z doby Sungů, Umění, 299-307
  1953   K otázce starých čínských bronzů, Umění, 152-175
  1953   K uvedení sbírek orientálního umění do Národní galerie, Výtvarné umění, 324-326
  1954   K instalaci čínské výstavy, Výtvarná práce, 10
  1955   Dvě knihy o Číně, Výtvarné umění, 473-473
  1955   Výstava indického umění, Výtvarná práce, 12
  1955   Z nových knih, Výtvarná práce
  1956   Ilustrační umění Íránu, Výtvarná práce, 12
  1956   Indický malíř Husain, Výtvarná práce
  1956   Světové výročí japonského malíře Sesšú, Výtvarná práce
  1957   Zemřel Čchi Paj-š´, Výtvarná práce
  1958   Jaroslav Bejček, Výtvarná práce
  1958   Umění egyptské nebo moderní?, Výtvarná práce-10
  1959   Čína v dílech čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 13-13
  1959   Vietnamské umění, Výtvarná práce, 12
  1961   Cyklus Hirošima, Výtvarné umění, 441-445
  1961   Činské umění v renesančním zámku, Výtvarná práce
  1961   Umění Afriky, Výtvarná práce
  1977   K dialogu umění Dálného východu a Evropy, Umění a řemesla, 22-28
  1990   Šun-Ga japonské erotické obrazy, Revolver Revue, 147-168
  1992   Ecce homo! (S Luborem Hájkem o tajemné sošce), Revolver Revue, 209-222
  1995   O Sbírce orientálního umění v Národní galerii, Kritická příloha Revolver Revue, 36-47
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995/06   Kritická příloha Revolver Revue (2), 2, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Mistrovská díla asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha

Lubor Hájek

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1977/12/08 - 1978/01/29   Kijóši Saitó: Grafika, Palác Kinských, Praha
1981/10/30 - 1981/11/29   Rabíndranáth Thákur (1861 - 1941): Malby, Galerie U Řečických, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1955/01 - 1955/02   Indické sochařství (Výstava uměleckých fotografií a drobných plastik), Valdštejnská jízdárna, Praha
1955/02   Čínské užité umění, Dům U Hybernů, Praha
1955/05 - 1955/07   Odlitky čínských reliéfů a soubor čínských malířů (dar vlády ČLR), Městská knihovna Praha, Praha
1956/04/14 - 1956/05/06   Iranská miniatura, Palác Kinských, Praha
1956/08/03 -   Z umělecké dílny Jung-Pao-Čaj, Galerie Československý spisovatel, Praha
1957/02 - 1957/04   Staré čínské nástěnné malby, Slovanský ostrov, Praha
1958/06/20 - 1958/08   Čínské umělecké památky, Zámek Troja, Praha
1959/04 - 1959/09   Přírůstky čínského umění v Národní galerii v Praze, Zámek Troja, Praha
1959/10/08 - 1959/11   Čchi Paj-š': Výstava k 10. výročí vzniku čínské lidové republiky, Palác Kinských, Praha
1961/11/03 - 1961/12/03   Japonské grafické umění: Výstava pořádaná k 200. výročí narození Kacušiky Hokusaje, Palác Kinských, Praha
1962/05/16 - 1962/08/26   Keramika Asie, Afriky, Ameriky a Oceánie, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1962/10 - 1962/11   Restaurované čínské malby, Městská knihovna Praha, Praha
1965/07/17   Indické miniatury 17.-19. století, Obecní dům, Praha
1966/04/05 - 1966/05/15   Kaligrafie a obrazy Dálného Východu, Palác Kinských, Praha
1970 -1970/09/27   Zvířecí styl: Starověké umění euroasijských zemí, Palác Kinských, Praha
1973/07/10 - 1973/08/12   Umění staré Mezopotámie, Šternberský palác, Praha
1976/01/27 - 1976/03/15   3 000 let mexického umění, Dům U Hybernů, Praha
1977/07/08 - 1977/09/04   Orientální umění ze sbírek Národní galerie v Praze - obrazy, sochy, koberce - z novějších zisků, Valdštejnská jízdárna, Praha
1979/01/26 - 1979/02/25   Moderní indické umění, Městská knihovna Praha, Praha
1981/10/08 - 1981/11/22   Z přírůstků sbírky orientálního umění, Jiřský klášter, Praha
1982/03/18 - 1982/05/16   Sbírka orientálního umění - přírůstky II.- Kaligrafie, dřevořez, keramika, Jiřský klášter, Praha
1985   Čínské hrobové figury ve sbírkách Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Praha
1986/06 - 1986/09   Umění ohně: Techniky keramického umění, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
nevýtvarná
termín   název výstavy, místo konání
1978/03/21 - 1978/05/29   Památky neolitu na území Srbska, Vojvodiny a Kosova, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha

Lubor Hájek

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1961/05/17 -   Hermína Melicharová: Kniha a knižní Ilustrace, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1970/10/15 - 1970/12/13   Indie v díle Jaroslava Hněvkovského, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1989/04/18 - 1989/05/05   Ladislav Čepelák: Grafika 1986 - 1988, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1955/02   Čínské užité umění, Dům U Hybernů, Praha
1962/02/09 -   Japonské grafické umění, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1973   Japonské dřevořezy, Památník národního písemnictví, Praha
1978/06/22 - 1978/10/01   Umění asijských národů ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1981/05/21 - 1981/09   Orientální závěsy ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní a koncertní síň Klára, Cheb (Cheb)
1982/10/07 - 1982/12/05   Keramika a hedvábí Dálného východu, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1984/05/10 - 1985/07/01   Čínské hrobové figury a klasické japonské dřevořezy, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)

Lubor Hájek

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1962/04/01 -   Japonské grafické umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)