Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

rok vzniku: 1862
obec: Praha
adresa: Betlémské náměstí 1
PSČ: 110 00
www: www.nm.cz

heslo:

Náprstkovo muzeum, které nese v podtitulu charakteristiku shromažďovaných exponátů (muzeum asijských, afrických a amerických kultur), často ukrývá ve svých depozitářích předměty, které s oficiálním zaměřením na první pohled příliš nekorespondují. Jsou to většinou pozůstatky původních muzejních sbírek, které unikly pozornosti kurátorů, když sbírky třídili a předávali jiným institucím. Vojta Náprstek otevřel své soukromé muzeum v roce 1874 jako průmyslové. Mělo za cíl seznamovat návštěvníky s nejnovějšími vynálezy, postupy a technikami. Jen okrajově sbíral předměty etnografické nebo uměleckého řemesla, které však měly dokumentovat především technický pokrok. Nakonec však tyto předměty - dary cestovatelů a Čechů žijících především v Americe, početně převážily nad předměty technickými, a ty pak byly během první poloviny 20. století předány podle svého charakteru do odpovídajících muzeí. V rámci knihovny muzea však zůstaly zachovány obrazové fondy, které se netýkaly jen mimoevropských kultur, ba právě naopak. Tvoří je jednak grafika, stereoskopické snímky a fotografie, přičemž tematicky jsou velmi početné portréty známých i neznámých osobností.

Vojta Náprstek, jeho rodina a přátelé, Národní muzeum, Praha 2016