Vojta Náprstek

* 17. 4. 1826, Praha, Česká republika (Czech Republic)
1. 9. 1894, Praha, Česká republika (Czech Republic)
mecenáš, cestovatel

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Vlastním jménem Adalbert Fingerhut patří k nejvýznamnějším pražským osobnostem především druhé poloviny 19. století. Jako aktivní účastník revolucí v roce 1848 ve Vídni a Praze pod trestem smrti emigroval do Ameriky, kde strávil devět let. Po neúspěšném živoření v New Yorku (1848-1850) se se svou přítelkyní Kateřinou Krákorovou usadil v městě Milwaukee (stát Wisconsin). Zde si otevřel knihkupectví, zapojil se do spolkového života místních německých přistěhovalců, vydával satirický časopis, sbíral exponáty pro pražské Národní muzeum a jako veřejný notář pomáhal přistěhovalcům z Evropy.
V roce 1858 se mohl vrátit do vlasti a v domě své matky, známé mecenášky Anny Fingerhutové brzy vytvořil společenský salón, kde se scházeli přední čeští vlastenci. Matčin pivovar a vinopalna umožňovaly Vojtovi realizovat své sny. Prvním bylo vytvoření veřejné knihovny, která měla zajistit čtenářům přístup k nejnovějším informacím. Lékem na duchovní i materiální zaostalost měla být osvěta, a tak se Náprstkova knihovna se svými fondy z celého světa znala velmi vyhledávaným místem k setkávání všech pokrokových lidí. Kromě knih začal Náprstek shromažďovat také noviny a časopisy a rovněž obrazové materiály.
Jeho velkým snem však bylo otevření průmyslového muzea v Praze, což se mu podařilo až v roce 1874 díky štědrému odkazu matky. Vedle technických novinek a vynálezů byly vystavovány i dary českých cestovatelů (E. Holub, J. Kořenský, A. Stecker, E. St. Vráz aj.), kteří našli v Náprstkovi uznalého mecenáše. Artefakty domorodých kultur Afriky, či výrobky uměleckých řemesel Orientu sloužily jako ukázky vývoje jednotlivých pracovních postupů. Muzeum rostlo také dary Čechů žijících v zahraniční (O. Feistmantel, P. Durdík, B. Kroupa, desítky amerických Čechů), a když Náprstek stěhoval sbírky do nové budovy, kterou nechal postavit na dvoře pivovaru, bylo to již muzeum více etnografické než technické.
Náprstek byl rovněž členem mnoha spolků a organizací a jako pražský radní se zasloužil o prosazení četných novinek v Praze (elektrické osvětlení, kvalitní úprava chodníků, zakládání městských parků, modernizace vodovodní a kanalizační sítě, plynofikace, zavádění telefonních linek, vybavenost hasičů modernímu pomůckami aj.). V roce 1865 podpořil vznik prvního ženského vzdělávacího spolku (Amerického klubu dam), pomáhal se zakládáním ženských odborných (Ženský výrobní spolek) i středoškolských (Minerva) institucí. Podporoval sociální i vzdělávací ústavy financemi, darováním knih i vybavením. Prosazoval nové myšlenky i nové postupy a v mnoha směrech předběhl svou dobu.
Vojta Náprstek, jeho rodina a přátelé, Národní muzeum, Praha 2016

poznámka:
Skutečné jméno Náprstek, Vojtěch, 1826-1894
Rodné jméno
Fingerhut, Vojtěch, 1826-1894
Odkaz. forma
Vojtěch, 1826-1894