Anežka Kovalová Jílková

* 1. 7. 1949, Šumperk (Šumperk), Česká republika (Czech Republic)
grafička, malířka, pedagožka, kreslířka

 

pohlaví: žena

Anežka Kovalová Jílková
Déšť I
1994
uhel
papír
880 x 625
Anežka Kovalová Jílková
Vymezení
1993
uhel
papír
610 x 502
Anežka Kovalová Jílková
Spálené mesto
1992
uhel
papír
560 x 530
Anežka Kovalová Jílková
Kopec
1992
suchá jehla (C 4)

92 x 70
Anežka Kovalová Jílková
Tři stromy
2002
lept (C 3)
papír
82 x 70

heslo:

Kovalová je žačkou Karla Součka a Jiřího Johna na pražské Akademii výtvarných umění (1967–1973). Kořeny její tvorby lze hledat v podhůří Jeseníků, odkud pochází. Příroda a atmosféra malých vesnic silně ovlivnila její tvorbu, vidění a chápání světa. Témata, která volí pro své obrazy a kresby, úzce souvisejí s přírodou, krajinou, přírodninami. Motivy kopců, stromů, zahrad, rybníků a polí tvarově zjednodušuje a zachycuje v nejprostších liniích a tvarech. Nikdy však nepřekračuje hranici zřetelnosti a srozumitelnosti. Pevné a zároveň křehké tvary dynamicky doplňuje záznamy otisků lidí a zvířat. Anežka Kovalová obohacuje tradiční krajinné náměty hlubší psychologickou reflexí, která vychází z jejich vlastních prožitků a citlivě vnímaného existenciálního spojení s přírodou. Její krajiny jsou nejčastěji zaznamenány jednoduchou technikou (tužkové, uhlové kresby, vaječná tempera), v barvě převládají zemité tóny, či černobílá barevnost.
ŠB (Štěpánka Bieleszová, Muzeum umění Olomouc, 2008)

poznámka:
rodné jméno Jílková
otec sochař Jiří Jílek,
muž malíř Miroslav Koval