20 let Galerie Caesar / 20 let Spolku olomouckých výtvarníků

termín: 2011/06/30 - 2011/08/25
instituce: Galerie Caesar
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Galerie Caesar si v roce 2011 připomíná 20. výročí svého založení a zahájení výstavní činnosti. Dvě desítky let nepřerušeného galerijního provozu s mnoha pozitivními pracovními výsledky si dnes, doufáme, zasluhují pozornost. Vzhledem k neopominutelnému postavení, jež instituce v průběhu let v rámci českých galerií zaujala, má její jubileum i jistý kontext přesahující význam běžné galerijní činnosti. Jubileum tudíž chápeme nejenom jako příležitost k soustavnějšímu kritickému hodnocení odborné práce galerie od jejích počátků po současnost.
Výstava představí okruh autorů galerie výběrem děl z roku 1991 a roku 2011.