Karel Teige: Asymetrická harmonie / Asymetrical Harmony

termín: 2009/04/23 - 2009/06/21
instituce: Muzeum umění Olomouc
typ výstavy: autorská

poznámka:
Karel Teige, jedna z nejvýznamnějších postav české avantgardy 20. století, patřil nejen k teoretickým průkopníkům nové typografie, ale sám byl po téměř třicet let činný jako aktivní typograf, který upravil množství knih, časopisů, plakátů, dopisních papírů a akcidenčních tisků. Jeho obsáhlý typografický výkon, zahrnující několik set položek, vytváří základní vklad do evropské meziválečné a krátkodobě i poválečné knižní kultury. Již ve své době byl Teige uznávanou a oceňovanou osobností, která své typografické dílo prezentovala po celém světě.
Výstava představuje na dvě stovky knih, časopisů a plakátů, jejichž podobu Karel Teige navrhoval. Projekt, jejž doprovází publikace Karel Teige a typografie z pražského nakladatelství Arbor vitae, je vůbec prvním pokusem o souhrnné zpracování Teigeho typografické tvorby a patří k vrcholům letošního výstavního programu, který je z velké části zasvěcen knižní kultuře.
Expozice se navíc značně vymyká tradičnímu modelu prezentace knih, protože speciální instalaci navrhl finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého Zbyněk Baladrán.