Milan Maur

* 8. 12. 1950, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
malíř, grafik, performer, konceptuální umělec

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: milan-maur.cz

Milan Maur
V rytmu letu bělásků
1991

papír
910 x 650

heslo:
Milan Maur se vyučil elektromechanikem, výtvarné zkušenosti získával ve výtvarných kurzech Jiřího Patery (viz zde), které navštěvoval od konce 70. do poloviny 80. let minulého století. Úvodní etapu Maurovy tvorby formoval silný vztah ke krajině a pronikavý vliv Paterovy koloristické školy spjaté s otevřenou, autonomní funkcí výtvarné skladebnosti – vzniká tak řada koloristicky výrazných krajinomaleb. Odtud již autor postupuje pronikavou redukcí senzitivních složek k abstraktivním bílým reliéfům a v rychlém názorovém a formálním vývoji spěje k přírodním konceptům a akční tvorbě. Maurova konceptuální tvorba přitom stále vyvěrá z původních východisek – ve výtvarné rovině definuje otevřená funkce výtvarné stopy a gesta autonomní výtvarnou skladbu, v rovině konceptu se tvůrčí akt otevírá v autentické osobní komunikaci s přírodním světem, zahrnující jak duševní, tak fyzický prožitek. Od r. 1984 vytváří Milan Maur řadu lineárních záznamů temporálně podmíněných přírodních dějů – tání ledu, let motýla, fázové posuny stínu vrženého korunou stromu či stvoly trav, pohyb vodní hladiny, přelety ptáků, cesty brouků, opadávání listů apod. Téma temporálního vněmu zpřítomňují rovněž akce v krajině (např. Cesta za sluncem, 1988). Od 90. let rozvíjí Milan Maur získaný repertoár postupů v řadě děl, která základní vztah děje a vněmu vyjadřují autentickým záznamem, na druhé straně jej však vědomě estetizují. Právě takovou polohu autorovy tvorby představuje dílo z Artotéky města Plzně. Milan Maur patří k nejvýznamnějším představitelům českého konceptuálního umění – s připomínkou, že východiskem jeho konceptů není čistě inteligibilní konceptuální strategie, nýbrž konkrétní, smyslově vstřebaný vněm a prožitek jeho dvojlomné osobní i univerzální hodnoty. V tomto smyslu je Maurova tvorba blízká např. přístupu Miloše Šejna.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018