Jiří Kubový

* 26. 5. 1950, Most (Most), Česká republika (Czech Republic)
grafik, malíř, sochař

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: www.jirikubovy.cz

Jiří Kubový
Krajina
2009
kombinovaná technika
drát, olej, provaz, sololit
150 x 139 cm
Jiří Kubový
Strom
2008
kombinovaná technika
drát, olej, provaz, sololit
120 x 105 cm
Jiří Kubový
Balvany a ryba a pták
2012
kombinovaná kresba
drát, olej, provaz, sololit
101 x 198 cm
Jiří Kubový
Krajina s balvany
2012
kombinovaná technika
drát, olej, provaz, sololit
162 x 408 cm
Jiří Kubový
Pták a kámen
2011
kombinovaná technika
drát, kámen, olej, provaz, sololit
58,5 x 150 x 127 cm
Jiří Kubový
Stromy
2013
kombinovaná technika
neon, olej, provaz, sololit
116 x 377 cm

heslo:
Dílo Jiřího Kubového je velice osobité a obtížně zařaditelné. Je těžké nalézt paralely, či jej srovnávat s jakýmkoliv dobovým výtvarným programem. Tvoří jako vyhraněný radikální solitér jak volbou svého tvůrčího programu, tak volbou místa svého působení mimo pražské centrum. Výchozím inspiračním zdrojem je především vztah člověka a přírody (okolní reality), od níž se odpoutává a reflektuje ji zcela novým způsobem. Počínaje nejstaršími díly z konce 60. let, Kubový radikálně proměnil kodifikovanou podobu obrazu v duchu konceptuálního myšlení. Zažitý pravoúhlý formát nahradil nepravidelnými formáty vyřezávanými z lepenky a sololitu, které přesně souznívaly s formami namalovanými. V 70. letech je novost vyřezaného tvaru ještě kombinovaná s lineárními prvky – dřevěnými tyčkami a drátky. Do tohoto základu pak malířsky vstupuje různými typy malířské abstrakce, od geometrické až po lyrickou, i s figurativními motivy. Do vytvořených děl včleňuje i zvukové a světelné komponenty v podobě svítících žárovek a zvukových reproduktorů. Charakteristické pro Kubového tvorbu jsou výtvarné redukce, minimalizace a dematerializace (např. cyklus Sítě z počátku 80. let). Od roku 2005 vzniká soubor Krajiny, v němž opět řeší své klasické téma - vztah k přírodě, krajně redukované do znakovosti. Pro celé Kubového dílo je charakteristické zkoumání a tematizace samotné podoby obrazu, inovované v duchu invencí, které přineslo umění 60. a 70. let – minimal art a konceptuální umění.
GR (Gina Renotiere, Muzeum umění Olomouc, 2008)