Hugo Baar

* 3. 3. 1873, Nový Jičín (Nový Jičín), Česká republika (Czech Republic)
18. 6. 1912, Mnichov (München), Německo (Germany)
malíř

 

pohlaví: muž

heslo:
Malíř. Vystudoval Školu uměleckých řemesel ve Vídni (v ateliéru Rudolfa Ribarze) a Akademii v Mnichově (u Gabriela von Hackla ad.). Dočasně působil ve Vídni, kde se zúčastnil výstavy německého spolku Hagenbund. V roce 1906 se však usazuje natrvalo v rodném kraji, kde se seznamuje s Bohumírem Jaroňkem a díky němu se dostává do okruhu hodonínského Sdružení výtvarných umělců moravských. V roce 1907 stál u zrodu Muzejního spolku v Novém Jičíně a jeho zásluhou vznikl v roce 1909 i brněnský spolek Vereinigung deutsch-mährischer bildender Künstler. Tematicky se orientoval na krajinomalbu a figurální kompozice. Se zalíbením se obracel k moravské a ke slezské krajině. Jeho rané dílo je ovlivněno popisností a je neseno hnědým monochromatický tónem. Zářivější rozvolněná barevnost přichází až po roce 1905. Baar je řazen ke středoevropsky orientovaným secesionistům. Ve svém malířském rukopisu dochází přes pointilismus až na práh abstrakce. Kladl důraz na obsahové sdělení, na genius loci moravského kraje, aniž by se jeho dílo uzavíralo do všedního regionalismu.
Jaroslav Michna, Černá země?, GVUO 2018, s. 258-259

poznámka:
pohřben v Novém Jičíně