Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (II. Výtvarné umění 19. století)

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
termín: 2012/10/25 - 2013/03/31
doba konání (katalog): 2012/10/25 - 2013/03/31
doba konání (pozvánka): 2012/10/25 - 2013/03/31

poznámka:
Muzeum umění Olomouc 1951—2011 (II.) Výtvarné umění 19. století
Muzeum moderního umění | Mansarda

Podobně jako je tomu u sbírek starého umění také kolekce výtvarné kultury 19. století, o niž pečuje Muzeum umění, má tři majitele. Vedle olomouckého arcibiskupství s jeho sbírkovými okruhy v Olomouci a na kroměřížském zámku je v muzejních depozitářích drobná, leč pozoruhodná soukromá sbírka a samozřejmě také sbírky státní. V arcibiskupských sbírkách jsou významné především tři okruhy, u nichž je možné sledovat systematickou sběratelskou činnost: soubory grafických listů vztahujících se k zahradní kultuře, která byla zejména v prostředí obou kroměřížských zahrad aktuální od konce 18. do poloviny 19. století. Dále malířská portrétní tvorba a konečně hudební sbírka s notovými záznamy Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena ad. Perlou soukromé sbírky je charakteristické dílo předního představitele barbizonské školy Gustava Courbeta. Pro vznik muzejní sbírky byla zase důležitá především dvě období: Léta po roce 1900, kdy mohlo Historické muzeum města Olomouce (jeden z předchůdců Muzea umění) nakupovat z výstav, které tady pořádala Společnost přátel umění v Olomouci. A doba po založení Galerie výtvarného umění (dalšího muzejního předchůdce) v roce 1951, kdy se součástí veřejných sbírek stala řada děl získaných převody nebo nákupy. Výtvarná kultura 19. století nebyla v novodobé Olomouci nikdy (vyjma dokumentace architektury) systematicky sbírána. Přesto sbírky obsahují mnohá kvalitní díla především od středoevropských (německých, rakouských a českých umělců). Doplňují je dvě kolekce japonského umění – arcibiskupská a státní – zaměřené vedle tradiční grafiky také na slonovinu.

Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (II. Výtvarné umění 19. století)

osoba   narození
Aleš Mikoláš   18. 11. 1852    
Alt Franz   16. 8. 1821    
Amerling Friedrich von   14. 4. 1803    
Arche Anton   27. 5. 1793    
Barvitius Viktor   28. 3. 1834    
Bauer Johann   26. 3. 1811    
Beethoven Ludwig van   16. 12. 1770    
Benedetti Tommaso   1797    
Berger Ferdinand        
Bergler Josef   1. 5. 1753    
Bertotti Scamozzi Ottavio   5. 4. 1719    
Brožík Václav   5. 3. 1851    
Burke Thomas   1749    
Cencetti Adalberto   20. 6. 1847    
Corot Jean-Baptiste-Camille   16. 7. 1796    
Cosway Maria   11. 6. 1760    
Courbet Gustave   10. 6. 1819    
D'Alessandri Antonio   1818    
D'Alessandri Paolo   1824    
Danhauser Josef   14. 3. 1780    
Diaz de la Peña Narcisse   20. 8. 1808    
Einsle Anton   30. 1. 1801    
Ensor James   13. 4. 1860    
Fischer Joseph   30. 1. 1769    
Flaxman John   6. 7. 1755    
Füger Friedrich   8. 12. 1751    
Führich Josef   9. 2. 1800    
Havránek Bedřich   4. 1. 1821    
Hirošige Utagawa   1797    
Hölzel Adolf   13. 5. 1853    
Homme Johann        
Hoppe Thomas   30. 8. 1769    
Hummel Johann   11. 9. 1769    
Hynais Vojtěch   14. 12. 1854    
Chittussi Antonín   1. 12. 1847    
Jahn Jan   4. 6. 1739    
Kalivoda (Kaliwoda) František   1824    
Kauffmannová Angelica   30. 10. 1741    
Knüpfer Beneš   12. 4. 1844    
Kohl Ludvík   14. 4. 1746    
Kosárek Adolf   6. 1. 1830    
Kuniyoshi (Kunijoši) Utagawa   1. 1. 1798    
Kuntz Karl   29. 7. 1770    
Kupelwieser Leopold   17. 10. 1796    
Lainé François   1721    
Lampi Johann   31. 12. 1751    
Lebschée Carl   27. 7. 1800    
Levý Václav   14. 9. 1820    
Liebscher Karel   24. 2. 1851    
Liehm Antonín   25. 1. 1817    
Lipavský Bernard        
Macpherson Robert   27. 2. 1811    
Machek Antonín   31. 10. 1775    
Maixner Petr   13. 3. 1831    
Makart Hans   29. 5. 1840    
Mánes Antonín   3. 11. 1784    
Mánes Josef   12. 5. 1820    
Mánes Quido   17. 7. 1828    
Mánesová Amálie   21. 1. 1817    
Marold Luděk   7. 6. 1865    
Mařák Julius   29. 3. 1832    
Massardová Anna        
Max Gabriel von   23. 8. 1840    
Meretta Gustav   26. 6. 1832    
Moises F.        
Mozart Wolfgang   27. 1. 1756    
Mützel Heinrich   2. 11. 1797    
Myslbek Josef   20. 6. 1848    
Navrátil Josef   17. 2. 1798    
Opiz Georg   4. 4. 1775    
Peithner von Lichtenfels Eduard   18. 11. 1833    
Petter Antonín   12. 4. 1781    
Piepenhagen August   2. 8. 1791    
Piepenhagenová Louisa   11. 5. 1825    
Pinkas Soběslav   7. 10. 1827    
Pirner Maxmilián   13. 2. 1854    
Porte Jean de la   1760    
Postl Karel   9. 11. 1769    
Quast Jan   23. 10. 1814    
Redon Odilon   22. 4. 1840    
Richter Carl   11. 3. 1770    
Richter Franz   29. 8. 1774    
Rösler (Roesler) August   9. 2. 1837    
Sandmann František   15. 12. 1805    
Schikaneder Jakub   1. 3. 1855    
Schinkel Karl   13. 3. 1781    
Schuhfried (Schulfried) Dominik   1810    
Schwaiger Hanuš   28. 6. 1854    
Schwechten Friedrich   2. 12. 1796    
Sidorowicz Zygmunt   1. 4. 1846    
Sitte Camillo   17. 4. 1843    
Sugakudó Nakajama        
Tempeltey Friedrich   7. 2. 1802    
Thonet August   28. 3. 1829    
Tkadlík František   23. 11. 1786    
Ullik Hugo   14. 5. 1838    
Veith Eduard   30. 3. 1856    
Vernet Joseph Claude   14. 8. 1714    
Vogel Friedrich   17. 12. 1829    
Weidner Josef   5. 6. 1801    

Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (II. Výtvarné umění 19. století)

instituce, obec, adresa
Arcidiecézní muzeum, Olomouc (Olomouc), Wurmova ul. 9
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47
Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc), Denisova 47

Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (II. Výtvarné umění 19. století)

osoba   narození
Hrbáčová Jana   6. 5. 1974    
Potůčková Kostelníčková Martina   5. 12. 1975    

Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (II. Výtvarné umění 19. století)

osoba   narození
Zatloukal Pavel   27. 10. 1948    

Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (II. Výtvarné umění 19. století)

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Výstava kvality v Olomouci (Od Tiziana po Warhola)
  2013   Šedesátiny olomouckého Muzea umění - Od Tiziana po Warhola
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (60 Muzeum umění Olomouc)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Od Tiziana po Warhola (Muzeum umění Olomouc 1951-2011)