Dvůr v Krokově ulici

obec: Praha
adresa: Krokova 3