Emil Filla

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1930   Otázky a úvahy, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1934   Hlídka české mafie v Holandsku (Vzpomínky Emila Filly na válku a odboj), Orbis, Praha
1939   Rembrandt, Melantrich, nakladatelství, Praha
1945   Psí písně v Buchenwaldě 1943, Jan Pohořelý, Praha
1947   O svobodě, Jan Pohořelý, Praha
1948   O výtvarném umění, Nakladatelství Karla Brože, Praha
1959   Jan van Goyen (Úvahy o krajinářství), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1982   Práce oka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Myšlenky, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005   O umělcích, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2007   Z holandských zápisníků, Národní galerie v Praze, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1983   Emil Filla: Práce oka (Knihy), Výtvarná kultura, 7, 3, 1983, 25-25