České umění 19. a první poloviny 20. století (Pardubice)

termín: stálá expozice
instituce: Dům U Jonáše
typ výstavy: stálá expozice

poznámka:
2008 - program