Emil Filla: Obrazy ze Středohoří

termín: 1952/04/03 - 1952/05/04
instituce: Galerie Práce
typ výstavy: autorská

poznámka:
20. (105.) výstava