Emil Filla: Obrazy a kresby dosud nevystavené z let 1938 - 1939

termín: 1945/07/20 - 1945/09/02
instituce: Mánes
typ výstavy: autorská