Židovské muzeum v Praze

druh: muzeum
obec: Praha
adresa: U Staré školy 1,3
PSČ: 110 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: office@jewishmuseum.cz
web: www.jewishmuseum.cz
rok vzniku: 1994

poznámka:
U zrodu Židovského muzea v roce 1906 stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Původním záměrem bylo zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, které byly v rámci přestavby Židovského města počátkem 20. století zbořeny.
Po okupaci Čech a Moravy 15. března 1939 bylo muzeum pro veřejnost uzavřeno. V roce 1942 nacisté zřídili Ústřední židovské muzeum, kam byly soustředěny umělecké předměty ze všech zrušených židovských obcí a synagog Čech a Moravy. Jeho založení navrhl Dr. Karel Stein, který se ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky snažil zachránit židovské památky ohrožené probíhající konfiskací židovského majetku. Nacisté po dlouhých jednáních projekt ústředního muzea schválili, i když byli vedeni jinými záměry než jeho tvůrci. Po 2. světové válce Židovské muzeum přešlo pod správu Rady židovských náboženských obcí v ČSR. V roce 1950 pak bylo pod nátlakem převedeno do vlastnictví státu, v němž od roku 1948 vládla komunistická diktatura. Působení takto vzniklého Státního židovského muzea bylo poznamenáno řadou omezení, jež muzeu znemožňovala plně vyvíjet odbornou, expoziční, výzkumnou a osvětovou činnost. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se vytvořily podmínky, které vedly ke změně postavení muzea. K 1. říjnu 1994 byly budovy vráceny Židovské obci v Praze a sbírky Federaci židovských obcí ČR a současně vzniklo Židovské muzeum v Praze jako nestátní instituce.

Židovské muzeum v Praze

instituce, obec, adresa
Státní židovské muzeum, Praha, _

Židovské muzeum v Praze

termín   název výstavy, místo konání
1947/03/02 -   Karel Fleischmann: Posmrtná výstava, Židovské muzeum v Praze, Praha
1971/06/10 - 1971/07/30   Jarmila Mařanová: Kniha Jobova, Píseň písní, Židovské muzeum v Praze, Praha
1972/04/27 - 1972/06/11   Josef Hampl: Grafika, Španělská synagoga, Praha
1977/09/25 - 1997/10/26   Radovan Kodera: Podkarpatsko - země Ivana Olbrachta, Galerie Franze Kafky, Praha
1992/04/23 - 1992/06/28   Moritz Müller: Terezínský portrét, Muzeum ghetta, Terezín (Litoměřice)
1993/04/20 - 1993/06/15   Rimon Rahel Ajami: Obrazy, Klausova synagoga, Praha
1993/06/30 - 1993/08/31   Jarmila Mařanová: Výběr z díla / Selected works, Klausova synagoga, Praha
1994/02/09 - 1994/06/26   František Zelenka: Scénograf 1904 - 1944, Národní muzeum, Praha
1994/11/23 -   Edward Serotta: Přežití v Sarajevu - Židovská obec pomáhá svému městu, Galerie Ambit (Ambit Kláštera bratří františkánů) - Galerie U Františkánů, Praha
1995/01/24 - 1995/02/28   Praha Hugo Steinera, Galerie Franze Kafky, Praha
1995/09/03 - 1995/10/22   Jeruzalém Ludwiga Bluma, Výstavní síň klubu Café Milena, Praha 1
1996/04/30 - stálá expozice   Synagoga / The Synagogue; Židovské tradice a zvyky / Jewish Customs and Traditions, Klausova synagoga, Praha
1996/07/18 - 1996/09/29   Bedřich Feigl: Grafiky a akvarely, Galerie Franze Kafky, Praha
1996/12/11 - 1997/02/28   Ruth Levin: Mír pouště / Peace of the desert, Klausova synagoga, Praha
1997/05/05 -   Dětské kresby z Terezína 1942 - 44. Památník českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi holokaustu, Pinkasova synagoga, Praha
1997/06/18 - 1997/08/31   Architektura zničených synagog / The Architecture of Destroyed Synagogues, Klausova synagoga, Praha
1997/09/03 - 1997/10/31   Mark Podwal: Židovské sny / Jewish Dreams, Klausova synagoga, Praha
1998/11/25   Slavnostní otevření Španělské synagogy, Španělská synagoga, Praha
1999/03/25 - 1999/05/16   Viktor Munk: Tváře a postavy, Španělská synagoga, Praha
1999/06/17 - 1999/10/03   Vražda v Polné, Španělská synagoga, Praha
1999/11/04 - 2000/01/30   Genizot: Nálezy z českých a moravských synagog, Španělská synagoga, Praha
2000/09/14 - 2000/11/30   Chava Pressburger: Beit Levitus - Vzpomínky na rodinný dům / Memories of a Family House, Španělská synagoga, Praha
2001/01/17   Vavro Oravec: Malíř duše, Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea, Praha
2001/01/18 - 2001/04/30   Vavro Oravec: Malíř duše / A Painter of Soul, Španělská synagoga, Praha
2001/04/12 - 2001/08/19   Robert Guttmann: Malíř a turista z Prahy, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2001/06/29 - 2001/09/09   Brněnští židovští architekti 1919-1939, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2001/09/06 - 2002/01/06   Navrácené obrazy - Sbírka dr. Emila Freunda, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2001/12/12   Stříbro českých synagog: Stálá expozice stříbra ze sbírek Židovského muzea v Praze, Španělská synagoga, Praha
2002/01/17 - 2002/04/07   Robert Horvitz: The Essence, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2002/04/25 - 2002/05/27   Benjamin Levy: Setkání / Encounters, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2002/11/07 - 2003/01/19   Michal Singer: Obrazy z let 1999 až 2002 / Paintings from 1999 to 2002, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2003/02/12 - 2003/04/06   Aleš Veselý: Hora hor, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2003/04/16 - 2003/06/15   Umlčené tóny: Život a dílo českých židovských umělců Gideona Kleina a Egona Ledeče, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2003/06/26 - 2003/09/19   Adolf Kohn: Malíř pražského gheta / Painter of the Prague Ghetto, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2003/10/16 - 2004/01/10   Nalezené tváře: Vzpomínka na oběti holokaustu v dokumentech a fotografiích, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2004/02/05 - 2004/04/11   Emil Orlik: Podobizny přátel a současníků / Portraits of Friends and Contemporaries, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2004/04/09 - 2004/05/24   Jaromír Dvořák: Židovská Itálie, Ferrara, Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea, Praha
2004/04/21   Karel Cudlín: Pasáže / Passageways, tisková konference, Kavárna, Praha
2004/04/22 - 2004/06/06   Karel Cudlín: Pasáže / Passageways, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2004/06/24 - 2004/07/22   Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2004/08/12 - 2004/09/26   Mel Alexenberg: Kybernetičtí andělé, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2005   Iva Vodrážková: Vyzdvižení, Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea, Praha
2005/01/20 - 2005/02/13   Aleš Veselý: Tři brány, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2005/06/17   Židovské tradice a zvyky, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Synagoga, Divišov (Benešov)
2005/09/08 - 2005/10/02   Vavro Oravec: Výstava k 90. narozeninám umělce / Exhibition to mark 90th birthday of the artist, Galerie Millennium, Praha
2005/09/08 - 2005/11/06   Jiří Jilovský: Pražský malíř a grafik / Prague Painter and Graphic Artist, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2005/11/16 - 2006/01/15   Michael Bielický: Tento rok v Jeruzalémě / This year in Jerusalem, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2006/02/01 - 2006/03/19   Muž, který si nedal pokoj / The Man Who Never Gave Up: Příběh Josefa Poláka (1886 - 1945) / The Story of Josef Polák (1886 - 1945), Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2006/04/05   Mazal Tov - Hodně štěstí: Židovské svatební obřady - historie a současnost - tisková konference, Španělská synagoga, Praha
2006/04/05   Melissa Shiff: Proměna rituálu: postmoderní židovská svatba - tisková konference, Španělská synagoga, Praha
2006/04/06 - 2006/06/04   Mazal Tov - Hodně štěstí: Židovské svatební obřady - historie a současnost, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2006/04/06 - 2006/06/04   Melissa Shiff: Proměna rituálu: postmoderní židovská svatba, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2006/05/10 - 2006/06/11   V labyrintu Bruna Schulze, část druhá. Originální kresby a kopie grafik, Galerie Millennium, Praha
2006/05/17 - 2006/08/28   Pražské ghetto v obrazech: Výstava k 100. výročí založení Židovského muzea v Praze, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
2006/06/21   O svitku: Výstava v rámci cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP - komentovaná prohlídka, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2006/06/21   O svitku: Výstava v rámci cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP - tisková konference, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2006/06/22 - 2006/07/26   O svitku: Výstava v rámci cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2006/06/22 - 2006/09/17   Otto Th. W. Stein (1877-1958): Výběr z tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/07/11 - 2006/08/27   Peretz Béda Mayer & Fritz Haendel: Lodní lístek do ráje - část I., Galerie Diamant, Praha
2006/07/11 - 2006/08/27   Peretz Béda Mayer & Fritz Haendel: Lodní lístek do ráje - část II., Galerie Millennium, Praha
2006/08/16   Bestii navzdory: Židovské muzeum v Praze 1906 - 1940 - tisková konference, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2006/08/17 - 2006/10/01   Bestii navzdory: Židovské muzeum v Praze 1906 - 1940, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2006/09/13   Melissa Shiff: Ark / Archa - tisková konference, Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea, Praha
2006/09/13 - 2007/01/14   Melissa Shiff: Ark / Archa, Španělská synagoga, Praha
2006/09/22 - 2006/11/24   Výtvarné metafory Marka Podwala, Americké středisko, Praha
2006/10/25 - 2007/01/28   Druhý život českých svitků Tóry: České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2007/11/01 - 2008/01/20   Bedřich Feigl (1884-1965): Obrazy, kresby, grafika, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2008/02/07 - 2008/04/28   Hella Guthová: Rozpuštěné postavy / Dissolved Figures, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2008/05/29 - 2008/08/31   Neznámý Michel Fingesten / The Unknown Michel Fingesten, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2008/09/25 - 2009/01/04   Jarmila Mařanová: Kafka a Praha, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2009/06/04 - 2009/10/04   Golem - Hledej znak či slovo k jeho oživení, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2009/08/05 - 2009/11/08   Rabi Löw (kol.1525 - 1609): Cesta života, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2009/10/15 - 2009/11/29   Helga Hošková - Weissová: Výstava k 80. narozeninám, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2010/01/21 - 2010/04/15   Jamim mikedem, Kleisthaus, Berlín (Berlin)
2010/03/25 - 2010/06/27   A vypravuj synu svému.. / And you shall tell your son..., Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2011/03ú03 - 2011/08/28   Barokní synagogy v českých zemích, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2011/09/15 - 2012/02/05   Karel Cudlín: Stříbrný příliv / Silver Tide, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2012/02/23 - 2012/06/17   Georges Kars (1880-1945): Raná tvorba, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2012/06/28 - 2012/11/11   Mark Podwal: Židovská magie v díle, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2012/11/08 -   Anna Franková: Odkaz pro současnost, Zadní synagoga, Třebíč (Třebíč)
2013/10/02 - 2013/11/23   České a moravské synagogy, Dům Gustava Mahlera, Jihlava (Jihlava)
2014/08/28 - 2015/02/01   Orient v Čechách? / Židovští uprchlíci za 1. světové války, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2015/05/19 - 2015/09/27   Osvětimské album, Dům fotografie, Praha
2015/11/11/ - 2015/12/19   Židovské tradice a zvyky, Dům Gustava Mahlera, Jihlava (Jihlava)
2017/04/05 - 2018/01/28   Labyrintem normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti / Through the Labyrinth of Normalization - The Jewish Community as a Mirror for the Majority Society, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2017/10/19 - 2018/01/07   Olomoucká synagoga 1897 - 1939, Arcidiecézní muzeum, Olomouc (Olomouc)
2018/01/18 - 2018/04/13   Friedl Dicker-Brandeis: Nadání je touha / Die Gabe ist Sehnsucht (Friedl Dicker-Brandeis a výtvarný vzdělávací experiment / Friedl Dicker-Brandeis und ihr Experiment im Kunstunterricht), Rakouské kulturní fórum, Praha
2018/02/22 - 2019/01/27   Jiří Slíva: Můj šálek Kafky (kresby, grafika a obrazy), Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2019/03/07 - 2019/10/06   Jaroslav Róna: Kresby odjinud..., Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2019/11/07 - 2020/08/23   Robert Guttmann: Pražský poutník / The Prague Wanderer, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2021/10/13 - 2022/01/30   Pavel Dias: Torzo - Vzpomínky na budoucnost, Dům U Černé Matky Boží, Praha
stálá expozice   Dějiny Židů v Čechách a na Moravě, Španělská synagoga, Praha

Židovské muzeum v Praze

termín   název výstavy
1947/03/02 -   Karel Fleischmann: Posmrtná výstava
1948/06   Židovský portrét 19. a 20. století
1971/06/10 - 1971/07/30   Jarmila Mařanová: Kniha Jobova, Píseň písní
1999/06/02 - 1999/06/30   Jürgen Huber: Místa lásky
2006/05/04 - 2006/06/30   Židovská komunita v Lotyšsku
2006/06/19 - 2006/07/23   Slyš náš hlas
stálá expozice   Stálá expozice

Židovské muzeum v Praze

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Jarmila Mařanová: Výběr z díla / Selected works
  1993   Rimon Rahel Ajami: Obrazy
  1999   Viktor Munk: Tváře a postavy / Faces and Figures
  2001   Robert Guttmann: Malíř a turista z Prahy
  2001   Robert Guttmann: Malíř a turista z Prahy
  2001   Robert Guttmann: Painter and Traveler From Prague
  2002   Benjamin Levy: Setkání / Encounters
  2002   Michal Singer: Obrazy z let 1999 až 2002 / Paintings from 1999 to 2002
  2002   Robert Horvitz: The Essence
  2003   Aleš Veselý: Hora hor / Mountain of mountains (Pouštní projekty Aleše Veselého)
  2004   Emil Orlik (1870 - 1932): Podobizny přátel a současníků
  2004   Emil Orlik: Podobizny přátel a současníků
  2005   Georg Jilovsky (1884-1958): Prague Painter and Graphic Artist
  2005   Jiří Jilovský: Pražský malíř a grafik
  2005   Jiří Jilovský: Pražský malíř a grafik
  2005   Vavro Oravec (Výstava k 90. narozeninám umělce / Exhibition to mark 90th birthday of the artist)
  2006   Melissa Shiff: Ark / Archa
  2007   Bedřich Feigl: Obrazy, kresby, grafika
  2008   Hella Guthová: Rozpuštěné postavy
  2008   Hella Guthová: Rozpuštěné postavy
  2008   Jarmila Mařanová: Kafka a Praha
  2008   Jarmila Mařanová: Kafka a Praha
  2008   Jaroslav Róna: Podobenství / Parables
  2008   Michel Fingersten (ze sbírky Ernsta Deekena)
  2008   Neznámý Michel Fingesten
  2009   Helga Hošková - Weissová: Výstava k 80. narozeninám
  2012   Georges Kars (1880-1945): Raná tvorba
  2018   Jiří Slíva: Můj šálek Kafky (Kresby, grafika a obrazy Jiřího Slívy)
  2019   Jaroslav Róna: Drawings from Elsewhere...
  2019   Jaroslav Róna: Kresby odjinud...
  2019   Robert Guttmann: Pražský poutník
  2019   Robert Guttmann: The Prague Wanderer
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Navrácené obrazy (Sbírka dr. Emila Freunda)
  2006   Bestii navzdory (Židovské muzeum v Praze 1906 - 1940)
  2010   A vypravuj synu svému... (Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze)
  2010   And you shall tell your son... (Haggadot in the collections of the Jewish Museum in Prague)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte (Sborník přednášek ze semináře konaného 9. října 2002 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze / Recopilación de ponencias del seminario celebrado el 9 de octubre 2002 en el Centro de Ensenanza y Cultura del Museo Judío de Praga)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1947   Karel Fleischmann: Posmrtná výstava (malíř, básník, lékař v Českých Budějovicích)
  1993   Jarmila Mařanová: Výběr z díla / Selected works (obrazy a grafika)
  1996   Ruth Levin: Mír pouště / Peace of the desert (Izrael, Jordánsko, Egypt)
  1997   Mark Podwal: Židovské sny / Jewish Dreams
  1999   Jürgen Huber: Místa lásky
  1999   Viktor Munk: Tváře a postavy
  2000   Chava Pressburger: Beit Levitus - Vzpomínky na rodinný dům / Memories of a Family House
  2002   Benjamin Levy: Setkání / Encounters
  2007   Bedřich Feigl (1884-1965): Obrazy, kresby, grafika / Paintings, Drawings and Graphic Art
  2008   Jarmila Mařanová: Kafka a Praha / Kafka and Prague
  2009   Jaroslav Róna: Podobenství / Parables (Výběr z tvorby 1999-2008 / A selection of Works 1999-2008)
  2011   Karel Cudlín: Stříbrný příliv
  2012   Anna Franková: Odkaz pro současnost
  2012   Georges Kars (1880-1945) (Raná tvorba / Early Works)
  2012   Židovská magie v díle Marka Podwala
  2019   Robert Guttmann: Pražský poutník / The Prague Wanderer
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Synagoga / The Synagogue (Židovské tradice a zvyky / Jewish Customs and Traditions)
  1997   Architektura zničených synagog / The Architecture of Destroyed Synagogues
  1997   Dětské kresby z Terezína 1942-44
  1998   Slavnostní otevření Španělské synagogy / Official opening of The Spanish Synagogue (Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od emancipace do současnosti / History of the Jews in Bohemia and Moravia - from Emancipation to the Present)
  1999   Genizot: Nálezy z českých a moravských synagog / Findings from Czech and Moravian synagogues
  1999   Vražda v Polné / Murder in Polná
  2003   Nalezené tváře: Vzpomínka na oběti holokaustu v dokumentech a fotografiích
  2003   Umlčené tóny: Život a dílo českých židovských umělců Gideona Kleina a Egona Ledeče
  2004   Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze
  2010   A vypravuj synu svému.. / And you shall tell your son... (Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze / Haggadot in the collections of the Jewish Museum in Prague)
  2017   Labyrintem normalizace / Through the Labyrinth of Normalization (Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti / The Jewish Community as a Mirror for the Majority Society)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Golem - Hledej znak či slovo k jeho oživení (Dotykový objekt Petra Nikla, určený ke kresbě světlem)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Jaroslav Róna: Podobenství / Parables
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Vavro Oravec: Malíř duše
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   100 předmětů ze Židovského muzea v Praze / 100 Items from the Jewish Museum in Prague / 100 Objekte aus dem Jüdische Museum in Prag / 100 objets du Musée juif de Prague / 100 objetos del Museo Judío de Praga / 100 oggetti del Museo ebraico di Praga (Kurátorský výběr)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Michael Bielický: Tento rok v Jeruzalémě / This year in Jerusalem

Židovské muzeum v Praze

instituce, obec, adresa
 
Galerie Roberta Guttmanna, Praha, U Staré školy 3
Klausova synagoga, Praha, U Starého hřbitova 3a
Knihovna Židovského muzea v Praze, Praha, U Staré školy 1, Praha 1
Maiselova synagoga, Praha, Meiselova 10
Pinkasova synagoga, Praha, Široká 3
Referenční centrum Židovského muzea v Praze, Praha, U Staré školy 1
Starý židovský hřbitov, Praha, _
Španělská synagoga, Praha, Dušní 12 / Vězeňská 1
Židovský hřbitov na Žižkově, Praha, Fibichova, Praha 3

Židovské muzeum v Praze

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)

Židovské muzeum v Praze

osoba narození poznámka
Frankl Michal 1974 ???? - ????
Herbenová Olga 1. 12. 1927 ???? - ????
Jelínek Martin   ???? - ????, Fotoarchiv, vedoucí úseku
Kosáková Eva 1. 4. 1952 1993 - ????
Pařík Arno 10. 1. 1948 ???? - ????, kurátor
Pavlát Leo 9. 10. 1950 ???? - ????, ředitel
Schellenbacher Wolfgang   ???? - ????
Sidenberg Hájková Michaela 6. 5. 1970 ???? - ????, kurátorka sbírky obrazů, kreseb a grafiky
Šmejkalová (Michlová) Jana 22. 8. 1947 ???? - ????, kurátorka expozice synagogálních textilií
Tatranský Jiří   ???? - ????, vedoucí fotooddělení
Vašek Vladimír   ???? - ????
Veselská Magda 1974 1999 - 2017, vedoucí oddělení dokumentace
Vogel Petr 14. 5. 1968 1990 - 1993, restaurátor a konzervátor
Witterberg Jan   ???? - ????

Židovské muzeum v Praze

osoba narození
Bloch Ferdinand 15. 8. 1898
Dicker-Brandeis Friedl 30. 7. 1898
Eckert Jindřich 22. 4. 1833
Fleischmann Karel 22. 2. 1897
Fritta Bedřich 19. 9. 1906
Gutfreund Otto 3. 8. 1889
Guttmann Robert 20. 4. 1880
Haas Leo 15. 4. 1901
Heřmanský Bohdan 29. 1. 1900
Mařanová Bartošová Jarmila 8. 9. 1922
Masaryk Herbert 1. 5. 1880
Mautnerová Pavla 17. 9. 1919
Minařík Jan 15. 12. 1862
Müller Moritz 11. 1. 1887
Munk Viktor 15. 2. 1928
Neuschul Ernest 17. 5. 1895
Tschupich K.  
Ungar Otto 27. 11. 1901

Židovské muzeum v Praze

katalog autorský
rok vydání   autor, název (podnázev)
2005   Vodrážková Pelikánová Iva, Iva Vodrážková: Vyzdvižení / Elevation, Příběhy / Tales
obraz
rok vydání   autor, název (podnázev)
1911   Kubišta Bohumil, Cementárna v Braníku