Rembrandtova tramvaj

podnázev: Kubismus, tradice a „jiné“ umění

typ dokumentu: tisková zpráva
rok vydání: 2015
počet stran: 2 listy
počet reprodukcí: 3
jazyk: český

poznámka:
-
REMBRANDTOVA TRAMVAJ
Kubismus, tradice a „jiné“ umění
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“, Pražská 13, Plzeň
10. 6. – 13. 9. 2015
Výstava sleduje prostřednictvím konfrontací širokou inspirační základnu, z níž kubističtí architekti, sochaři a malíři čerpali myšlenkové a tvůrčí podněty. Šlo o nejrůznější projevy evropských i mimoevropských kultur z odlišných časových období: od starověku přes středověk a novověk až k modernímu francouzskému umění, reprezentovanému Paulem Cézannem, André Derainem nebo Pablem Picassem.
Charakteristickým rysem modernismu je jeho úzký vztah k tradici. V Čechách se tato skutečnost výrazně projevila před první světovou válkou u tvůrců okruhu Skupiny výtvarných umělců, spjaté s kubismem. Průkopníci tohoto stylu – malíři Emil Filla, Vincenc Beneš, Josef Čapek, Antonín Procházka, sochař Otto Gutfreund, architekti Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman a další – využívali širokou inspirační základnu, z níž čerpali myšlenkové a tvůrčí podněty. Rozsah jejich zájmů, dokumentovaných v letech 1911–1914 skupinovým časopisem Umělecký měsíčník a skupinovými výstavami, zahrnoval nejrůznější evropské i mimoevropské kultury z odlišných časových období: od starověku přes středověk a novověk až k modernímu francouzskému umění, reprezentovanému Paulem Cézannem, André Derainem nebo Pablem Picassem. Jednotlivé příklady, které výstava sleduje prostřednictvím konfrontací, podporovaly řešení konkrétních problémů, spjatých zejména s otázkou formy, a zároveň posilovaly legitimitu moderního výrazu, protože ho pevně svazovaly s historickou tradicí.
Název Rembrandtova tramvaj, který byl pro výstavu zvolen, není futuristickou ani dadaistickou slovní hříčkou, ale metaforickým vyjádřením problematičnosti mapovaného tématu. Spojení jména uznávaného starého mistra s moderním dopravním prostředkem, který zachytil na svém obraze Vincenc Beneš a jímž ruští avantgardisté v roce 1915 pojmenovali svou výstavu, obsahuje určitý paradox, který chtě nechtě při úvahách nad vztahem kubismu jako dobově nejaktuálnějšího, kontroverzně přijímaného proudu a starších stylových i nestylových projevů vyvstává.
Z českých historiků umění se dotyčnými otázkami dosud nejpodrobněji zabýval Vojtěch Lahoda. V současné době slaví významné životní výročí, k němuž je věnována tato výstava. Jejími autory jsou odborníci z Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., kde Lahoda působí jako ředitel.
PUBLIKACE
K výstavě vychází stejnojmenná publikace, připravená rovněž týmem historiků umění z jubilantovy domovské instituce. Vedle odborníků na modernismus a avantgardu se na ní podíleli také medievisté a badatelé zaměření na raný novověk, zkoumající kubistické inspirace z hlediska starého umění. Díky vzájemné spolupráci obou táborů kniha otevírá bohatou škálu neotřelých přístupů ke kubismu a jeho vazbám ke kulturám jiných dob a jiných kontinentů. Autoři jednotlivých příspěvků jsou Klára Benešovská, Beket Bukovinská, Lenka Bydžovská, Ivo Hlobil, Jan Chlíbec, Lubomír Konečný, Pavla Machalíková, Mahulena Nešlehová, Taťána Petrasová, Milada Studničková, Rostislav Švácha a Tomáš Winter.

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Rembrandtova tramvaj

osoba   narození
Beneš Vincenc   22. 1. 1883
Cézanne Paul   19. 1. 1839
Čapek Josef   23. 3. 1887
Derain André   10. 6. 1880
Filla Emil   4. 4. 1882
Gočár Josef   13. 3. 1880
Gutfreund Otto   3. 8. 1889
Hofman Vlastislav   6. 2. 1884
Chochol Josef   13. 12. 1880
Janák Pavel   12. 3. 1882
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884
Picasso Pablo   25. 10. 1881
Procházka Antonín   5. 6. 1882
Santini-Aichel Jan   4. 2. 1677

Rembrandtova tramvaj

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2015/06/10 - 2015/09/13   Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)

Rembrandtova tramvaj

instituce, obec
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Rembrandtova tramvaj

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  K 132611