Adriena Šimotová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1984   Čestmír Kafka: Spojování a asambláže
1986   Č. Kafka
1996   Karel Kuklík: Portréty a ateliéry šedesátých let
2006   Daniel Pešta: Creme de la creme
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2002   Minisalon (Exhibition of Czech and Slovak independent art of 1984 / 244 artists)
2003   Minisalon (244 artistes ou l´art indépendant tcheque et slovaque en 1984)
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
2022   Byli jsme světoví! (Expo Brusel, Montreal, Ósaka z archivu architekta Miroslava Řepy)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2010   Pražské Podolí (Místopisně-historický průvodce s historií antikvariátu Prošek), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha
2015   Pražské Podolí 2 (Podolskými ulicemi včerejška i dneška krok za krokem), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2022   Galerie výtvarného umění v Chebu 1962–2022, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1956   Otevření nového pražského obchodního domu..., Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 9-
1957   Plastika a malba v soudobé architektuře, Výtvarná práce, 5, 2, 1957/02/15, 8-8
1958   Mladí malíři: III, Výtvarné umění, 8, 3, 1958/06/10, 116-119
1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6, 18, 1958/10/25, 6-8
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1963   Vitráž a její výtvarná podstata, Výtvarné umění, 13, 1, 1963/03/28, 1-13
1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 168-184
1965   Grafika 65, Výtvarná práce, 13, 19, 1965/10/11, 6-6
1965   V. bienále v San Marinu, Výtvarná práce, 13, 19, 1965/10/11, 7-
1965   Kultura interiéru ve světle ruzyňské soutěže, Výtvarná práce, 13, 8, 1965/05/17, 3-4
1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 1-1
1967   Výtvarný kompas, Kulturní tvorba, 5, 8, 1967/02/23, 13-13
1968   Úvaha nad naším současným malířstvím, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 29-44
1968   Aktuální tendence českého umění (Barvitá pražská přehlídka prací sedmdesáti pěti výtvarníků), Lidová demokracie, 22, 272, 1966/10/02, 5-
1969   De Prague: Kmentova une héraldique corporelle, Les Lettres françaises, , 1269, 1969/02/05, 30-31
1970   Questa mostra e realizzata..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1970   Cesta architektury, Výtvarná práce, 18, 11, 1970/05/26, 1-6
1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, , , 1971/01/06, 24-26
1979   Sochy proti obloze, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 33-59
1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art), Cross Currents, , , 1982, 289-294
1983   Nechci v kleci, Suterény, , , 1983, 146-149
1986   Význam, jakého nabývají během posledních let..., Věra Janoušková, , , 1986, -
1987   Modern Central European Art, International Herald Tribune, , , 1987/12/11, 0-0
1988   Přírůstky pražské galerie, Lidová demokracie, , , 1988/05, -
1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 6, 1988/06/07, -
1988   Michal Ranný, Výtvarná kultura, 12, 2, 1988, 60-62
1989   Největší výstava grafiky u nás (Mánes '89), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 5-
1989   Art Centrum se představuje, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 23, 1989/11/14, 1-2
1990   Úvodem, Současná česká kresba, , , 1990, 0-0
1990   Na okraj současné české kresby, Současná česká kresba, , , 1990, 0-0
1990   Výstava ´neoficiálních´v Brně, Zemědělské noviny, , , 1990/11/08, 0-0
1990   Non-official v Řeznu, Tvorba, , 22, 1990, 10-10
1990   Inoffiziel aneb 12-15 a hosté v Řezně, Lidové noviny, , , 1990/05/24, 5-5
1990   Vzpomínka na léta šedesátá, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 1-5
1990   Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 0-0
1990   Czechoslovakia (Theater of the Absurd), Art News, 89, 5, 1990, 172-174
1990   Prague Letters, Contemporanea, , , 1990/12/23, -
1990   Hry s nevědomostí (Výtvarnické poutě v Jeseníkách), Lidové noviny, III, 33, 1990/04/10, 5-
1990   ...a dvě naše výstavy v Drážďanech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 5, 1990/03/05, 6-
1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, , 17, 1991, 73-80
1991   Galerie ještě jinak I., Umění a řemesla, , 4, 1991, 67-77
1991   Spojení českých historických období, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 10, 1991/05/16, 16-16
1991   Co se dějě za hmuny (Telegrafický pohled do výstavních plánů některých oblastních galerií), Večerník Praha, , , 1991/03/01, 8-8
1991   Kouzelné krabičky (MInisalon v Nové síni - obraz roku 1984), Lidové noviny, , , 1991/05/20, 5-5
1991   České umění v Osnabrücku a Bonnu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 14, 1991/07/11, 16-16
1991   V údolí nářků straší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 14, 1991/07/11, 16-16
1991   La Galerie d´art d´Opatov, Revue K, , 42, 1991, -
1991   Mýtus o pozdní době moderní, Přítomnost, 2, 5, 1991, 29-
1992   Tvář a charakter (Výstava Umělecké besedy v Mánesu), Lidové noviny, , , 1992, 0-0
1992   Douze artistes de Pragaue (Manoir de la Ville de Martigny), Confedere, , , 1992/11/03, 0-0
1992   Un art fort et émouvant est né sous les régimes totalitaires, La Liberté, , , 1992/11/12, 0-0
1992   Václav Boštík Hledání celku, Lidové noviny, 5, 91, 1992/04/16, 3-3
1992   Básník přírody (Životní dílo Jiřího Johna. Výstava Národní galerie v Jízdárně Pražského hradu), Večerník Praha, , , 1992/03/30, -
1993   Současné české umění na obrazovce (Album: Zdeněk Sýkora, ČT1 14. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 22, 1993/10/27, 3-3
1994   Tělo na tělo (vánoční féerie v Červené trávě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 3, 1994/02/10, 6-6
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů... (České malířství druhé poloviny 20. století ze sbírek státních galerií), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 4, 1994/02/24, 1-4
1994   Česká malba v cizích pokojích, Lidové noviny, , , 1994/05/11, 9-9
1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 1-1
1994   Milosrdná rekonstrukce absurdního světa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 1-1
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let..., UB 12, , , 1994, 39-40
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1995   Kresba nebo obraz? (Praha, Národní galerie, palác Kinských 29.3.-14.5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 10, 1995/05/11, 1-1
1995   Vnuknutí a zákopová válka (Kresba nebo obraz?, O hrqanicích uměleckých druhů, Národní galerie v paláci Kinských), Večerník Praha, , , 1995/04/03, 4-4
1996   Konfrontace - Spontánní umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 145-152
1996   Repo, Detail, 1, 8, 1996/08, 14-14
1996   Návštěva ve vybydleném domě, Respekt - Vzpomínky na budoucnost, , , 1996, 1-1
1996   Poznámky k výstavě v Richterově vile, Respekt - Vzpomínky na budoucnost, , , 1996, 11-11
1996   Vzpomínky na budoucnost či Rozdělený byt (Pražský hrad, Richterova vila, 19.6.-7.7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 19, 1996/09/12, 16-16
1996   V létě bylo vedro, v zimě sněžilo (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 1-1
1996   Call Galerie 60/70, Lidové noviny, , , 1996/04/17, 11-11
1996   Tajemnou vilu pod Hradem na čas odemkla výstava, Mladá fronta Dnes, , , 1996/06/20, 19-19
1996   Kdo, co respektuje koho, co, Lidové noviny, , , 1996/06/22, 3-3
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 9, 1996/04/25, 6-6
1996   České umění v zahraničí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 6, 1996/03/14, 8-8
1996   Umění zastaveného času (V létě bylo vedro, v zimě sněžilo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 1-
1997   Made in CZ - práce na papíře (Brno, Dům umění, hala, 22. 4. - 2. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 13, 1997/06/26, 4-4
1997   Říkali, že su divné, Večerník Praha, , , 1997/05/23, 12-12
1997   Česká koláž objevuje Fáru, periodikum, , , 1997/10/10, 0-0
1997   Vladimír Kokolia, Trigon a Vladislav Zadrobílek, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 26, 1997/12/18, 7-7
1997   Jiří John (6. 11. 1923 - 22. 6. 1972) (Vyslovené paradigma se ověřilo poznovu...), Jiří John 1923-1972, , , 1997, -
1997   Kommentarbedürftigkeit, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 17-18, 1997/08/28, 4-
1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 1-16
1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 1-16
1999   Duše androgyna, Cestou necestou, , , 1999, 241-245
1999   Neznámé umění, Cestou necestou, , , 1999, 262-271
1999   Sbírka Nadace pro současné umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 6, 1999/03/18, 4-4
1999   Zeithammlova tvorba doplňuje Václava Boštíka, Hanácký a středomoravský deník, , , 1999/10/06, 12-12
2000   VIII. Andere Räume der Kunst, Samizdat, , , 2000, 299-368
2000   Cena Vladimíra Boudníka za rok 1999, 5. ročník Ceny Vladimíra Boudníka a 6. ročník soutěže Grafika roku 1999, , , 2000, 0-0
2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 1, 2000/01/13, 12-
2002   Různorodá tvář české moderní grafiky (V obou patrech výstavní síně Mánes se otvírá pohled na českou grafiku posledních padesáti let), Lidové noviny, , , 2002/03/18, 30-30
2002   Třetí Nový zlínský salon jako zrcadlo doby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 18, 2002/09/12, 1-
2003   Triumf českého surealismu a klasické moderny, Art & Antiques, , 1-2, 2003/01-02, 20-
2003   Solidní výsledek bez velkého elánu (1. Art Consulting Brno na Žofíně), Art & Antiques, , , 2003/11, 18-19
2004   Originál do každé rodiny (Nemusíte zrovna zaplatit milion za Fillu. Seznamte se s tvorbou (a cenami) špičky našich současných malířů, o které je zájem i v cizině.), Pátek Lidových novin, , 8, 2004/02/20, 11-13
2004   Šedesátá, Revue art, 1, 2, 2004, 66-70
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2005   Splněná očekávání (Výtvarné umění v galerii Art Praha), Art & Antiques, , 6, 2005/06, 26-26
2005   Zemřel slavný malíř Václav Boštík, Mladá fronta Dnes, 16, 109, 2005/05/10, 9-9
2006   Vystaví díla předních českých výtvarnic, Orlické noviny, , , 2006/08/21, 0-0
2006   Česká moderní grafika získávala..., Česká grafika 60. let, , , 2006, 0-0
2006   Jak je na tom české umění?, Revue Art, , 1, 2008/1, 4-9
2007   Ukazují práce význačných sochařů, Mladá fronta Dnes, , , 2007/07, 0-0
2007   Europa un siècle d´avant-garde en Europe de l´Est, Là, même dans l’ombre, la lumière, , , 2007, 233-242
2007   Aukce současného umění, Revue Art, , 4, 2007, -
2007   Vyhlášení ceny Osobnost roku 2006 (Kino Šumava, 3. března 2007), Pars pro toto, , 10-11, 2007, 30-31
2008   Orbis Artis, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 11, 2008/05/29, 3-3
2008   Dražbě dominoval Václav Boštík, Lidové noviny, , , 2008/10/22, 19-19
2009   Aukce současného umění (WOXART), Revue Art, , 2, 2009, 52-55
2010   Posttotalitní blues s happy endem, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 261-269
2010   Konečně Medek, Art + Antiques, 9, 10, 2010/10, 19-19
2010   Malý velký Václav Boštík, Instinkt, 9, 52, 2010/12/30, 54-58
2011   Rekordní Sutnar, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 16-17
2011   Česká osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8, 2011/04/21, 2-2
2011   První pokus, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 27-29
2011   Já, bezesporu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17, 2011/08/25, 6-6
2012   Jíra těsně pod milion, Art + Antiques, , 7 + 8, 2012/07/13, 22-23
2012   Svátek geometrie, Art + Antiques, , 7 + 8, 2012/07/13, 24-26
2012   Přelomový Polibek, Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 22-22
2013   Od bibliofilií po současnost, Art + Antiques, , 4, 2013/04/08, 18-18
2013   Klub milionářů, Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 20-22
2013   Rekordní Horejc, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 18-18
2013   Téma pro mistry, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 4, 2013/02/21, 4-
2013   Cesta Josefa Pleskota, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 4, 2013/02/21, 6-
2013   Sázka na jistý růst? Díla českých výtvarných klasiků, Ekonom, 57, 6, 2013/02/07, -
2015   Rekordní Kopf, Art + Antiques, , 5, 2015/05, 19-20
2016   Medek, Sýkora, Šimotová a ještě několik dalších rekordů, Art + Antiques, , 7+8, 2016/07/14, 32-
2016   Alain Lamaignère vzpomíná na heroické návštěvy socialistického Československa, Václav Boštík a jeho francouzský čas, , , 2016, 87-94
2017   Uvnitř a vně, Pěkné bydlení, 19, 11, 2017/11, 136-142
2017   Jedinečné nápady v Galerii H, Lidové noviny, 30, 182, 2017/08/08, 8-
2018   Přehled milionových položek vydražených v roce 2017, Ročenka ART+, , , 2018, 71-91
2018   Poválečné umění (případová studie), Ročenka ART+, , , 2018, 25-28
2019   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2019, 29-32
2019   Slavíčkovy Kosatce, Art + Antiques, , 6, 2019/06/07, 17-17
2019   Milionový Koblasa, Art + Antiques, 18, 11, 2019/11/12, 15-15
2019   Dlouhý, Šíma, Medek a nejen oni, Art + Antiques, 18, 11, 2019/11/12, 16-16
2019   Rekordní Kokoschka a další milionový Zoubek, Art + Antiques, 18, 11, 2019/11/12, 17-17
2019   Ateliér Stanislava Kolíbala a Vlasty Prachatické, 220 míst AVU, , , 2019, 90-
2019   Výstava Margity Titlové Ylovsky ve vyhořelém Veletržním paláci, 220 míst AVU, , , 2019, 232-
2021   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2021/03, 16-20
2021   Rekordní Chlupáč a Lhotákova grafika, Art Antiques, , 12 + 1, 2021/12/10, 13-13
2022   Filla za více než deset milionů a nejdražší letošní Bauch i Brožík, Art Antiques, , 6, 2022/06/13, 15-16
2022   Nejdražší domácí Sýkora i maximum pro Pešicovou, Art Antiques, , 11, 2022/11/10, 14-15
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2006   Daniel Pešta: Crème de la crème
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2013   Galerie v proudu času (60 let Východočeské galerie)
dopis
rok vydání, název (podnázev)
  Dopis Svazu českých výtvarných umělců (14. 10. 1987)
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2011   Obrazy mysli, mysl v obrazech / Images of the Mind
PF
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno (2013)   PF 2014 - Galerie U Betlémské kaple Vám přeje vše nejlepší do nového roku...
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
2000   Minisalon (Czech and Slovak independent art of 1984 / 244 artists)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
text
rok vydání, název (podnázev)
1993   Pět osobností, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, 7.9.-31.10.1993
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2000   Přehlídka české serigrafie ve zlínském Domě umění
2007   Mladý český umělec získal hlavní cenu na veletrhu v Bologni