Officina Pragensis

rok vzniku: 1934
rok zániku: 1948
obec: Praha
adresa: _