Nakladatelství Petrov

obec: Brno (Brno-město)
adresa: Běhounská 3
PSČ: 602 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

Nakladatelství Petrov

Stručná historie a základní informace
"Petrov - základní a v dějinách českého polistopadového nakladatelování již nesmazatelně zapsaná kulturní aktivita." - Josef Chuchma, MF Dnes, 7. 10. 2000
Nakladatelství Petrov vzniklo v dubnu roku 1990 jako "účelové zařízení" Československé strany lidové a jeho prvním šéfredaktorem byl Milan Badal. Směrem k současnému edičnímu profilu se začalo ubírat definitivně po příchodu Martina Pluháčka do funkce šéfredaktora v září 1991.
Nově přijatý zákon zakazující politickým stranám podnikání pak byl hlavní příčinou, proč v listopadu 1992 přešlo nakladatelství do soukromých rukou dosavadního šéfredaktora.
Podnik s deseti zaměstnanci se tak obratem stal "nakladatelstvím jednoho muže", který v klíčovém roce 1993 vydal sice pouhých sedm nových titulů, zároveň ale dokázal podnik začínající s takřka nulovým ekonomickým potenciálem udržet při životě a vytvořit dostatečnou platformu pro příští vzmach nakladatelství.
Definitivní zlom nastává v roce 1995, kdy v Petrově vychází nákladem 20.000 výtisků úspěšný román Michala Viewegha Účastníci zájezdu. V roce 1997 se pak - především díky pokračujícímu rozkladu pražského nakladatelství Český spisovatel - stává Michal Viewegh kmenovým autorem a zároveň i ekonomickým pilířem nakladatelství Petrov, které si díky zvýšeným tržbám může dovolit několik důležitých věcí:
udržení náročného edičního profilu – vydávání současné původní české tvorby, především prózy, poezie a esejistiky
stabilizaci produkce na 30-35 titulů ročně;
posílení pověsti výrazně "autorsky" orientovaného nakladatelství tím, že uvádí jako první "novodobé" české nakladatelství znovu v život někdejší instituci "kmenových" autorů, kteří vydávají své knihy výhradně v jednom nakladatelství (jelikož "titul" kmenový autor je spojen s vícestrannou intenzivnější péčí, včetně služeb agenturních – zastupování v zahraničí, přecházejí postupně do Petrova další špičkoví čeští spisovatelé: 1998 - Václav Kahuda, 1999 - Jiří Kratochvil, 2000 - Zdeněk Zapletal, 2002 - Hana Andronikova; současný seznam se dále skví těmito jmény: Michal Ajvaz, Alexandra Berková, Viola Fischerová, Petr Hrbáč, Petr Koťátko, Jiří Olič, Marian Palla, J. A. Pitínský, Jaroslav Pížl, Přemysl Rut, Pavel Řezníček, Odillo Stradický ze Strdic, Michal Šanda, Bohuslav Vaněk-Úvalský či Ivan Wernisch;
založení ediční řady Nezavedení (dříve New Line), která dává prostor dosud nezavedeným autorům (mezi "události" patřilo např. vydání knih Mariana Pally, Václava Kahudy, Martina Fahrnera, Cara Ostena či Radka Malého – jeho kniha Vraní zpěvy získala v roce 2003 prestižní Cenu Jiřího Ortena, udělovanou autorům do třiceti let);
pořádání "doplňkových" akcí, jimiž dotváří svou image nakladatelství fungujícího především jako kulturní instituce (oproti image "knižní fabriky"): samozřejmostí jsou autorská čtení po celé republice, na brněnskou přehradu každý rok poslední červnovou sobotu vyplouvá Loď literátů, v letech 1996-2000 se konala bítovská "sympozia" kam se koncem září sjížděli čeští a moravští básníci...
V letech 1999-2000 se Petrov výrazně podílí na vydávání exkluzivní kulturní revue Neon.
V květnu 2001 nakladatelství Petrov zprovozňuje tyto internetové stránky.
Na podzim téhož roku se stává hlavním pořadatelem mezinárodního básnického festivalu Poezie bez hranic (více na www.poetry.cz).
V roce 2003 uvádí do České republiky fenomén Slam Poetry.
V témže roce se poprvé stává organizátorem soutěže Česko-slovenský fejeton.
K 31. 12. 2005 končí nakladatelství Petrov svoji existenci. Jeho majitel, pan Martin Pluháček, se chce věnovat (po dvanácti letech intenzivního nakladatelování) nadále již pouze svým soukromým tvůrčím aktivitám.
Zdroj - www.ipetrov.cz

Nakladatelství Petrov

termín   název výstavy, místo konání
2003/10/14 v 18 hod.   MUDr. Jan Lukeš: Můj život v hudbě, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
2004/10/06 - 2004/11/21   Hra v kostky: Vítězslav Nezval a výtvarné umění, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)

Nakladatelství Petrov

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1991   Znak a svědectvi (Křesťanské výtvarné umění 1970-1990 v Čechách a na Moravě)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1991   Pout na Svatou Horu
  1991   Ptačí zahrádka
  1992   Bohuslav Reynek
  1992   Stará bydliště
  1994   Pekařova noční nůše
  1995   Dramatický meziprostor
  1995   Mlžné galaxie (Rozhlasové promluvy)
  1995   Velký Strážce
  1995   Wolker a Bezruč (Neuvěřitelná vyprávění ve dvou částech)
  1996   Život je nuda
  1997   Americký kolotoč a jiné povídky
  1998   Jsem nyní se všemi
  1998   Paní Na Duze (Bez Koně A Křídel)
  1999   Přesahy výtvarného Brna
  1999   S chloupkem na jazyku aneb Sto případů detektiva Wlapra
  2000   Molitan
  2001   Konec žebřiňáků
  2001   Písničky (Eseje se zpěvy)
  2001   Vybrané kousky z Mariana Pally (Kdyby byl krtek velkej jako prase; Jak zalichotit tlusté ženě)
  2002   Skladatelka voňavého prádla
  2002   Srdce na udici
  2002   Stará bydliště
  2002   Steiner aneb Co jsme dělali
  2003   Jos. Lada
  2003   Náměsíčný průvodce Prahou
  2003   Pavilon číslo 13
  2003   Případ nevěrné Kláry
  2003   Stahy
  2003   Strašlivé Čechy, děsná Morava
  2003   Zameť mou hruď
  2004   Čím se liší tato noc
  2004   Dokončený Vojtěch
  2004   Život je hrozný společník
  2005   Divoká kočka, divoká myš
  2005   Lekce tvůrčího psaní
  2005   Návrat Plavce Jindřicha
  2005   O Paní Vševládné
  2005   Pan Když a slečna Kdyby (Kniha o příběhu)
  2005   Píseň o nosu: Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní (Z jiné historie novočeské literatury (od počátků až do roku 1948))
  2005   Plivanec na rozloučenou
  2005   Rok s Kokoliou
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní; Z jiné historie české literatury (léta 1850 - 1940))
  2003   Letenka do noci (Antologie současné surrealistické poezie)

Nakladatelství Petrov

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Architekt Bohuslav Fuchs 1895-1972

Nakladatelství Petrov

almanach
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   Almanach současné české literatury 1997-1999 (Almanach der zeitgenössischen tschechischen literatur 1997-1999)
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   PF 006, Mnoho zdaru v příštích letech... (nakladatelství Petrov)

Nakladatelství Petrov

osoba   narození rok od - do, poznámka
Reiner Martin   1. 8. 1964     1992 - ????, ředitel