Institut průmyslového designu

obec: Praha
adresa: Jeruzalémská 8
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 1972
rok zániku: 1990

Institut průmyslového designu

Ustaven roku 1972 v Praze při Federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj. Nahradil Radu výtvarné kultury výroby, vzniklé roku 1964 podle vzoru britské Rady průmyslového designu ( British Council of Industrial Design).Od roku 1977 vydával časopis Průmyslový design. Uspořádal řadu domácích i mezinárodních výstav (Svět předmětů v tříletém intervalu)


Institut průmyslového designu

instituce, obec, adresa
Design centrum České republiky, Brno (Brno-město), Radnická 2

Institut průmyslového designu

termín   název výstavy, místo konání
1975/03 -   Miroslav Klivar: Video situace, Institut průmyslového designu, Praha
1975/08 - 1975/09   Česká vizuální poezie, Galerie Institutu průmyslového designu, Praha
1976/06 - 1976/07   Příroda Nature, Galerie Institutu průmyslového designu, Praha
1979/07   Ivan Kafka: Objekt, fotografie, serigrafie, Galerie Institutu průmyslového designu, Praha
1985/10/15 - 1985/11/15   České umění papíru / Czech Paper Art, Institut průmyslového designu, Praha
1987/09/14 -   Kobosil, Kabinet designu, Brno (Brno-město)
1989/01/23 - 1989/02/07   František Apetauer: Grafika, Galerie Institutu průmyslového designu, Praha

Institut průmyslového designu

termín   název výstavy
1975/03 -   Miroslav Klivar: Video situace
1985/10/15 - 1985/11/15   České umění papíru / Czech Paper Art

Institut průmyslového designu

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno (po 1990)   Ladislav Vorba: Grafický design
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1975   Miroslav Klivar: Video situace
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  1978   Průmyslový design (Odborný časopis pro celostátní rozvoj průmyslového designu)

Institut průmyslového designu

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)

Institut průmyslového designu

osoba   narození rok od - do, poznámka
Tatoušek Jan   6. 2. 1929     ???? - ????
Wehrenberg Zdeněk   29. 4. 1947     ???? - ????, odborný asistent

Institut průmyslového designu

osoba   narození
Pelikán František   6. 11. 1948