Institut průmyslového designu

rok vzniku: 1972
rok zániku: 1990
obec: Praha
adresa: Jeruzalémská 8

heslo:

Ustaven roku 1972 v Praze při Federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj. Nahradil Radu výtvarné kultury výroby, vzniklé roku 1964 podle vzoru britské Rady průmyslového designu ( British Council of Industrial Design).Od roku 1977 vydával časopis Průmyslový design. Uspořádal řadu domácích i mezinárodních výstav (Svět předmětů v tříletém intervalu)