Tvůrčí skupina UB 12

termín: 1965/10/17 - 1965/11/21
instituce: Dům umění města Brna
typ výstavy: kolektivní