Muzeum umění Olomouc

katalog autorský
rok vydání, autor, název (podnázev)
1948   Oleje a kresby Aléna Diviše
1952   Posmrtná výstava akademického malíře Hilara Václavka
1955   Jan Smital: Akvarely 1931 - 1955
1955   A. Kučera: Obrazy a grafiky z let 1950 - 1955
1956   J. Lenhart: Souborná výstava obrazů
1957   Marta Rožánková - Drábková: Obrazy z cyklu 'Orava'
1957   Karel Wellner: 1875 - 1926
1958   Výstava krajin Stanislava Lolka
1958   Jaroslav Kovář (1958)
1958   Výstava Antonína Hudečka (1957 - 1958)
1958   Národní umělec Max Švabinský (Výstava monumentálních děl a grafiky)
1959   Augustin Mervart
1959   Šimáček: Scénické a kostýmní návrhy z let 1954 - 1959
1959   Studie a kresby Martina Benky
1960   Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960
1960   Vladimír Hroch
1960   M. Rožánková - Drábková: Obrazy z díla
1961   Miloš Alexander Bazovský
1961   Z díla Bedřicha Piskače
1961   Jan Šafařík: Obrazy a kresby
1961   Jemelka
1961   Fotografie 1959 - 1961: A. Gribovský
1962   Josef Wagner (Kresby, sochy)
1962   Květiny v díle Ludviky Smrčkové
1962   Otakar Hubšil: Obrazy, kresby a grafika
1962   Karikatura bojující: K. Štětkář
1962   Joža Uprka: Výbor z díla k 100. výročí narození
1963   Václav Bartovský: Výbor z díla
1963   Karel Černý: Soubor obrazů
1963   Bohdan Lacina
1963   Bohumír Dvorský: Krajiny z let 1957 - 63
1963   Výstava grafiky Stefana Suberlaka
1963   František Tichý: Kresby a grafika
1964   Václav Rabas: Soubor obrazů
1964   Květiny Karla Svolinského
1964   Karel Lenhart
1964   Radoslav Kutra: Tvorba 1963 - 64
1964   Vincent Vingler: Sochy 44/64
1964   Jaroslav Kovář
1964   Jaroslav Paur: Obrazy
1964   František Ketzek
1965   Vlastimil Beneš: Obrazy
1965   Alois Kučera
1965   Axel Leskoschek
1966   Katalog k výstavě prací Jana Koblasy z let 1958-1965
1966   Karel Svolinský: Výbor z díla
1966   Karel Hladík: Sochařské dílo
1966   Rudolf Michalík: Kresby
1966   František Jiroudek: Obrazy
1966   Giacomo Manzù (Olomouc)
1966   Miroslav Hák
1966   Vladimír Pukl: Obrazy a grafika 1960 - 1965 (K sedmdesátinám)
1966   Jaroslav Vávra
1967   Jan Smetana: Obrazy z let 1964-1967
1967   Aljo Beran
1967   Wander Bertoni: Výstava soch a kreseb
1967   Gerard Gaudaen: Graficus
1967   Josef Váchal: Grafika a kresby
1967   Bohdan Lacina
1968   Freska Jan Kryštofa Handkeho v olomoucké kapli Božího těla z roku 1728
1968   Kedl: Sochy a kresby
1969   Slavoj Kovařík: Obrazy
1969   Vladimír Preclík: Sochy
1969   Václav Rabas: Chléb
1969   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest
1969   Carl Unger
1969   Carl Age Riget: Serigrafie
1969   František Bělohlávek
1970   Karel Černý: Kresby
1970   Miha Maleš: Ilustrace k Máchovu 'Máji'
1970   Alexander Bandzeladze: Ilustrace (Cyklus originálních ilustrací ke Gruzínskému národnímu eposu 19. století Pěsň ob Arseně)
1970   Salvador Dali: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým
1970   Libuše Stratilová
1970   Jan Svoboda: Fotografie
1971   Jan Saudek: Fotografie 1960 - 1970
1971   Vojtěch Sedláček: Kresby
1971   Olga Bohdálková
1971   Miroslav Kostka
1971   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940-1971 (Výstava k 60. narozeninám umělcovým)
1971   Václav Rabas: Kresby
1971   Olomouc v díle Aljo Berana
1971   Jindřich Lenhart: Výbor z díla (Výstava k 15. výročí úmrtí umělce)
1971   Antonín Strnadel: Ilustrace, kresby a dekorativní kompozice
1972   Miroslav Šnajdr: Italské reminiscence
1972   Bohumír Dvorský: Výběr z díla 1930 - 1972
1972   Miloslav Holý: Neznámé obrazy
1972   Josef Liesler: Kresby
1972   Jaroslav Grus: Kresby
1972   František Podešva: Výběr z díla
1973   Karel Svolinský: Akvarely, kresby (Grafika posledních let)
1973   Vladimír Navrátil: Sochařské dílo
1973   Jiří Trnka: Loutky
1973   Miloslav Stibor: Kámen
1973   Rudolf Svoboda: Sochy
1973   Radko Mašata: Obrazy 1970-73
1973   Karel Štětkář: Kresby a obrazy z cest po Sovětském svazu a Bulharsku
1973   František Schön: Obrazy z cest po Orientu a Africe z let 1915-32
1973   Stanislav Menšík: Výběr z díla
1973   František Jiroudek: Kresby a akvarely
1974   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina (Obrazy z let 1971-74)
1974   Cyril Bouda: Grafika
1974   Ivo Příleský: Obrazy 1964/74.
1974   Karel Hofman: Obrazy
1974   František Šnajdr: Výbor z malířského díla
1974   Jana Jemelková: Grafika
1974   Miloslav Jemelka: Malířské dílo
1974   Albín Brunovský: Grafika
1974   František Ronovský: Kresby
1975   Michálek
1975   Jaroslav Lukavský: Grafika
1975   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby z let 1970 - 1975
1975   Karel Homola
1975   Josef Holler
1975   Josef Holler: Kresby, grafika
1975   N. N. Žukov: kresby, akvarely, grafika (Výstava k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou)
1976   Věra Kotasová: Grafika, obrazy
1977   Dušan Janoušek: Volná grafika
1977   Miroslav Štolfa
1977   Václav Kiml: Obrazy z let 1970 - 77
1977   Stanislav Menšík: Výbor z díla (K nedožitým 65. narozeninám)
1977   František Košík: Lidové plastiky
1978   Josef Jíra: Souborná výstava 1947 - 1978
1978   Ota Janeček: Výběr z nové tvorby
1978   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1978   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby
1978   Naděžda Plíšková
1979   Aljo Beran: Monotypy
1979   F. J. Kraus: Výběr z díla (K nedožitým 75. narozeninám)
1979   Josef Kranz 1901 - 1968 (Architektonické dílo)
1979   A. Born
1979   Jiří Vlach: Komorní plastika a kresby
1979   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou
1980   Petr Zlamal: Obrazy
1980   Miroslav Sychra: Fotografie
1980   Otakar Novotný: 1880 / 1959 (Architektonické dílo)
1980   Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80
1980   Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla
1980   Karel Lenhart: Výběr ze sochařského díla
1980   František Peterka. Dílo 1947/79.
1981   Jiří Balcar: Výběr z díla
1981   Miroslav Šnajdr: Obrazy
1981   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971-1981
1981   Vincent Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika
1981   Arnošt Wiesner: 1890 - 1971 (Architektonické dílo)
1982   Aljo Beran: Obrazy, grafika (Výběr z let 1932 - 1982)
1982   Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba
1982   František Tichý 1896 - 1961
1982   Pavel Kotas: Obrazy a kresby z let 1980 - 1982
1983   Václav Bartovský: Malířská tvorba z let 1927-1960
1983   Václav Bartovský: Výběr z díla
1983   Josef Jíra: Grafika
1983   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie (Výběr z let 1947 - 1982)
1983   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla
1983   Radko Mašata: Obrazy
1983   Jožka Antek: Výběr z díla
1983   Jiří Procházka: Scénografie (1942/1983)
1984   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie
1984   Hollar (13.7.1607 Praha - 25.3.1677 Londýn)
1986   Josef Mžyk: Obrazy / kresby / grafika
1986   Věra Kotasová: Grafika 1976/1986
1986   Alois Kučera 1905 - 1962
1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla
1986   Jarmila Kaušitzová: Malba a grafika
1986   Rudolf Doležal: Plastiky, medaile
1987   Jana Jemelková: Kresba a grafika
1987   Marie Bartoňková Drábková: Sochařské dílo
1987   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987
1987   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby
1987   Miloslav Stibor: Fotografie
1988   Alén Diviš 1900 - 1956
1988   Lubomír Dvořák: Obrazy
1989   Václav Bartovský: Obrazy a kresby
1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (K umělcovým 60. narozeninám)
1989   Současná Makedonská grafika
1989   Oldřich Šimáček
1989   Petr Zlamal: Obrazy
1990   Marie Blabolilová: Grafiky a obrazy
1990   Aleš Lamr: Výběr z díla
1990   Rudolf Chorý: Sochařské dílo
1990   Zdeněk Vacek: Obrazy 1963/1990
1991   Demartini: Dílo 1964/1974
1991   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934
1991   Radoslav Kutra: Malířské dílo / Das Malerische Werk (1958-1991)
1991   Josef Šíma: Výběr z malířského díla
1992   Václav Zykmund
1992   Miloslav Stibor: Apollón a půlměsíc
1993   Václav Boštík: O sobě a o umění
1993   Sophie Curtil: Pastely / Pastels
1993   Mária Danielová: Zkouška citlivosti
1994   Alena Nádvorníková: Kresby / Dessins
1994   Jaromír Lakosil (1923 - 1989)
1994   Jan Kryštof Handke: Malířské dílo
1994   Jan Kryštof Handke: Vlastní životapis 1694 - 1774
1996   Zdeněk Kučera: Výběr z tvorby 1960 - 1995
1997   Oscar Domínguez v Československu
1998   Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let
1999   Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962-1998
1999   Jan Kratochvíl 1941 1997 (Je cosi sladkého ve zpěvnosti našich dnů)
1999   Jan Koblasa
2000   Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1938-1999
2000   Václav Stratil: Kresby 1955-2000
2000   Agostino Ciampelli 1565-1630: Disegni
2000   Agostino Ciampelli 1565-1630: Kresby
2002   Jan Koblasa
2002   Jiří Lindovský: Práce z let 1967 - 2002
2002   Více světla! Rudolf Michalik (1901 - 1993) / Mehr Licht! Rudolf Michalik (1901 - 1993)
2003   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956-2002
2003   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně
2004   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004 (Jewellery, Objects, Drawings 1974 - 2004)
2004   Ivo Přeček: Nevšední skutečnost (Fotografické i jiné objekty a asambláže)
2004   Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění)
2005   Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch (Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005)
2005   Radoslav Kutra: Farbe-Gestalt-Geist
2006   Terry Haass: Světlo - čas - prostor
2006   Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové
2006   Vladimír Havlík: Soft Spirit
2019   Jiří Slíva: Kresbou ke smyslu
katalog kolektivní
rok vydání, autor, název (podnázev)
1932   Umění Emila Filly a Antonína Procházky
1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů)
1955   Adolf Liebscher (1857 - 1919), Prof. ing. dr. Adolf Liebscher
1957   Aljo Beran, Josef Baják: Výbor z díla
1957   Julius Pelikán, František Hoplíček: Výběr z díla
1958   Šestá členská výstava
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   1. výstava prací učitelů výtvarné výchovy olomouckého kraje
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1961   Rakouské umění XX. století
1961   Domov a vkus
1961   Současné české malířství
1961   Výstava výtvarných prací učitelů a výchovných pracovníků
1962   Klasikové české karikatury třicátých let
1962   Výstava tvůrčí skupiny Směr
1962   Skupina DOFO
1962   Z tvorby současných českých malířů
1962   Umění a domov
1962   Výstava slezských grafiků
1962   Vietnamská tradiční lidová grafika
1962   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie
1963   Parabola
1963   Výtvarný obor LŠU v Olomouci - 1963
1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Rychnov 1963
1964   Z drážďanské galerie
1964   Z Moravské grafiky ve 30. letech
1964   Výstava školy výtvarného umění v Katovicích
1964   Socha 1964
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1965   Sochařská bilance 1955-65
1965   Španělští malíři pařížské školy
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1966   Euro-exlibris '66
1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech
1966   Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii)
1967   Československý plakát
1967   Mistrovská díla starého umění v Olomouci
1967   České malířství 20. století (Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   Vídeňská mladá generace
1969   Stanislav Vymětal: Keramika, Bohumil Teplý: Sochy
1970   Členská výstava olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR
1970   Výstava architektonických prací za léta 1965-1970
1970   Holandská figurální malba 17. století
1970   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika
1970   Sdružení Q Brno
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1971   Jan Štursa a jeho žáci
1971   Vittorio Cavicchioni, Gino Gandini
1971   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ)
1971   Obrazy pěti století
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1973   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy
1973   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939
1974   Ruské a sovětské umění (Ze sbírek Národní galerie v Praze)
1974   Vietnamská tradiční lidová grafika
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1975   D. H. Benešová, Karel Beneš: Obrazy a grafika
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1976   Ex libris olomouckých výtvarníků
1976   Olomouc v XIX. století (Obrazy, kresby a grafika z majetku Okresního archivu Vlastivědného ústavu, MěNV a Galerie výtvarného umění v Olomouci)
1976   Sursum 1910-1912
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   Výstava prací umělců Volgogradu (K 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1978   Armando Giuffredi, Stanislao Farri
1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1979   Slovenská grafická tvorba 1970/1978
1980   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka
1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci)
1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1981   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1981   Pavel Ježek / Sklo, Eva Vlasáková / Kresby
1981   Ex libris olomouckých umělců
1981   9&9 (Činoherní klub)
1982   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo
1982   Vasco Ascolini: Fotografie, Nani Tedeschi: Grafika
1982   Stará grafika (Ve sbírkách Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1982   SÚRPMO v Olomouci (Výstava prací olomouckého ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v letech 1969 - 1985)
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1983   Sigma GŘ - inženýrsko projektová koncernová účelová organizace Olomouc (Architektura1967 - 1982)
1983   Čepelák & žáci
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Olomoucká architektura 1950 - 1983
1984   Výchova, výtvarné umění, ekologie
1984   Výtvarné umění za mír (Umělci Olomouckého regionu a výchova k mírové iniciativě)
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Umělci svému městu
1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
1986   Středoevropské malířství 17. a 18. století (Mistrovská díla starého umění v Olomouci)
1986   Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ
1986   Hugo Demartini, Pavel Nešleha: Objekty
1987   Josef Dudek: Grafika, Josef Hejný: Keramika
1987   Moravské lázně v proměnách dvou staletí
1987   Výtvarní umělci Olomoucka (Na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1987   Současná grafika katovického vojvodství: Den ze života katovického vojvodství
1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci)
1987   Sochárská škola Jozefa Kostku
1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě)
1988   Demartini, Sozanský: Objekty, obrazy
1988   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR
1989   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
1989   České sochařství 1948/88
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1991   Proti zdi
1991   ...a po deseti letech
1992   11 (Obrazy, kresby, grafika)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1994   Mistrovská díla Starého umění (Stálá expozice italského malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek)
1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989
1995   Masterpieces of Old Art (Permanent exposition of Italian paiting of the 14th - 18th century from Olomouc collections)
1996   Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého
1996   Universitas Olomucensis (1573 - 1946 - 1996)
1996   Olomoucká obrazárna I. (Italské malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek)
1996   Olomouc Picture Gallery I. (Italian painting of the 14th - 18th centuries from Olomouc collections)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Tělo jako důkaz
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
2000   Klasika 2000 (Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace / Young Czech Contemporary Painters and Sculptors)
2000   Olomoucká obrazárna II (Nizozemské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek)
2000   Olomouc Picture Gallery II (Netherlandish Painting of the 16th-18th centuries from Olomouc Collections)
2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia)
2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia)
2000   ... a poletíme dál...
2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně)
2001   Umělci čistého srdce / Artists of pure heart (Naivní a lidové umění, art burt / Naivist and folk art, art brut; Sbírka Pavla Konečného)
2001   Urbanistická soutěž Centrum-jih v Olomouci
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z výšky)
2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století
2003   Lubomír Šlapeta 1908-1983, Čestmír Šlapeta 1908-1999: Architektonické dílo / Architectural work
2003   Vzdálená blízkost / Távoli közelség (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru / A háboru utáni magyar képzömüvészet a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyüjteményéböl)
2003   Nizozemské obrazy ze sbírek Olomoucka
2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art)
2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984)
2004   Et in Arcadia ego (Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Křoměříž)
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži (Restaurování 2001-2004)
2005   Italská kresba 17. století / Italian Drawing of the 17th Century (Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci / Collection of Antonín Martin Lublinský in the Research Library in Olomouc)
2005   Půst očí. Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek
2005   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově (Restaurování 2003 - 2005)
2005   The Pope Smoked Dope / Papež kouřil trávu (Rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60. let)
2006   Du Bon du Coeur (Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách)
2006   Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (Restaurování 2004-2006)
2006   České poválečné umění
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2008   Movement as a Message (International Triennale of Contemporary Art)
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2008   60 rokov otvorené
2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2010   Xin gan jue / New Sensitivity / Nová citlivost (1960 zhi 1980 nian dai de Jieke diao su yi shu zhan / Czech Sculpture of the 1960s - 1980s / České sochařství 60. - 80. let 20. století)
2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století
nedatováno   Bronz
pozvánka autorská
rok vydání, autor, název (podnázev)
1955   Výstava kreseb akademického malíře Adolfa liebschera (1857) - 1919) a studií prof. ing dra Adolfa Liebschera
1955   A. Kučera: práce z let 1950 - 1955
1955   V. Členská výstava obrazů, soch, grafiky a užitého umění
1956   Rada Krajského národního výboru a Krajská galerie v Olomouci dovolují si Vás pozvati k zahájení výstavy obrazů Bohumíra Dvorského z cesty po Rumunsku...
1956   Výstava akademického malíře Vladimíra Pukla, profesora Akademie výtvar. umění v Praze (Obrazy, grafika, malovaná keramika)
1957   Oldřich Menhart: Ve službách písma a knihy
1957   Marta Rožánková: Drábkové z cyklu Orava
1957   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na zahájení výstavy obrazů Bohumíra Dvorského z let 1932 - 1957...
1957   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na zahájení výstavy kreseb a grafiky z díla Karla Wellnera...
1958   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu kreseb Paula Hogartha...
1958   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu krajin Stanislava Lolka
1958   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na otevření výstavy obrazů Antonína Hudečka...
1958   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na otevření výstavy pastelů a grafiky Jaroslava Kováře...
1958   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na zahájení výstavy Národního umělce Maxe Švabinského....
1959   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu Augustina Mervarta...
1959   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu scénických a kostýmních návrhů Oldřicha Šimáčka z let 1954 - 1959...
1959   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu díla Jana Trampoty...
1959   Studie a kresby Martina Benky
1959   Kašpar: Národopisné studie
1959   České písemnictví v díle Maxe Švabinského
1960   Vladimír Pukl: Výbor z díla
1960   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na otevření výstavy obrazů Cypriána Majerníka...
1960   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu díla Vladimíra Hrocha...
1960   Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960
1960   Galerie výtvarného umění v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na zahájení výstavy obrazů z díla Marty Rožánkové Drábkové...
1961   Otakar Hubšil: Grafika a kresby
1961   Bedřich Piskač: Obrazy a kresby
1961   Jan Šafařík: Obrazy a kresby
1961   Jemelka
1961   Výstava fotografií: Antonín Gribovský 1959 - 1961
1962   Otakar Hubšil: Obrazy, kresby a grafika
1962   Český rok Karla Svolinského
1962   K. Štětkář: Karikatura bojující
1962   Oblastní galerie Olomouc a Dům umění v Hodoníně zvou Vás na výstavu obrazů z díla Joži Uprky...
1962   Josef Wagner: Kresby a sochy
1963   Oblastní galerie Olomouc, Severomoravský KNV v Ostravě, Krajská organizace SČSVU.....Vás zvou na výstavu grafiky Stefana Suberlaka
1963   Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954 - 1962
1963   Karel Černý: Soubor obrazů 1935 - 1960
1963   Oblastní galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na zahájení výstavy Bohdana Laciny Výběr z díla
1963   František Tichý: Kresby a grafika
1963   Bohumír Dvorský: Krajiny z let 1957 - 63
1964   Vincenc Vingler: Sochy 44/64
1964   Radoslav Kutra: Tvorba 1963 - 64
1964   Květiny Karla Svolinského
1964   Rabas: Soubor obrazů
1964   Oblastní galerie Olomouc dovoluje si Vás pozvat na výstavu z díla akademického sochaře Karla Lenharta otevřenou u...
1964   Mikuláš Galanda
1964   Oblastní galerie v Olomouci Vás zve na výstavu obrazů Jaroslava Paura...
1964   František Ketzek: Obrazy z let 1943 - 1963
1964   Jaroslav Kovář: Grafiky, kresby a obrazy
1965   Otto Gutfreund: Výbor z díla
1965   Vlastimil Beneš: Obrazy
1965   Alois Kučera
1965   Axel Leskoschek
1966   Rudolf Michalík: Kresby
1966   Karel Svolinský: Výbor z díla
1966   Karel Hladík: Sochařské dílo
1966   Vladimír Pukl: Obrazy, grafika 1956 - 66
1966   Galerie výtvarných umění v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na zahájení výstavy barevných fotografií a aktů Jaroslava Vávry...
1967   Aljo Beran: Obrazy - grafika (Výbor z díla k umělcovým šedesátinám)
1967   Fotografie Miloslava Stibora
1967   Kresby a grafika Josefa Váchala
1967   Bohdan Lacina: Obrazy z let 1964/1967
1967   Jan Smetana: Obrazy z let 1964-67
1967   Maxmilián Chlad: Kresby
1967   Oblastní galerie v Olomouci si vás dovoluje pozvat na výstavu kreseb a soch Wander Bertoniho...
1968   Freska Jana Kryštofa Handkeho v Olomoucké kapli Božího těla z roku 1728
1968   Josef Klimeš: Sochy 1958-1968
1968   Ladislav Oliva: Sklo z let 1952-68
1968   Rakouský sochař Rudolf Kedl (Plastiky a kresby)
1968   Senaka Senanayake (Výstava prací sedmnáctiletého ceylonského malíře a sochaře)
1969   František Bělohlávek: Grafické práce
1969   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest
1969   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika
1969   Vladimír Preclík: Sochy
1969   Jánuš Kubíček: Obrazy
1969   Carl Unger: Obrazy
1969   Karl Age Riget: Serigrafie
1969   Slavoj Kovařík: Obrazy
1970   Miha Maleš: Grafika
1970   Alexander Bandzeladze: Ilustrace
1970   Vincenc Makovský: Sochy
1970   Jan Svoboda: Fotografie
1970   Salvador Dali: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým
1970   Ivan Meštrović: Sochy
1970   Libuše Stratilová: Grafika
1970   Jiří Anderle: Grafika
1970   Václav Rabas: Chleba
1971   Albrecht Dürer: Apokalypsa
1971   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940-71 (Výstava uspořádána k šedesátým narozeninám umělcovým)
1971   Miroslav Kostka: Obrazy
1971   Olomouc v díle Aljo Berana
1971   Vojtěch Sedláček: Kresby a akvarely
1971   Endre Nemes (Švédsko): Grafická tvorba z let 1936-1971
1971   Jan Štursa a jeho žáci
1971   Gino Gandini, Vittorio Cavicchioni: Obrazy
1971   Prahou po stopách baroka
1971   František Ronovský: Obrazy
1971   Současná kanadská grafika
1971   Olga Bohdálková: Tapiserie - Art protis
1971   Jindřich Lenhart: Výbor z díla (Výstava k 15. výročí úmrtí umělce)
1971   Jan Saudek: Fotografie
1971   Antonín Strnadel: Ilustrace a kresby
1972   Miloslav Holý: Neznámé obrazy
1972   Richard Wiesner: Výbor z díla
1972   Josef Liesler: Kresby
1972   Jaroslav Grus: Kresby
1972   Jan Bauch: Odysseův návrat (Cyklus kreseb)
1972   František Podešva: Výběr z díla
1973   Radko Mašata: Obrazy 1970-73
1973   Jiří Trnka: Loutky
1973   Karel Štětkář: Kresby a obrazy z cest po Sovětském svazu a Bulharsku
1973   Vladimír Navrátil: Sochařské dílo (k 65. narozeninám umělcovým)
1973   Sklo Ludviky Smrčkové (Výstava u příležitosti 70. narozenin zasloužilé umělkyně Ludviky Smrčkové)
1973   František Schön: Obrazy z cest po Orientu a Africe z let 1915-32
1973   Rudolf Svoboda: Sochy
1973   František Jiroudek: Kresby a akvarely
1974   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina
1974   Karel Hofman: Obrazy
1974   Ivo Příleský: Obrazy 1964-74
1974   František Šnajdr: Kresby a obrazy (K umělcovým šedesátinám)
1974   Cyril Bouda: Grafika
1974   Max Švabinský: Kresby a grafika
1974   Jana Jemelková: Grafika
1974   Giovanni Battista Piranesi: Rytiny z let 1720-1778
1974   Miloslav Jemelka: Malířské dílo
1974   Albín Brunovský: Grafika
1974   František Ronovský: Kresby
1974   Adolf Kašpar: Grafické dílo
1975   Ondřej Michálek: Grafika
1975   Kamil Lhoták: Grafika
1975   Vladimír Pukl: Obrazy, kresby (Dar z umělcovy pozůstalosti)
1975   Zdeněk Přikryl: Plastiky, medaile, kresby
1975   Karel Homola: Malířské a grafické dílo
1975   Ladislav Čepelák: Grafika
1975   Jaroslav Lukavský: Výběr z grafické práce tří desetiletí
1975   Nikolaj N. Žukov: Kresby, akvarely, grafika (Na počest 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou)
1975   Stanislav Krátký: Obrazy
1975   Karel Beneš: Grafika, ilustrace
1976   Karel Wellner: Grafika
1976   Vladimír Pukl: Grafika
1976   Alois Kučera: Výběr z díla
1976   Vladimír Tesař: Vysočina
1976   Vladimír Šolta: Obrazy/kresby/keramická malba (Výběr z cyklů z let 1963-1976)
1976   Rudolf Hocke: Obrazy
1976   Karel Svolinský: Malá a užitková grafika
1976   Národní umělec Karel Lidický
1976   Věra Kotasová: Grafika
1977   Stanislav Menšík: Výbor z díla (K nedožitým 65. narozeninám)
1977   Miroslav Štolfa: Kresby - obrazy
1977   Václav Kiml: Obrazy
1977   Jiří Jílek: Výbor ze sochařského díla 1943/1977
1977   Emil Filla: Obrazy a grafika ze sbírek GVU v Olomouci
1977   František Košík: Lidové plastiky
1977   Dušan Janoušek: Volná grafika
1977   Antonín Slavíček: Obrazy 1870/1910
1978   Kamil Roškot: 1886 - 1945 (Architektonické dílo)
1978   Josef Jíra: Souborná výstava 1947/78
1978   Vladimír Tesař: Grafika, kresby
1978   Ota Janeček: Výběr z nové tvorby
1978   Miroslav Bílek: Fotografie
1978   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby
1978   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1978   Zdeněk Sklenář: Malířské dílo (Výběr)
1979   F. J. Kraus: Výběr z díla (K nedožitým 75. narozeninám)
1979   Libor Vojkůvka: Obrazy 1974 - 1979
1979   Jan Smetana: Výběr z díla 1941 - 1978
1979   JIří Vlach: Komorní plastiky a kresby
1979   Alois Fišárek: Výběr z malířského díla
1979   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou
1980   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika
1980   Otakar Novotný: 1880 - 1959 (Architektonické dílo)
1980   Miloš Jiránek: Výběr z díla z majetku KVGU Ostrava
1980   Karel Lenhart: Výběr ze sochařského díla k nedožitým 75. narozeninám
1980   Petr Zlamal: Obrazy
1980   Miroslav Sychra: Fotografie
1980   Antonín Procházka: 1882 - 1945 (Obrazy, kresby, grafika)
1981   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971/81
1981   Karel Svolinský (národní umělec)
1981   Arnošt Wiesner: Archtektonické dílo
1981   Vincenc Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika
1981   Miroslav Šnajdr: Obrazy
1982   Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba
1982   Miloslav Tesař: Vyšívané obrazy
1982   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci
1982   Aljo Beran: Obrazy - grafika (Výběr z let 1932 - 82)
1982   Pavel Kotas: Obrazy a kresby z let 1980 - 1982
1983   Radko Mašata: Obrazy (Výběr z malířského díla k umělcovým 50. narozeninám)
1983   Jan Bauch: Výběr z díla (k 85. narozeninám umělcovým)
1983   Jožka Antek: Výběr z díla
1983   Josef Jíra: Grafika 1960 - 1983
1983   Architekt Jiří Procházka: Scénografie 1942 - 1983
1983   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla
1984   František Bělohlávek: Výběr z díla (Ilustrace, užitá grafika)
1984   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie (Výběr z díla)
1984   Andrej Smolák: Dotyky s krajinou
1984   Josef Velčovský: Kresba
1986   Karel Svolinský: Výběr z celoživotního díla
1986   Věra Kotasová: Grafika 1976/86
1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla
1986   Rudolf Doležal: Plastiky - medaile
1986   Alois Kučera: 1905 - 1962 (Malířské dílo)
1987   Jana Jemelková: Kresba, grafika
1987   Miloslav Stibor: Fotografie
1987   Adolf Born: Grafika
1988   Lubomír Dvořák: Obrazy
1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (Výstava k umělcovým šedesátinám)
1989   Oldřich Šimáček: Scénografie (Výstava k umělcovým sedmdesátinám)
1989   Antonín Lukavský: Obrazy
1990   Aleš Lamr: Výběr z díla
1990   Zdeněk Vacek: Obrazy 1963/1990
1990   Rudolf Chorý: Sochařské dílo
1991   Hana Wichterlová: Sochy
1991   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z malířské tvorby 1948 / 1970)
1991   Šíma: Výběr z malířského díla k 100. výročí narození umělce
1991   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934, Olomoucký pomník T. G. Masaryka 1937/1953
1991   Radoslav Kutra: Malířské dílo 1958 / 1991
1991   Marie Blabolilová
1992   Václav Zykmund
1992   Victor Sanovec: Práce
1992   Karel Nepraš: Sochy
1992   Jiří David: Čas pro jasnost
1992   Miloslav Stibor: Apollón a půlměsíc
kniha
rok vydání, autor, název (podnázev)
1960   Václav Bartovský
1987   Historismus (Architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku)
1991   Hugo Demartini
1992   Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko)
2001   THONET (Porýní - Vídeň - Morava)
2002   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, I. Úvodní svazek)
2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku)
2005   Já a prominent (Z pozůstalosti pétépáka Raimunda Kolmaše)
2005   Z pozůstalostí pétépáka Rajmunda Kolmaše (Já a prominent)
2005   Aus dem Nachlass des Soldaten Raimund Kolmasch (Ich und die Porminenz)
2006   Já su stěhovavý pták / I´m a Migrating Bird (Natálie Masliková-Schmidtová (1985-1981))
2006   Adriena Šimotová
2009   Kresby básně
2018   Lov začíná očima (Vzpomínky)
antologie/sborník
rok vydání, autor, název (podnázev)
1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových)
1994   Much POP and more ART (Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích)
pozvánka kolektivní
rok vydání, autor, název (podnázev)
1956   Souborná výstava obrazů Jindřicha Lenharta a soubor plastik Karla Lenharta
1956   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu děl absolventů a posluchačů Speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU v Praze...
1956   Japonský dřevoryt
1957   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na zahájení výstavy malířských a sochařských prací z díla Aljo Berana, Josefa Bajáka...
1957   Krajská galerie v Olomouci a Klub výtvarných umělců Olomouc při pobočce ÚVSČSVU v Ostravě dovolují si Vás pozvat na zahájení výstavy plastik a obrazů z díla Julia Pelikána, Františka Hoplíčka...
1957   Fakulta společenských věd VŠP v Olomouci Vás zve k zahájení Výstavy žákovských prací posluchačů a absolventů Ústavu výtvarné výchovy...
1958   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na Členskou výstavu obrazů, grafiky, soch, užitého umění a architektury
1959   I. J. Repin a ruští malíři
1959   České malířství XX. století (Ze sbírek Národní galerie v Praze)
1959   Slovenská knižná žatva: Vývoj slovenské knihy od jejích začátků, Výběr ze Slovenské současné grafiky
1960   15 let výtvarného umění v Olomouckém kraji
1960   Současné slovenské umění 1945 - 1960
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1961   Jevištní výtvarnictví 1945 - 1960
1961   Domov a vkus
1961   Rakouské umění XX. století
1961   Krajské středisko československých výtvarných umělců v Ostravě a Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci dovolují si Vás pozvat k zahájení Členské výstavy k 40. výročí založení KSČ...
1961   Pod vedením KSČ za nová vítezství socialismu a komunismu (40 vítězných let KSČ 1921 - 1961; Současné české malířství)
1961   II. výstava žákovských prací
1961   Jindřich Prucha, Miloš Alexander Bazovský
1962   Oblastní galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat k prohlídce nově instalované stálé sbírky Českého výtvarného umění XX. století....
1962   Klasikové české karikatury třicátých let
1962   Tvůrčí skupina Směr: Obrazy, plastika, grafika, keramika
1962   Výstava fotografií skupiny DOFO
1962   Z tvorby současných českých malířů
1962   Umění a domov
1962   Tradiční vietnamská lidová grafika
1963   Parabola
1963   Z pokrokového malířství na Moravě ve 30. letech
1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962)
1964   Vlastivědný ústav v Olomouci dovoluje si vás pozvat na slavnostní zahájení výstavy obrazů 16. - 18. století zapůjčených Drážďanskou galerií...
1964   Z Moravské grafiky ve 30. letech
1965   Španělští malíři pařížské školy, Holandské malířství 17. století
1965   Oblastní galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na výstavu tvůrčí skupiny Horizont...
1965   Současná tvorba olomouckých výtvarníků
1965   Skupina 7
1965   Sochařská bilance 1955 - 65
1965   Svaz čs. výtvarných umělců pobočka Olomouc Vás zve na zahájení výstavy Nových autorů...
1966   František Jiroudek: Obrazy, Jiří Bradáček: Sochy
1966   Euro - Ex libris ´66
1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech
1967   2. sochařská bilance 1967
1967   Mistrovská díla Starého umění v Olomouci
1967   Současný Československý plakát
1967   Z přírůstků grafické sbírky: 1963-1966
1968   Čmerda: Obrazy, Myszak: Sochy
1968   Symboly a znaky
1968   15 Affiches de Mathieu
1969   Jugoslávská grafika
1969   Obrazy, sochy, grafika a sklo Severočeských výtvarníků (Pobočka SČSVU Liberec)
1969   Josef Jíra, Vladimír Komárek, Jiří Seifert: Obrazy, sochy
1969   Bohumil Teplý: Sochy, Stanislav Vymětal: Keramika
1969   Současná československá fotografie a plakáty a katalogy Stedelijk muzea Amsterodam
1969   Klub Konkrétistů a hosté
1970   Členské výstavy olomouckých výtavrníků k 25. výročí osvobození ČSSR
1970   Užité umění: Keramika, sklo, textil
1970   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika
1970   Obrazy, grafika, sochy z přírůstků Oblastní galerie z let 1968 - 1969
1970   Skupina Q (Tvůrčí skupina SČVU - Brno)
1971   Malé sochařské formy umělců z Katowic
1971   Motivy práce: Kresby a malby žáků ZDŠ Na hradě
1972   Současné Estonské umění: Obrazy, grafika (Výstava k 50. výročí vzniku SSSR a 55. výročí VŘSR)
1972   Užitá grafika leteckých společností
1972   Polský plakát
1973   Současná rumunská grafika
1973   Výstavy uměleckých prací pedagogů z kateder Výtvarné výchovy Filosofické a Pedagogické fakulty university Palackého v Olomouci (Pořádané u příležitosti 400. výročí založení Olomoucké university)
1973   Umění Afriky v dokumentech (Výstava UNESCA)
1973   Obrazy, sochy, grafika členů a hostů Armádního výtvarného studia Praha
1973   Architektura Katowického rajonu (Projekty a realizace)
1973   Česká sochařská kresba a drobná grafika
1973   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy
1973   Politický plakát (K 25. výročí Vítězného února)
1973   Mezinárodní hudební plakát
1974   Knihy a časopisy Německé demokratické republiky
1974   Sovětská grafika: Genrietta a Nikolaj Burmaginovi (Výstava v rámci měsíce Československo - Sovětského přátelství)
1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (Výstava k 30. výročí Slovenského národního povstání)
1974   Umělci sociální skupiny: Holan-Holý-Kotík-Kotrba, Součansá Bulharská grafika
1974   Ruské a Sovětské malířství: Ze sbírek Národní galerie, Francouzské sochařství ve fotografii Tibora Hontyho
1974   Vietnamská tradiční lidová grafika (Ze sbírky MUDr. Antonína Kolka)
1975   Výběr z přírůstků kreseb a grafiky 1971-73
1975   Přírůstky obrazů Českého malířství XX. století 1972-74
1975   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Žena a květina (Výstava k Mezinárodnímu roku ženy)
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie VU Olomouc
1976   Ex libris olomouckých výtvarníků
1976   Olomouc v XIX. století
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci)
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975 - 77 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   Výtvarná tvorba Volgogradských umělců (Na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1977   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil: Tvorba z let 1945/1975 (Výstava na počest 60. výročí VŘSR)
1977   Současná sovětská grafika
1977   Japonský plakát
1978   Armando Giuffredi: Medaile a plastiky, Stanislao Farri: Fotografie
1978   Výstava mladých výtvarných umělců Severomoravského kraje (K 30. výročí Vítězného února)
1978   Výstava Severomoravských výtvarných umělců k 60. výročí VŘSR a 30. výročí Vítězného února
1979   Slovenská grafická tvorba 1970 - 1978
1980   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka
1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1981   Arteterapie
1981   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě
1981   Eva Vlasáková, Pavel Ježek: Kresby a sklo
1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1981   Současná medaile a plaketa - Přehlídka tvorby sochařů a medailérů za uplynulých 35 let (K 60. výročí založení Komunistické strany Československa)
1981   Výstava absolventů: 1976 - 1981
1982   Olomoucká architektura XX. století (1. část: 1900 - 1950)
1982   SÚRPMO v Olomouci (Práce a poslání olomouckého pracoviště Státního ústavu pro rekonstrukcí památkových měst a objektů)
1982   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   Nani Tedeschi: Grafika: Vasco Ascolini: Fotografie (Výstava prací dovu italských umělců v rámci družby okresů Olomouc a Reggio Emilia)
1982   Stara grafika ze sbírek Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci
1982   Kresby a grafika (Přírůstky sbírky kreseb a grafiyk Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1980 - 81)
1983   Česká kresba 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 1. část)
1983   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) (Ze sbírek Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci)
1983   Olomoucká architektura XX: století (2. část: 1950 - 1983)
1983   Vysoké Tatry v díle Jindřicha Lenharta
1983   Stanislav Lolek: Obrazy, kresby, grafika, Bohumír Dvorský: Výběr z díla
1983   Sigma - Inženýrsko projektová koncernová účelová organizace Olomouc (Architektura 1967 - 1982)
1983   Ladislav Čepelák a jeho žáci
1984   Česká krajina (Vývoj České krajinomalby v letech 1800 - 1950 dokumentovaný prvořadými díly z majetku Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci)
1984   Historismus: Architektura 2. poloviny 19.století na Moravě a ve Slezsku
1984   20. výročí družby Olomouc - Reggio Emilia
1984   České moderní umění 20. století ze sbírek OGVU Olomouc
1984   Slovenské národní povstání v tvorbě slovenských grafiků (Výstava ke 40. výročí SNP)
1984   Výtvarné umění za mír (Umělci Olomouckého regionu a výchova k mírové iniciativě)
1984   Česká kresba 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1984   Bohumír Dvorský: Slezská krajina 1930 - 38, Karel Svolinský: Olomoucký orloj 1947 - 53
1985   Adolf Loos: Architektonické dílo v Českých zemích a jeho Čeští žáci
1985   Alena Kartáková: Keramika, Benjamin Walter: Poetické obrázky
1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
1985   Musica picta (Hudba v českém a evropském malířství 15. - 18. století)
1985   Umělci svému městu
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1986   Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ
1987   Moravské lázně v proměnách dvou staletí (Karlova Studánka / Jeseník - Gräfenberk / Luhačovice / Velké Losiny / Teplice nad Bečvou)
1987   Josef Hejný: Keramika, Josef Dudek: Grafika
1987   Výtvarní umělci Olomoucka na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
1987   Olomouc a drobná grafika
1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K40. výročí obnovení učení v Olomouci)
1988   SÚRPMO v Olomouci (Práce olomouckého ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v letech 1983 - 1988)
1989   Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského, Vladimíra Navrátila
1989   České sochařství 1948/88
1989   Současná Makedonská grafika (Z kolekce Muzea moderního umění Skopje)
1989   Rakouská secese (Gustav Klimt, Egon Schiele)
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
1989   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
1992   Baťova architektura Zlína
1992   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
2000   Olomoucká obrazárna II (Nizozemské malířství 16. - 18. století z Olomouckých sbírek)
2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc)
nedatováno   Krajský národní výbor v Ostravě, Oblastní galerie Olomouc.....Vás zvou na zahájení výstavy slezských grafiků
seznam vystavených prací
rok vydání, autor, název (podnázev)
1956   Karel Lenhart: Soubor plastik
1956   Výstava absolventů a posluchačů speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU v Praze (Krajská galerie v Olomouci)
1962   České výtvarné umění 20. století
1967   Výstava obrazů ze sbírek Arcibiskupského paláce a Oblastní galerie (Mistrovská díla Starého umění v Olomouci)
1973   Seznam vystavených prací
1974   Kresby a grafika Maxe Švabinského (Výběr z grafické sbírky GVU Olomouc; V rámci oslav 100. výročí narození umělce)
katalogová pozvánka
rok vydání, autor, název (podnázev)
1964   Josef Sudek
1974   Knihy a časopisy Německé demokratické republiky
1984   20. výročí družby Olomouc - Reggio Emilia
pozvánka nevýstavní
rok vydání, autor, název (podnázev)
1952   Čínské matinée
průvodce
rok vydání, autor, název (podnázev)
2006   Arcidiecézní muzeum Olomouc (Průvodce (česká verze))
2006   Olomouc Archdiocesan Museum (Guidebook (anglická verze))
2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe)
grafika
rok vydání, autor, název (podnázev)
1907   Bohumil Kubišta, Scéna z hostince (V hospodě, Pijáci)
1907   Bohumil Kubišta, Motiv z Florencie (Povoz)
1964   Zdeněk Sýkora, Černo-bílá struktura
1967   Zdeněk Sýkora, Červeno-modrá struktura
1970   Zdeněk Sýkora, Černo-bílá struktura
obraz
rok vydání, autor, název (podnázev)
1906-1907   Jan Preisler, Dívčí sen
1912   Bohumil Kubišta, Podobizna Jana Zrzavého
1925   Emil Filla, Zátiší s raky a lahví rumu
1932   Cyprian Majerník, Na pastvě
1939   Karel Holan, Pod Kajetánkou
1948   Emil Filla, Bol by ten Jánošík
1948   Jan Kotík, Telefonista
1956   Ludmila Padrtová, Bez názvu (Damoklův meč)
1956   Ludmila Padrtová, Volná kompozice (Reminiscence na vodu)
1963   Zdeněk Sýkora, Černé čárky
1967   Mikuláš Medek, Červený svatý (Zobrazení pohledu na červeného svatého)
1968   Michal Ranný, Bez názvu
1971   František Muzika, Medusy v modré
1971   Michal Ranný, Náhrobní kámen
1971   Michal Ranný, Variace II
1973   Josef Mžyk, Toaleta I
1978   Michael Rittstein, Roztržka / Quarrel
1980   Vladimír Vašíček, Běh času / Course of Time
1983   Josef Mžyk, Ukrytý pozorovatel
1987   Michael Rittstein, Sklizeň hub – Česání hub / Mushroom Harvest – Mushroom Picking
1988   Michael Rittstein, Půda (Sekáči) / Soil (Reapers),
1989   Jiří Kovanda, Dětský pokoj
nedatováno   Alois Kalvoda, Lesní potok
kresba
rok vydání, autor, název (podnázev)
1896   Jan Preisler, Velikonoce ((triptych))
1910   Bohumil Kubišta, Dívka (Podobizna)
1912   Bohumil Kubišta, Studie k obrazu Podobizna Jana Zrzavého
1912   Bohumil Kubišta, Studie k obrazu Podobizna Jana Zrzavého
1953   Mikuláš Medek, Kuře žere
1955   Mikuláš Medek, Akce I. - Vajíčko
1966   Michal Ranný, Bez názvu
1977   Michal Ranný, Bez názvu
sbírkový katalog
rok vydání, autor, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
socha
rok vydání, autor, název (podnázev)
1947   Zdeněk Palcr, Figura sedící ženy (z cyklu Dívky)
1962   Zdeněk Palcr, Stojící figura