Josef Liesler

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134)
1961   Hollar 1961
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Jarní almanach básnický 1940, František Borový, nakladatelství, Praha
1943   Smrt v zrcadle, Václav Petr, Praha
1943   Páta symfonie, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1944   Vzdechy trávy, Rudolf Kmoch, Praha
1945   Praha pod křídly války, Václav Petr, Praha
1946   Smaragdový příboj, Václav Petr, Praha
1946   Zápisky z nemoci, Melantrich, nakladatelství, Praha
1946   Tabáková cesta, Rudolf Škeřík, Praha
1947   Jeden ze všech, Václav Petr, Praha
1948   Mrtvý čas, Václav Petr, Praha
1950   10.000 km budujícím Československem, Orbis, Praha
1955   Předtucha, Československý spisovatel, Praha
1957   Kartouza parmská, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Tři zlaté hrušky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1959   Průvodce po Státním nakladatelství dětské knihy, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1959   Šťastný princ a jiné pohádky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1959   Růže a prsten čili Příhody prince Vavřína a prince Buldy (Domáci němohra pro velké i malé děti), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1966   Země za obzorem, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1966   Abulalá al Maarrí, Svět sovětů, Praha
1967   Po nás potopa, Československý spisovatel, Praha
1972   O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1977   Básně, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Gottwaldov (Zlín)
1979   Cawdor, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   Časy, Československý spisovatel, Praha
1985   Tobě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Lámání pečetí, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1990   Kličky na kapesníku (Román-interview), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
2015   O životě s výtvarnými umělci, Sdružení Serpens, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1957   Deset novel (První desítka), Československý spisovatel, Praha
1960   Deset ruských novel XIX. století, Československý spisovatel, Praha
1976   Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1982   Zasloužilý umělec Josef Liesler (Sborník k umělcovým sedmdesátinám), Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
album
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Spiele
parte
rok vydání, název (podnázev)
1999   Běla Horníčková
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1960/03   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1960/09   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/04   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
příloha
rok vydání, název (podnázev)
1959-1960   Plamen (Básnické přílohy 1959-1960)
program
rok vydání, název (podnázev)
2005   Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou (říjen 2005)