Miloslav Holý

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1940   Miloslav Holý: Nové obrazy a retrospektiva
1942   Miloslav Holý: Výstava obrazů, akvarelů a kreseb
1943   Miloslav Holý: Akvarely a grafika
1944   Nové obrazy Miloslava Holého / Neue Bilder von Miloslav Holý
1946   Obrazy a kresby Miloslava Holého
1948   Miloslav Holý: Grafika a kresby
1948   Miloslav Holý: Souborná výstava obrazů a kreseb
1949   Miloslav Holý: Nové obrazy
1954   Miloslav Holý
1956   Miloslav Holý: Nové Obrazy
1956   Miloslav Holý: Obrazy z posledních let
1957   Miloslav Holý: Litografie - pastely - akvarely
1959   Miloslav Holý
1959   Милослав Холи / Miloslav Holý
1959   Miloslav Holý: Chvála pastelu
1961   Miloslav Holý: Dny v krajině (Malé oleje a akvarely)
1962   Miloslav Holý: Obrazy z let 1928-1962
1962   Miloslav Holý: Obrazy z let 1921-1961
1962   Miloslav Holý: Obrazy a grafika
1963   Miloslav Holý: Můj barevný deník
1963   Miloslav Holý: Oleje z let 1927 - 1931
1964   Miloslav Holý
1965   Zasloužilý umělec Miloslav Holý: Motivy z východních Čech
1966   Obrazy z předměstí Miloslava Holého z let 1921-28
1967   Miloslav Holý
1967   Miloslav Holý: Obrazy z Orlicka
1969   Miloslav Holý: Krajiny z posledních let
1971   Figurální motivy Miloslava Holého z let 1925-34
1972   Miloslav Holý: Neznámé obrazy
1972   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tematikou z let 1920 - 1924)
1972   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tématikou z let 1920 - 1924)
1973   Miloslav Holý: Zátiší a květiny
1973   Miloslav Holý: Výbor z díla
1973   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tematikou z let 1920-1924)
1977   Náš kraj v díle Miroslava Holého
1977   Miloslav Holý: Grafika a kresby
1979   Miloslav Holý
1982   Miloslav Holý: Z malířského díla (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35.výročí Vítězného února)
1982   Miloslav Holý: Kresby (85. výročí umělcova narození)
1984   Miloslav Holý: Výstava k 10. výročí úmrtí
1988   Miloslav Holý: Pastely (Výstava k nedožitým 90. narozeninám)
1997   Miloslav Holý: Nábřeží, periferie, městská krajina
1999   Miloslav Holý: Grafické dílo ve sbírkách SGVU v Chebu
2002   Miloslav Holý
2019   Miloslav Holý, Vdova, 1922
2020   Miloslav Holý: Slatinský rok
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1923   Výstava grafiků Umělecké Besedy
1924   GUB. Grafikové Umělecké Besedy
1927   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910 - 1927)
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1927   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
1929   Umělecká výstava spolků S. V. U Mánes a Umělecké besedy v Praze
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
1933   Jubilejní výstava Umělecké besedy 1933
1933   Katalog výstavy moderních obrazů ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1933   Katalog výstavy nových obrazů a kreseb ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1933   Výstava „Zátiší v současném českém malířství“
1935   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia
1935   Praha v moderní grafice
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1938   III. Zlínský salon
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Matka - Dítě - Rodina ve výtvarném umění
1940   Obraz a socha v bytě I.
1940   Padesát let české moderní grafiky
1940   Od náčrtu k obrazu a soše
1940   Ze dvou generací
1940   Bílá Labuť českému umění (Výstava soudobého českého umění)
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti
1943   Die Künstler dem Volke 1943 / Umělci národu 1943
1943   Posázaví: Výstava soudobého umění / Ausstellung Sasautal (Výstava originálů. Výstava fotografií)
1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
1944   Srpen u Pošů (Výběr prací současných malířů)
1944   Květiny a zátiší / Blumen und Stilleben
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1944   Letní výstava 1944
1944   Mánes 1944 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Mitgliederausstellung des Vereins bildender künstler Mánes)
1945   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 117. členská výstava (Grafika)
1945   Dvě Prahy (Obrazy a kresby)
1945   II. výstava: Grafické listy a kresby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze (Hračky, loutky a vánoční dárky)
1946   Mánes 1946
1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
1946   Výstava slovanských grafiků
1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků
1947   Léto v umění
1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134)
1947   Exposição de pintores tchecoslovacos
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1947   Česká krajina (Od Antonína Slavíčka k Václavu Špálovi)
1947   Nutidig Czechoslovakisk Grafik
1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945)
1947   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny)
1947   Mánes 1947
1947   Moderne tsjechoslovaakse grafiek
1947   Ausstellung der čechoslovakischen Graphik
1948   Kresby a akvarely
1948   Dobrý originál do malého bytu (Předvánoční výstava obrazů a plastik)
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1949   Umění do bytu pracujících
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1949   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (148)
1949   Tjeckoslovakisk konst
1949   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny)
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
1949   Pražským dětem
1950   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy za přístupné ceny)
1950   Výtvarná úroda 1950
1950   Sociální náměty v české moderní grafice
1950   Česká grafika (SČUG Hollar)
1950   Bianco e nero cecoslovacco
1950   I. členská výstava 1950
1950   Členská výstava S.V.U. Mánes
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158. členská výstava kreseb
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   III. členská výstava
1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb
1953   Česká grafika Hollar
1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   Gráfica checoslovaca
1955   SČUG Hollar: Členská výstava (190)
1955   Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Květiny
1956   Zátiší v české malbě XX. století
1956   Grafika skupiny českých umělců grafiků Hollar
1956   Druhý Pražský salon (Katalog)
1957   Malá krajina
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1957   Sociální a pracovní motivy v české grafice
1957   Břetislav Benda, Miloslav Holý: Sochy a obrazy
1958   Město očima soudobých malířů
1958   Výstava grafiky tvůrčí skupiny Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1959   Moderní české malířství II (léta dvacátá)
1959   Kresby z cest
1959   Skupina Holan - Holý - Kotík - Kotrba (Umění dvacátých let)
1959   Miloslav Holý: Obrazy, Břetislav Benda: Plastiky
1959   Miloslav Holý, Břetislav Benda: Výbor z díla 1918-1958
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Obrazy Miloslava Holého, sochy Břetislava Bendy
1960   Soudobé české malířství
1961   Hollar 1961
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
1962   Z tvorby současných českých malířů
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Miloslav Holý: Obrazy a grafika - Julie Krčmářová: Obrazy a tapiserie
1962   Kresby Hollara (Od kresby ke grafice)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962)
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Hollar; Kresby; 1963
1963   Rychnov 1963
1963   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   Sociální umění dvacátých let
1963   Moderní české malířství do druhé světové války
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Skupina Umělecká beseda
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   Hollar: Kresby členů
1964   České moderní umění
1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika)
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1965   Malíři sochaři Prahy 6
1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
1965   Moderní česká kresba
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Moderní české umění
1965   České moderní malířství a sochařství
1965   Podareni dela
1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965
1966   Tschechische Graphik
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1966   UB 1966
1966   Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii)
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Пoдарени дела од Чехословачка
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   50 let SČUG Hollar
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Malarstvo czeskie 1900-1950
1967   Nové přírůstky a nákupy
1967   Česká krajina
1967   České malířství 20. století (Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   50 let československého malířství 1918–1968
1968   České umění začátku 20. let (K padesátému výročí republiky)
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1968   50 let SČUG Hollar
1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
1968   Přírůstky českého moderního umění
1968   Česká malířství od doby Osmy
1968   České umění začátku 20. let
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 1. část)
1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1969   2. pražský salón
1969   Česká krajina
1969   Kresby členů
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1969   Krajina barvy a světla
1970   Prager Künstler
1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Krajina pevného řádu (Ohlasy kubismu v českém krajinářství)
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1970   Tschechoslowakische Soziale Grafik
1971   České sociální umění
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   České sociální umění dvacátých let
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Český portrét
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození)
1971   Malíři na cestách (II. část)
1971   Obrazy pěti století
1971   Umění dvacátých let
1972   České umění 20. století
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1972   Česká krajinomalba 20. století (ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově)
1972   Der Mensch und die Landschaft im Werke der Tschechischen Maler
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1973   České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
1973   České sociální umění ze sbírek Moravské galerie
1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   Sociální tematika v české grafice dvacátých let (ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech)
1973   Krajina vnitřního napětí (Expresivní tendence v české krajinomalbě 20. století)
1973   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba)
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1974   Česká sociální grafika dvacátých let
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1975   Výstava Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1976   Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary - pobočka Ostrov n. O.
1976   České malířství 20. století (Generace Sociální skupiny a Devětsilu)
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1976   Východní Čechy v dílech českých umělců
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.)
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze)
1977   L'art graphique tchécoslovaque
1977   Česká krajina XX. století
1977   Polska–Czechosłowacja (Wieki sąsiedztwa i przyjaźni)
1978   České umění 1900/1945
1978   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie
1978   300 Jahre Malerei in Prag
1978   Sociální skupina
1978   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama
1978   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik)
1978   Чешское и европейское искусство (České a evropské umění)
1979   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979   Česká portrétní malba XX. století
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971–1979)
1979   Nezapomenutelná generace (Sociální tendence v českém výtvarném umění v období let 1913-1930 ze sbírek Národní galerie v Praze a Severočeské galerie v Litoměřicích)
1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století
1979   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre (Aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava)
1980   Umělecká beseda ve sbírce Středočeské galerie
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX
1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Lidé práce, bojů a vítězství
1981   Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie)
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1981   Československá pokroková grafika
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
1982   Přírůstky OG
1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února)
1982   Město a civilizace
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
1983   Dvacátá léta I. (Sociální tendence)
1983   Česká sociální grafika 20. let (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1983   České malířství v nových přírůstcích OGVU Náchod
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Moderní český plakát 1918 - 1945
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě
1985   Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel)
1985   Výběr z přírůstků 1975-1985 (malba)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970
1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Krajina Orlických hor a Podorlicka v českém výtvarném umění (1850-1986)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   České zátiší 20. století
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1988   České sociální umění
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1988   Moderní české výtvarné umění ze soukromých sbírek (I. část)
1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii)
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1989   České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích)
1990   Česká kresba XX. století II
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1992   Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992)
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Česká krajinomalba se sbírek Moravské galerie (1. pol. 20. století)
1995   Ohniska inspirace II (Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1996   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   Českí výtvarní umelci medzivojnového obdobia
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1999   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech art of the 1940s from the collection of the Czech Museum of Fine Arts in Prague)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2001   Rezidence primátora hlavního města Prahy / Official residence of the lord mayor of Prague
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2002   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2002   Ostrov / Island (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech Art 1918-1938 from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague)
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines)
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2009   Antimodernisté
2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury)
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2013   Práce, práce
2013   Z rodinného alba (Dílo členů Výtvarného odboru Umělecké besedy z 20. - 40. let 20. století k 150. výročí jejího založení)
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
2013   Memory of Landscape I Have Never Seen
2014   Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko ze sbírek GAVU Cheb
2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.)
2014   Poklady Vysočiny (Skvosty depozitářů)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Prostor Zlín (Stálá expozice)
2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
2016   Krajina a město v malbě 20. století / Landscapes and Cityspaces in 20th Century Painting
2017   Zátiší ze sbírky Kooperativy
2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené)
2017   Katalog sbírky Galerie Sokolíček
2018   Malíř sběratel (Kresba a grafika ze sbírky Miloslava Holého)
2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
2019   Expresionismus a jeho vlivy v české malbě 1. poloviny 20. století / Expressionism and its influences in early 20th century Czech painting / Expressionismus und seine Einflüsse in der tschechischen Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od počátku 20. století do současnosti)
2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od začátku 20. století do současnosti)
nedatováno   Výstava prací Sdružení českých umělců grafiků Hollar
nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice)
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
nedatováno   Tsjekkoslovakisk grafikk
nedatováno   Současná česká grafika
nedatováno   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1940   Miloslav Holý, Česká grafická Unie, a.s., Praha
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1959   Miloslav Holý, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1962   Sociální grafika žáků Švabinského školy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Miloslav Holý, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Současná krajinomalba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Realistické tradice v současném malířství (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Miloslav Holý, Nakladatelství Odeon, s.r.o., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1983   Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká krajina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Obrazy mé krajiny, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2010   Miloslav Holý (1897-1974), ,
2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1927   Masarykův slovník naučný (H - Kn), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1980   Ilustrovaný encyklopedický slovník (a - i), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1985   Malá československá encyklopedie (D-CH), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996   Malíři Orlicka a Podorlicka (Malý lexikon), Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1923   Výstava grafiků „Umělecké Besedy“ v Praze, Československá republika, 244, 161, 1923/06/13, 6-6
1944   Nové obrazy Miloslava Holého / Neue Bilder von Miloslav Holý, Nové obrazy Miloslava Holého / Neue Bilder von Miloslav Holý, , , 1944, 0-0
1946   Před obrazy Miloslava Holého, Obrazy a kresby Miloslava Holého, , , 1946, 0-0
1946   Pražské výstavy v těchto dnech, Pravda, 2, 26, 1946/01/31, 4-4
1947   Defilé členů a hostů SČUG Hollar, Národní osvobození, 18, 294, 1947/12/18, 4-4
1948   Vešel jsem do těch krajin (Malíři Miloslavu Holému), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 82-82
1948   Obrazy a kresby Miloslava Holého, Národní osvobození, 19, 65, 1948/03/17, 4-4
1950   Sociální náměty v české grafice, Mladá fronta, 6, 72, 1950/03/25, 6-6
1953   Portrét a krajinomalba v Jízdárně, Výtvarná práce, 1, 20, 1953/07/24, 1-2
1954   Pracující člověk v českém umění dvacátých let ((Soubor dokumentů)), Výtvarné umění, 4, 7, 1954/09/30, 336-343
1954   Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 3-4
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Lyrická krajina, Výtvarná práce, 2, 6, 1954/03/26, 4-
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Krajinářství na III. přehlídce, Výtvarná práce, 3, 17, 1955/09/23, 1-2
1956   Tvůrčí předpoklady krajináře, Výtvarné umění, 6, 2, 1956/03/20, 78-80
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Nová grafika v Hollaru, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 12-12
1956   Nové obrazy Miloslava Holého, Výtvarná práce, 4, 5, 1956/03/21, 9-
1956   Druhý pražský salon výtvarného umění, Výtvarná práce, 4, 10, 1956/06/20, 9-
1956   Mladí plzeňští umělci, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 8-
1956   Výstava květin, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 10-
1956   Výstava kreseb v Hollaru, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 10-11
1956   III. pražský salon, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 9-10
1957   Samostatné výstavy kreseb ..., Miloslav Holý: Litografie - pastely - akvarely, , , 1957, 0-0
1957   Nač nás upozornila výstava zátiší, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 1-2
1957   Na Mezinárodní výstavě výtvarného a užitého umění (Přehlídka umění a mládí), Mladá fronta, 13, 146, 1957/06/19, 5-5
1957   Ve výstavní sini „Fronta“: Obrazy ze země Rembrandtovy, Mladá fronta, 13, 165, 1957/07/11, 5-5
1957   Kresby, litografie a pastely M. Holého, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 12-
1957   K šedesátinám Miloslava Holého, Výtvarná práce, 5, 20, 1957/10/25, 7-
1957   Nová grafika členů a hostů Hollara, Výtvarná práce, 5, 24, 1957/12/18, 12-
1958   Miloslav Holý, Výtvarné umění, 7, 10, 1958/01/31, 451-455
1958   Pražští výtvarníci v Budějovicích, Výtvarná práce, 6, 6, 1958/04/05, 6-
1958   Portréty na dvou výstavách (Výstava v Hollaru...), Výtvarná práce, 6, 16, 1958/09/15, 9-
1959   Z pražských výstav - únor, Výtvarné umění, 9, 3, 1959/06/20, 135-138
1959   Z pražských výstav - březen, Výtvarné umění, 9, 4, 1959/07/30, 184-187
1959   Z pražských výstav a ateliérů, Večerní Praha, 5, 55, 1959/03/06, 3-3
1959   Cesta revolučního umění, Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 3-4
1959   Životní dílo Miloslava Holého, Výtvarná práce, 7, 3, 1959/02/24, -
1959   Miloslav Holý, Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 9-
1959   Holan, Holý, Kotík, Kotrba, Výtvarná práce, 7, 23-24, 1959/11/30, 3-
1959   Pátý Pražský salón, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 13-
1959   Miloslav Holý a Břetislav Benda uspořádali výstavu..., Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 15-
1960   Skutečnost a život v díle (Vyznání), Výtvarné umění, 9, 10, 1960/02/15, 451-455
1960   Josef Císařovský: Miloslav Holý (Recenze), Výtvarné umění, 9, 10, 1960/02/15, 465-465
1960   Malíř Holý a sochař Benda, Nové Hradecko, 1, 1(16), 1960/07/08, 3-3
1960   Tvůrčí skupina v umělecké besedě, Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, -
1960   Šárka očima soudobých výtvarníků, Výtvarná práce, 8, 11, 1960/06/06, 7-8
1960   VII. Pražský salón, Výtvarná práce, 8, 22, 1960/11/26, 9-10
1960   Pražské výstavy v prosinci, Výtvarná práce, 8, 25-26, 1960/12/31, 16-
1961   Pražské výstavy v lednu, Výtvarná práce, 9, 2, 1961/01/30, 2-4
1961   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 9, 17, 1961/08/25, 8-9
1961   Východočeský salón v Poličce, Výtvarná práce, 9, 18, 1961/09/14, 8-
1962   Přehled výstav, Výtvarná práce, 10, 4, 1962/03/16, 11-11
1963   Tvůrčí touha po nových cestách malby..., Miloslav Holý: Můj barevný deník, , , 1963, 5-10
1963   Přehled výstav, Výtvarná práce, 11, 13-14, 1963/08/17, 15-
1963   Z itineráře M. Holého, Výtvarná práce, 11, 17, 1963/10/05, 9-9
1964   Mnohotvárnost moderního umění..., Miloslav Holý, , , 1964, 1-4
1964   Miloslav Holý (Obrazy z let 1927-1931), Umění, 12, 5, 1964, 502-508
1964   Moderní umění v Hořovicích, Výtvarná práce, 12, 10, 1964/07/12, 5-
1965   Pražské výstavy v březnu, Výtvarná práce, 11, 5, 1963/04/06, 2-8
1967   Obrazy z let 1933 - 1966, Miloslav Holý: Obrazy z Orlicka, , , 1967, 0-0
1967   Krajiny Miloslava Holého, Miloslav Holý, , , 1967, 1-3
1967   Miloslav Holý: Orlický motiv 1933 - 1966, Pochodeň, 56, 144, 1967/06/20, -
1967   Vjem zraku a prožitek srdce, Květy, 17, 43, 1967/10/28, 24-25
1967   Výstava k sedmdesátinám Miloslava Holého, Výtvarná práce, 15, 23, 1967/11/16, 4-
1967   Orlický motiv Miloslava Holého, Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 5-5
1968   Malířovo zaujetí barvami a životem (K dílu zasloužilého umělce Miloslava Holého), Dějiny a současnost, 10, 4, 1968, 23-27
1968   Monografie o Vladimíru Komárkovi, Pochodeň, , , 1968/05/23, -
1969   Podzimní vzpomínání, Výtvarné umění, 19, 7, 1969/12/31, 359-367
1969   Holého krajiny z posledních let, Pochodeň, 58, 112, 1969/05/15, 5-5
1971   Malíř Miloslav Holý, Týdeník Československé televize, 7, 23, 1971/05/31 - 1971/06/06, 6-6
1972   Holého zahrada ráje, Umění, 20, 6, 1972, 561-566
1975   Zemřel malíř okouzlený barvami a životem (Miloslav Holý), Umění, 23, 1, 1975, 58-63
1975   Sociální skupina (Holan, Holý, Kotík, Kotrba), Umění, 23, 1, 1975, 70-71
1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 26, 2, 1978, 97-113
1982   Zasloužilý umělec Miloslav Holý 1897-1974 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 61-
1982   Jan Baleka: Miloslav Holý (Knihy), Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 23-24
1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, , , 1983, 171-179
1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 21-29
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1984   Miloslav Holý (Zahradní kout s diviznami, 1955, olej, 50 x 65 cm), Česká krajina, , , 1984, 38-39
2000   Proletáři / Proletarians (1922 - 1925), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 60-69
2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus, , , 2008, -
2012   Miloslav Holý, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 2, 2012/01/26, 2-
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
2018   Múzy v zákopech Velké války, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 6, 2018, 76-77
2018   Ohlasy 1. světové války ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové a Galerii Středočeského kraje, Na bojištích I. světové války, , , 2018, 145-170
2021   Soupis vystavenýcn prací, Originál? Umění napodobit umění, , , 2021, 42-85
www
rok vydání, název (podnázev)
  Miloslav Holý (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1943   Miloslav Holý (akvarely a grafiky)
1944   Miloslav Holý: Nové obrazy
1946   Miloslav Holý: Obrazy a kresby
1948   Miloslav Holý: Souborná výstava
1948   Miloslav Holý: Grafiky a kresby
1949   Miloslav Holý: Nové obrazy
1954   Miloslav Holý: 9.(122.) výstava obrazů
1956   Miloslav Holý: Nové obrazy
1956   Miloslav Holý: Obrazy
1957   Miloslav Holý (litografie, pastely a akvarely)
1961   Miloslav Holý: Dny v krajině (malé obrazy a akvarely)
1963   Miloslav Holý: Oleje (z let 1927 - 1931)
1965   Miloslav Holý: Obrazy a grafika
1967   Miloslav Holý: Výběr malířského díla z let 1917 - 1967
1967   Miloslav Holý: Obrazy z Orlicka
1969   Miloslav Holý: Krajiny z posledních let
1971   Miloslav Holý: Figurální motiv v obrazech a kresbách z let 1925 - 1934
1972   Miloslav Holý: Neznámé obrazy
1972   Miloslav Holý: Lidé (Grafika se sociální tématikou z let 1920 - 1924)
1972   Miloslav Holý: Lidé (grafika z počátku 20.let)
1973   Miloslav Holý: Výbor z díla
1973   Miloslav Holý: Zátiší a kytice (výběr obrazů z let 1926 - 1973)
1977   Miloslav Holý: Grafika a kresby (Přírůstky do sbírek GVU Grafika - Kresby č. 1)
1981   Miloslav Holý: Grafika 20.let
1982   Miloslav Holý: Kresby (k nedožitým 85. narozeninám)
1982   Miloslav Holý: Z malířského díla
1984   Miloslav Holý
1988   Miloslav Holý: Pastely (k nedožitým 90.narozeninám)
1997   Miloslav Holý: Pražské motivy (nábřeží, periferie, městská krajina)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1947   Léto v umění
1968   České umění začátku 20. let
1983   Miloslav Holý: Z malířského díla, Alena Kučerová: Grafika
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1999   Aukční katalog (1/1999)
2000   Výtvarné umění
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   Výtvarné umění
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   II. aukce výtvarného umění
2001   Umění a starožitnosti
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   14. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011)
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2012   26. aukce
2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel)
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Výtvarné umění
2018   81. aukční den Galerie Kodl
2019   Zahradní aukce
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2020   Galerie Dolmen: 70. aukce
2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění)
2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery
2022   87. aukční den Galerie Kodl
2022   88. aukční den Galerie Kodl
2022   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění
2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století)
autorské heslo
rok vydání, název (podnázev)
2011   Miloslav Holý
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1954   Zdobnice za letního dne
film
rok vydání, název (podnázev)
1958   Miloslav Holý v orlické krajině (Ateliér ve Slatině nad Zdobnicí)
1959   Javornice, Pěčín, Slatina nad Zdobnicí (Holého krajinářská škola - Eva Brýdlová, Miroslava Kocmanová, Milan Obrátil, František Ronovský)
1970   Barvami poznávaný svět (Miloslav Holý - díl I.)
1970   Miloslav Holý vypravuje (Díl II.)
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1922   Velikonoce v Libni
1924   Odklízení sněhu v Karlíně
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
2001   Art 1900 - 1930
2003   Metamorfozy człowieka
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2003   Dialogy / Dialogues VI
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1934   Miloslav Holý: Akvarely a kresby
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Člověk v českém moderním malířství
1985   České malířství od konce 19. století po současnost
1987   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Sm GVU v Ostravě
1998   Jubilanti ´98
2001   Akt v umění 1. poloviny 20. století
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
kondolence/poděkování
rok vydání, název (podnázev)
1974   Miloslav Holý
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1921   Vyšehrad od Podolí
1923   Zmrzlinář
1923   Ulice v Libni
1924   U Rohanského ostrova v Karlíně
1926   Palmovka
1927   Plakáty u plynárny v Libni
1928   Remisa ve Stromovce
1928   Most v Hlubočepích
1929   Krajina od Libně
1931   Krajina z Libně
1932   Pískovna v Hlubočepích
1932   Vlečné parníky v holešovickém přístavu
1947   Vlastní podobizna po koupeli
1947   Vlastní podobizna
1956   Rybář na Střeleckém ostrově
1957   Sladovna v Podbabě
parte
rok vydání, název (podnázev)
1974   Miloslav Holý (akademický malíř, profesor Akademie výtvarných umění)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1940/11/04   3 týdny u Topičů (3 týdny od 4. do 24. listopadu 1940)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
program
rok vydání, název (podnázev)
2019   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2019)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1985   Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou (Stálá expozice)
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
1997   Západočeská galerie v Plzni
2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století)
seznam
rok vydání, název (podnázev)
1976   Seznam kreseb a grafických listů, předaných Grafické sbírce z pozůstalosti po Josefu Sudkovi
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1947   Členská výstava S.V.U. Mánes
1962   České výtvarné umění 20. století
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)
2013   Nature morte: Zátiší
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1971   Současná česká grafika
text
rok vydání, název (podnázev)
1948   Kresby a grafika Miloslava Holého
1949   Soubor Miloslava Holého
1968   Moderní česká kresba
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)