České sociální umění

termín: 1971/04/25 - 1971/06/06
instituce: Dům umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
k 50. Výročí založení Komunistické strany československa