Karel Svolinský

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2010   Olomoucké baroko (Výtvarná kultura let 1620-1780)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
1976   Typographia (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
1981   Typographia 2 (Fotosazba), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
1983   Dobrodružství barvy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1986   Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1994   Třetí příručka Spolku českých bibliofilů, Spolek českých bibliofilů, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1952   Rostlina v obraze, Literární noviny, 1, 11, 1952/04/19, 9-9
1953   Přehlídka práce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 4-6
1953   Knižní ilustrace 1953, Křesťanská žena, 6, 4, 1953/01/10, 9-
1953   Malíři, grafici a sochaři, Výtvarná práce, 1, 26, 1953/10/16, 9-
1953   Nástěnné koberce, Křesťanská žena, 6, 44, 1953/10/24, 2-
1953   Knižní ilustrace 1953, Křesťanská žena, 6, 47, 1953/11/14, 9-
1954   Soutěž na dobudování Národního památníku, Výtvarná práce, 2, 11, 1954/06/04, 6-
1954   Český rok III. "Podzim"..., Výtvarná práce, 2, 19, 1954/10/01, 4-
1954   Jiráskovská soutěž, Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 4-
1954   Nová soutěž na výzdobu Národního památníku, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 9-
1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 12-14
1955   Její pastorkyňa ve Smetanově divadle, Výtvarná práce, 3, 4, 1955/02/25, 6-
1955   Bezručovy verše v kresbách pěti výtvarníků, Výtvarná práce, 3, 4, 1955/02/25, 8-
1955   Zprávy z předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 3, 4, 1955/02/25, 4-
1955   Soutěž na pamětní mince, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 6-6
1955   Ceny za nejlepší plakáty v prvním čtvrtletí 1955, Výtvarná práce, 3, 11, 1955/06/03, 7-
1956   Smysl aktu v malířství, Výtvarné umění, 6, 8, 1956/11/10, 343-355
1956   Celostátní konference delegátů ÚSČSVU rozhodla o utvoření..., Výtvarná práce, 4, 2, 1956/02/10, 1-2
1956   Geoffrey Chaucer: Canterburské povídky..., Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 4-
1956   Soutěž na plastiku pro čs. exposici na Světové výstavě v Bruselu roku 1958, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 11-
1956   Soutěž na plastiku pro Brusel, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 15-
1956   Soutěž na odznak jednotné tělovýchovné organisace, Výtvarná práce, 4, 17, 1956/10/25, 11-
1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 2-
1956   Bilance světa pro svět lidštější, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 8-
1956   Výsledky soutěží (Na pamětní minci Komenského), Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 15-
1956   Výsledky soutěže na sousoší pro Brusel, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 15-
1956   Návrh mince o hodnotě 1 Kčs, Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 11-
1956   Další článek řetězu, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 7-
1957   Soudobá česká knižní obálka, Výtvarná práce, 5, 2, 1957/02/15, 7-7
1957   Zprávy z presidia svazu, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 15-
1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6, 18, 1958/10/25, 6-8
1958   Úspěch čs. výtvarníků v Bruselu, Výtvarná práce, 6, 13-14, 1958/07/24, 3-
1959   IV. celostátní přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 1-2
1959   Problémy společenské funkce plakátu, Výtvarná práce, 7, 17, 1959/09/21, 3-4
1959   Lipsko 1959 (Čs. ceny mezinárodní výstavy knižního umění), Výtvarná práce, 7, 20-21, 1959/10/29, 10-11
1962   Nový svazek Nesmrtelných, Výtvarná práce, 10, 12, 1962/07/10, 4-5
1964   K výstavě tisků a sbírky J. Portmana, Výtvarná práce, 12, 10, 1964/07/12, 8-9
1965   Výstava skupiny Mánes, Výtvarná práce, 13, 23, 1965/12/06, 6-6
1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 3-
1967   EURO EX LIBRIS 1966, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 8-9
1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, , 7/8, 1968, 23-28
1968   50 let obnov Pražského hradu, Výtvarná práce, 16, 19, 1968/11/29, 3-
1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, , 9/10, 1969, 14-17
1969   Výtvarné umění a naše poštovní známka, Výtvarná práce, 17, 7, 1969/09/15, 6-
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1971   Zprávy (Nejkrásnější galerie), Výtvarná práce, 19, 4, 1971/02/16, 2-
1977   Výtvarní umělci k Říjnu, Lidová demokracie, , , 1977/12/10, -
1977   Umění a život, Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, 6-28
1978   Svaz československých výtvarných umělců ustaven (Svobodně, všestranně a cílevědomě při budování vyspělé socialistické společnosti), Výtvarná kultura, 2, 2, 1978, 1-19
1978   Současná ilustrace české dětské knihy, Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, 11-22
1979   Šedesát let československé poštovní známky, Výtvarná kultura, 3, 1, 1979, 5-9
1979   Co přinesli čeští ilustrátoři dětem, Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, 1-11
1980   Knižní ilustrace, Výtvarná kultura, 4, 5, 1980, 59-64
1981   Serigrafie na okraji města (Kronika), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 10-18
1982   Malířské dílo Františka Volfa (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 33-36
1982   Lidice v českém výtvarném umění (Příspěvek k typologii a ikonografii), Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 10-14
1983   Pražské výstavy září, říjen (Kronika), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, -
1983   Malířské básně Jiřího Vovse (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 52-54
1983   Zahraniční aktivita Svazu československých výtvarných umělců (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 8-9
1983   Grafik Josef Duchoň (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 44-47
1984   Mission actuelle du métier d'art en Tchécoslovaquie, Revue de verre, 39, 10, 1984, 2-13
1985   Malířství v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 22-25
1995   Švejkárna na švejkárnu aneb Červená karkulka na Ruzyni (S Oldřichem Kulhánkem hovoří Milena Slavická), Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 20-25
1996   Hlasy pro ohlasy, Bulletin Klubu přátel Hollaru, , 2, 1996, 8-11
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2012   Umělci a jejich loutky, Art + Antiques, , 2, 2012/02/07, 58-60
2014   Radko Plachta (Hrst vzpomínek), 130. výročí keramické školy v Bechyni, , , 2014, 70-72
2015   Kouzlo pérovek, Knižní značka, , 1, 2015/03/31, 5-7
nedatováno   Novinová kresba, Ročenka českých knihtiskařů, , , nedatováno, 137-152
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1947   Léto v umění
rok vydání, název (podnázev)
  Vysoké pocty umělcům zasloužilým o úspěch v Bruselu