Antonín Pelc

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1973   František Zikmund 1893 - 1955: Výběr z díla
2006   Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1948   Černá tlupa, František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Muži v offsidu aneb Ze života klubových přívrženců, František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Alibi (Balada o starém právu občanském a trestním), Melantrich, nakladatelství, Praha
1953   Politické kresby 1939 - 1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1955   Meč archandělů, Československý spisovatel, Praha
1956   Průvan stoletím (Satirické čtení. Výbor z české satiry), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1956   Muži v offsidu (Ze života klubových přívrženců), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   Muži v offsidu, Československý spisovatel, Praha
1958   Vědomí souvislostí, Československý spisovatel, Praha
1959   Průvodce po Státním nakladatelství dětské knihy, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1959   Arkadská dobrodružství horních deseti tisíc, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Ztracené iluse, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Volání s ozvěnou, Československý spisovatel, Praha
1960   O pravdě umění a pravdě života, Československý spisovatel, Praha
1960   Ano - ne!, Československý spisovatel, Praha
1960   Bylo nás pět, Československý spisovatel, Praha
1960   O myších a lidech, Československý spisovatel, Praha
1961   O humoru v životě a v umění, Československý spisovatel, Praha
1961   Prvotiny, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1961   Dědictví, Československý spisovatel, Praha
1961   Zločin pátera Amara (Výjevy z nábožného života), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   Maggie (Dítě ulice), Československý spisovatel, Praha
1962   Básnické dílo, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Soudničky aneb Loučení s Rokrštem, Československý spisovatel, Praha
1963   Dřív než vyšel..., Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Hrozny hněvu, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Československý spisovatel, Praha
1965   Osel a stín, Československý spisovatel, Praha
1965   Muži v ofsajdu (Ze života klubových přívrženců), Československý spisovatel, Praha
1966   Na břehu dnů, Československý spisovatel, Praha
1968   Hrozny hněvu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1972   Ahmed má hlad, Československý spisovatel, Praha
1972   Маяковский в Праге, Orbis, Praha
1975   Colomba a Tamango, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1987   Knížka pro Robinsony (a taky pro Pátky), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Podoby a předobrazy, Československý spisovatel, Praha
1990   Listy z let budoucích, Bajky z let budoucích, Melantrich, nakladatelství, Praha
2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Anthologie protifašistických umělců, B. Šmeral, Praha
1938   Sborník k šedesátinám Václava Jelínka, Sdružení úředníků a zřízenců sociálněpojišťovacích ústavů v republice Československé,
1964   Deset českých novel, Československý spisovatel, Praha
1967   Deset anglických novel, Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2019   Bylo jich pět, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 2, 6, 2019 červen, 50-51
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1933   Milostný almanach Kmene pro jaro 1933
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1966   Bibliografický soupis 1949 - 1963 (Státní nakladatelství dětské knihy, Praha )
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1959   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1959/03   Květen (Literatura, umění, život)
1960/03   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1960/10   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1962/10   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1963/10   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1975   Stanislav Kostka Neumann (Dny české a slovenské poezie)