Vladimír Sychra

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1956   Díváme se na obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1950   Vzpomínky na českou sociální grafiku, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 254-259
1953   Nástěnné koberce, Křesťanská žena, 6, 44, 1953/10/24, 2-
1954   Mosaiky pro síň Rudé armády v Národním památníku na hoře Vítkově, Výtvarné umění, 4, 4, 1954/04/30, 185-188
1954   Soutěž na návrh Vysoké stranické školy, Výtvarná práce, 2, 7, 1954/04/10, 4-
1954   Soutěž na dobudování Národního památníku, Výtvarná práce, 2, 11, 1954/06/04, 6-
1954   Výsledky soutěže k 10. výročí osvobození republiky, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 10-
1955   Naše současné výtvarné umění (III. přehlídka československého výtvarného umění v Jízdárně, Praha - květen-září 1955), Výtvarné umění, 5, 7-8, 1955/11/20, 289-298
1955   O jedné samoúčelné kritice, Výtvarná práce, 3, 25-26, 1955/12/31, 5-6
1955   Diskuse k III. Přehlídce čs. výtvarného umění (Připomínky VII. krajského střediska), Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 6-6
1955   Připomínky členů I. střediska, Výtvarná práce, 3, 13-14, 1955/08/14, 2-6
1955   Zprávy z předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 3, 4, 1955/02/25, 4-
1955   Laureáti státní ceny Klementa Gottwalda za díla výtvarná, Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 1-
1955   Figurální thema na III. přehlídce našeho výtvarného umění, Výtvarná práce, 3, 12, 1955/07/01, 3-4
1956   Diskuse o výstavě 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění (Úvodní proslov soudruha Dušana Šindeláře), Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, 2-3
1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, 11-
1956   Projev s. Larisy Žadovové, Výtvarná práce, 4, 5, 1956/03/21, -
1956   Veřejnou anonymní soutěž ne návrhy gobelinů, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 11-
1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 2-
1956   Zdeněk Hlaváček: Vladimír Sychra..., Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 4-
1957   Vypsaní stipendií pro mladé výtvarníky za rok 1957, Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 11-11
1957   Výsledky soutěže, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 11-
1957   K článku Miloslava Holého o výstavě "Zátiší", Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 9-
1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6, 18, 1958/10/25, 6-8
1958   Celostátní konference o estetické výchově, Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 1-2
1959   O nový životní sloh, Výtvarná práce, 7, 3, 1959/02/24, 1-2
1959   IV. celostátní přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 1-2
1959   Nová výstavní komise, Výtvarná práce, 7, 7, 1959/05/05, 11-
1959   Lipsko 1959 (Čs. ceny mezinárodní výstavy knižního umění), Výtvarná práce, 7, 20-21, 1959/10/29, 10-11
1960   IV. přehlídka (Malířství), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 101-110
1962   Portrét a podobnost, Výtvarné umění, 12, 1, 1962/03/31, 8-13
1962   Výtvarní umělci k XII. sjezdu KSČ (Zahajovací projev předsedy SČSVU Josefa Malejovského), Výtvarná práce, 10, 22-23, 1962/12/10, 1-2
1962   Souhrnně o ilustrované Kapce, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 4-
1963   Poznámky k portrétu v českém malířství let 1920 - 1962 (V generaci malířů narozených kolem roku 1900, jež...), Výtvarné umění, 13, 2, 1963/04/27, 49-60
1963   Nová instalace moderního umění na Hluboké, Výtvarná práce, 11, 11-12, 1963/07/19, 12-12
1963   Krátce poté, co v prvním čísle..., Výtvarná práce, 11, 3-4, 1963/03/18, 11-11
1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 168-184
1975   Anketa, Panorama, , , 1974, 5-
1977   Realismus a socialistický realismus, Výtvarná kultura, 1, 2, 1977, 1-12
1977   Proletářský internacionalismus a výtvarné umění, Výtvarná kultura, 1, 5, 1977, 14-29
1977   Velký Říjen a umění socialistického Československa, Umění, 25, 6, 1977, 473-476
1978   Současné problémy socialistického realismu, Výtvarná kultura, 2, 1, 1978, 1-22
1979   180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, 55-57
1982   Umění a mír, Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 3-9
1983   Poznámky o českém surrealismu, Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 11-19
1985   Malířství v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 22-25
1988   Výtvarné umění a doba (K 40. výročí Vítězného února), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 0, 1988/01/07, 8-
1989   Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, -
1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 22, 1989/10/31, 5-
1989/06/13   Střet snů a skutečnosti (Umění mezi dvěma válkami), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 12, 1989/06/13, 5-
1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 258-265
1994   Zrcadlo vlastní historie (Praha, Mánes, Mánes Mánesu, 29.11.1995-5.1.1995), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 1, 1995/01/05, 1-1
1994   Imaginární setkání, Lidové noviny, , , 1994/12/02, 10-10
2000   Karlovarská galerie bilancuje, , , , , 1-4
2003   Stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 5, 2003/03/06, 12-
2008   Krajina s fantomem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 11, 2008/05/29, 5-
2009   Jaroslav Hovadík, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 12, 2009/06/11, 3-
2011   Z Borovičovy sbírky, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 17-18
2013   Druhý a třetí život Alšových plzeňských sgrafit, Mikoláš Aleš v Plzni, , , 2013, 48-55
2018   Medek, poválečné umění a práce na papíře, Art + Antiques, , 6, 2018/06/07, 19-
2019   Hotel Splendid, 220 míst AVU, , , 2019, 77-
2019   Florenc C (Sokolovská) (III. Doba mramorová), Metroart, , , 2019, 14-15
rok vydání, název (podnázev)
  Vysoké pocty umělcům zasloužilým o úspěch v Bruselu
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2020   Emil Filla a Mánesaci na Malši