Jiří Kovařík

* 13. 10. 1932, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
27. 10. 1994, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Jiří Kovařík
Petrohradská zeď
1972
malba
olej, plátno
95 x 80 cm
Jiří Kovařík
Ležící akt
1954

olej, plátno
76,5 x 90 cm
Jiří Kovařík
Kytarista
1959
malba
olej, plátno
120 x 98 cm
Jiří Kovařík
Červená drapérie
1992
malba
olej, plátno
110 x 99 cm
Jiří Kovařík
Vzpomínka na Sevan a Garni
1963-1965
malba
olej, plátno
116 x 146 cm

heslo:
Malíř Jiří Kovařík začal po studiu na AVU v Praze u Vladimíra Sychry ve druhé polovině padesátých let působit v Plzni. Během šedesátých let si vytvořil osobitý, virtuózně zvládnutý malířský projev založený na klasicistně čisté figurální kresbě. Prostřednictvím vědomé reminiscence klasicismu, s využitím výrazových možností magického realismu, dokázal vyjádřit utkvělý básnivý rozměr skutečnosti. Tematicky se Kovaříkova tvorba pohybuje mezi póly magického realismu a surrealismu. Do autorovy představivosti pronikají vnitřní psychické obsahy, které nabývají podoby magických obrazů vyjadřujících témata erótu a smrti. Objevují se charakteristické snové motivy antické architektury, ženského aktu, šelmy, moře. Kovařík vytvořil několik cyklů sjednocených námětem. Nejzávažnějším celkem je tzv. Španělský cyklus, na němž pracoval od sedmdesátých do druhé poloviny osmdesátých let. Ústředními figurami jsou býk a toreador, které lze symbolicky chápat jako ztělesnění lidského osudu. Jinou významovou polohu naznačují sugestivní obrazy psa v prázdné krajině, které jsou metaforou vnitřní samoty. Podobnou atmosféru vyzařují i obrazy inspirované fenoménem moře s klidnou nebo jen mírně zvlněnou hladinou evokující nekonečný magický prostor. Jiří Kovařík patří k nejvýznamnějším autorům Plzně a regionu druhé poloviny 20. století.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

poznámka:
12. 9. 1994 sražen nedaleko ateliéru autem, zemřel na následky nehody
1956-1964 ateliér v Pražské ulici, Plzeň
1964-1994 ateliér v Hofbauerově ulici č. 6
v 70. a 80. letech perzekuován
1991 - Cena 1. června (Cena města Plzně)