Willi Vilém Nowak

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1930   Willi Nowak
1936   Willi Nowak
1948   Vilém Nowak
1950   Wilian Nowak
1951   Obrazy Viléma Nowaka
1956   Vilém Nowak: Soubor díla (K sedmdesátinám)
1958   Vilém Nowak: Barevné litografie 1910-1923
1958   Vilém Nowak: Obrazy, akvarely
1958   Willi Nowak: Výstava obrazů
1967   Vilém Nowak: Výbor z díla
1971   Vilém Nowak: Výběr z díla
1973   Vilém Nowak
1973   Vilém Nowak
1976   Vilém Nowak (Výtvarné Hlinecko 1976)
1977   Vilém Nowak: Výběr z díla
1979   Vilém Nowak: Malířské dílo
2007   Willy Nowak: Výběr z malířského díla / Auswahl aus dem malerischen Schaffen
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1907   Výstava 8 / Kunstausstellung 8
1908   Výstava „Osmi“
1912   Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler zu Cöln (Illustr. katalog)
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1930   La 17. Biennale di Venezia (17. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte)
1932   Prager Secession: IV. výstava v Krasoumné jednotě pro Čechy
1933   Průvodce po Moderní galerii
1934   Český poimpresionismus do války (Výstava obrazů ze soukromého majetku brněnského)
1935   Ukázky soudobé tvorby malířské
1935   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937)
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1937   Osma
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1938   III. Zlínský salon
1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě)
1946   Výběr význačných děl
1946   Dům umění (Brno 1914-1946. Společenstvo fotografů / Norimberský soud, Frankův proces / Váleční zločinci v karikatuře sovětských umělců / Kvaše W. Nowaka)
1947   Náboženské umění XX. století
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1948   Svět práce v umění
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1948   České umění od impresionismu
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1949   Tjeckoslovakisk konst
1950   Výtvarná úroda 1950
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1952   III. členská výstava
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1957   Malá krajina
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1957   Zakladatelé moderního českého umění
1957   Tradície českej modernej maľby
1957   Sociální a pracovní motivy v české grafice
1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1959   Moderní české malířství II (léta dvacátá)
1959   Čeští malíři XX. století
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Česká moderní kresba dvacátého století
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   Moderní české malířství do druhé světové války
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1965   Malíři sochaři Prahy 6
1965   Moderní česká kresba
1965   Tanec v moderním českém výtvarném umění
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Moderní české umění
1965   České moderní malířství a sochařství
1966   Tschechische Zeichnungen und Graphik (1908 - 1966)
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   F. X. Šalda a výtvarné umění
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Moderní české umění ze sbírky Rudolfa Hršela
1967   Malarstvo czeskie 1900-1950
1967   České malířství 20. století (Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   50 let československého malířství 1918 - 1968
1968   50 let československé malby (z fodnů československých galerií)
1968   Česká malířství od doby Osmy
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 1. část)
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1969   2. pražský salón
1969   Česká krajina
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1969   Krajina barvy a světla
1970   Prager Künstler
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let)
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Český portrét
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Obrazy pěti století
1972   České umění 20. století
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1972   Česká krajinomalba 20. století (ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově)
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy)
1973   České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939
1974   Přírůstky z let 1972 - 74
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1974   Češki i Evropski crtež XX veka iz zbirke Narodne galerije u Pragu
1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   České malířství 20. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy)
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1975   Grafika klasiků české moderní malby
1975   Krajina míru a tvořivé práce (Obrazy krajové tematiky z let 1945-75)
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1975   Academie voor Schone Kunsten van Praag (Werken van de leraren)
1976   Osma, Tvrdošíjní, Umělecká beseda ze sbírek Národní galerie v Praze
1976   Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy ze sbírek Národní galerie Praha
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1976   Vilém Nowak a jeho škola k 90. narozeninám
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.)
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   Osma
1978   Český žánr na přelomu 19. a 20. století
1978   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama
1978   Чешское и европейское искусство (České a evropské umění)
1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979   Česká portrétní malba XX. století
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979)
1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století
1979   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre (Aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava)
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně (Tvorba z let 1907-1919)
1980   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX
1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie)
1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919))
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980
1982   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   Antické tradice v českém umění
1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Žena věčná inspirace umění
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel)
1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1984   Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984)
1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě)
1987   Tsjechisch kubisme
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1988   Česká kresba XX. století I
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii)
1989   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národní galerie v Praze)
1989   České maliarstvo XX. storočia (II. diel)
1989   30 let Výtvarného Hlinecka (1960-1989)
1990   Česká kresba XX. století II
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I
1991   Umění doby Franze Kafky
1992   Grafická tvorba německých autorů v Čechách / Graphisches Schaffen der Deutschen in Böhmen 1890 - 1938 (ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942)
1992   Cubisme tchéque
1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi)
1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1995   Česká krajinomalba se sbírek Moravské galerie (1. pol. 20. století)
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Absolut generations
2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2007   Osma po 100 letech (Výstava ke 100. výročí 1. výstavy Osmy)
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha)
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století / Chords of Modernity in Czech Landscape Painting and Sculpture at the Turn from the 19th into the 20th Century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the Collections of the City Gallery Prague)
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2014   Oskar Kokoschka und die Prager Kulturszene
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Oskar Kokoschka a pražská kulturní scéna
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Osobní výběr V - členové galerijního klubu
2016   Metznerbund: Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920-1945 / Metznerbund: Die Geschichte des Kunstvereins Metznerbund 1920-1945
2019   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace (Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce)
2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany)
2019   Krajinow
2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1935   Willi Nowak, František Venera, Brno (Brno-město)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1967   Moderne Tschechische Malerei (Anfänge der Avantgarde 1907-1917), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1967   Modern Czech Painting 1907-1917, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Současná krajinomalba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Výstavy současného umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Realistické tradice v současném malířství (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Vilém Nowak (Kapitoly o životě a díle), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká krajina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Krajinomalba severních Čech, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Modern Art in Eastern Europe (From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939), Cambridge University Press, Cambridge
2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2013   Mladí lvi v kleci (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2014   Na cestě k modernosti (Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
2015   Na Sibiř! / Nach Sibirien! (Německočeští výtvarní umělci v první světové válce na východní frontě a v sibiřském zajetí / Deutschböhmische bildende Künstler im Ersten Weltkrieg: an der Ostfront und in sibirischer Gefangenschaft), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2015   Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918 / München - leuchtende Kunstmetropole 1870-1918, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1986   Malá československá encyklopedie (M-Pol), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1912   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Česká revue, , 2, 1912/11, 120-122
1935   Brněnské výstavy. Willy Nowak v pasáži. (umění), Umění, , , 1935, 24-26
1935   Brněnské výstavy. Výstava 100 let kresby, (umění), Umění, , , 1935, 27-28
1937   Willy Nowak, L'art moderne tchécoslovaque, , , 1937, 117-118
1954   Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 3-4
1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 8-
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Z výstavy "10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění"..., Výtvarná práce, 3, 23, 1955/12/06, 5-
1956   O krajinářství, Výtvarné umění, 6, 2, 1956/03/20, 74-76
1956   Vilém Nowak (K souborné výstavě v Mánesu), Výtvarné umění, 6, 7, 1956/09/15, 299-304
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Výstava k životnímu jubileu Willi Nowaka, Mladá fronta, 12, 135, 1956/06/03, 3-3
1956   Československé umění ve Vietnamu, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 6-7
1956   Jubilejní výstava Viléma Nowaka, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 5-
1956   K sedmdesátinám Viléma Nowaka, Výtvarná práce, 4, 17, 1956/10/25, 9-
1956   III. pražský salon, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 9-10
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1957   Výstava nákupů Národní galerie, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 8-
1958   Výstava Viléma Nowaka, Průboj, 10, , 1958/09/27, -
1958   Vilém Nowak, Výtvarná práce, 6, 8, 1958/05/08, 9-
1958   Jan Tomeš zahájil 4. dubna v galerii Fondu..., Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 11-
1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 12-
1959   Pátý Pražský salón, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 13-
1960   Šárka očima soudobých výtvarníků, Výtvarná práce, 8, 11, 1960/06/06, 7-8
1960   Malíři Máchova kraje vystavují, Lidová demokracie, , , 1960/09/25, -
1961   Výrazové komponenty Nowakova díla, Výtvarné umění, 11, 5, 1961/09/30, 217-224
1963   Moderní česká kresba, Výtvarná práce, 11, 22-23, 1963/12/05, 7-16
1964   O české moderní kresbě, Hollar, 34, , 1964, 48-98
1967   Pocta malířské poezii, Plamen, 9, 5, 1967/05, 150-151
1967   Vilém Nowak, Výtvarná práce, 15, 14, 1967/07/13, 8-8
1967   Vilém Nowak, Výtvarná práce, 15, 14, 1967/07/13, 8-
1968   O formě, Výtvarné umění, 18, 4, 1968/08/20, 150-161
1971   Snící myšlení , Výtvarná práce, 19, 1, 1971/01/05, 8-
1977   Čest jejich dílu a světlé památce, Výtvarná kultura, 1, 5, 1977, -
1977   Za Vilémem Nowakem, Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, 43-49
1979   Česká portrétní malba XX. století, Česká portrétní malba XX. století, , , 1979, -
1984   Vilém Nowak (Krajina s jezdcem, 1933, olej, 72 x 94 cm), Česká krajina, , , 1984, 18-19
1984   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, O umění a kultuře I, , , 1984, 220-224
1998   Malířství v Čechách 1907 - 1917 (Osma, Skupina výtvarných umělců a jejich generační druhové), Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1), , , 1998, 232-293
2010   Účast českých a českoněmeckých umělců na významných výstavách v Německu v letech 1910 - 1914 (Okolnosti příprav, reakce uměleckých kolegů a dobové kritiky ), Mezery v historii, , , 2010, 24-36
2012   Sonderbund 1912: Umění z Čech na prahu velkého světa, 1912: 100 let od otevření Obecního domu, , , 2012, 168-179
2013   Friedrich Feigl / Portrét Františka Venery (Autoportrét Willyho Nowaka, Porét Williho Nowaka), Šedesát let, šedesát tváří, , , 2013, 38-41
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1948   Vilém Nowak: Obrazy
1951   Vilém Nowak: Obrazy
1956   Vilém Nowak: Souborná výstava k sedmdesátinám
1958   Vilém Nowak: Obrazy, akvarely (zasloužilý umělec)
1972   národní umělec Vilém Nowak: Výběr z díla k 85.narozeninám
1972   národní umělec Vilém Nowak: Výběr z díla
1973   národní umělec Vilém Nowak: Výběr z díla
2007   Willi Nowak (1886 - 1977): Výběr z malířského díla / Auswahl aus dem Malerwerk
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1977   Osma: Obrazy z let 1907-1911
2007   Výročí Osmy / Anniversary of The Eight (Výstava ke 100. výročí 1. výstavy Osmy / An exhibition marking tihe hundredth anniversary of The Eigt´s first exhibiton)
2007   Bernard Reder: Sochy, kresby, dřevoryty / Sculpture, Drawings, Woodcuts, Tibor Honty: Fotografie / Photographs & Bacon, Bauernfreund, Brömse, Filla, Grossová-Adlerová, Kars, Nemes, Nowak, Reiner, Štursa
2007   Výročí Osmy (Výstava ke 100. výročí výstavy Osmy)
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century
2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Výtvarné umění
2001   Umění a starožitnosti
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (10. 11. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
diafilm
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   České moderní malířství (II. díl 38 obrazů)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1955   Žně
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
2007   Výročí Osmy (Výstava ke 100. výročí výstavy Osmy)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
inzerát
rok vydání, název (podnázev)
  Important collection of Czech Art
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1935   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919))
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1962   České výtvarné umění 20. století
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1984   Česká krajina
text
rok vydání, název (podnázev)
1968   Moderní česká kresba
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze