Julius Edvard Mařák

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1946   Zázračná paleta (Povídky o českých malířích), Vilém Šmidt, Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1935   Předchozí generace, Sborník Kruhu výtvarných umělkyň, , , 1935, 20-34
1950   O nové výtvarnictví, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 241-251
1951   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 399-426
1953   Kořeny a míza našeho umění, Výtvarná práce, , 25, 1953/10/02, 1-
1953   Aktuálnost krajinomalby, Výtvarná práce, 1, 29, 1953/11/27, 3-4
1953   Veliké výročí II., Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 4-
1953   Česká krajina v zrcadle umění, Křesťanská žena 12, 6, 12, 1953/03/07, 2-
1954   Sovětský tisk o naší výstavě, Výtvarná práce, 2, 5, 1954/03/12, 2-
1955   František Dvořák: Antonín Chittussi..., Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 6-
1956   Úvaha o krajinářství, Výtvarné umění, 6, 2, 1956/03/20, 58-68
1957   Malíři Ústeckého kraje - Antonín Hudeček (1872-1941) (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, Ústí nad Labem, 9, , 1957/12/24, -
1959   K práci mladých grafiků, Výtvarné umění, 9, 8, 1959/12/05, 349-356
1960   Adolf Kosárek 1830 - 1859 (K souborné výstavě k stému výročí úmrtí), Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 49-54
1977   Výstavy v Oblastní galerii výtvarného umění v Gottwaldově (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 4, 1977, -
1978   Jaroslav Panuška (1872-1958) (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 59-61
1978   Výstava Národní divadlo - výtvarné umění a hudba (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, 64-64
1978   Oblastní galerie Liberec (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1979   180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, 55-57
1980   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 2, 1980, -
1980   Ještě k jubilejní výstavě pražské Akademie, Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, 14-18
1982   Životní jubilea Viktora Strettiho a Jaromíra Strettiho-Zamponiho (Panorama), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 14-15
1988   Sochy, obrazy a sny, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 5-
1989   Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, -
1993   Srpen v Galerii Chagall (Od 2. do 31. srpna...), periodikum, , , 1993, 0-0
1997   Přelom tisíciletí ve světle teorie komplexity, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 5, 1997/03/06, 1-1
1997   Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 5, 1997/03/06, 16-16
2000   Na okraj Slavného výročí a civilní výstavy (Praha, Národní galerie, Valdštejnská jízdárna, 18. 87. - 28. 10.), , , , , 12-12
2000   Karlovarská galerie bilancuje, , , , , 1-4
2001   Příběh zapomenuté sbírky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 21, 2001/10/25, 16-
2005   Když mám vyjádřit svůj vztah k Václavu Rabasovi..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 41-41
2006   Kooperativa (Klasika od 18. až po 20. století), Art & Antiques, , 5, 2006/05, 38-43
2007   Zimní krajina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 3, 2007/02/08, 3-
2007   Akademický malíř Josef Holub (1870 - 1957), Posel z Budče, , , 2007/09/29, 1-4
2011   Rekordní Hofman a Bukovac, Art + Antiques, , 3, 2011/03/08, 23-24
2011   Přehlídka rekordů, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 22-23
2011   Nejdražší a nejvýnosnější, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 23-23
2013   Rekordní Mucha, Art + Antiques, , 4, 2013/04/08, 17-17
2013   Brožík, Čapek a sklo, Art + Antiques, , 4, 2013/04/08, 18-20
2016   Nejdražší díla v jednotlivých kategoriích, Art + Antiques, , 2, 2016/02/08, 21-
2016   Bohemika, Ročenka ART+, , , 2016, 30-32
2018   Každý se odněkud vrací, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 10, 2018, 78-79
2019   Toyen za třicet milionů a mnohem víc, Art + Antiques, , 12+1, 2019/12/13, 17-19
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Život a práce lidí na Šumavě (Průvodce historickou expozicí Muzea Šumavy v Kašperských Horách.)