Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Galerie výtvarného umění
termín: 1986/07/09 - 1986/09/21
doba konání (katalog): 1986/07/09 - 1986/09/21

Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

osoba   narození
Aleš Mikoláš   18. 11. 1852    
Barvitius Viktor   28. 3. 1834    
Bergler Josef   1. 5. 1753    
Bílek František   6. 11. 1872    
Boettinger Hugo   30. 4. 1880    
Brandeis Jan   9. 6. 1818    
Braunerová Zdenka   9. 4. 1858    
Brechler Vojtěch   1. 4. 1826    
Brožík Václav   5. 3. 1851    
Čermák Jaroslav   1. 8. 1830    
Drda Josef   13. 11. 1782    
Führich Josef   9. 2. 1800    
Haushofer Maxmilian   12. 9. 1811    
Havránek Bedřich   4. 1. 1821    
Hellich Josef   17. 4. 1807    
Holárek Emil   26. 1. 1867    
Hudeček Antonín   14. 1. 1872    
Hynais Vojtěch   14. 12. 1854    
Chittussi Antonín   1. 12. 1847    
Chwala (Chvála) Adolf   4. 4. 1836    
Jenewein Felix   4. 8. 1857    
Jiránek Miloš   19. 11. 1875    
Kandler Vilém   28. 2. 1816    
Kautský Jan   14. 9. 1827    
Kaván František   10. 9. 1866    
Knüpfer Beneš   12. 4. 1844    
Kohl Ludvík   14. 4. 1746    
Kosárek Adolf   6. 1. 1830    
Kuba Ludvík   16. 4. 1863    
Lebeda Otakar   8. 5. 1877    
Liebscher Adolf   11. 3. 1857    
Machek Antonín   31. 10. 1775    
Maixner Petr   13. 3. 1831    
Mánes Antonín   3. 11. 1784    
Mánes Josef   12. 5. 1820    
Mánes Quido   17. 7. 1828    
Mánes Václav   1793    
Mánesová Amálie   21. 1. 1817    
Marold Luděk   7. 6. 1865    
Mařák Julius   29. 3. 1832    
Mayer Tadeáš   20. 10. 1812    
Navrátil Josef   17. 2. 1798    
Novopacký Jan   14. 11. 1821    
Oliva Viktor   24. 4. 1861    
Opiz Georg   4. 4. 1775    
Ottenfeld Rudolf Otto von   21. 7. 1856    
Petrák Alois   13. 7. 1811    
Piepenhagen August   2. 8. 1791    
Piepenhagenová Charlotta   19. 10. 1821    
Piepenhagenová Louisa   11. 5. 1825    
Poppe Gustav   1828    
Prachner Václav   19. 9. 1784    
Preisler Jan   17. 2. 1872    
Quast Jan   23. 10. 1814    
Radimský Václav   6. 10. 1867    
Schikaneder Jakub   1. 3. 1855    
Slavíček Antonín   16. 5. 1870    
Stephan Leopold   1826    
Šaloun Ladislav   1. 8. 1870    
Šimon Tavík   13. 5. 1877    
Špillar Karel   21. 11. 1871    
Tkadlík František   23. 11. 1786    
Tulka Josef   3. 1. 1846    
Ullik Hugo   14. 5. 1838    
Ullmann Josef   13. 6. 1870    
Věšín Jaroslav   23. 5. 1859    
Wachsmann Bedřich (Friedrich)   24. 5. 1820    
Waldhauser Antonín   17. 3. 1835    
Zumsande Josef   3. 6. 1806    
Ženíšek František   25. 5. 1849    

Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

instituce, obec, adresa
Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín), Úprkova 601/2
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), Husova 18, Pražákův palác

Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

osoba   narození
Kačer Jaroslav   20. 4. 1931    
Sedlářová Jitka   11. 1. 1942    

Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  2010   50 let hodonínské galerie