České umění z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov

termín: 1983/12/16 - 1984/02/05
instituce: Dům umění
typ výstavy: kolektivní