Národní Galerie: Výstava vybraných děl 14.-20. století

termín: 1945/11/15 -
instituce: Národní galerie v Praze
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
termín viz:
https://ngp-prod.brainz.cz/storage/2138/Dokumentace-vystav-NG-1945-1958.pdf

Katalog: text Vladimír Novotný, Anna Masaryková, Jaroslav Pešina, Jaroslav Pavelka