Arnošt Paderlík

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1945   Arnošt Paderlík: Kresby, monotypy, suché jehly
1946   Paderlík 46.
1948   Arnošt Paderlík
1949   Arnošt Paderlík
1956   Arnošt Paderlík: Drobné oleje a kresby
1958   Arnošt Paderlík (Galleria D´Arte)
1958   Arnošt Paderlík (Galleria La Colonna)
1958   Arnošt Paderlík: Práce z let 1957 - 1958
1961   Arnošt Paderlík
1965   Arnošt Paderlík: Kresby, pastely, grafiky a plastiky
1967   Paderlík
1968   Arnošt Paderlík
1969   Arnošt Paderlík
1970   Arnošt Paderlík (Obrazy, plastiky, grafika a kresby, ilustrace)
1977   Arnošt Paderlík 1971-77
1982   Arnošt Paderlík: Kresby - studie
1983   Arnošt Paderlík: Kresby a studie
1987   Arnošt Paderlík: Tvorba 1977 - 1987
1989   Arnošt Paderlík
1989   Arnošt Paderlík: Výběr z kreseb a drobných plastik
1989   Arnošt Paderlík: Obrazy - kresby
1989   Národní umělec Arnošt Paderlík
1995   Arnošt Paderlík: Obrazy, plastiky a kresby
2001   Arnošt Paderlík
2018   Arnošt Paderlík: Retrospektiva
2019   100: Arnošt Paderlík 1919–2019
nedatováno   Arnošt Paderlík
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1940   Sedm v říjnu: Obrazy, sochy, kresby
1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti
1943   Arnošt Paderlík, Zdenek Seydl
1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
1944   Mánes 1944 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Mitgliederausstellung des Vereins bildender künstler Mánes)
1945   Konfrontace 2
1945   Květen 1945 (Výstava grafik a kreseb členů a slovenských hostů)
1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
1946   Člověk a práce
1946   Výstava slovanských grafiků
1946   Jeune peinture Tchecoslovaque (1938-1946)
1947   Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst (Jeune peinture Tchecoslovaque)
1947   Generace Mánesa 1939-1947
1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei
1947   Tsjechoslowaaksche kunst (Tsjechoslowaaksche beeldende kunstenaars behoorende tot de jonge generatie)
1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945)
1947   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny)
1947   Mánes 1947
1947   Moderne tsjechoslovaakse grafiek
1948   Jiroudek, Kavan, Paderlík, Wielgus
1950   Členská výstava S.V.U. Mánes
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   III. členská výstava
1952   Výstava vnitřního zařízení pracoviště a obydlí (Nábytek a užitkové předměty ze dřeva, kovu, skla, plastických hmot a textilu)
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   Výtvarníci a kniha
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Květiny
1956   Zátiší v české malbě XX. století
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
1958   Moderne tschechoslowakische Grafik
1958   Savremena čehoslovačka umetnost
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Tvůrčí skupina Mánes
1960   Moderne tschechische Grafik
1960   Soudobé české malířství
1961   Nejkrásnější knihy 1960
1961   Současné české malířství
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
1961   Plastiky malířů
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963)
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   Czechoslovak Graphic Art
1964   České moderní umění
1965   Objekt
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
1965   Moderní česká kresba
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   České moderní malířství a sochařství
1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Československé nejkrásnější knihy 1965
1966   Arte actual Checoslovaco
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Nové přírůstky a nákupy
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   50 let československého malířství 1918–1968
1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
1968   Sedm v říjnu
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část)
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
1970   Mostra della grafica Cecoslovacca
1970   Six semaines d'art Tcheque en Belgique
1971   Tchecoslováquia: XI. bienal de São Paulo (Katalog Československé účasti na Bienále v Sao Paulo 1971)
1971   Mostra della Grafica Cecoslovacca Contemporanea
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1972   75 let moderní české knižní ilustrace
1972   1945 - Praha vítající (Výstava obrazů, soch a grafiky)
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
1973   Akademie výtvarných umění v Praze (1972 - 1973)
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   Sochár a príroda (Socha Piešťanských parkov 1973)
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1975   Academie voor Schone Kunsten van Praag (Werken van de leraren)
1975   Výstava Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1976   Zátiší v současné tvorbě
1976   Výstava grafiky, kreseb a ilustrací členů Aktivu mladých výtvarníků při MV SSM v Praze
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.)
1976   Středočeští výtvarníci (Obrazy, sochy, grafika, užité umění)
1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu
1977   Hollaristé - 60 let SČUG Hollar (II.)
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
1977   Polska–Czechosłowacja (Wieki sąsiedztwa i przyjaźni)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   České umění 1900/1945
1978   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien
1978   Pittura céca contemporanea
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1978   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   Skupina Sedm v říjnu (Václav Hejna, František Jiroudek, Josef Liesler, Jan R. Michálek, Arnošt Paderlík, Václav Plátek, Zdeněk Seydl)
1979   Skupina Sedm v říjnu 1939
1979   Výstava pedagogů Akademie výtvarných umění v Praze
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   Čeští umělci proti fašismu a válce
1980   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Středočeští výtvarníci k 60. výročí založení KSČ (Obrazy, plastika, grafika, užité umění)
1981   Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie)
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1981   Hudba a výtvarné umění
1982   Česká figurativní malba 40. let (II)
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   Skupina Sedm v říjnu
1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Česká kresba v boji proti válce a za mír (Výstava ze sbírek AJG)
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
1985   Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel)
1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   A mai csehszlovák szobrászat
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   České zátiší 20. století
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1989   České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích)
1990   Současná česká kniha
1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989)
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1992   Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992)
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Mánes Mánesu
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1998   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1998 (IV. ročník)
1998   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu)
1999   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech art of the 1940s from the collection of the Czech Museum of Fine Arts in Prague)
1999   Jubilanti Mánesa 1999
2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   Pohlazení něhou: Alois Fišárek, František Jiroudek, Arnošt Paderlík, Karel Souček: Obrazy, Jan Hána: Sochy
2010   Jiroudek, Liesler, Paderlík: 3/7
2010   Normalizační galerie (Akvizice 1970-1989)
2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století)
2011   Pohled do archivu 2 plakát
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury)
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2017   Zátiší ze sbírky Kooperativy
2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené)
2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1957   Arnošt Paderlík - Zátiší, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1968   akty a akty, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Výstavy současného umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná monumentální tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2015   Poslední obrazy, Barrister & Principal, Brno (Brno-město)
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
2019   Metroart (Výtvarná monografie metra 1974–1994), Josef Šrejma, Praha
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r), Diderot, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1941   Barva a slovo na společné křižovatce, 3 týdny v umění, , 7, 1941/11/17, 139-142
1943   Patřívalo dříve k dobrým mravům... / Es war früher die Sitte bei jedem..., Arnošt Paderlík, Zdenek Seydl, , , 1943, -
1945   Pražské defilé nejmladšího a dozrávajícího výtvarného umění (K výstavě Konfrontace 2), Lidová kultura, 1, 20, 1945/10/13, 3-
1945   Konfrontace (K výstavě 21. malířů v Topičově salonu v Praze), My 45, , , 1945, -
1947   Výstava členstva z let 1939-1947 (SVU Mánes), Národní osvobození, 18, 98, 1947/04/26, 5-5
1947   Pokus Mánesa o kolektivní umění, Národní osvobození, 18, 172, 1947/07/25, 4-4
1948   Dva malíři mladé generace (Paderlík - Smetana), Národní osvobození, 19, 78, 1948/04/02, 6-6
1949   Člověk především (Bylo již řečeno, že estetické hodnoty...), Arnošt Paderlík, , , 1949, -
1954   Výtvarníci a kniha, Výtvarné umění, 4, 4, 1954/04/30, 168-174
1954   Tady se naříkalo nad ztracenou cestou..., Výtvarníci a kniha, 4, 4, 1954, 172-172
1954   Sláva české ilustraci (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2, 8, 1954/04/23, 3-3
1954   Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 3-4
1954   Členská výstava III. krajského střediska Mánes, Mladá fronta, 10, 129, 1954/05/30, 4-4
1955   K ilustracím Arnošta Paderlíka, Výtvarné umění, 5, 10, 1955/12/31, 461-464
1955   Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11, 305, 1955/12/20, 3-3
1955   III. přehlídka čs. výtvarného umění, Mladá fronta, 11, 179, 1955/07/26, 3-3
1955   Vysoké pocty výtvarným umělcům, Výtvarná práce, 3, 9, 1955/05/11, 7-
1955   Medailony z Jízdárny (Ilustrace Arnošta Paderlíka), Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 5-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Ohlas výstavy československé ilustrace v Lipsku, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 3-
1956   XXVIII. benátské Biennale, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 7-
1956   V Kabinetě umění na České ulici byla zahájena..., Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 9-
1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 3-4
1956   Výstava Arnošta Paderlíka, Výtvarná práce, 4, 17, 1956/10/25, 9-
1957   Československé umění v boji proti fašismu, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 11-12
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1957   Výstava nákupů Národní galerie, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 8-
1958   Rozhovor s Arnoštem Paderlíkem, Výtvarné umění, 8, 3, 1958/06/10, 110-115
1958   Nejkrásnější čs. kniha 1957, Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 8-
1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1958   Obrazy Arnošta Paderlíka v Římě, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 6-
1958   Arnošt Paderlík, Výtvarná práce, 6, 22, 1958/12/23, 9-
1959   Z pražských výstav - listopad, Výtvarné umění, 9, 1, 1959/04/20, 35-37
1959   Sedm v říjnu 1939 ((K jedné kapitole z dějin moderního českého umění)), Výtvarné umění, 9, 9, 1959/12/31, 392-401
1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 12-
1959   Výstava v závodech 9. května, Výtvarná práce, 7, 10, 1959/06/27, 5-
1960   O současném malířství z několika pohledů, Výtvarná práce, 8, 2, 1960/01/25, 1-2
1960   Architektura výstavy Československo 1960, Výtvarná práce, 8, 11, 1960/06/06, 1-4
1960   Československo 1960, Výtvarná práce, 8, 12, 1960/06/20, -
1960   Tvůrčí skupina Mánes, Výtvarná práce, 8, 22, 1960/11/26, 3-4
1961   Východočeský salón v Poličce, Výtvarná práce, 9, 18, 1961/09/14, 8-
1961   Pražské výstavy v prosinci, Výtvarná práce, 9, 25-26, 1961/12/30, 12-13
1965   Důvěra a odpovědnost, Výtvarná práce, 13, 4, 1965/03/31, -
1966   Profil jedné generace, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 261-270
1966   Umění objektu, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 302-311
1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, , , 1966, 217-225
1967   Kupte si obraz, kupte si sochu (A také - kupte si grafický list), Večerní Praha, 13, , 1967/10/26, -
1968   Výstava Arnošta Paderlíka, Výtvarná práce, 16, 20-21, 1968/12/10, 5-
1969   Arnošt Paderlík - 50 let, Výtvarná práce, 17, 20, 1969/12/08, 6-
1971   Paderlíkův chvalozpěv života, Výtvarná práce, 19, 1, 1971/01/05, 5-
1978   Výtvarné umění v metru, Metro a výtvarné umění, , , 1978, -
1978   Nové práce Arnošta Paderlíka (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 2, 1, 1978, 64-64
1979   Koncem třicátých let, v období počínajícího válečného konfliktu..., Skupina Sedm v říjnu, , , 1979, -
1979   Malíř Arnošt Paderlík (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, 35-39
1979   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 6, 1979, -
1979   Víra v člověka, Tvorba, , 51, 1979/12/19, 6-6
1979   Výstava skupiny Sedm v říjnu, Lidová demokracie, , , 1979/12/13, 5-
1981   Návštěva u Arnošta Paderlíka, Návštěvy v ateliérech, , , 1981, 86-91
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, , , 1983, 171-179
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1983   Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 2-10
1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 23, 1, 1985, 29-53
1987   Myšlenky vyjádřit slovy umění (Přehlídka prací pražských členů SČVU v Mánesu), , , , , -
1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 8-
1989   Když výtvarník..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 13, 1989/06/27, 4-
1989   Arnošt Paderlík, jemuž připravila ústecká..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 13, 1989/06/27, 4-
1999   Vítr to rozfouká (Arnošt Paderlík (1.12.1919 Nučice - 1.6.1999 Praha), Obrys - Kmen, 5, 19, 1999, 1-
2001   Arnošt Paderlík, Listy S.V.U. Mánes, 5, 1-2, 2001, 16-
2010   Výtvarné interpretace Máje, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 87-102
2019   Budějovická (III.Doba mramorová), Metroart, , , 2019, 31-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Arnošt Paderlík (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1948   Arnošt Paderlík: Obrazy
1958   Arnošt Paderlík: Práce z let 1957 - 1958
1969   Arnošt Paderlík: Pastely - kresby - grafika
1977   Arnošt Paderlík (1971-77)
1987   Arnošt Paderlík: Tvorba 1977 - 1987
1989   Arnošt Paderlík : Obrazy a kresby
1989   Arnošt Paderlík: Výběr z kreseb a drobných plastik
1995   Arnošt Paderlík: Obrazy, plastika, kresby
2001   Paderlík
2018   Arnošt Paderlík: Retrospektiva
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1941   Sedm v říjnu
1945   Konfrontace 2
1947   Jan Kodet, Arnost Paderlik, Zdenek Seydl, Vincenc Vingler
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1998   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU
1998   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1998
1999   Jubilanti Mánesa 1999
2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích)
2007   Pohlazení něhou: Výstava sběratelů
2010   Tři ze sedmi (Jiroudek, Liesler, Paderlík)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2015   Ve válce múzy mlčí
album
rok vydání, název (podnázev)
1984   Paleta krásy (Národní umělci dětem)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   Výtvarné umění
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   II. aukce výtvarného umění
2001   Umění a starožitnosti
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století)
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2020   Galerie Dolmen: 70. aukce
2022   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění
2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha)
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1954   Ilustrace k románu M. Gorkého Matka
1954 - 1955   Záhlaví k Olbrachtovu románu Nikola Šuhaj Loupežník
1954 - 1955   Eržika, ilustrace k Olbrachtovu románu Nikola Šuhaj loupežník
1954 - 1955   Šuhaj a Jura, ilustrace k Olbrachtovu románu Nikola Šuhaj loupežník
1954 - 1955   Kresba v tiráži k Olbrachtově románu
1954 - 1955   Koncovka k Olbrachtově románu
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
1967   Kalendář 1967
2003   Dialogy / Dialogues VI
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1985   České malířství od konce 19. století po současnost
1999   Jubilanti ´99
2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1996   Kresba Mánesa
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1989   Přírůstky sbírek 1983 - 1988 (obrazy, plastiky)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1947   Členská výstava S.V.U. Mánes
1954   Seznam prací k výstavě Ze současné tvorby (Pořádané krajským střediskem Ústředního svazu čs. výtvarných umělců v Hradci Králové)
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)
2013   Nature morte: Zátiší
2019   100: Arnošt Paderlík 1919–2019 (Vystavená díla)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
text
rok vydání, název (podnázev)
1945   Květen 1945 v grafice
1945   Výstava Václava Trefila a Arnošta Paderlíka
1947   Soubor Arnošta Paderlíka
1968   Moderní česká kresba