Toyen

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1945   Toyen
1958   Toyen
1960   Toyen
1962   Toyen
1962   Toyen
1964   Toyen
1985   Toyen: Moderna museet
2002   Toyen: Une femme surréaliste
2003   L’Univers de Toyen
2004   Toyen
2015   Toyen: Vidím neboť je noc / I see for it is Night
2021   Toyen: Snící rebelka
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1930   Jindřich Štyrský a Toyen
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1931   Katalog výstavy obrazů Štýrského a Toyen v Alšově síni Umělecké besedy v Praze
1935   První výstava Skupiny surrealistů v ČSR
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1936   S.V.U. Mánes
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1938   Štyrský a Toyen
1938   III. Zlínský salon
1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945)
1947   Mezinárodní surrealismus
1947   Le surréalisme en 1947 (Exposition Internationale du Surréalisme)
1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu)
1959   Galeria Krzysztofory (Stowarzyszenie artystyczne - grupa krakowska)
1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Přírůstky Národní galerie (Z odkazu prof. dr. M. Kliky)
1963   Phases
1964   Imaginativní malířství 1930-1950
1964   Phases
1965   Moderní česká kresba
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   České moderní malířství a sochařství
1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého
1966   Štyrský a Toyen (1921 - 1945)
1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech
1966   Tematická výstava UDS (Symboly obludností) (Teige, Toyen, Tikal, Istler, Medek, Medková, Nožička, Hrstka, Spanlangová)
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Moderní české umění ze sbírky Rudolfa Hršela
1967   Malarstvo czeskie 1900-1950
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   50 let československého malířství 1918–1968
1968   České umění začátku 20. let (K padesátému výročí republiky)
1968   Princip slasti
1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   České umění začátku 20. let
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 1. část)
1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia
1969   Koláž v českém výtvarném umění
1969   Česká krajina
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia
1969   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1971   České sociální umění
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   Česká kresba XX. století
1972   Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1973   České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
1974   Krajina snů a představ (Obrazy ze sbírek Národní galerie v Praze)
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1976   České malířství 20. století (Generace Sociální skupiny a Devětsilu)
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl I.)
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
1977   Česká krajina XX. století
1978   České umění 1900/1945
1978   Imagination
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Češko slikarstvo tridesetih godina dvadesetog veka
1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
1982   Štyrský Toyen Heisler
1983   Česká figurativní malba 40. let (III)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts
1983   Dessins tchèques du 20e siècle
1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960)
1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1983   AJG 1953-1983: 30 let Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel)
1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění
1986   Für Spanien (Internationale Kunst und Kultur zum spanischen Bürgerkrieg)
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
1987   Česká avantgarda Španělsku
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   České zátiší 20. století
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   Osteuropäische Avantgarde
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
1989   Czech Modernism 1900-1945
1989   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
1992   Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Wasser und Wein: Zwei Dinge des Lebens. Aus der Sicht der Kunst von der Antike bis heute
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Český surrealismus 1929-1953 (seznam vystavených prací)
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1996   Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG)
1997   Surrealistická obraznost a kresba
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945
2002   Poezie magického realismu
2002   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930)
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Ejhle světlo
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2004   Akvizice 1995-2003
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945 / Treasures from Czech and Slovak modern painting 1907-1945
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2007   České exlibris 1920-1945
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag)
2009   Galerie umění Karlovy Vary, ...ze sbírky II: Člověk ve XX. století / Gallery of Art Karlovy Vary, ...from the Collection II: Humanity in the XXth Century
2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice
2009   Hypnos (Images et inconscients en Europe (1900-1949))
2009   Angels of Anarchy (Women Artists and Surrealism)
2010   Česká koláž
2010   Česká koláž
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská
2010   Czech Collage - The Pražská plynárenská Collection
2010   Collage tchèque - Collection de la Pražská plynárenská
2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
2011   Surrealismus (The Gilbert Kaplan Print Collection)
2011   New Formations (Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection)
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury)
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2013   Obrazy a předobrazy / Figures and Prefigurations
2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...)
2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Před obrazem
2015   Příběh Alšovy jihočeské galerie (Od gotiky po současnost)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2015   Krajiny duše (Surrealismus sbírky Pražské plynárenské)
2016   Prostor Zlín (Stálá expozice)
2016   Cesty imaginace (Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie)
2016   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Literáti z naší čtvrti (II. P3)
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016)
2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
2017   Surrealismus a koláž
2017   Muž s hořící hřívou! (Emil Filla a surrealismus 1931-1939)
2017   Cirkus pictus (Svět cirkusu v českém umění 1800-1950)
2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016)
2018   Artistes tchèques en Bretagne 1850-1950
2018   Klimt ist nicht das Ende (Aufbruch in Mitteleuropa)
2018   Beyond Klimt (New Horizons in Central Europe)
2018   Naše koláže
2018   Neolithische Kindheit: Kunst in einer falschen Gegenwart, ca. 1930
2018   Neolithic Childhood: Art in a False Present, c. 1930
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   První republika 1918-1938
2019   Mapa světa Karla Teigeho
2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
2019   Krajinow
2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde)
2019   Devětsil 1920-1931
2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989)
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2019   Devětsil 1920-1931
2020   Minulé století (Dvacet osobností)
2020   Finis Terrae (Bretaň českým pohledem / Czech views of Brittany)
nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1953   Toyen, Editions Sokolova, Paříž (Paris)
1959   Z mého života, Československý spisovatel, Praha
1961   Guillaume Apollinaire a Čechy, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
1964   Surrealizmus, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Poetismus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1971   Studie z estetiky (Výbor z estetických prací Jana Mukařovského z let 1931 - 1948), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1974   Le dessin surréaliste, Éditions Cercle d'Art, Paříž (Paris)
1974   Die surrealistische Zeichnung, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1974   Toyen, Editions Filipacchi, Paříž (Paris)
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Toyen (En surrealistisk visionär / Domaine du Rêve), Lindfors, Köping
1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1987   Toyen (Das malerische Werk), Verlag Neue Kritik, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Když hoří obrazy (Vzpomínky), Melantrich, a.s., Praha
1992   Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1993   Surrealismus und Buchkunst, Edition Leipzig, Lipsko (Leipzig)
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1995   Dramatický meziprostor, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
1999   Modern Art in Eastern Europe (From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939), Cambridge University Press, Cambridge
2000   Toyen, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2000   Toyen, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2001   27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů, VIVO, nakladatelství a galeristika, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2003   Knihy s Toyen, Nakladatelství Akropolis, Praha
2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
2004   Dramatický meziprostor, FOTEP, Brno (Brno-město)
2004   Neznámá území českého moderního umění (Pod lupou genderu), Nakladatelství Argo, Praha
2004   Surrealism, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
2007   Mezi obrazem a textem (Text a grafém v evropském a českém malířství), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2008   Barvy slečny Toyen, Nakladatelství XYZ, s.r.o., Praha
2009   Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 (Příběhy nevšedních životů), ,
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2010   Československý malíř Salvator Dalí a jeho vliv na české umění, Galerie Miro, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011   Hnízda snění (Kniha pasáží), Malvern, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
2014   Z palety českých výtvarných umělců, Oftis, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017   Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950, Národní galerie v Praze, Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2020   Magnetic Woman: Toyen and the Surrealist Erotic, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1931   Musaion, sborník pro moderní umění (12), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1961   Mostra internazionale del surrealismo, ,
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   Ars linearis III, Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1933   Masarykův slovník naučný (Š - Ž), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
1982   Ilustrovaný encyklopedický slovník (pro - ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Ilustrovaná encyklopedie (Q - Ž), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1998   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 4: ř/ž), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1927   Populární uvedení do artificielismu, Fronta, , , 1927/04, 18-18
1930   Poznámka k výstavě Štyrského a Toyen, Musaion, sborník pro moderní umění, , 11, 1930/04/11, 241-245
1930   Tři výstavy, Cesta, 12 (1929-1930), 26, 1930/03/28, 411-412
1931   Výstava obrazů z r. 1931 (Jindřich Štyrský, Toyen), Katalog výstavy obrazů Štýrského a Toyen v Alšově síni Umělecké besedy v Praze, , , 1931, -
1932   Inspirovaná ilustrátorka, Almanach Kmene, , , 1932, 71-74
1933   Vzpomínka (K vydání jarních pohlednic DP od Toyen), Panorama, 11, 2, 1933/03/25, 28-29
1935   Systematické zkoumání skutečnosti rekonstrukcí objektu, halucinace a iluse, První výstava Skupiny surrealistů v ČSR, , , 1935, 5-9
1936   Štyrský a Toyen, Surrealismus, , , 1936, 24-25
1936   Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, , , 1936, 43-48
1937   Štyrský - Toyen, L'art moderne tchécoslovaque, , , 1937, 180-183
1938   Štyrský a Toyen (Sezona, kdy je uspořádána výstava...), Štyrský a Toyen, , , 1938, -
1938   Z výstavy surrealistické malby Štyrského a Toyen, Národní osvobození, 15, 13, 1938/01/16, 12-
1938   Štyrský a Toyen u Topičů, Lidové noviny, 46, 35, 1938/01/21, 7-
1938   Z pražských výstav (Štyrský a Toyen - Sdružení výtvarníků - T. F. Šimon - Vl. Pleiner ), Právo lidu, 47, 17, 1938/01/21, 4-
1938   Štyrský a Toyen, Národní politika, 56, 27, 1938/01/28, 7-
1938   Pražské výstavy, Salon, 17, 2, 1938, 32-33
1938   Štyrský und Toyen, Prager Presse, 18, 31, 1938/02/01, 8-
1938   Štyrský a Toyen, Program D 37, , , 1938/02/22, 179-180
1938   V Topičově salonu..., Program D 37, , , 1938/02/22, 180-
1938   Výstavy. Štyrský a Toyen, , , , , 195-196
1938   Štyrský a Toyen, Národní myšlenka, 15, 9, 1938, 277-278
1945   Zase se střídají roční doby (Toyen, k jejím novým obrazům), Toyen, , , 1945, -
1945   Obrazy a kresby Toyen z posledního desetiletí..., Toyen, , , 1945, -
1945   Oleje a kresby z let 1939-45, Toyen, , , 1945, -
1945   Čelem k Paříži a k domovu (Několik připomínek k třem pražským výstavám), Lidová kultura, 1, 24, 1945/12/19, -
1946   Výtvarné novinky, Národní osvobození, 17, , 1946/11/27, -
1947   K pražské přehlídce mezinárodního surrealismu, Národní osvobození, 18, , 1947/11/23, -
1965   Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11, 10, 1965/09, 47-57
1966   Artificialismus, Výtvarné umění, 16, 8, 1966/10/10, 380-391
1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, , , 1966, 1-8
1966   Bibliografie knižní grafiky výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech, , , 1966, 9-15
1966   Ultrafialové obrazy čili artificielismus, Svět stavby a básně, , , 1966, 318-322
1967   Surrealismus v tvorbě Jindřicha Štyrského a Toyen, Výtvarné umění, 17, 5, 1967/07/10, 220-235
1967   Le surréalisme dans l'oeuvre de Jindřich Štyrský et de Toyen, Výtvarné umění, 17, 5, 1967/07/10, -
1967   Štýrský a Toyen znovu objevení, Plamen, 9, 3, 1967/03, 149-149
1967   Štyrský a Toyen, Výtvarná práce, 15, 3, 1967/02/09, 1-7
1967   Pět jmen v Praze (J. Štyrský, Toyen, F. Gross, M. Hák, L. Zívr), Pochodeň, , , 1967/03/10, -
1967   Utställningsrond i Prag, , , , , 14-21
1968   K principu slasti, Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 5-5
1969   Nová hlediska, k nimž dospěl surrealismus..., Surrealistické východisko 1938 1968, , , 1969, 29-36
1982   Slečna Toyen, Všecky krásy světa, , , 1982, 338-350
1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, , , 1983, 171-179
1983   Surréalisme et art imaginatif, Dessins tchèques du 20e siècle, , , 1983, 27-28
1987   Ještě na okraj máchovského výročí, Průboj, Ústí nad Labem, 33, , 1987/07/08, -
1988   SVU Mánes, výstava poesie 1932, Linie / barva / tvar, , , 1988, 40-55
1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 8-
1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15, 1988/10/11, 3-
1989   Surrealismus a české umění, Umění, 37, 5, 1989, 377-399
1989/06/13   Střet snů a skutečnosti (Umění mezi dvěma válkami), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 12, 1989/06/13, 5-
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1993   Stíny a přeludy: Toyen, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 6, 1993/03/18, 16-16
1993   Knižní výtvarníci fy Borový, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, , , 1993, 26-32
1993   On the Iconography of the Chess-board in Devětsil, Umění, 41, 1, 1993, 41-48
1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 258-265
1994   Toyens neue Bilder, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 300-301
1995   Poezie pro zrak, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 165-192
1995   Surrealismus jako program, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 209-224
1995   Toyen: Úděs, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 216-217
1995   Proměny surrealismu, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 279-290
1995   Frotáž existovala nezjistitelnou dobu před tím,..., Umění frotáže, , , 1995, 0-0
1996   Surrealismus v díle Jindřicha Štyrského a Toyen, České imaginativní umění, , , 1996, 160-178
1996   Česká avantgarda v době španělské občanské války, České imaginativní umění, , , 1996, 242-257
1996   Fragmenty snu (Jindřich Štyrský, Toyen, Vincenc Makovský), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 28-47
1996   Výstava Poesie 1932 ((Český surrealismus)), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 48-53
1996   Halucinatorní, virtuální a mentální objekty (Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 112-169
1996   Umění má ženské a mužské pohlaví, Detail, 1, 3, 1996/01, 13-14
1996   Years of long days (Surrealism in Czechoslovakia), Third Text, 10, 36, 1996, 15-28
1996   František Kupka's creation in visual art: "organic" and czech connections, Umění , 44, 1, 1996, 16-40
1997   Aukce grafiky, Grapheion, , 3-4, 1997, 182-184
1997   Print Auctions, Grapheion, , 3-4, 1997, 182-184
1997   Surrealistická obraznost a kresba ((Národní galerie v Praze, 18. února - 13. dubna 1997)), Grapheion, , 2, 1997, 54-55
1997   Sny o knihách - Knihy o snech (Jindřich Štyrský a Jindřich Heisler), Grapheion, , 2, 1997, 56-59
1997   Surrealist Imagination and Drawing ((Print Collection, National Gallery in Prague, 18th February - 13th April 1997)), Grapheion, , 2, 1997, 54-55
1997   Dreams about Books - Books about Dreams (Jindřich Štyrský and Jindřich Heisler), Grapheion, , 2, 1997, 56-59
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Poezie / Poetry (1926 - 1937), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 70-97
2000   Hledání identity v díle Toyen a Marcela Duchampa, Lidové noviny, , , 2000/07/20, 27-
2000   Toyen (Jedna z nejsvobodnějších tvůrčích osobností dvacátého století), Prostor Zlín, 8., 1, 2, 3, 2000, 11-15
2000   Tušení souvislostí: Hoffmeister, Ernst a Toyen, Grapheion, , 15-16, 2000, 34-38
2000   The Dream Factory Had a Horror Division: Štyrský´s and Toyen´sPsycho-Covers from the 1930s, Umění, 48, 3, 2000, 170-180
2000   Z kasemat spánku, Listy S.V.U. Mánes, 4, 2-3, 2000, 8-9
2001   Štyrský a Toyen, České umění 1938-1989, , , 2001, 24-26
2001   K výstavě 100 + 1 uměleckých děl (Praha, ČMVU, Dům U Černé Matky Boží, 13. 12. 2000 - 11. 2. 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 4, 2001/02/22, 12-12
2002   Golem v českém umění aneb proměny figurace, Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, , , 2002, 87-105
2002   Ultraviolet Paintings, or, Artificialism (Notes on the Paintings of Štyrský and Toyen), Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, , , 2002, 601-603
2003   Aukce - Nejdražší obrazy roku 2002 - milion a více, Art & Antiques, , 3, 2003/03, 16-23
2004   On the Needles of These Days, Third Text, 18, 2 (67), 2004/03, 103-118
2007   Nový obraz Toyen, Revue Art, , 2, 2007, 24-27
2008   Žhavé oázy (Praha, České muzeum výtvarných umění 12. 12. 2007 - 17. 2. 2008; Hodonín, Galerie výtvarného umění, 5 3. 2008 - 21. 4. 2008; Pardubice, Východočeská galerie, 15. 5. 2008 - 10. 8. 2008; Cheb, Galerie výtvarného umění, 25. 9. 2008 - 30. 11. 2008), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 13, 2008/06/26, 6-6
2008   Krajina s fantomem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 11, 2008/05/29, 5-
2008   Toyen, příležitostná grafika, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2008, , , 2008, 33-42
2010   Výtvarné interpretace Máje, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 87-102
2010   Přehled milionových položek vydražených v roce 2009, Ročenka ART+, , , 2010, 59-71
2011   Smutná malířka, která se nebála erotiky, Magazín Víkend, , , 2011/10/29, 15-15
2011   Štyrský a Toyen (1938), Topičův salon 1937-1949, , , 2011, 115-118
2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, , , 2011, 83-96
2011   Ten-Ta-Toyen: obrazy toho, o čem se mlčí, Homosexualita v dějinách české kultury, , , 2011, 349-358
2012   Ceněné plátno Toyen se bude dražit, čeká se patnáct milionů, Mladá fronta Dnes, , , 2012/03/08, 9-9
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Jaromír Funke, František Janoušek, Vincenc Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Wagner, Alois Wachsman, Hana Wichterlová ), Černá slunce, , , 2012, 28-30
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Díla), Černá slunce, , , 2012, 50-91
2012   Úzkost (1933 - 1942) (Díla), Černá slunce, , , 2012, 196-223
2012   Surrealismus, Ročenka ART+, , , 2012/02, 48-49
2012   Černá slunce v Ostravě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 3, 2012/02/09, 16-
2012   Černá slunce - Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 3, 2012/02/09, 16-
2012   Co je u nás nového? (Přírůstky, nabídky a další, co se týká moderní a současné kresby v SGK NG), Ars linearis III, , , 2012, 157-167
2013   Pozdní Toyen, Art + Antiques, , 4, 2013/04/08, 23-24
2014   Bohemika, Ročenka ART+, , , 2014, 24-26
2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, , , 2014, 85-103
2014   Přízraky pouště / Toyen, Nečekané dědictví, , , 2014, 68-72
2014   Bramborové divadlo / Toyen, Nečekané dědictví, , , 2014, 84-89
2014   Na zámku La Coste / Toyen, Nečekané dědictví, , , 2014, 112-121
2014   Abstrakce, Heslář české avantgardy, , , 2014, 75-79
2014   Ultrafialové obrazy, Heslář české avantgardy, , , 2014, 379-391
2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, , , 2015, 91-106
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
2018   Jindřich Štyrský a Toyen, Ročenka ART+, , , 2018, 49-50
2018   Toyen (1902 - 1980): Šero v pralese (olej na plátně, dat. 1929, signnováno PD, 114 x 89 cm, rám), Rekordní rok 2017, , , 2018, 82-83
2018   The Woman Is Hollow: Toyen’s Melancholy In-Sights, Umění / Art, 66, 4, 2018, 283-295
2018   Ohlasy 1. světové války ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové a Galerii Středočeského kraje, Na bojištích I. světové války, , , 2018, 145-170
2018   Magnetické pole aneb krásná kniha mezi Francií a Čechami, Naše Francie, , , 2018, 172-187
2018   Mezi slovem a obrazem: „Realizovaná“ poezie Toyen, Naše Francie, , , 2018, 254-271
2019   Poválečná Toyen, Ročenka ART+, , , 2019, 56-57
2021   O kom sníme, když mluvíme o Toyen?, Art Antiques, , 7 + 8, 2021/07/14, 76-77
www
rok vydání, název (podnázev)
  Toyen (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1997   Toyen: Grafika, kresby, obrazy
2004   Toyen: Obrazy, kresby, objekty, grafika, knižní tvorba / Paintings, drawings, objects, prints, books
2004   Toyen
2012   Toyen: Šelestění per
2015   Toyen: Vidím neboť je noc / I see for it is Night
2021   Toyen: Snící rebelka / The Dreaming Rebel
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1964   Jindřich Štyrský a Toyen: Výstava ilustrací
1966   UDS
1968   České umění začátku 20. let
1968   Princip slasti (Porušení zákona - Zákon noci - Automatická pravda - Hra)
1968   Princip slasti (Porušení zákona - Zákon noci - Automatická pravda - Hra)
1969   Koláž v českém výtvarném umění
1988   Linie / barva / tvar
1992   Štyrský, Toyen: Artificialismus
1994   Paříž je pohyblivý svátek / Paris est uni fête (Praha na Seině, Kosmopolitní Paříž / Prague sur Seine, Paris cosmopolite)
1995   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách
1996   Surrealismus
1997   11. aukce výtvarného umění 20. století
2000   Jiří Kolář 60. - 80.léta, Světové výtvarné umění
2000   Česká grafika 20. století
2001   Ohlédnutí za prvním rokem naší výstavní činnosti (Lhoták, Kolář, Tichý, Gross, Sukdolák, Janeček, Toyen)
2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění
2002   Černá a bílá (Svitavy)
2002   II. salon živých & mrtvých (Prodejní výstava obrazů, kreseb, grafik a plastik uspořádaná ke 100. výročí narození Toyen)
2002   Černá a bílá (Bruntál)
2002   Černá a bílá (Šternberk)
2003   Surrealismus
2004   Pozvánka na prestižní aukci výtvarného umění / Invitation for prestigious auction of fine arts
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích)
2004   Z národní klasiky
2006   ArtPro na Art Prague 2006
2006   Klenoty českého umění
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   Sto let české grafiky
2007   Vzpomínka na Aventinskou mansardu Otakara Štorcha-Mariena
2007   Současné umění / Contemporary Art
2007   Střepy snů (Toyen / Emila Medková)
2008   Na Vlnách ´RA´ (Ladislav Novák a jeho přátelé ze soukromé sbírky Josefa Brože)
2008   Česká grafika I
2008   Skutečná klasika
2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2009   Fragmenty snu
2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě)
2009   Toyen, Josef Šíma: Obrazy, kresby, grafika
2010   Česká grafika II
2013   Absolutní krása
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2015   Pozvánka na aukční výstavu (Galerie Kodl)
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2016   Blackout v Altamiře
2016   České výtvarné umění ve Francii
2017   Pomíjivost snů
2018   České výtvarné umění ve Francii
2019   Mapa světa Karla Teigeho
2019   Byt sběratele a grafický kabinet
2019   Hvězdy: Kubišta / Toyen / Filla / Zrzavý / Boštík / Sýkora / Reynek / Šíma / Malich / Grygar ...a další (Ptačí salon)
2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příběh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde)
2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění)
2020   Finis Terrae (Bretaň českým pohledem)
nedatováno   Galerie Vltavín (Stálá expozice)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Výtvarné umění
2001   II. aukce výtvarného umění
2001   Umění a starožitnosti
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 3. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (10. 11. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   14. aukce
2010   19. aukce
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (23. 3. 2011)
2011   21. aukce
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   27. aukce
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2013   Evening Sale Prague
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2019   Zahradní aukce
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2019   Aukce vybraných děl (165. aukce)
2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020)
2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery
cyklus
rok vydání, název (podnázev)
1945   Toyen: Cyklus 9 kreseb z roku 1944
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Die tschechische Malerin Toyen (1902-1980)
nedatováno   Die tschechische Malerin Toyen (1902-1980) mit ihren Kollegen Jindřich Štyrský 1931 in Prag
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Toyen
2000   Toyen
2015   Toyen: Vidím neboť je noc / I see for it is Night
2021   Toyen: Snící rebelka / The Dreaming Rebel
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1996   Czech Surrealism 1929-1953
1996   Český surrealismus 1929-1953
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art
1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2011   České umění první poloviny dvacátého století
2013   A Place for Imagination (Artist´s Books and Illustrations)
2013   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století)
2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
2016   Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)
2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927)
2017   Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus 1931-1939 / Man With Burning Mane! Emil Filla and Surrealism 1931-1939
nedatováno   Galerie Antonína Procházky
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
nedatováno   Umění 1930 - 2000
nedatováno   Die Kunst von 1930 bis 2000
nedatováno   L'art 1930-2000
nedatováno   Galerie výtvarného umění v Chebu
nedatováno   Moravská galerie v Brně, Pražákův palác (sbírka českého umění 20. století)
inzerát
rok vydání, název (podnázev)
  Important collection of Czech Art
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Toyen
2000   Toyen
2001   Toyen
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1933   Jindřich Štyrský, Toyen
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích)
2011   Hluboká přitažlivost
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1926   Fata morgana
1927   Rýžoviště zlata
1927   Rybník
1927   Samota
1928   Fjordy
1929   V parku
1931   Léto
1931   Noc v Oceánii
1931   Ráno
1934   Larva I
1934   Larva II
1934   Žluté strašidlo
1934   Zbytky noci
1937   Oblázky večera
1937   Spáč
1937   Sen
1943   Na zámku La Coste
1946   Na zámku La Coste
1950   Všechny prvky
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
2000   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Výtvarné centrum Chagall Vás srdečně zve na 1. internetovou aukci
2014   Slavnostní otevření nových výstavních prostor Galerie Kodl
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost)
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen - duben 2006)
2008   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (Leden 2008)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století
2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe)
2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe)
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL)
2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1990   Erwerbungen 1970-1990
1997   Západočeská galerie v Plzni
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2000   Toyen
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
2020   Voda (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1982   Ilustrace Máchova Máje ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
text
rok vydání, název (podnázev)
  Ein authentischer Avantgardismus...
1945   Soubory malířky Toyen
1946   Dva dokumenty malířského surrealismu
1968   Moderní česká kresba
nedat.   České moderní malířství (Průvodní text k barevným diapozitivům)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
1992   Artificialismus
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2013   Místo pro imaginaci
2021/04/08   Toyen: Snící rebelka