Věra Janoušková

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1965   Věra Janoušková
1967   Věra Janoušková: Sochy
1982   Věra Janoušková (K šedesátým narozeninám)
1986   Věra Janoušková
1986   Věra Janoušková: Hlavy a těla
1987   Věra Janoušková
1987   Věra Janoušková: Smalty
1988   Věra Janoušková
1991   Věra Janoušková: Koláže
1992   Věra Janoušková: Sochy a koláže z let 1960/1992
1993   Věra Janoušková: Škvárovky a koláže
1993   Věra Janoušková
1993   Věra Janoušková: Rané koláže a plastiky
1995   Věra Janoušková: Plastiky a koláže
1995   Věra Janoušková: Osinky, smalty, koláže
1996   Věra Janoušková: Smalty a koláže
1998   Věra Janoušková
1998   Věra Janoušková (Galerie Aspekt)
1998   Věra Janoušková: Smalty a koláže
2001   Věra Janoušková
2001   Věra Janoušková: Retrospektiva
2002   Věra Janoušková
2002   Věra Janoušková: Výběr z díla / Selection from Work 1948 - 2002
2008   Zastavení s Věrou Janouškovou
2011   Věra Janoušková: Intuice a řád / Intuition and Order
2017   Věra Janoušková: Šedá figura II / Grey Figure II
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
[2014]   Oka mžik (Sběratelský cyklus významných privátních sbírek. Část 1: Privátní sbírka z Brna)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda)
1950   České a slovenské výtvarné umělkyně
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB)
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1960   Adriena Šimotová: Pastely a tempery, Věra Janoušková: Plastiky
1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
1960   Československé výtvarnice k padesátému výročí Mezinárodního dne žen
1961   Realizace
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Tvůrčí skupina UB 12
1963   Rychnov 1963
1964   UB 12
1964   Socha 1964
1964   Tvůrčí skupina UB 12
1965   Objekt
1965   Nuove realtá nell´arte della Cecoslovacchia contemporanea (Gross - John - Janoušková - Fremund - Kučerova - Sykora)
1965   Sochařská bilance 1955-65
1965   La transfiguration de l´art tchèque
1965   UB 12
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   Jarní výstava 1966
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart
1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca
1967   Socha a kresba
1968   Socha piešťanských parkov '68 (Moderná česká plastika)
1968   Alois Vitík, Věra Janoušková
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1968   České sochařství 19. a 20. století
1968   Deset sochařských vyznání
1969   Socha a město
1970   Eva Bednářová, Věra Janoušká
1970   Sodobna českoslovaška umetnost
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1980   Souborný katalog výstav 75/79 (Divadlo v Nerudovce)
1981   9 (Devět) (Věra Janoušková, Magdalena Jetelová, Ellen Jilemnická, Adéla Matasová, Petra Oriešková, Jaroslava Pešícová, Hana Purkrábková, Jaroslava Severová, Dana Vachtová)
1981   Netvořice ´81
1982   15 - Dobříš 1982
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Archeologické pamiatky a súčasnosť (august 1983)
1984   Obraz a objekt
1984   Galerie Dialog E. V. (1983 - 1984)
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   České sochařství 1948/88
1989   Výberové príbuznosti (Spoločná výstava českých a slovenských výtvarníčiek)
1990   Nová skupina
1990   Hapestetika (Hmatová výstava současného výtvarného umění (nejen) pro nevidomé)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Železná plastika
1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Tradition und Avantgarde in Prag
1991   Věra Janoušková: Koláže, Vladimír Janoušek: Kresby
1992   Situace 92
1992   Minisalon
1992   Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti)
1992   Sovinec 1989/91
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1993   Nová figurace
1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy)
1994   UB 12
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1994   Artchemo 1968/1969
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   Umělecká beseda 1995 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1995   Umění frotáže
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Umělecká beseda 1996 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1997   Česká koláž
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1997   2. mezinárodní trienále smaltu (Sochy, objekty, obrazy, šperky, užité umění vystavuje 35 autorů z České republiky, Slovenské republiky a Rakouska)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1997   Czech Collage
1997   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Sochy, koláže, kresby
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1998   Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1998   10 sochařů Umělecké besedy
1998   Česká serigrafie
1998   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Česká serigrafie
2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   alfa 2000 omega
2000   ...occursus... (Moderní umění ze sbírky České pojišťovny)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál)
2001   Knihy Aulos
2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
2001   Barevná socha
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Výběr z díla
2004   Akvizice 1995-2003
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   3 sochařky / Three Women Sculptors (Věra Janoušková, Eva Kmentová, Alina Szapocznikowá)
2008   Zrozeno do prostoru (Socha a plastika členů Umělecké besedy)
2009   Stopy ohně / Traces of fire
2009   Zbraslavský salon 2009
2009   Galerie umění Karlovy Vary, ...ze sbírky II: Člověk ve XX. století / Gallery of Art Karlovy Vary, ...from the Collection II: Humanity in the XXth Century
2010   Česká koláž
2010   Česká koláž
2010   Xin gan jue / New Sensitivity / Nová citlivost (1960 zhi 1980 nian dai de Jieke diao su yi shu zhan / Czech Sculpture of the 1960s - 1980s / České sochařství 60. - 80. let 20. století)
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská
2010   Czech Collage - The Pražská plynárenská Collection
2010   Collage tchèque - Collection de la Pražská plynárenská
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2015   Sochárky (Výber osobností česko-slovenského sochárstva)
2015   Fragmenty množin: Výběr ze sbírky Fait Gallery
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Kouzlo křehkosti (Výběr plastik ze sbírek AJG)
2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2018   Naše koláže
2018   Šetlík pro MUD* (Katalog sbírky Jiřího Šetlíka pro Muzeum umění a designu Benešov)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   UB 12 z našich sbírek
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
nedatováno   Věra a Vladimír Janouškovi
nedatováno   Práce na papíře (Máte zájem o koupi některého z těchto nabízených děl?)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1979   L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1999   Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), Artefact, Praha
1999   Od hlavy k patě (Figurální tvorba českého umění 2. poloviny 20. století), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2001   Věra Janoušková: Já to dělám takhle, Torst, Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2008   Socha a město Liberec 1969, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
2009   Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 (Příběhy nevšedních životů), ,
2011   Osobnosti Novopacka, Město Nová Paka, Nová Paka (Jičín)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   Provázejí mne životem (Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich tvůrcích), Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1987   Opatov 1987, Kulturní středisko Opatov, Praha
2001   ZŠ Brána jazyků, Základní škola Brána jazyků, Praha
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Ilustrovaná encyklopedie (J - P), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1954   Sochaři Umělecké besedy, Výtvarná práce, 2, 2, 1954/01/29, 4-
1960   Výstavy v únoru, Výtvarná práce, 8, 5, 1960/03/12, 9-10
1961   Lyrika sochařského tvaru (V ateliéru Věry Janouškové), Výtvarné umění, 10, 10, 1961/02/15, 462-465
1962   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 10, 6, 1962/04/14, 2-3
1962   Výstava Jaro 1962, Výtvarná práce, 10, 11, 1962/06/21, 3-4
1963   Rychnov 1963 - škola kritiky a diváků, Plamen, 5, 12, 1963/12, 140-141
1964   Z ateliéru Věry Janouškové, Výtvarné umění, 14, 1, 1964/01/31, -
1964   Věra Janoušková, Plamen, 6, 10, 1964/10, 58-59
1964   Socha 1964, Výtvarná práce, 12, 14-15, 1964/09/09, 1-
1965   L´esposizione di alcune opere..., Nuove realtá nell´arte della Cecoslovacchia contemporanea, , , 1965, 0-0
1965   Věra Janoušková vystavila poprvé sochy..., Věra Janoušková, , , 1965, -
1965   K fenomenologii objektu, Výtvarná práce, 13, 21, 1965/11/10, 7-7
1966   Nová abstrakce? (Kronika), Výtvarné umění, 16, 1, 1966/01/31, 51-52
1966   Věra Janoušková, Výtvarné umění, 16, 5, 1966/06/20, 209-217
1966   Vědomí souvislostí, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 282-293
1966   Umění objektu, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 302-311
1966   Landschaften aus Poesie (Ausstellung tschechoslowakischer Künstler in der Berliner Akademie), Die Welt, 21, 166, 1966/07/20, 9-9
1966   Verrätselung („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , 170, 1966/07/26, 9-9
1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 1-
1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 4, 40, 1966/10/06, 13-13
1966   Ještě na okraj loňských výstav, Plamen, 8, 3, 1966/03, 171-172
1966   Hra na stvoření světa, Výtvarná práce, 14, 2, 1966/02/03, 6-
1967   Čtvrtá z letních sochařských výstav..., Věra Janoušková: Sochy, , , 1967, -
1967   Olomouc - Socha 67, Výtvarná práce, 15, 19, 1967/09/21, 5-
1967   Liberecké léto, Výtvarná práce, 15, 20, 1967/10/05, 4-
1968   V Galérii Fronta v Praze uvedli 2. dubna výstavu..., Výtvarná práce, 16, 8, 1968/05/15, 2-
1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 19, 9-10, 1970/05/20, 422-453
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1972   Per Praha 1972, Notiziario Arte Contemporanea (NAC), , 10, 1972/10, 18-24
1979   Les puissantes sculptures..., L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 70-71
1982   Práce, jimiž Věra Janoušková za začátku šedesátých let..., Věra Janoušková, , , 1982, -
1986   Význam, jakého nabývají během posledních let..., Věra Janoušková, , , 1986, -
1986   Více než třicet let žije v povědomí..., Věra Janoušková: Hlavy a těla, , , 1986, -
1986   Vernisáž Věry Janouškové (Hlavy a těla, listopad 1986, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha), Někdo něco 6, , , 1986, 46-52
1987   Smaltované sochy, Svobodné slovo, 43, 306, 1987/12/29, 5-
1988   Uměním člověk vytvořil zcela samostatný..., Věra Janoušková, , , 1988, -
1988   Osobité projevy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 5-
1990   O kolážích Věry Janouškové, Výtvarné umění, , 5, 1990/06/18, 30-35
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/20, 8-8
1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Tradition und Avantgarde in Prag, , , 1991, 14-53
1991   Věra Janoušková (nar. 1922 v Úbislavicích)..., Věra Janoušková: Koláže, , , 1991, -
1992   Úhelným obdobím českého poválečného umění je přelom 50. a 60. let..., Věra Janoušková: Sochy a koláže z let 1960/1992, , , 1992, -
1992   Má-li významné místo v tvorbě řady sochařů kresba..., Věra Janoušková: Sochy a koláže z let 1960/1992, , , 1992, -
1992   Oblečené nálezy (Věra Janoušková), Vesmír, 71, 7, 1992/07, 418-
1992 -   Věra Janoušková: Koláže, Vladimír Janoušek: Kresby, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1993   Zpráva z Martigny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 1, 1993/01/07, 16-16
1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, , , 1993, 3-92
1993   Žádné ženské umění neexistuje (Anketa výtvarného umění), Výtvarné umění, , 1, 1993, 42-52
1993   Věra Janoušková (Anketa Výtvarného umění), Výtvarné umění, , 1, 1993, 50-50
1993   Úhelným obdobím českého poválečného umění je přelom 50. a 60. let..., Věra Janoušková, , , 1993, -
1993   Škvárovky a koláže, Věra Janoušková: Škvárovky a koláže, , , 1993, -
1994   Odysseia byla na začátku, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 2, 1994/01/27, 4-4
1994   Příběh skupiny UB 12, UB 12, , , 1994, 3-18
1994   Mezi emocí a racionalitou / Between Emotion and Rationality, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 97-102
1995   Koláž pro Věru Janouškovou, Věra Janoušková: Osinky, smalty, koláže, , , 1995, -
1995   O Věře Janouškové v roce 1982 (k sochařčině výstavě v Českém Těšíně), Věra Janoušková: Plastiky a koláže, , , 1995, -
1995   O Věře Janouškové v roce 1995, Věra Janoušková: Plastiky a koláže, , , 1995, -
1995   Objekty - smalty - koláže, Věra Janoušková: Plastiky a koláže, , , 1995, -
1995   Na návštěvnících této výstavy zůstává, aby se zamysleli nad významem a platností následujících vět Jindřicha Chalupeckého z r. 1965 (Napsáno k výstavě Věry Janouškové ve Špálově galerii), Věra Janoušková: Plastiky a koláže, , , 1995, -
1995   Artchemo 1968/1969, Prostor Zlín, 3, 4, 1995/04, 8-
1996   Střepy z mozaiky, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 178-184
1996   Na počátku šedesátých let, kdy začala Věra Janoušková..., Věra Janoušková: Smalty a koláže, , , 1996, -
1996   Věra Janoušková (Portrét z vernisáže), Denní telegraf, , , 1996/02/13, -
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Profily autorů (Věra Janoušková), Česká koláž, , , 1997, 147-148
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Pozvánka na výstavu (Věra Janoušková, Franz Xaver Ölzant), Denní telegraf, , , 1997/09/24, -
1998   ...Naše evropská civilizace se nepochybně zakládá..., Věra Janoušková, , , 1998, -
1998   ...Smyslová a vnitřně celistvá, a tedy pevně připoutaná ke komplexitě světa..., Věra Janoušková, , , 1998, -
1998   Má-li významné místo v tvorbě řady sochařů kresba..., Věra Janoušková, , , 1998, -
1998   Smalty a koláže Věry Janouškové, Věra Janoušková, , , 1998, -
1999   Tajemství soch, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 125-127
2000   Věra Janoušková, Miloslav Chlupáč, , , 2000, 163-164
2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, , , 2000, 8-13
2000   Země - Terč / Land - Target (1958 - 1977), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 168-191
2001   Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002, , , 2001, 0-0
2001   Narodila se 25. 6. 1922 v Úbislavicích (okres Jičín)..., Věra Janoušková, , , 2001, -
2002   Golem v českém umění aneb proměny figurace, Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, , , 2002, 87-105
2002   Sochařka, která svařuje a stehuje (V šedesátých letech uvádělo Rudé právo díla Věry Janouškové jako odstrašující příklad), Lidové noviny, , , 2002/06/06, 20-
2003   Součástí sbírky Jana a Medy Mládkových..., Práce na papíře, , , 2003, 0-0
2003   Já to dělám takhle (Ke knize o Věře Janouškové), Kritická příloha Revolver Revue, , 25, 2003/03, 84-86
2005   Věra Janoušková (1922), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 26-31
2005   Věra Janoušková, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 443-444
2006   O 163 interpretacích - Kalendáře pro Jindru Štreita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 10, 2006/05/11, 16-
2006   Sbírání jen tak pro radost, Revue Art, , 1, 2006/1, 6-13
2008   Hledání ženské identity (3 sochařky v Belvedéru), Art + Antiques, , 10, 2008/10, 66-67
2008   Nadace Věry a Vladimíra Janouškových, Béháčko: časopis společnosti BH Security, , 2, 2008, 11-
2010   Věro, kamarádko milá (Věra Janoušková: 24. únor 1924 - 11. srpen 2010), Art + Antiques, , 12, 2010/12, 40-41
2010   Žena "sešívající" sochy autogenem, Mladá fronta Dnes, , , 2010/08/14, -
2010   UB 12, Via artis, via vitae, , , 2010, 206-339
2011   Janoušková na Kampě, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 73-
2011   Intuice i řád, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 14-15, 2011/07/14, 5-5
2013   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2013/02, 49-52
2013   Poslední věci umělce (Co s uměleckými pozůstalostmi?), Art + Antiques, , 2, 2013/02/06, 34-40
2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 16-17, 2015/08/27, 5-
2016   Sochy, Ročenka ART+, , , 2016, 74-76
www
rok vydání, název (podnázev)
  Věra Janoušková (cs.wikipedia.org)
  Věra Janoušková (artlist.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1982   Věra Janoušková vystavuje koláže a smalty
1982   Věra Janoušková: Koláže, smalty
1986   Věra Janoušková: Kresby a koláže
1986   Věra Janoušková: Hlavy a těla
1987   Věra Janoušková: Smalty
1987   Věra Janoušková: Kresby a koláže
1992   Věra Janoušková: Sochy a koláže z let 1960-1992
1992   Věra Janoušková: Koláže
1992   Věra Janoušková: Koláže, plastiky
1993   Věra Janoušková: Koláže, sochy
1993   Věra Janoušková: Škvárovky a koláže
1994   Věra Janoušková: Koláže
1995   Věra Janoušková: Sochy a koláže
1996   Věra Janoušková
1996   Věra Janoušková: Osinky, smalty, koláže
1996   Věra Janoušková: Frotáže
1996   Věra Janoušková: Smalty, osinky a koláže
1996   Věra Janoušková: Sochy, koláže
1996   Věra Janoušková: Smalty a koláže
1996   Věra Janoušková: Smalty a koláže (Galerie Jiřího Jílka)
1997   Věra Janoušková
1997   Věra Janoušková: Koláže
1998   Věra Janoušková: plastiky a koláže
1998   Věra Janoušková
1999   Věra Janoušková: Plastiky, koláže
1999   Věra Janoušková: Andělé a ptáci
2001   Věra Janoušková: Koláže, smalty
2002   Věra Janoušková: Koláže a smalty
2002   Věra Janoušková: Výběr z díla 1948 - 2002
2002   Věra Janoušková: Tvorba z let 1954 - 2000 (Plastiky, reliégy, koláže)
2002   Věra Janoušková: Koláže a smalty (Muzeum a galerie severního Plzeňska)
2002   Věra Janoušková: Sochy
2007   Věra Janoušková: Nové koláže
2007   Věra Janoušková: Anděl, Nové koláže
2008   Věra Janoušková: Barevná zastavení
2008   Věra Janoušková: Rozmanitá zastavení
2010   Beseda s Věrou Janouškovou
2011   Věra Janoušková: Intuice a řád / Intuition and Order
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1962   Tvůrčí skupina UB 12
1968   Deset sochařských vyznání
1970   Artchemo 68/69 Pardubice
1982   Výstava patnácti výtvarnic
1984   Zeitgenössische Kunst der ČSSR
1988   Věra Janoušková: Smalty, Jitka Svobodová: Kresby objekty
1990   Nová skupina (Opava)
1990   90 autorů v roce ´90
1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Josef Hampl, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Radek Kratina, Aleš Lamr, Jiří Lindovský, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zdeněk Prokop, Emanuel Ranný
1991   1. benefice pro Uměleckou besedu
1991   Nová skupina: Léto 1991
1991   Tradition und Avantgarde in Prag (Versuch, in der Wahrheit zu leben)
1992   Situation Pragoise
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
1994   UB 12
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Věra Janoušková, Franz Xaver Ölzant: Skulptury
1997   Věra Janoušková, Franz Xaver Ölzant: Skulptury
1997   5. K pátému výročí otevření galerie
1997   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Sochy, koláže, kresby
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1999   Česká serigrafie, Instalace: Studenti ateliéru intermediálních forem Mgr. Petra lysáčka katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity, Petr Kalmus: Partitury - básně
2000   Moderní česká kresba
2000   Výstava pro Ladislava Nováka
2001   Súčasná česká serigrafia
2001   Vánoční výstava
2001   Tendence 60. let IV (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky)
2001   Barevná socha
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2002   Věra a Vladimír Janouškovi
2002   Anima & Animus (manželské páry v generaci 60. let)
2002   Věra a Vladimír Janouškovi
2004   Věra a Vladimír Janouškovi (výběr z díla )
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně
2007   Od sochy... (České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2007   Hommage à Kassák 120/40
2007   Koláž od 60. let do současnosti
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2008   Na Vlnách ´RA´ (Ladislav Novák a jeho přátelé ze soukromé sbírky Josefa Brože)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Česká plastika
2008   Ladislav Novák a jeho přátelé
2009   Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě Liberec 2009
2009   Stopy ohně
2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012)
2014   Česká plastika (symbióza)
2015   Věra Janoušková & Vladimír Janoušek: Kristus a kyvadlo / Christ and Pendulum
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2016   Inventura 2016
2017   Hry a sny (Práce na papíře)
2018   On a ona
2018   Hry a sny
2019   UB 12 (Z našich sbírek)
2019   Byt sběratele a grafický kabinet
album
rok vydání, název (podnázev)
1975   Album 75
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   11. Aukce
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   21. aukce
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   26. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   31. aukce
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   29. aukce
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020)
diář
rok vydání, název (podnázev)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
2007   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1948-1949   Odysea
1958   Reliéf
1962   Sedící I
1964   Šedomodrý smalt / Grey-Blue Enamel
1964-1965   Povlečená postel
1966   Peřina
1972-1974   Polepené tělo II
1985   V koupelně
1985   Dej si pod zadek polštář
1985   Hlava / Head
1986   Padající postava II / Falling Figure II
1988-95   Košilka II
1989-1997   Problémová věc I
1990   Hlava / Head
1992   Hlava plná informací / Head Full of Information
1995   Hlava - nádrž / Head - Tank
1997-1999   Černý totem
1999   Problémová věc II
1999-2001   Dozor u výstav
2002   Plotny, které dovařily
2003   Bílý kříž
dokumentace výstavy
rok vydání, název (podnázev)
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2012   abART - z Čech do světa (Věra Janoušková: Hlava, 1989)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2011   Věra Janoušková: Intuice a řád / Intuition and Order
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2008   Tři sochařky / Three Women Sculptors (Janoušková / Kmentová / Szapocznikow)
2015   Věra Janoušková & Vladimír Janoušek: Kristus a kyvadlo / Christ and Pendulum
2017   Album 76
nedatováno   Kulturní dědictví Karlovarského kraje (Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov)
nedatováno   Česká plastika / Czech Sculpture (Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900/70 / Selction from the Collections of the City Gallery Prague 1900/70)
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2001   Ze sbírek Pražské plynárenské 2002
2006   Jindrovi
2009   Věra Janoušková, Vladimír Janoušek 2010 (Práce na papíře - výběr z výstavy)
2010   Věra Janoušková, Vladimír Janoušek: Odkaz (2011)
2011   Věra Janoušková: Intuice i řád (2012)
2012   Věra Janoušková, Vladimír Janoušek (2013)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1998   Věra Janoušková: Smalty a koláže
1999   Věra Janoušková: Smalty a koláže
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze)
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
koláž
rok vydání, název (podnázev)
1948-49   Odysea
1977   Hlava
1982   Hlava
1982   Postava
1986   Dvě postavy
1987   Hlava
1989   Hlava
1990   Postava
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1968   Bez názvu
1968   Bez názvu
1969   Bez názvu
1984   Bez názvu
1984   Bez názvu
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
1993   Chrasten (Orientační plán výstavy Nového sdružení pražských malírů a hostů)
obraz
rok vydání, název (podnázev)
  Tři tajemné postavy
parte
rok vydání, název (podnázev)
2010   Věra Janoušková (akademická sochařka)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1966/06/20   Výtvarné umění
1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
2003/03   Kritická příloha Revolver Revue (25)
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Věra Janoušková: Koláže, smalty (Beseda)
2000   Věra Janoušková
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
  Aukce 2005; česká
  Aukce 2005; slovenská
  Aukce 2004; česká
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1999   Věra Janoušková: Okřídlená postava
2002   Věra Janoušková: Výběr z díla 1948 - 2002
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1961   Sbírka českého sochařství
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1986   Galerie Roudnice
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
seznam článků/soupis literatury
rok vydání, název (podnázev)
1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1967   17 tsjechische kunstenaars (autorské medailony, seznam vystavených prací)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1968   Nové věci
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1995   Seznam vystavených děl na výstavě Umělecká beseda 1995 v Rabasově galerii v Rakovníku
1995   Umělecká beseda 1995 (Rabasova galerie, Rakovník)
1995   Oblastní galerie v Liberci Umění frotáže 25. 5. - 9. 7. 1995 (Seznam výstavených děl)
1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
2005   Umělecká beseda (Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi)
2009   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let (Seznam umělců a vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991)
socha
rok vydání, název (podnázev)
1962   Sedící I
1963   Postava s otisky
1963   Stín
1964   Stéla pro Františka J.
1964   Stéla pro F. J.
1964   Šedomodrý smalt
1965   Soudce
1965   Mučedník
1967-68   Lidští pulci
1968   Jednooká
1984   Švadlena
1985   Dej si pod zadek polštář
1988-95   Košilka I
1989-90   Kristus z Karlova náměstí
1994   Kleopatra
1994   Andělík
1995   Hlava - nádrž
1998   Talár
soubor fotografií
rok vydání, název (podnázev)
1969   Socha a město
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
1992   Věra Janoušková, sochy a koláže z let 1960-1992
2003   Práce na papíře
2010   Realita je víc než fikce (Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let)
2010   Věra Janooušková, Vladimír Janoušek: Odkaz