foto František Drtikol, 1913

Jakub Obrovský

* 23. 12. 1882, Bystrc, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
† 31. 3. 1949, Praha, Česká republika (Czech Republic)
spisovatel, malíř, sochař, vysokoškolský pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01090914
WIKIDATA: Q1679686
VIAF: 35331689

Jakub Obrovský

Narodil se jako nejmladší ze tří synů v zemědělské rodině. Přísný a autoritativní otec si přál, aby převzal rodinné hospodářství, a vychovával jej i se sourozenci k tvrdé práci. Matka však podporovala jeho výtvarné pokusy. Jakub kreslil, maloval a modeloval už jako dítě. Mimořádná senzitivita a paměť a také následky úrazu, při kterém přišel o část prstu, způsobily, že chlapec se uzavíral do sebe, cítil se nezařazený do dětského kolektivu a upínal se tím víc k umění. Prostředí, v němž prožil dětství a mládí, si ale později idealizoval. V roce 1897 se přihlásil na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, v letech 1901-1905 pokračoval ve studiích na Akademii výtvarných umění (C. Klouček, E. K. Liška, M. Pirner). Obrovský na sebe upozornil již v roce 1898 pastelem pro litografii Faun s hliněnou vázou, na Uměleckoprůmyslové škole podnikal také první pokusy s hlínou a sádrou u prof. Suchardy. Ještě na Akademii maluje dekorativní výplně a vlysy pro výstavy v Praze a Plzni, roku 1904 obesílá poprvé výstavu Jednoty umělců výtvarných v Rudolfinu olejomalbou Loučení. Členem JUV se stává téhož roku, je i členem Sdružení výtvarných umělců, jehož akademicky orientovaný program mu vyhovoval. V roce 1907 odjíždí díky Hlávkovu stipendiu na několikaměsíční pobyt do Itálie. Spolu s Otakarem Nejedlým a Janem Štursou cestuje z Říma do Neapole, na Sicílii, do Syrakus, na ostrov sv. Magdaleny. Od března 1908 je opět v Praze a realizuje řadu malířských zakázek pro dekorativní výzdobu veřejných budov (na jubilejní výstavě Obchodní a živnostenské komory pavilon bankovnictví, ústřední budova Průmyslového paláce, mozaika v jídelně Obecního domu, strop zámku v Libni, jeho práci si vyžádala Vršovická záložna, měšťanský pivovar v Plzni, Škodovy závody. Zhotovil pět freskových obrazů pro pražskou právnickou fakultu, oltářní obraz a fresky v kostele v Bohnicích). Od dekorativní tvorby se vrací k olejomalbě. Maluje ženské akty mánesovského typu, sérii obrazů s cikánskými motivy, v nichž se často objevuje typ snědé krasavice (Cikánská matka, Cikánka s kočkou, Krajina s cikánskou stafáží, slavná Cikánská Madona z let 1911 – 13). Cikánskými náměty se vrací do rodného kraje a k romantické symbolice životní pouti v přirozenosti a volnosti. Jméno Jakuba Obrovského je v současnosti spojováno zejména s monumentálními plátny smyslově okouzlené zářivé barevnosti a romantického ladění, námětově bohatými na ženské akty. Malíř v nich zřetelně navazuje na tradice založené Josefem Mánesem a Maxem Švabinským. V počátečním období své malířské tvorby však maluje spíše drobnější intimně laděné obrazy s ženskými postavami v plenéru nebo interiéru (Žena s hrdličkami, U červené záclonky, Teplý večer).
V Obrovského nesmírně rozsáhlém díle zaujímají významné místo kresby, odborníky ceněné pro „ měkce modelované, vláčné a melodické linie“.
Příznivý ohlas kritiky i veřejnosti přinesl Obrovskému rychlý umělecký i společenský vzestup. Již v roce 1911 je členem vídeňského Hagenbundu, 1912 členem české sekce kuratoria Moderní galerie, od roku 1913 členem České akademie věd a umění, je přijat za člena Société Nationale des Beaux Arts v Paříži. V roce 1919 je jmenován profesorem Akademie výtvarných umění v Praze (1935 – 37 jejím rektorem).
Ještě za studií se Obrovský zajímal o sochařství, teprve od roku 1923 se plastikou začal zabývat systematicky (vliv Bourdellův). Hlavními náměty jeho sochařského díla jsou sportovci (Sedící lehký atlet, Děvče s míčky, Vrhač oštěpu), inspirace antikou (Helena Trojská) a ženský akt. Po mramoru se jeho oblíbeným materiálem stal bronz. Modelem mu často byla jeho manželka Božena. Vytvořil také řadu sochařských portrétů (busta Josefa Mánesa, Celdy Kloučka), návrh k pomníku Svatopluka Čecha pro Olšanské hřbitovy v Praze, model sochy Přemysla Oráče a pomník selského povstání pro Chlumec nad Cidlinou (1940). Monumentální bronzová plastika Vraždící Odysseus (1934 – 35) mu přinesla Katzovu cenu České akademie věd a umění.
Jakub Obrovský se věnoval i grafice, byl například autorem jedné z prvních emisí československých známek s legionářskou tématikou.
Myšlenkový svět Jakuba Obrovského nám přibližuje jeho literární tvorba, těžící z období jeho dětství (Vo tem Trósilovým praseti, Vobrácení Ferdyše Fókara), zejména však nostalgicky laděná povídková Malá řeka (1942), v níž se autor před válečnými hrůzami utíká do idylicky zabarveného prostředí rodného Bystrce.
Názory na Obrovského tvorbu se příkře lišily už za jeho života. Pro mladé umělce byl reprezentantem zkostnatělého ducha JUV, on sám pak nemoderním zastáncem tradičních prověřených hodnot (B. Kubišta, V. V. Štech). Naproti tomu si jeho osobnosti i díla vážili umělci a teoretici blízcí JUV (F. X. Halas, Alois Kalvoda). Ačkoliv za svého třicetiletého působení na AVU vychoval řadu uměleckých osobností, nedostává se mu ani v dnešní době náležité hodnotící pozornosti. Naposledy zhodnotila jeho dílo Sylva Bartušková v umělcově stručné monografii (Jakub Obrovský, Brno 1999). Městská část Brno-Bystrc zřídila v sídle své radnice významnému rodákovi pamětní síň s expozicí o jeho životě a díle, v Bystrci je po něm pojmenována ulice, parčík na jejím konci zdobí Obrovského pomník od Miloše Axmana.
Ke stodvacátému výročí umělcova narození byla na jeho rodném domku na náměstí 28. dubna v Brně Bystrci odhalena pamětní deska (Miroslav Vochta, Otmar Oliva).
zdroj: www.brno.cz

Jakub Obrovský

foto František Drtikol, 1913
foto František Drtikol, 1913
Zdeněk Kratochvíl: Jakub Obrovský
 

Jakub Obrovský

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
???? - ????   Město Klatovy, Klatovy (Klatovy), vytvořil plastiku Antonína Švehly
???? - ????   Praha, Praha, Akademie výtvarných umění, pedagog 1919-1949

Jakub Obrovský

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Peřina Václav, *1907
???? - ????   Suchý Lubor, *1900
???? - 1949   Svoboda Bedřich, *1915, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Strážnický František, *1913, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Študentová Ježková Sylva, *1908, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Šutty František, *1898, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Trejbal Jiří, *1901, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Jelínek František, *1908, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Mácha Svatopluk, *1895, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Veržakovský Karel, *1924, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Kalinová Turková Míla, *1935, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1933   Droppa Vladimír, *1907, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Ehlerová Marie, *1907, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Chaloupka Karel, *1889, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Gaudl Zdeněk, *1907, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Gessay Vladimír, *1904, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Petrovan Bedřich, *1908, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Kasriel Heřman, *1904, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Hložek Pavel, *1898, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Molnár Karol, *1903, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1937   Polášek Viktor, *1911, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Říha Emanuel, *1911, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Salay Gejza, *1902, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Paur Jaroslav, *1918, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Beráková Olga, *1908, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1945   Souček Karel, *1915, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Živný Vincenc, *1899, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Bělka Josef, *1892, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Bendík Jozef, *1903, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Baláž Gejza, *1897, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Bohman Hanuš, *1903, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Máchal Svatopluk, *1895, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Budínský Zdeněk, *1921, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1925   Dobrev Dobri, *1898, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Mandelová Olga, *1926, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Piaskovský Konstantin, *1893, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Schiller Milan, *1914, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Schlesinger Josef, *1919, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Schneiderka Ludvík, *1903, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1950   Sladký Martin, *1920, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Krejčí Jiří, *1899, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1949   Toroň Jiří, *1924, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Wänke Emil, *1901, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Zlatníková Mikanová Marie, *1901, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1956   Berger Vlastimil, *1923, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Večeřa Bohumil, *1904, Akademie výtvarných umění, Praha
1913 - 1915   Lexa Quido, *1895, Akademie výtvarných umění, Praha
1913 - 1930   Toman Václav, *1896, Akademie výtvarných umění, Praha
1916 - 1925   Štainochr Josef, *1899, Akademie výtvarných umění, Praha
1917 - 1923   Frinta Emanuel, *1896, Akademie výtvarných umění, Praha
1917 - 1923   Tichý František, *1896, Akademie výtvarných umění, Praha
1918 - ????   Sup Karel, *1897, Akademie výtvarných umění, Praha
1918 - 1926   Minář Karel, *1901, Akademie výtvarných umění, Praha
1918 - 1921   Polívka Václav, *1896, Akademie výtvarných umění, Praha
1918 - 1924   Holý Miloslav, *1897, Akademie výtvarných umění, Praha
1918 - 1921   Müller Karel, *1899, Akademie výtvarných umění, Praha
1918 - 1920   Voleský Josef, *1895, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
1918 - 1921   Wünsch Bohuslav, *1900, Akademie výtvarných umění, Praha
1919 - 1923   Wichterlová Hana, *1903, Akademie výtvarných umění, Praha
1919 - 1921   Muzika František, *1900, Akademie výtvarných umění, Praha
1919 - 1926   Makovský Vincenc, *1900, Akademie výtvarných umění, Praha
1919 - 1924   T. Svatopluk , *1900, Akademie výtvarných umění, Praha
1919 - 1924   Bazovský Miloš, *1899, Akademie výtvarných umění, Praha
1919 - 1921   Boria Miloš, *1896, Akademie výtvarných umění, Praha
1919 - ????   Burian Zdeněk, *1905, Akademie výtvarných umění, Praha
1919 - 1926   Šimák Lev, *1896, Akademie výtvarných umění, Praha
1920 - 1923   Štyrský Jindřich, *1899, Akademie výtvarných umění, Praha
1920 - 1925   Stříbrný Vladimír, *1905, Akademie výtvarných umění, Praha
1920 - 1927   Michal Vojtěch, *1900, Akademie výtvarných umění, Praha
1920 - 1924   Marek Vladimír, *1890, Akademie výtvarných umění, Praha
1920 - 1926   Turková Anna, *1898, Akademie výtvarných umění, Praha
1920 - 1926   Šamanová Marie, *1904, Akademie výtvarných umění, Praha
1920 - 1925   Kolínský Karel, *1902, Akademie výtvarných umění, Praha
1920 - 1927   Kněžková Parmová Marie, *1889, Akademie výtvarných umění, Praha
1920 - 1927   Pešan Josef, *1899, Akademie výtvarných umění, Praha
1920 - 1926   Kasijan (Kassian) Vasyl, *1896, Akademie výtvarných umění, Praha
1921 - 1926   Pjaskovská Marie, *1895, Akademie výtvarných umění, Praha
1921 - 1927   Hehl Karel, *1899, Akademie výtvarných umění, Praha
1921 - 1928   Slíž František, *1899, Akademie výtvarných umění, Praha
1921 - 1926   Zemina Otakar, *1899, Akademie výtvarných umění, Praha
1921 - 1923   Lexa Quido, *1895, Akademie výtvarných umění, Praha
1921 - 1926   Doubrava František, *1901, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1922 - 1926   Nowak-Njechorński Měrčin (Martin), *1900, Akademie výtvarných umění, Praha
1922 - 1928   Wiesner Richard, *1900, Akademie výtvarných umění, Praha
1922 - 1929   Lonek Bohumil, *1903, Akademie výtvarných umění, Praha
1922 - 1926   Bulíř Jan, *1904, Akademie výtvarných umění, Praha
1922 - 1929   Dějev Platon, *1901, Akademie výtvarných umění, Praha
1922 - 1928   Dorošenko Gleb, *1897, Akademie výtvarných umění, Praha
1922 - 1929   Lonek Bohumil, *1903, Akademie výtvarných umění, Praha
1922 - 1927   Urban Bohumil, *1903, Akademie výtvarných umění, Praha
1922 - 1929   Koutský Václav, *1907, Akademie výtvarných umění, Praha
1923 - 1930   Tůma Zdeněk, *1907, Akademie výtvarných umění, Praha
1923 - 1930   Djuračka Anton, *1904, Akademie výtvarných umění, Praha
1923 - 1928   Omelčenko Petro, *1894, Akademie výtvarných umění, Praha
1923 - 1929   Medveďová Zuzka, *1897, Akademie výtvarných umění, Praha
1923 - 1929   Sázel Jan, *1898, Akademie výtvarných umění, Praha
1923 - 1929   Herber František, *1901, Akademie výtvarných umění, Praha
1924 - 1930   Pchálek Theodor, *1904, Akademie výtvarných umění, Praha
1924 - ????   Hrabal Arnošt, *1886, Akademie výtvarných umění, Praha
1924 - 1927   Eisenreich František, *1892, Akademie výtvarných umění, Praha
1924 - 1925   Cerovac Bogdan, *1904, Akademie výtvarných umění, Praha
1924 - 1931   Wünsche Vilém, *1900, Akademie výtvarných umění, Praha
1925 - 1926   Sokol Koloman, *1902, Akademie výtvarných umění, Praha
1925 - 1932   Kousal Josef, *1902, Akademie výtvarných umění, Praha
1925 - 1926   Slamka Ĺudovít, *1906, Akademie výtvarných umění, Praha
1927 - 1932   Koliha František, *1909, Akademie výtvarných umění, Praha
1927 - 1934   Směšný Barnet Josef, *1907, Akademie výtvarných umění, Praha
1927 - 1933   Hofman Karel, *1906, Akademie výtvarných umění, Praha
1928 - 1928   Majerník Cyprian, *1909, Akademie výtvarných umění, Praha
1928 - 1931   Frček Štěpán, *1892, Akademie výtvarných umění, Praha
1929 - 1935   Wenig Adolf, *1912, Akademie výtvarných umění, Praha
1929 - 1933   Žváček František, *1905, Akademie výtvarných umění, Praha
1929 - 1931   Lehotský Eugen, *1909, Akademie výtvarných umění, Praha
1930 - 1936   Wenig Jan, *1910, Akademie výtvarných umění, Praha
1930 - 1935   Zezula Oldřich, *1907, Akademie výtvarných umění, Praha
1930 - ????   Novák Jiří, *1912, Akademie výtvarných umění, Praha
1931 - 1937   Krčil Josef, *1906, Akademie výtvarných umění, Praha
1931 - 1937   Lhotková Jarmila, *1912, Akademie výtvarných umění, Praha
1932 - 1937   Molnár Karol, *1903, Akademie výtvarných umění, Praha
1932 - 1934   Kleinerová Markéta, *1915, Akademie výtvarných umění, Praha
1933 - 1935   Jaroš Josef, *1909, Akademie výtvarných umění, Praha
1933 - 1939   Šamánek Inocenc, *1916, Akademie výtvarných umění, Praha
1933 - 1939   Brotánek Miroslav, *1916, Akademie výtvarných umění, Praha
1933 - 1938   Kadeřábek Josef, *1915, Akademie výtvarných umění, Praha
1933 - 1938   Saňa Bedřich, *1901, Akademie výtvarných umění, Praha
1933 - 1936   Černý Karel, *1910, Akademie výtvarných umění, Praha
1933 - 1938   Świder Franciszek, *1911, Akademie výtvarných umění, Praha
1934 - 1938   Komrsová Milena, *1912, Akademie výtvarných umění, Praha
1934 - 1936   Urbášek Jan, *1907, Akademie výtvarných umění, Praha
1935 - 1939   Tredor Hugo, *1904, Akademie výtvarných umění, Praha
1935 - 1946   Maur Pavel, *1914, Akademie výtvarných umění, Praha
1935 - 1945   Danihelka František, *1911, Akademie výtvarných umění, Praha
1935 - 1939   Horník Jiří, *1916, Akademie výtvarných umění, Praha
1936 - 1942   Nemčík Július, *1909, Akademie výtvarných umění, Praha
1936 - 1946   Solařík Karel, *1915, Akademie výtvarných umění, Praha
1936 - 1939   Pitrmann Alois, *1911, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
1937 - 1940   Soldinger Max, *1906, Akademie výtvarných umění, Praha
1937 - 1939   Tikal Václav, *1906, Akademie výtvarných umění, Praha
1937 - 1940   Junek Václav, *1913, Akademie výtvarných umění, Praha
1938 - 1940   Matas Václav, *1913, Akademie výtvarných umění, Praha
1938 - 1947   Heřmanský Jaroslav, *1907, Akademie výtvarných umění, Praha
1938 - 1946   Hapka Josef, *1912, Akademie výtvarných umění, Praha
1938 - 1940   Šputa Zdeněk, *1916, umělecký ateliér Jakuba Obrovského, Praha
1938 - 1939   Konečný Bohumil, *1918, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1939 - 1941   Turek František, *1916, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1946   Kolář Josef, *1913
1945 - 1946   Šít Antonín, *1915, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1945   Gebr Jaroslav, *1926, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1947   Vysušil Karel, *1926, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Havela Miroslav, *1919, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1952   Josefík Jiří, *1920, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Rychlá Dagmar, *1929, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1950   Čermáková Alena, *1926, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Holas Ota (Otto), *1910, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Žáková Štrupová Světla, *1924, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1950   Dvořáková Anna, *1924, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Koukolský Jindřich, *1912, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1950   Lišková Linda, *1924, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Mandel Jiří, *1923, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Šindlerová Milada, *1923, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Boehmová Dagmar, *1925, Akademie výtvarných umění, Praha, monumentální malba
1945 - 1951   Terš Vladimír, *1920, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
1945 - 1949   Novák Karel, *1915, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1948   Vobejda Alois, *1924, Ukrajinská akademie, Praha
1945 - 1946   Šputa Zdeněk, *1916, umělecký ateliér Jakuba Obrovského, Praha
1946 - 1949   Juskovičová Hana, *1923, Akademie výtvarných umění, Praha
1952 - 1953   Hořánek Jaroslav, *1925, Akademie výtvarných umění, Praha

Jakub Obrovský

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Akademie 1800-1888, *
???? - ????   Česká akademie výtvarných umění, *
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM), *1907
1904 - ????   Jednota umělců výtvarných (1898-1952), *1898, 1904 člen, 1917 místopředseda
1909 - ????   Svaz výtvarných umělců Moravy, *
1911 - ????   Hagenbund (Künstlerbund Hagen), *1900, člen
1912 - ????   Česká akademie věd a umění, *
1912 - ????   Moderní galerie - kuratorium - česká sekce, *
1920 - ????   Société Nationale des Beaux Arts, *

Jakub Obrovský

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1935/03/16 - 1935/04/30   Jakub Obrovský: Malířský a sochařský soubor, Pavilon Myslbek, Praha
1935/03/16 - 1935/04/30   Jakub Obrovský: Malířský a sochařský soubor, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1942/10/30 - 1942/11/24   Jakub Obrovský: Obrazy, kresby, ilustrace, malé plastiky, Pošova galerie, Praha
1947/03/20 - 1947/04/20   Jakub Obrovský, Salon Výtvarné dílo, Praha
1949/07/14 - 1949/08/31   Jakub Obrovský: Posmrtná výstava, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1950/03/26 - 1950/04/18   Jakub Obrovský: Obrazy, kresby, sochy (umělcův odkaz SVUM), Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1972/07/23 - 1972/09/01   Jakub Obrovský, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1982/10 - 1982/11   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1982/11/16 - 1982/12/05   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby, Kulturní dům Strážničan, Strážnice (Hodonín)
1982/12/10 - 1983/01/16   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1983/02 - 1983/03   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby, Středočeská galerie, Praha
1989/07/21 - 1989/07/23   Jakub Obrovský: Výběr z díla, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1992/07/16 - 1992/08/30   Jakub Obrovský, Dům umění, Zlín (Zlín)
1995/12/13 - 1996/02/25   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce hodonínské galerie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/02/29 - 1996/04/30   Jakub Obrovský 1882 - 1949, Dům umění, Znojmo (Znojmo)
1996/10/08 - 1996/12/31   Jakub Obrovský, Správa zámeckého parku, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1998/09/18 - 1998/10/18   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce hodonínské galerie, Ponitrianska galéria, Nitra (Nitra)
1999/05/01 - 1999/10/30   Umělecký odkaz Jakuba Obrovského, Ústav lidové kultury, Strážnice (Hodonín)
2001/04/29 - 2001/05/27   Jakub Obrovský: Umělecký odkaz ve sbírkách GVU Hodonín, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2001/04/29 - 2001/05/27   Sochy a obrazy Jakuba Obrovského, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2002/07/25 - 2002/09/30   Jakub Obrovský: Umělecký odkaz ve sbírce GVU Hodonín, Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2012/06/13 - 2012/09/02   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2014/11/20 - 2015/01/18   Jakub Obrovský: Arkádie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1906/11/18 - 1906/12/16   Výstava Jednoty umělců výtvarných, Topičův salon (1906-1911), Praha
1910/04/23 - 1910/10/31   IX. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia, Giardini di Castello, Benátky (Venezia)
1910/10/29 - 1910/11/30   Jednota umělců výtvarných, Rudolfinum, Praha
1913/05/04 - 1913/07/31   X. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1913/12/10 - 1914/01/01   XI. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských, Dům umělců, Hodonín (Hodonín)
1914/06/07 - 1914/06/30   Výstava české grafiky, Valašské Meziříčí (Vsetín), Valašské Meziříčí (Vsetín)
1920/04/15 - 1920/10/31   XII. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia (La Biennale di Venezia 1920), Giardini di Castello, Benátky (Venezia)
1921/08/21 - 1921/10/02   Výstava originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1924/04/24 - 1924/06/15   International Exhibition of Paintings, Carnegie Mellon Art Gallery, Pittsburgh
1925/06/21 - 1925/08/23   Umělecká výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Jednoty umělců výtvarných, Sdružení výtvarných umělců moravských, Květná zahrada, skleník, Kroměříž (Kroměříž)
1927/09/24 - 1927/10/27   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1927/11/27 - 1927/12/12   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1928   Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1928/04/01 - 1928/10/31   XVI. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia (La Biennale di Venezia 1928), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1928/05/26 - 1928/09   Akademie výtvarných umění v Praze - Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1930/05/04 - 1930/11/04   XVII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1930), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1930/11 - 1930/12   Sto let českého umění 1830-1930, Mánes, Praha
1931/03/21 - 1931/04/30   60. Členská výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze, Obecní dům, Praha
1932/06 - 1932/07   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1934/05/01 - 1934/10/31   XIX. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1934), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1936/01/10 - 1936/02/02   Tanec v československém umění výtvarném a ve fotografii, Mánes, Praha
1936/04/25 - 1936/06/30   Karel Hynek Mácha ve výtvarném umění, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
1936/10/15 - 1936/10/25   Výstava poštovních známek, Mánes, Praha
1937/08/01 - 1937/11/25   Exposition Internationale de Paris 1937 (Arts et Techniques dans la Vie moderne), Palais des Arts Graphiques et Plastiques, Paříž (Paris)
1937/09/25 - 1937/10/25   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственный музей нового западного искусства (Státní muzeum nového západního umění), Moskva (Moscow)
1938   Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži 1937, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1938/02   Itálie v díle česko-slovenských výtvarných umělců, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1939/11/12 - 1939/11/26   Národ svým výtvarným umělcům, Radnice, Louny (Louny)
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1939/12/08 - 1939/12/17   Národ svým výtvarným umělcům, Měšťanská škola, Benešov (Benešov)
1940/12/11 - 1941/01/07   Ze dvou generací, Salon Výtvarné dílo, Praha
1941/11/15 - 1941/12/14   Jednota umělců výtvarných: 116. řádná členská podzimní výstava, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1942/10/02 - 1942/11/01   Jednota umělců výtvarných: 119. členská výstava, Mánes, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1943/05/14 - 1943/06/14   Jednota umělců výtvarných: Zátiší / Stilleben, Jednota umělců výtvarných, výstavní síně, Praha
1943/07/01 - 1943/08/14   Jaro v české krajině, Pošova galerie, Praha
1943/08/06 - 1943/08/30   Květiny v dílech českých malířů, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1944/03/24 - 1944/04/03   2. výstava české kresby, Galerie V. Hořejš, Praha
1945/11/10 - 1945/12/30   Jednota umělců výtvarných: 134. výstava, Palác Myslbek, Praha
1945/11/18 - 1945/12/18   50 let českého výtvarného umění, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
1946   Výběr význačných děl, Obrazárna Moravského zemského muzea v Brně, Brno (Brno-město)
1946/01/20 - 1946/02/10   Česká kresba, Vinšova vila, Litoměřice (Litoměřice)
1947/02/05 - 1947/04   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1948/06/26 - 1948/08/26   100 let výtvarné Moravy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1948/09/04 - 1948/10/03   Umění a kýč: Podobizna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/10/27 - 1948/11/28   České umění od impresionismu: Z ostravských sbírek I., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949/06/12 - 1949/08/28   Členská výstava, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1950/03/17 -   Česká akademie věd a umění dělníkům, Dům výtvarného umění, Praha
1950/05 - 1950/06   Národní galerie krajským galeriím I., Slovanský ostrov, Praha
1950/09/22 - 1950/10/22   Výstava Ministersrva školství, věd a umění a Národní galerie Krajským galeriím II., Slovanský ostrov, Praha
1954/10   Členská výstava I. střediska, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1959/01/25 - 1959/03/31   České moderní malířství, Dům umění, Zlín (Zlín)
1959/05/31 - 1959/07/12   České moderní malířství, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1961/10/05 - 1961/11/12   Plastiky malířů, Městská knihovna Praha, Praha
1967   Mistrovská díla českého malířství (výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/12 - 1972/02   Český plakát 1890-1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: Díl II. Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy, Městská knihovna Praha, Praha
1973/08/23 - 1973/10/09   České malířství 1918-1945, Mánes, Praha
1975/03/23 - 1975/04/20   Česká podobizna v malířství 19. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1978/09/013 - 1978/10/29   S.V.U.M. 1907, Středočeská galerie, Praha
1979/04   Portrét v českém malířství a sochařství, Okresní galerie výtvarného umění, Náchod (Náchod)
1981   Maxmilián Pirner a jeho škola, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1981/07 - 1981/08   Malířství druhé poloviny 19. století na Moravě, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1981/09/06 - 1981/10/11   České moderní malířství I. - ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1982/08/26 - 1982/11/21   Antické tradice v českém umění, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/05/03 - 1983/06/26   Národní divadlo a výtvarné umění, Valdštejnská jízdárna, Praha
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/12/16 - 1984/02/05   České umění z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov, Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/12/21 - 1984/02/26   Středočeská galerie - přírůstky sbírek 1972-1983, Středočeská galerie, Praha
1984/03   České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/04 - 1985/06   Nové obrazy a plastiky 1980-1985, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988 - 1988/04   Květinové motivy ve výtvarném umění, Československé kulturní a informační středisko, Budapešť (Budapest)
1988/05/11 - 1988/05/22   Sport a umění, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1989/02/11 - 1989/11/30   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/11 - 1989/12   Dar Anny Hůlové, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1991/01 - 1991/12   Přírůstky z let 1985-1990, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/01/21 - 1993/02/28   Žena přelomu století, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/12/08 - 1994/01/23   Objevená díla, Karolinum, Praha
1995/05/01 - 1995/06/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/06/22 - 1995/07/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1995/11/16 - 1996/01/14   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/02/08 - 1996/03/10   Umělecké poklady České akademie věd a umění, Lobkovický palác na Pražském hradě, Praha
1996/02/08 - 1996/04/08   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/02/22 - 1996/04/14   Krajina duše: České výtvarné umenie na prelome 19. a 20. storočia, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1996/05/03 - 1996/06/23   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1996/06/27 - 1996/09/15   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/11/19 - 1999/02/28   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/12/07 - 2000/02/20   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Dům umění, Zlín (Zlín)
2000/08/01 - 2000/09/23   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/02/27 - 2001/04/16   Akt v umění 1. poloviny 20. století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2001/12/11 - 2002/02/03   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Dům umění, Zlín (Zlín)
2003/04/09 - 2003/05/18   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galerie Stará radnice, Vsetín (Vsetín)
2003/06/05 - 2003/09/07   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2003/07/02 - 2003/07/20   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Obecní dům, Praha
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2004/07 - 2004/08   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2005/02 - 2005/03   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2005/11/29 - 2006/02/26   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, 2. část, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2006/05/16 - 2006/10/21   Jurečkova obrazárna, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2007/09/14 - 2007/11/23   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/11 - 2008/09   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2007/11/08 - 2008/02/04   Grund, Mucha, Čapek... Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa, Leopold Museum, Vídeň (Wien)
2007/12/06 - 2008/02/03   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/10/22 - 2009/02/01   Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
2009/03/26 - 2009/06/07   Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/06/25 - 2009/09/13   Sdružení výtvarných umělců moravských, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/09/10 - 2010/01/11   Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/09/17 - 2009/10/25   Ostrava?, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/09/22 - 2011/01/02   50 let hodonínské galerie: Výstava ze sbírek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2011/06/16 - 2011/09/25   Umění v Klatovech, Vlastivědné museum dr. Hostaše, Klatovy (Klatovy)
2011/08/18 - 2011/11/06   The Best of..., Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/05/31 - 2012/06/24   Slet sokolských plakátů 1901-1948: Výstava ke 150. výročí Sokola, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2012/06/07 - 2012/09/02   Na duši nepokoj, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/10/18 - 2013/01/06   Přírůstky 1992–2012, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/04/04 - 2013/05/31   Metamorphoses. Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, Praha
2013/06/08 - 2013/07/14   Mistrovské doteky českého symbolismu a secese, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
2013/10/22 - 2013/11/03   Nature morte: Zátiší, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/04/25 - 2014/08/31   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/06/16 - 2015/11/15   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Klasická malba a krajina: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/10/21 - 2015/12/22   Na vlnách moderny (České umění první třetiny 20. století z portfolia investičního fondu Pro arte), Galerie Pro arte, Praha
2015/10/23 - 2016/01/10   Smysl pro umění: Ceny České akademie věd a umění 1891-1952, Salmovský palác, Praha
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2016/04/15 - 2016/10/25   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/06 - 2016/06/12   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN, III. část, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/11/11 - 2017/03/31   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2017/12/01 - 2018/02/04   Umění secese, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2018/03/03 - 2018/04/22   Umění Československa v období let 1918-1938, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/10/23 - 2019/03/29   Sto obrazů 1918–2018, Galerie Kooperativy, Praha
2019/07/13 - 2019/09/19   Linie touhy, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/02/20 - 2020/05/10   Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění XIX. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2022/05/22 - 2022/10/02   MEN: Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2022/06/29 - 2022/09/25   Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2022/09/23 - 2023/02/26   Moravská zemská obrazárna (1817–1961), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1996/03/23   3. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/09/21   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting), Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2001/05/19   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/10/12   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/11/29   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2004/04/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/09/12   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2005/02/19   Aukce 1/2005 - Meissner - Neumann aukční dům s.r.o., Hotel Intercontinental, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/05/22   Aukce 2/2005 - Výtvarné umění ( Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Intercontinental, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2008/05/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (35. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/12/16   11. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/11/27   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/06/13   26. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/10/13   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2013/12/08   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/10/05   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/21   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/31   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/10/04 13:00   Klasická malba a krajina: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/27   77. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/26   79. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/03/10   Výtvarné umění, Radisson Blu Alcron Hotel, Praha
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/12/02   81. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/03/19   Večerní galerijní aukce výtvarného umění, European Arts Investments, Praha 1
2019/11/02   Velká sálová aukce, Obecní dům, Praha
2021/ 04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
2024/05/26   91. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1997/09/17 - 1997/09/20   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
1998/01/14 - 1998/01/16   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/01/23   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2000/12/04 - 2000/12/15   5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2001/05/11 - 2001/05/18   Umění a starožitnosti - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2004/04/17 - 2004/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2004/09/01 - 2004/09/11   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností - výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2005/02/16 - 2005/02/18   Aukce 1/2005 (Meissner - Neumann aukční dům s.r.o.) - výstava, Hotel Intercontinental, Praha
2005/05/18 - 2005/05/21   Aukce 2/2005 - Výtvarné umění, výstava, Hotel Intercontinental, Praha
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/12/14 - 2009/12/16   11. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/09 - 2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století (předaukční výstava), Kaiserštejnský palác, Praha
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/06/11 - 2012/06/13   26. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2013/10/07 - 2013/10/13   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2013/12/02 - 2013/12/08   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/09/26 - 2014/10/05   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/09 - 2015/03/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/18 - 2015/05/31   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/01 - 2016/11/26   Výstava aukčních děl (77. aukční den Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/30 - 2017/11/25   Výstava aukčních děl - 79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/03/03 - 2018/03/10   Výtvarné umění - předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2018/10/29 - 2018/12/01   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2019/03/11 - 2019/03/18   Výběr výtvarného umění, European Arts Investments, Praha 1
2019/10/21 - 2019/11/02   Výběr výtvarného umění: Aukce listopad 2019, European Arts Investments, Praha 1
2021/03/24 - 2021/03/31   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2021/04/01 - 2021/04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
2024/04/29 - 2024/05/25   91. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
1954/10/15 -   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
neuveden   Stálá expozice Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)

Jakub Obrovský

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Malířský a sochařský soubor prof. Jakuba Obrovského, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1942   Profesor Jakub Obrovský: Obrazy, kresby, ilustrace, malé plastiky, Pošova galerie, Praha
  1947   Jakub Obrovský: Obrazy a plastiky, Salon Výtvarné dílo, Praha
  1949   Jakub Obrovský: Posmrtná výstava, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1950   Jakub Obrovský: Obrazy, kresby, sochy (Umělcův odkaz SVUM), Sdružení výtvarných umělců moravských, Hodonín (Hodonín)
  1982   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Jakub Obrovský, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1995   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce hodonínské galerie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1998   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce hodonínské galerie, Spolok Moravanov na Slovensku, Nitra (Nitra)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1906   Podzimní výstava Jednoty umělců výtvarných, František Topič, nakladatelství, Praha
  1913   Katalog umělecké výstavy v Hodoníně, Sdružení výtvarných umělců moravských, Hodonín (Hodonín)
  1913   X. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských, Sdružení výtvarných umělců moravských, Hodonín (Hodonín)
  1914   Katalog výstavy české grafiky
  1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové, Družstvo pro postavení Sokolovny, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1925   Katalog umělecké výstavy, Klub přátel umění, Kroměříž (Kroměříž)
  1926   Moderne galerie in Prag, Moderní galerie, Praha
  1926   Moderní galerie v Praze, Moderní galerie, Praha
  1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej, Towarzystwo przyjaciol sztuk pieknych w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928), Akademie výtvarných umění, Praha
  1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
  1930   La 17. Biennale di Venezia (17. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte)
  1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1931   60. členská výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
  1933   Průvodce po Moderní galerii, Moderní galerie, Praha
  1936   Karel Hynek Mácha ve výtvarném umění, Obec pražská, Praha
  1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1936   Výstava poštovních známek v Mánesu, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937), Galerie Jean Charpentier, Paříž (Paris)
  1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственное издательство Искусство, Moskva (Moscow)
  1939   Italie v díle česko-slovenských umělců, Československo-italská liga, _
  1940   Národ svým výtvarným umělcům, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1940   Ze dvou generací, Salon Výtvarné dílo, Praha
  1941   Jednota umělců výtvarných: 116. podzimní řádná členská výstava, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1942   Jednota umělců výtvarných: 119. Mitgliederausstellung / Členská výstava, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1943   Jaro v české krajině, Pošova galerie, Praha
  1943   Jednota umělců výtvarných: Zátiší / Stilleben, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1943   Květiny a jejich obrazy / Blumen und deren Abbildungen, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů, Galerie V. Hořejš, Praha
  1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě), Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské, Brno (Brno-město)
  1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1946   Česká kresba, Galerie V. Hořejš, Praha
  1946   Výběr význačných děl, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
  1948   České umění od impresionismu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
  1948   Umění a kýč (2. podobizna), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Členská výstava, Sdružení výtvarných umělců moravských, Hodonín (Hodonín)
  1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
  1950   Národní galerie krajským galeriím, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1950   Výstava Ministerstvo školství, věd a umění a Národní galerie krajským galeriím, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1961   Plastiky malířů
  1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Český plakát 1890 1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1973   České malířství 1918-1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy), Národní galerie v Praze, Praha
  1975   Česká podobizna v malířství 19. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba), Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Pražské sochy a pomníky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919)), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   Antické tradice v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1983   Národní divadlo a výtvarné umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983, Středočeská galerie, Praha
  1984   České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  1984   České výtvarné umění 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1985   Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1988   Sport a umění, Český fond výtvarných umění, _
  1989   Dar Anny Hůlové, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1990   Sbírka Josefa Jeřábka (2. část), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1993   Objevená díla (Obrazy z majetku České spořitelny, a.s.), Městská pobočka České spořitelny, Praha
  1993   Žena přelomu století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2000   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2003   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Český olympijský výbor, Praha
  2005   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (2. část), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Jurečkova obrazárna (Počátky galerijní činnosti v Ostravě), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection), Leopold Museum, Vídeň (Wien)
  2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století)
  2009   Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Sdružení výtvarných umělců moravských, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2011   THE BEST OFF (Moravská galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Na duši nepokoj (Jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Národní památník na Vítkově, Národní muzeum, Praha
  2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   Mistrovské doteky českého symbolismu a secese / Mastery Touches of Czech Symbolism and Art Nouveau / Meisterhafte Berührungen des tschechischen Symbolismus und des Jugendstils, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2015   Na vlnách moderny (České umění první třetiny 20. století z portfolia investičního fondu Pro arte), Pro arte - investiční fond, Praha
  2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952), Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2017   Umění secese, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Linie touhy
  2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2022   Moravská zemská obrazárna (1817–1961), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Přátelé výtvarníci (Vzpomínky a úvahy 1907 - 1929), Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1935   Jakub Obrovský: Jeho život a dílo (Monografie prof. J. Obrovského), Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), 5.číslo, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Léta s umělci, Orbis, Praha
  1978   České sochařství ve XX. století (1890–1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass)
  1989   Sport v umění, Nakladatelství Olympia, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2010   Jakub Obrovský, Šimon Ryšavý, nakladatelství, Brno (Brno-město)
  2011   Umění v Klatovech, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2017   Setkání: 60 let Městské galerie Vysoké Mýto, Vysokomýtská kulturní, o.p.s., Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2022   MEN: Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka / The Male Body in Robert Runták's Collection, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Masarykův slovník naučný (N - Q), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1986   Malá československá encyklopedie (M-Pol), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1914   Výstava J. Obrovského (v Obecním domě v březnu 1914) (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 336
  1926   Členové profesorského sboru roku 1925, Almanach Akademie Výtvarných Umění v Praze vydaný k stodvacátémupátému výročí založení ústavu, 99-108
  1947   Obnošená výtvarnost profesora Obrovského, Národní osvobození, 5-5
  1954   Několik poznámek k výstavě Jednoty výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1982   Malířství druhé poloviny 19. století na Moravě (Výstavy), Výtvarná kultura, 63-64
  1982   Sté výročí Jakuba Obrovského (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-63
  1983   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 16-17
  1983   K výstavě Jakuba Obrovského (Výstavy), Výtvarná kultura, 56-57
  1989   Proměny realismu, Sport v umění, 148-201
  1994   Umění české secese / Czech Art Nouveau, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 1-6
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2000   Jakub Obrovský a Jindřich Štyrský, Umění, 152-161
  2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, 83-96
  2015   Atletika, cyklistika; Track & Field / Cycling (Vítězný finiš, First Past the Finisch), Sport je umění / Sport is art, 108-167
  2015   Jakub Obrovský - Arkádie, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8
  2015   Závody s tvarem a barvou, Ego!, 1.ročník, 40.číslo, 20-25
  2019   Sochy na jedno použití, After Life výstavy, 19-35
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Jakub Obrovský: Posmrtná výstava, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1982   Jakub Obrovský: Obrazy, plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1992   Jakub Obrovský: Sochařské dílo, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Jakub Obrovský 1882 - 1949 (umělcův odkaz ve sbírkách hodonínské galerie), Dům umění, Znojmo (Znojmo)
  1996   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce hodonínské galerie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  2001   Jakub Obrovský (1882 - 1949): Sochy a obrazy, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  2002   Jakub Obrovský: Obrazy zapůjčeny ze sbírek GVU Hodonín, Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
  2012   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  2014   Jakub Obrovský: Arkádie, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1943   Květiny (Obrazy, kresby a grafiky 27 současných malířů), Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
adresář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1935   Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze (Voršilská 139, telefon č. 48930), Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   3. aukce výtvarného umění, Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Praha, Praha
  1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2001   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   Výtvarné umění / Fine Art, Dorotheum, Praha 1
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog), Galerie Peron, Praha
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Aukční katalog 1/2005, 2, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2005   Aukční katalog 2/2005 - Výtvarné umění, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   11. Aukce, 11.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century), Galerie Arcimboldo, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   26. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   77. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
  2018   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2018   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments), European Arts Investments, Praha 1
  2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
  2024   91. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Malířské a kreslířské dílo Jakuba Obrovského, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Akt v umění 1. poloviny 20. století, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Olšanské hřbitovy (Umělecká a architektonická díla), Správa pražských hřbitovů, Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1948   Katalog Jurečkovy galerie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
  1961   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919)), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  nedat.   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   100 let výtvarné Moravy (Seznam vystavených prací), Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  2013   Nature morte: Zátiší, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2018   Umění Československa v období let 1918-1938
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Česká malba 20. století (Sbírky Husitského muzea Tábor), Husitské muzeum v Táboře, Tábor (Tábor)
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Za Jakubem Obrovským

Jakub Obrovský

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Vo tem Trósilovým praseti a hiný věce, příběhe a sne z péra Ferdiša Fókala, Alois Hynek, Praha

Jakub Obrovský

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Malířský a sochařský soubor prof. Jakuba Obrovského, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944   Joža Uprka: K pátému výročí umělcovy smrti, Sfinx, Bohumil Janda, Praha

Jakub Obrovský

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Železná panna (Epigramy), Alois Hynek, Praha
  1949   Vo tem Trósilovým praseti a hiný věce, příběhe a sne z péra Ferdiša Fókala, Alois Hynek, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929/05/15   Trn, 5.ročník, 10.číslo, Quido Langhans, Praha

Jakub Obrovský

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1943   Jaře i ozimy, Ladislav Kuncíř, Praha
  1944   Smavé chvilky, Ladislav Kuncíř, Praha
  1949   Vo tem Trósilovým praseti a hiný věce, příběhe a sne z péra Ferdiša Fókala, Alois Hynek, Praha

Jakub Obrovský

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Kulturní reakce v Moderní galerii zatvrdla, Musaion, sborník pro moderní umění, 92-93
  1947   Včera pro měšťáka, dnes pro lid? (K výstavě Jana Čumpelíka), Národní osvobození, 5-5
  1979   S.V.U.M. 1907 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 57-58
  1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945–1985, 17-22
  1989   Obecní dům poprvé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 17.číslo, 3
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2008   Osamělý běžec (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2008   Vojtěch Hynais, Paměť Prahy, 158-159
  2010   Antimodernisté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1.číslo, 4
  2011   Vracet věci na svá místa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2012   Hynais a nejen on, Art + Antiques, 19-20
  2012   Na duši nepokoj, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2013   Rekordní Mucha, Art + Antiques, 17-17
  2019   Dílna Vincence Makovského, 220 míst AVU, 109
  2019   Insignie AVU, 220 míst AVU, 25
  2019   Pamětní deska Cypriána Majerníka, 220 míst AVU, 96-97
  2022   Sochař Vilím Amort v Modřanech, Noviny Prahy 12 březen 2022, 14

Jakub Obrovský

instituce, obec  
 
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Muzeum Aloise Vojtěcha Šembery, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
Památník národního písemnictví, Praha
Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
Zámek Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Jakub Obrovský

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1942   Cena České akademie věd a umění, 1. cena