Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie

termín: 2004/07 - 2004/08
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
typ výstavy: kolektivní