Vilém Wünsche

* 1. 12. 1900, Šenov (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
3. 5. 1984, Šenov (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, malíř, kreslíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Malíř, grafik a ilustrátor. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Arnošta Hofbauera a Jaroslava Bendy (1922–1923), na soukromé malířské škole Ferdinanda Engelmüllera (1923–1924) a na Akademii výtvarných umění v Praze u Maxe Švabinského, Jakuba Obrovského a Josefa Jindřicha Loukoty (1924–1931). Byl členem Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců v Ostravě a tvůrčí skupiny Bezruč. Jako stipendista pobýval na Akademii v Paříži, kde na něho zapůsobili realisté Honoré Daumier, Gustave Courbet a Jean-François Millet. Kromě malby se věnoval ilustracím knih, kresbě a grafice. V paedsátých a šedesátých letech realizoval fresky a sgrafita na architekturu. Do své tvorby tematicky promítal průmyslovou charakteristiku ostravského regionu, kterou analyzoval skrze oblast sociální. Zaměřoval se především na figurální kompozice, které buď zasazoval do volné krajiny, nebo do kulis městských ulic, továrního prostředí a hald. V malířské tvorbě kladl důraz na linii obrysové kresby a kulturu barevného přednesu. I když jeho rukopis vychází z principů realistické malby, nikdy nesklouzává k povrchní popisnosti.
Jaroslav Michna, Černá země?, GVUO 2018, s. 276

poznámka:
Zapůsobili na něj realisté H. Daumier, G. Courbet a J. F. Millet. Jeho bohaté dílo zahrnuje kresbu, malbu, knižní ilustraci i grafiku. Tematicky jej zaujala průmyslová krajina Ostravska, ztvárnil především figurální kompozice s využitím jak volné krajiny, tak pohledů do městských ulic, továrních dvorů a hal, typické ostravské postavy a výjevy ze života. V malířské tvorbě kladl důraz na linii obrysové kresby a kulturu barevného přednesu. Ilustracemi doplnil bibliografické tisky, pohádkové knihy a jiné. 50. a 60. léta byla obdobím realizací pro architekturu (sgrafita, fresky).