Ludvík Kuba

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1923   Píseň národní (Pokus vystihnouti její podstatu, povahu význam s hlediska uměleckého a všelidského), Hudební matice Umělecké besedy, Praha
1932   Čtení o starém Srbsku (Cesty a studie z roků 1890 - 1927), Družstevní práce, Praha 1
1937   Čtení o Bosně a Hercegovině (Cesty a studie z roků 1893 - 1896), Družstevní práce, Praha 1
1946   Moje Čína, Ludvík Kuba, Praha
1956   Křížem krážem slovanským světem, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Zaschlá paleta (Paměti), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha