foto Gérard Rondeau

Jindřich Štreit

* 5. 9. 1946, Vsetín (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, ilustrátor, kurátor, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

web: www.jindrichstreit.cz
NK AUT: jn19990216198
WIKIDATA: Q6202166
VIAF: 74664819

Jindřich Štreit
Olomouc
1975
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Stránské
1980
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Jiříkov
1981
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Sovinec
1981
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Křížov
1981
černobílá fotografie
fotopapír
 

Jindřich Štreit

Fotograf, iniciátor mnoha kulturních akci, kurátor. Žije na Sovinci.
Štreit se dokumentární fotografii zejména z prostředí vesnice věnuje od počátku 70. let. Více než šest set domácích a zahraničních výstavních aktivit a zastoupení v mezinárodních sbírkách (Victoria and Albert Museum, Londýn, Bibliothéque nationale, Paříž, International Center of Photography, New York, The National Gallery of Art, Chicago ad.) svědčí o mimořádné kvalitě a obecné srozumitelnosti jeho díla. Jako fotograf dokumentuje stále stejná témata – každodenní lidské rituály a události, tu více, tu méně měnící se anonymní lidské životy. Štreit přináší důvěrný, a přitom zřejmý a snadno čitelný obraz lidského života, ať už byl pořízený v bývalých Sudetech či Bretani, Japonsku nebo na Sibiři. Po Sametové revoluci vytváří větší koncepční celky (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Cesta ke svobodě) a své projekty začíná realizovat i v zahraničí. Fotografuje ve Francii, Anglii, Rakousku, Německu, Japonsku, Maďarsku, Rusku, kde rovněž vystavuje a přednáší.
ŠB (Bieleszová Šťepánka, Muzeum umění Olomouc, 2008)
-
Narozen 5. září 1946 ve Vsetíně na Valašsku (Morava). V roce 1956 se s rodiči a sourozenci přestěhoval do podhůří Jeseníků (Těchanov). Vystudoval gymnázium v Rýmařově (1963) a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova (1967). Ženatý od roku 1971, manželka Agnes, dcera Monika. Po absolvování univerzity začal vyučovat na Základní devítileté škole v Rýmařově, následujícího roku se stal ředitelem školy v Sovinci a později v Jiříkově. Kromě své pedagogické a fotografické činnosti se věnoval veřejně prospěšné práci. Od roku 1974 vedl galerii v Sovinci, od roku 1997 v Bruntále. Od roku 1981 úzce spolupracuje s progresivními umělci v Praze, Brně, Bratislavě a v dalších kulturních centrech České republiky i v zahraničí. První impulz k fotografování dostal od otce. V roce 1964, v době studií, ho podnítil k fotografování prof. Jan Bukovjan. Štreit se účastnil fakultních výstav a studium zakončil první samostatnou výstavou (1967). Od roku 1972 se koncepčně věnoval zobrazování vesnického života. Soustředil se na portrét a na romskou tematiku. V letech 1974–1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie, jeho závěrečnou prací byl soubor z divadelního zákulisí. V roce 1982 se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze, kde jeho fotografie vzbudily pozornost tajné policie. Byl vzat do vyšetřovací vazby a posléze odsouzen k trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Důvodem stanovení trestu podle dvou paragrafů trestního zákona (hanobení republiky a jejího představitele) byla interpretace vystavených i nikdy nezveřejněných fotografií (po úřední prohlídce celého archivu fotografa). Součástí trestu bylo zabavení části negativů a pozitivů a fotoaparátu (coby nástroje trestných skutků). Jindřich Štreit měl zakázáno pokračovat ve své trestné činnosti fotografování a byl sledován. V dějinách fotografie je tento případ pravděpodobně unikátní. Po propuštění z vězení nesměl Štreit učit. Nejprve pracoval jeden rok v knihovně a po uzavření soudního jednání si musel najít zaměstnání jako dispečer Státního statku Ryžoviště. Ještě intenzivněji se věnoval kulturní činnosti a fotografování. Po státním převratu v listopadu 1989 se Štreitova situace změnila. V letech 1991–1994 byl zaměstnancem okresního úřadu a posléze muzea v Bruntále. Od roku 1994 je samostatný fotograf. Vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze v letech 1991–2003, kde pedagogicky působil, se v roce 2000 habilitoval a stal se docentem pro obor fotografie. V roce 2009 získal profesuru na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku (Burjatsko, Krasnodarský kraj, Ingušsko, Čečensko), ale také v České republice (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, Lidé Třineckých železáren, Mezi námi, Za oponou, Spolu, Cesty života, Lidé mého kraje – Bruntálsko, Ocelový svět, Tichá nemoc, Vítkovice, Hledat anděla, Lidé Vítkovska). Na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity se podílí na vedení několika studentských projektů (Lidé Hlučínska, Náš svět, Zlín a jeho lidé, Dobrovolně, Opava na prahu 3. tisíciletí, Dopravní podnik Olomouc). Je členem Sdružení Q Brno, Spolku olomouckých výtvarníků, Aktivu volné fotografie při Pražském domě fotografie a Umělecké besedy v Praze. Jindřich Štreit připravil více než tisíc autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil. Vydal 30 knih, je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách a bylo o něm natočeno několik filmů.
umeleckabeseda.cz, 30.12.2018

Jindřich Štreit

foto Gérard Rondeau
foto - David Peltán, 2018
 

Jindřich Štreit

Jindřich Štreit
Olomouc
1975
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Stránské
1980
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Jiříkov
1981
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Sovinec
1981
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Křížov
1981
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Jiříkov
1983
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Křížov
1984
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Rýžoviště
1985
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Arnoltice
1985
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Štěpánov
1989
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Arnoltice
1990
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Veveří
1990
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Sovinec
1990
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Arnoltice
1990
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Pardubice
1992
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Pardubice
1992
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
pf 93
1992
reprodukce
papír
149 x 210
Jindřich Štreit
Mikulov
1994
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Dolany
1994
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Jászszentlászló
1995
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Crook
1995
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Králíky
1999
černobílá fotografie
fotopapír
Jindřich Štreit
Bruntál
2005
černobílá fotografie
fotopapír
 

Jindřich Štreit

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1963 - 1967   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Pedagogická fakulta, výtvarná výchova, Rusek Ladislav, *1927
1963 - 1967   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Pedagogická fakulta, výtvarná výchova, Jemelková Jana, *1928

Jindřich Štreit

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál), autopošta Břidličná, kurátor
1974 - 1983   Město Bruntál, Bruntál (Bruntál)
1974 - ????   Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál), významný organizátor výstav a kulturních aktivit
1989 - ????   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, externí pedagog
1990 - 1990   Spojené státy americké (USA), zahraniční pobyt
1990 - ????   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Hviezdoslavovo nám. 18, učitel
1991 - 2002   Francie, zahraniční pobyt
1991 - ????   Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava), Bezručovo nám. 13, učitel
1995 - 1995   Japonsko, zahraniční pobyt
1996 - 1996   Sibiř, zahraniční pobyt
2000 - ????   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, habilitoval a stal se docentem pro obor fotografie

Jindřich Štreit

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Bohdan Vlado, *1972, Akademie múzických umění, Praha, Filmová fakulta
???? - ????   Němeček Jan, Slezská univerzita, Opava (Opava), Institut tvůrčí fotografie, fotografie
???? - 1998   Malík Jaroslav, *1957, Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
1995 - 2003   Šimánek Vít, *1973, Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
1996 - 1999   Pepe Dita, *1973, Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava), fotografie
1997 - 2001   Ondzik Jozef, *1964, Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
2001 - 2003   Pepe Dita, *1973, Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava), fotografie
2001 - 2002   Vlk Jan, *1979, Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
2002 - 2009   Rasch Jan, *1979, Slezská univerzita, Opava (Opava), Filozoficko-přírodovědecká fakulta, fotografie

Jindřich Štreit

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1974/05/15   Fotografie Jindřicha Štreita, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/07/15 - 1980/08/15   Jindřich Štreit: Fotografie, Výstavní síň Okresního vlastivědného muzea, Bruntál (Bruntál)
1981/06/01 - 1981/06/30   Jindřich Štreit: Fotografie, Činoherní klub, Praha
1982/02/26 - 1982/02/28   Jindřich Štreit: Fotografie, Uničov (Olomouc), Uničov (Olomouc)
1988/06/14 - 1988/07/30   Jindřich Štreit: Fotografie, Komorná galéria fotografie Profil při mestskom Dome kultúry a osvety v Bratislavě, Bratislava (Bratislava)
1989/02/21 - 1989/03/27   Jindřich Štreit, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1989/08/02 - 1989/08/20   Jindřich Štreit, Výstavní síň Fotochema, Praha
1990/07/14 - 1990/07/31   Jindřich Štreit, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1990/09   Jindřich Štreit, Dům kultury, Plzeň (Plzeň-město)
1990/10/04 - 1990/10/28   Jindřich Štreit, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
1990/11/06 - 1990/11/23   Jindřich Štreit, Výstavní síň Fotochema, Hradec Králové (Hradec Králové)
1990/11/28 - 1990/12/23   Jindřich Štreit, OSKZ Břeclav, Břeclav (Břeclav)
1991/03/15 - 1991/04/28   Jindřich Štreit, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/04/29 - 1991/05/20   Jindřich Štreit, Město Banská Bystrica, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1991/08/23 - 1991/09/08   Jindřich Štreit, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1991/10/09 - 1991/11/05   Jindřich Štreit: Dokumenty, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1992/07/02 - 1992/08/04   Jindřich Štreit, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
1992/10/15 - 1992/11/30   Jindřich Štreit: 14 pohledů na okres Saint - Quentin / 14 regards sur le district de Saint - Quentin, Francie, _
1993/03/23 - 1993/04/23   Jindřich Štreit: Zamrežovaný svet, Galéria Palisády, Bratislava (Bratislava)
1993/05/13 - 1993/05/30   Jindřich Štreit: Bez hranic, Galerie Václava Špály, Praha
1993/06/08 - 1993/07/04   Jindřich Štreit: Bez hranic, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1993/06/08 - 1993/07/04   Jindřich Štreit: Bez hranic, Galerie Aura - Galerie na hradě, Olomouc (Olomouc)
1993/06/29 - 1993/07/24   Jindřich Štreit, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1993/07/15 - 1993/08/15   Jindřich Štreit: Bez hranic, Galerie Karla Havlíčka, Kadaň (Chomutov)
1993/08/17 - 1993/09/19   Jindřich Štreit: Bez hranic, Dům umění, Opava (Opava)
1993/09/06 - 1993/09/24   Jindřich Štreit: 14 pohledů na okres Saint - Quentin, Stop gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1993/09/25 - 1993/10/29   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, Městský kulturní klub Modrá hvězda, Lipník nad Bečvou (Přerov)
1993/10/22 -   Jindřich Štreit:Oberon v Joinville, Divadlo loutek Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
1993/10/29 - 1993/11/07   RD Rýmařov očima Jindřicha Štreita, Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
1993/11/09 - 1993/11/30   Jindřich Štreit: Vesnice je svět (Saint-Quentin, Eggenburg), Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1993/12/15 - 1994/01/19   Jindřich Štreit: Saint Quentin, farma, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1993/12/21 - 1994/01/19   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, Centrum experimentálního divadla (CED), Brno (Brno-město)
1994/01/22 - 1994/02/27   Jindřich Štreit: Fotografie, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
1994/01/25 - 1994/02/25   Jindřich Štreit: Bez hranic, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
1994/03/01 - 1994/03/31   Jindřich Štreit: Bez hranic, Městská galerie, Plzeň (Plzeň-město)
1994/03/03 - 1991/03/31   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1994/03/04 - 1994/03/20   Jindřich Štreit: Ženská věznice, Kino Metro 70, Prostějov (Prostějov)
1994/03/08 - 1994/03/26   Jindřich Štreit: Šternbersko (Lidé Olomouckého okresu 90. let XX. století očima Jindřicha Štreita), Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1994/03/09 - 1994/03/20   Jindřich Štreit: Uničovsko, Městský úřad, Uničov (Olomouc)
1994/03/10 - 1994/03/26   Jindřich Štreit: Pňovice, Obecní úřad, Pňovice (Olomouc)
1994/03/12 - 1994/04/04   Jindřich Štreit: Paseka, Obecní úřad, Paseka (Olomouc)
1994/03/12 - 1994/04/04   Jindřich Štreit: Újezd, Haukovice, Rybníček, Obecní úřad, Újezd (Olomouc)
1994/03/13 - 1994/04/04   Jindřich Štreit: Mladeč a Sobáčov, Mladeč (Olomouc), Mladeč (Olomouc)
1994/03/23 - 1994/04/24   Jindřich Štreit: Fotografie z anglického venkova, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1994/04/22 - 1994/05/15   Jindřich Štreit: Vesnice je svět / The Village is the Globe, Forum Stadtpark, Štýrský Hradec (Graz)
1994/05/29 - 1994/07/31   Francie očima Jindřicha Štreita, Památník Adolfa Kašpara, Loštice (Šumperk)
1994/06/03 - 1994/07/03   Lidé olomouckého okresu 90. let XX. století očima fotografa Jindřicha Štreita, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1994/07/07 - 1994/07/28   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, Galerie Tunklův Dvorec - Galerie města Zábřehu, Zábřeh (Šumperk)
1994/08/05 - 1994/09/04   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu 90. let XX. století, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
1994/09/24 - 1994/09/25   Jindřich Štreit: Dolany, Véska, Pohořany, Dolany, Dolany (Olomouc)
1994/09/28 - 1994/10/01   Jindřich Štreit: Člověk člověku člověkem, Výstaviště Flora, pavilon A, Olomouc (Olomouc)
1994/11/01 - 1994/11/20   Jindřich Štreit: A falu - egy egész világ, Budapest Kiállítóterembe, Budapešť (Budapest)
1994/11/04 - 1994/12/03   Jindřich Štreit: Fotografie z anglického venkova, British Council / Britská rada, Olomouc (Olomouc)
1994/11/08 - 1994/12/04   Jindrich Streit: Le Quai de Rohan - Nouvelle Ville, L'Escale Brizeux, Lorient
1995/02/08 - 1995/03/03   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1995/02/10 -   Jindřich Štreit: Egy falu az egész világ, Duna múzeum, Esztergom
1995/03/11 - 1995/05/30   Jindřich Štreit: Mikulovsko, Hotel Rohatý Krokodýl, Mikulov (Břeclav)
1995/03/19 - 1995/04/16   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Zámek Vsetín, Vsetín (Vsetín)
1995/04/20 - 1995/05/04   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1995/04/21 - 1995/05/15   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1995/05/21 - 1995/06/11   Jindřich Štreit: Menschenbilder aus Wertingen, Wertingen, Wertingen
1995/05/23 - 1995/06/18   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/05/31 - 1995/06/25   Jindřich Štreit: Der Hof, Niederösterreichisches Landesmuseum, Vídeň (Wien)
1995/05/31 - 1995/06/25   Jindřich Štreit: Der Hof, Niederösterreichisches Landesmuseum, Vídeň (Wien)
1995/06/17 - 1995/07/30   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/06/23 - 1995/07/22   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Kino Hvězda, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1995/08/13 - 1995/08/27   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Základní škola, Štěpánov (Olomouc)
1995/09/01 - 1995/09/30   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Galerie Sam promotion, Náchod (Náchod)
1995/12/03 - 1995/12/17   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Galerie Ve dvoře, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1996/01/30 - 1996/02/16   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Zámek Konice, Konice (Prostějov)
1996/02/02 - 1996/03/15   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
1996/02/08 - 1996/03/17   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1996/03/12 - 1996/04/07   Jindřich Štreit: Nábřeží Rohan - Lorient (Francie), Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1996/04/05 - 1996/05/02   Jindřich Štreit: Mikulovsko, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
1996/04/17 - 1996/05/17   Jindřich Štreit: Nábřeží Rohan - Lorient (Francie), Galerie Pepita, Olomouc (Olomouc)
1996/04/19 - 1996/05/19   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/04/22 - 1996/05/31   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Divadlo Archa, Praha
1996/05/03 - 1996/07/28   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1996/05/18 - 1996/07/09   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, zámek Tovačov, Tovačov (Přerov)
1996/06/05 -   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
1996/06/28 - 1996/08/18   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Zámek Kravaře, Kravaře (Opava)
1996/08/01 - 1996/08/25   Jindřich Štreit: Ohlédnutí. Fotografie 1965 - 1996, Mánes, Praha
1996/08/01 - 1996/08/29   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Zámek Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1996/08/04 - 1996/09/30   Jindřich Štreit: Fotografie z Moravského Berouna, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Moravský Beroun (Olomouc)
1996/10/08 - 1996/10/28   Jindřich Štreit: Ohlédnutí. Fotografie 1965 - 1996, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
1996/11/07 - 1996/12/01   Jindřich Štreit: Moje nejmilejší fotografie, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
1997/01/08 - 1997/01/30   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Galerie Meacenas, Plzeň (Plzeň-město)
1997/02/01 - 1997/02/18   Jindřich Štreit, Radnice, Claix (Isère)
1997/02/04 - 1997/02/28   Jindřich Štreit: Ohlédnutí. Fotografie 1965 - 1996, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
1997/02/05 - 1997/03/09   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/02/27 -   Jindřich Štreit: Anglie je moje / England is mine, British Council / Britská rada, Praha
1997/05/08 - 1997/05/16   Jindřich Štreit: Reims, Francouzské regionální centrum, Olomouc (Olomouc)
1997/05/26 - 1997/06/06   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu / Les gens du district d´Olomouc, E.N.I. Espace Balthordi, Belfort
1997/06/21 - 1997/09/20   Jindřich Štreit: Moje nejmilejší fotografie, Městské muzeum, Mohelnice (Šumperk)
1997/09/04 - 1997/10/12   Jindřich Štreit: Japonsko: Lidé z Akagi, Galerie Václava Hollara v OVM, Šumperk (Šumperk)
1997/10/06 - 1997/10/10   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie U mloka (P-centrum), Olomouc (Olomouc)
1997/10/06 - 1997/10/31   Jindřich Štreit: Moje nejmilejší fotografie, Galerie Pod kamennou žábou, České Budějovice (České Budějovice)
1997/10/18 - 1997/11/07   Jindřich Štreit: Japonsko - lidé z Akagi, Zámek Konice, Konice (Prostějov)
1997/11/19 - 1997/12/31   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1998   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1998/04/27 - 1998/05/30   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1998/08/13 - 1998/09/18   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1998/08/29 - 1998/10/03   Jindřich Štreit: Farma, Galerie Žlutá ponorka, Znojmo (Znojmo)
1998/09/02 - 1998/10/04   Jindřich Štreit: Moje najmilšie fotografie / My most fafoured photographs, Galéria Profil, Bratislava (Bratislava)
1998/11/23 - 1998/12/15   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Senát Parlamentu ČR, Praha
1999/01/19 - 1999/02/20   Jindřich Štreit: Na konci světa, Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
1999/02/05 - 1999/03/05   Jindřich Štreit: Fotografické plakáty, Jazz Tibet Club, Olomouc (Olomouc)
1999/03/15 -   Jindřich Štreit: Na konci světa, České centrum, Bratislava (Bratislava)
1999/03/16 - 1999/04/15   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie Výpad, Olomouc (Olomouc)
1999/04/20 - 1999/06/15   Jindřich Štreit: Na konci světa, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
1999/05/20 - 1999/06/02   Jindřich Štreit: Lidé ledkových dolů, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1999/05/28 - 1999/09/30   Jindřich Štreit: Fotografie, Zámecká galerie, Buchlovice (Uherské Hradiště)
1999/06/22 - 1999/07/25   Jindřich Štreit: Na konci světa, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
1999/06/24 - 1999/08/29   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie / The Confiscated Photographs, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/09/08 - 1999/10/03   Jindřich Štreit: Na konci světa, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
1999/09/09 - 1999/10/15   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Letohrádek Mitrovských, Brno (Brno-město)
1999/09/16 - 1999/10/10   Jindřich Štreit: Síla paměti, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
1999/10/19 - 1999/11/06   Jindřich Štreit: Na konci světa, Galerie Maecenas (X Centrum Maecenas), Plzeň (Plzeň-město)
1999/11/02 - 1999/11/30   Jindřich Štreit: Dokumenty doby, Galerie před děkanátem, Olomouc (Olomouc)
1999/11/18 - 2000/01/02   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie, Obecní dům, Praha
1999/12/11 - 2000/01/31   Jindřich Štreit: A coeur perdu, Musée d'Art et d'Historie, Belfort
2000/03/14 - 2000/03/30   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2000/04/04 - 2000/04/29   Jindřich Štreit: People of the Olomouc Region, SoHo Photo Gallery, New York City (New York)
2000/04/09 - 2000/04/30   Jindřich Štreit: Fluss, Schloss Wolkersdorf, Galerie, Wolkersdorf
2000/04/18 - 2000/05/21   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie NoD, Praha
2000/05/03 - 2000/05/21   Jindřich Štreit: Brána naděje, Katedrála sv. Václava, Olomouc (Olomouc)
2000/05/30 - 2000/08/13   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Terezínská jízdárna, Terezín (Litoměřice)
2000/06/13 - 2000/07/16   Jindřich Štreit: Ve stínu času, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
2000/06/20 - 2000/07/08   Jindřich Štreit: Síla paměti, Výstavní síň Stará radnice, Dvůr Králové nad Labem (Trutnov)
2000/07/01 - 2000/07/30   Jindřich Štreit: Lidé z Podlesí, Galerie Co Co, Dobrš, Drážov (Strakonice)
2000/08/20 - 2000/09/24   Jindřich Štreit: Na konci světa, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/08/22 - 2000/10/11   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Dům umění, Opava (Opava)
2000/10/04 - 2000/10/25   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Kotěrovo centrum - Trmalova vila, Praha
2000/10/13 - 2000/11/26   Jindřich Štreit: Fotografie z kraje písku / Fotóhomok / Photografhs from the Flatlands, Budapest Gallery, Budapešť (Budapest)
2000/10/18 - 2000/11/17   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
2000/10/24 - 2000/11/24   Ľudia očima Jindřicha Štreita, FotoGaléria NOVA, Košice (Košice)
2001/01/12 - 2001/02/13   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2001/01/31 -   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2001/03/08 - 2001/04/08   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/05/03 - 2001/05/27   Jindřich Štreit: Lidé třineckých železáren, Galerie Václava Špály, Praha
2001/07/31 - 2001/08/31   Jindřich Štreit: Lidé třineckých železáren, Středoevropská kolonie současného umění, Terezín (Litoměřice)
2001/09/04 - 2001/09/23   Jindřich Štreit: Mezi námi / Among us, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2001/09/06 - 2001/10/09   Jindřich Štreit: Brána naděje, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2001/11/27 - 2001/11/25   Jindřich Štreit: Mezi námi / Among us, Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
2001/12/11 - 2002/01/30   Jindřich Štreit: Weg zur Freiheit + Im Zeichen des Kreises, Mistelbach, Mistelbach (Mistelbach)
2001/12/12 - 2002/01/20   Jindřich Štreit: Mezi námi / Among us, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/03/14 - 2002/04/28   Jindřich Štreit: Brána naděje, Zámek Hranice, Hranice (Přerov)
2002/03/14 - 2002/04/28   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2002/03/21 - 2002/04/21   Jindřich Štreit: Fotóhomok / Fotografie z kraje písku, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2002/04/04 - 2002/05/05   Jindřich Štreit: Za oponou, Národní muzeum, Praha
2002/04/25 - 2002/06/03   Jindřich Štreit: Brána naděje, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
2002/04/26 - 2002/05/31   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2002/06/20 - 2002/08/25   Jindřich Štreit: Brána naděje, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
2002/10/02 -   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Šrejnarovský dům, Pelhřimov (Pelhřimov)
2002/10/03 - 2002/11/03   Jindřich Štreit: Lidé třineckých železáren, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2002/10/06 -   Jindřich Štreit: Dětský svět, Lázně Bludov, Bludov (Šumperk)
2002/10/25 - 2002/11/13   Jindřich Štreit: Za oponou, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2002/11/06 - 2002/12/01   Jindřich Štreit: Photographe de la générosité, Le Château d'Eau, Toulouse
2002/11/12 - 2002/11/24   Jindřich Štreit: Cesta života, Mezi námi, Brána naděje, Galerie Ambit (Ambit Kláštera bratří františkánů) - Galerie U Františkánů, Praha
2002/11/29 - 2003/01/10   Jindřich Štreit: Mezi námi, Sborový dům ČCE, Vizovice (Zlín)
2003/02/04 - 2003/03/02   Jindřich Štreit: Za oponou, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
2003/04/03 - 2003/05/23   Jindřich Štreit: Beziehungen, Fotogalerie Berlin - Friedrichshain, Berlín (Berlin)
2003/04/09 - 2003/06/01   Jindřich Štreit: Mezi námi, Charitní centrum sv. Kláry - komunitní zařízení pro osoby se zdravotním postižením, Hrabyně (Opava)
2003/06/05 - 2003/08/31   Jindřich Štreit: Spolu, Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc (Olomouc)
2003/06/19 - 2003/07/   Jindřich Štreit: Mezi námi, Psychiatrická léčebna, Šternberk (Olomouc)
2003/09/13 - 2003/10/12   Jindřich Štreit: Pastor Bonus, Galerie kavárny Velryba, Praha
2003/09/21 - 2003/10/31   Jindřich Štreit: Tváře za zdí / Faces behind the Wall, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2003/09/25 - 2003/10/24   Jindřich Štreit: Cesty života / Ways of Life, Regionální centrum, Olomouc (Olomouc)
2003/10/07 - 2003/11/09   Jindřich Štreit: Lidé mého kraje, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2003/11/22 - 2004/01/07   Jindřich Štreit: Tváře za zdí / Faces behind the Wall, Galerie V kotelně, Jilemnice (Semily)
2004/01/15 - 2004/02/15   Jindřich Štreit: Tváře za zdí / Faces behind the Wall, Galerie kritiků, Praha
2004/01/31 - 2004/02/29   Jindřich Štreit: Lidé mého kraje, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
2004/05/17   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko, Klub Újezd (Galérka Klubu Újezd), Praha
2004/06/01 - 2004/06/20   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko. Čečna a Ingušsko 2003, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení, Třebíč (Třebíč)
2004/07/08 - 2004/07/31   Jindřich Štreit: Život na zámku, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
2004/09/21 - 2004/10/15   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Gymnázium Teplice, Teplice (Teplice)
2004/10/26 - 2004/11/30   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko. Čečna a Ingušsko 2003, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2004/11/05 - 2004/11/28   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
2004/11/09 - 2004/12/10   Jindřich Štreit: Lidé mého kraje, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
2004/11/15 - 2004/11/26   Jindřich Štreit: Dokouřeno!? / Lights Out!?, Státní zdravotní ústav, předsálí Velké posluchárny, Praha
2005/02/17 - 2005/03/15   Jindřich Štreit: Spolu, Vědecká knihovna, Olomouc (Olomouc)
2005/03/24 - 2005/05/29   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2005/06/21 -   Jindřich Štreit: Romové bez romantiky, Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc (Olomouc)
2005/06/21 - 2005/07/29   Jindřich Štreit: Brána naděje, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice (Plzeň-sever)
2005/06/29 - 2005/08/28   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
2005/09/02 - 2005/10/01   Jindřich Štreit: Vztahy, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2005/09/15 - 2005/10/15   Jindřich Štreit: Ein Tschechisches Universum, Fotoforum Innsbruck, Innsbruck
2005/10/14 - 2006/01/15   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko, Sborový dům ČCE, Vizovice (Zlín)
2005/10/20 - 2006/01/22   Jindřich Štreit: Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně. Výstava k životnímu jubileu autora, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2005/10/25 - 2005/12/19   Jindřich Štreit: České universum, Galerie Foto-Forum, Bozen (Bolzano)
2005/11/17 - 2006/04/17   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko, Muzeum Tampere, Tampere
2006/02/14 - 2006/04/03   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie Na Půdě, Děkanát FF OU, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/07 - 2006/04/14   Jindřich Štreit: Rómové bez romantiky / Divadlo života, Galerie 7, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/07 - 2006/04/15   Jindřich Štreit: Fotografie, které mám rád, Ostravské muzeum, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/07 - 2006/04/29   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/07 - 2006/04/29   Jindřich Štreit: Fragmenty, Kamrlík fotografie, Hulváky, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/07 - 2006/04/29   Jindřich Štreit: Retrospektiva, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/07 - 2006/04/30   Jindřich Štreit: Za oponou, Divadlo loutek Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/08 - 2006/04/07   Jindřich Štreit: Na konci světa, Galerie Budoucnost, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/13 - 2006/04/30   Jindřich Štreit, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/16 - 2006/04/05   Jindřich Štreit: Dost strachu, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/16 - 2006/04/05   Jindřich Štreit: Vzpomínky, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2006/04/01 - 2006/05/28   Jindřich Štreit: Lidé třineckých železáren, Důl Michal, Michálkovice, Ostrava (Ostrava-město)
2006/04/05 - 2006/04/25   Jindřich Štreit: Vzpomínky, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
2006/06/04 - 2006/07/23   Jindřich Štreit, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2006/06/04 - 2006/07/23   Jindřich Štreit: Fotografie, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2006/07/20 - 2006/09/09   Jindřich Štreit: Blízké světy (český, francouzský a ruský venkov), Galerie v poschodí, Vsetín (Vsetín)
2006/09/01 - 2006/09/26   Jindřich Štreit, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2006/09/05   Poděkování Jindřichu Štreitovi, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2006/09/19 - 2006/11/12   Jindřich Štreit: Fotografie, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2006/09/21 - 2006/10/06   Jindřich Štreit: Spolu, Kino Hvězda, Přerov (Přerov)
2006/11/07 - 2006/12/22   Jindřich Štreit: Za mřížemi, Centrum U Větrníku, Jihlava (Jihlava)
2006/11/07 - 2006/12/31   Jindřich Štreit: Vztahy, Památník Adolfa Kašpara, Loštice (Šumperk)
2006/11/10   Jindřich Štreit: Život gymnázia, Gymnázium, Rýmařov (Bruntál)
2007/02/06 - 2007/03/06   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie, Galerie U Svaté Anny, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/27 - 2007/03/31   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
2007/03/01 - 2007/05/13   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/03/13 - 2007/04/30   Jindřich Štreit: Vztahy, Popcorn Gallery, Klatovy (Klatovy)
2007/05/01 - 2007/06/03   Jindřich Štreit: Zakázané fotografie, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2007/05/23 - 2007/06/22   Jindřich Štreit: Brána naděje, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
2007/06/12 -   Jindřich Štreit: Semper viva II
2007/07/17 - 2007/08/19   Jindřich Štreit, Dům umění, Opava (Opava)
2007/09/03 - 2007/09/29   Francie očima jindřicha Štreita / la France vue par jindřich Štreit, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
2007/10/09 -   Jindřich Štreit: Dokouřeno!? / Lights Out!?, Česká stomatologická komora, Praha
2007/10/17   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie Střediska volného času Domeček, Valašské Meziříčí (Vsetín)
2007/10/30 - 2008/02/10   Jindřich Štreit: Fotografie / Protographs 1965 - 2005, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2007/11/13 - 2008/01/07   Jindřich Štreit: Vztahy, Galerie na chodbě, Ostrava (Ostrava-město)
2007/11/27 -   Jindřich Štreit: Brána naděje, Ars Pragensis, Praha
2008/02/07 - 2008/03/01   Jindřich Štreit: Síla paměti, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
2008/03/27 - 2008/05/03   Jindřich Štreit: Pohledy do fotoaparátu, Galerie Bazilika, České Budějovice (České Budějovice)
2008/03/27 - 2008/05/11   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/04/08 - 2008/04/30   Jindřich Štreit: Vztahy, Knihovna města Ostravy, Ostrava (Ostrava-město)
2008/04/10 - 2008/05/10   Jindřich Štreit: Brána naděje, Galerie V kotelně, Jilemnice (Semily)
2008/04/17 - 2008/05/15   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Klub a galerie U Černého kocoura, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2008/04/18 - 2008/05/30   Jindřich Štreit: Japonsko 1995 - návraty, Minoritský klášter, Opava (Opava)
2008/05/02 - 2008/05/30   Jindřich Štreit: Związki, Ośrodek kultury i sztuky we Wroclawiu (Domek Romański), Vratislav (Wrocław, Breslau)
2008/05/31 - 2008/07/31   Jindřich Štreit: Benediktini, Klášter Rajhrad, Rajhrad (Brno-venkov)
2008/06/03 - 2008/07/12   Jindřich Štreit: Ocelový svět, Galerie Bašta - Galerie B (Galerie v Baště), Prostějov (Prostějov)
2008/06/14 - 2008/08/17   Jindřich Štreit: Das Dorf ist eine Welt, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
2008/08/29 - 2008/09/14   Jindřich Štreit: Síla paměti, Společenský dům, Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
2008/09/12 - 2008/10/03   Jindřich Štreit: Brána naděje, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2008/09/15 - 2008/11/27   Francie očima Jindřicha Štreita, Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/09/23 - 2008/10/22   Jindřich Štreit: Furianti, Mahenovo divadlo, Brno (Brno-město)
2008/10/02 - 2008/11/17   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2008/10/02 - 2008/11/17   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2008/10/14   Jindřich Štreit: Japonsko - lidé z Akagi, Gymnázium, Rýmařov (Bruntál)
2008/11/03 - 2008/11/28   Jindřich Štreit: Výstava o výstavách, Základní umělecká škola Miloslava Stibora, Olomouc (Olomouc)
2008/12/19 - 2009/02/18   Jindřich Štreit: Ocelový svět, Galerie GM, Pardubice (Pardubice)
2009/02/09 - 2009/04/30   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Centrum U Větrníku, Jihlava (Jihlava)
2009/04/16 - 2009/04/18   Jindřich Štreit: Tichá nemoc, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2009/05/22 - 2009/06/07   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Galeria Sztuki Mediów ASP, Varšava (Warszawa)
2009/06/10 - 2009/08/31   Fotograf Jindřich Štreit v Třebízi, Národopisné muzeum, Třebíz (Kladno)
2009/06/13 - 2009/07/19   Jindřich Štreit: Lidé z Akagi, Gorazdovo cyrilometodějského středisko duchovních setkání, Vilémov (Olomouc)
2009/06/18   Jindřich Štreit: Integra Vsetín, Výstaviště Flora, pavilon A, Olomouc (Olomouc)
2009/06/24 - 2009/07/30   Jindřich Štreit, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2009/06/30 - 2009/08/15   Jindřich Štreit: Fotografias 1965 – 2005, Galeria do Instituto Moreira Salles, São Paulo, São Paulo
2009/08/29 - 2009/10/28   Jindřich Štreit: Výběr z výstav, Městské divadlo, Prostějov (Prostějov)
2009/09/03 - 2009/10/28   Jindřich Štreit: Za oponou, Národní dům, Prostějov (Prostějov)
2009/09/05 - 2009/10/04   Jindřich Štreit: Vztahy, Bílá galerie Těšínského divadla, Český Těšín (Karviná)
2009/09/17 - 2009/10/02   Jindřich Štreit: Tichá nemoc / Silent disease, Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín (Zlín)
2009/09/29 -   Jindřich Štreit, Café-bar Platýz, Praha
2009/10/15 - 2009/12/10   Jindřich Štreit, Vrah, Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
2009/10/22 - 2009/12/06   Jindřich Štreit: Fotografias 1965 – 2005, Galeria Augusto Meyer, Casa de Cultura Mario Quintana, Museu de Arte Contemporânea, Porto Alegre
2009/10/29 -   Jindřich Štreit: Vztahy, Galerie Žlutá ponorka, Znojmo (Znojmo)
2009/11/11 - 2010/01/08   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Dům dětí a mládeže, Olomouc (Olomouc)
2009/11/12 - 2010/02/28   Jindřich Štreit: (Ab)normalizace, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2009/11/18 - 2009/12/30   Svět podle Štreita, Divadlo Husa na provázku, Brno (Brno-město)
2009/11/23 -   Jindřich Štreit: Síla paměti, Augustiniánský klášter, Šternberk (Olomouc)
2009/12/19 - 2010/03/21   Jindřich Štreit: Fotografias 1965 – 2005, Instituto Moreira Salles, Pocos de Caldas, Poços de Caldas
2010/02/04 - 2010/03/21   Střípky buddhismu s fotografiemi Jindřicha Štreita, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2010/02/26 -   Jindřich Štreit: Braziliáni z Česka, Městské kino Nový Bor, Nový Bor (Česká Lípa)
2010/03/01 -   Jindřich Štreit: Fotografie z Čečenska, Galerie restaurace Prometheus, Ostrava (Ostrava-město)
2010/04/01 - 2010/05/30   Jindřich Štreit: (Ab)normalizace, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2010/04/06 - 2010/04/28   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Chvalský zámek, Praha
2010/04/08 - 2010/05/08   Jindřich Štreit: Brána naděje, Dům umění, Znojmo (Znojmo)
2010/05/02 - 2010/05/27   Jindřich Štreit: Žena v proměnách, Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2010/05/13 - 2010/06/18   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín, Hodonín (Hodonín)
2010/07/11 - 2010/08/01   Jindřich Štreit: Das Dorf ist eine Welt, Forum Kunst und Handwerk, Ebrantshausen
2010/08/11 - 2010/09/04   Jindřich Štreit: Abnormalizace, Kino Metro 70, Prostějov (Prostějov)
2010/09/05 -   Jindřich Štreit: Člověk a čas, Galerie Zet (Galeriezet), Velká Bystřice (Olomouc)
2010/09/16 - 2010/11/14   Jindřich Štreit: (Ab)normalizace, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín (Zlín)
2010/10/06 -   Jindřich Štreit: Tichá nemoc, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga , Olomouc (Olomouc)
2010/10/12 -   Jindřich Štreit: Úsvit naděje, kostel sv. Ducha, Zábřeh, Ostrava (Ostrava-město)
2010/10/21 - 2010/11/27   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska, Kulturní dům Vítkov, Vítkov (Opava)
2010/10/26 -   Jindřich Štreit: Vítkovice, Design café, Brno (Brno-město)
2010/10/29 - 2010/11   Jindřich Štreit: Hledat anděla, Městská elektrárna, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2010/12/08 - 2011/02   Jindřich Štreit: Pozvání, Ústřední knihovna Univerzity Palackého, Olomouc (Olomouc)
2011/01/18 - 2011/03/17   Jindřich Štreit: Fotografska razstava, NLB Galerija Avla, Lublaň (Ljubljana)
2011/03/01 - 2011/05/04   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska, Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad (Brno-venkov)
2011/04/08 - 2011/05/26   Jindřich Štreit: Vítkovice, Q galerie, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2011/04/15 - 2011/06/30   Jindřich Štreit: Industrialne Byty, Zabytkowa Kopalnia Węgla, Zabrze
2011/05/13 - 2012/04   Jindřich Štreit: Příběhy venkova, Galerie V podkroví, Hlubočec (Opava)
2011/05/23 - 2011/09/18   Jindřich Štreit: Retrospektiva 1965 - 2005, Žerotínský zámek (Zámek Nový Jičín), Nový Jičín (Nový Jičín)
2011/05/24 - 2011/09/18   Jindřich Štreit: Brána naděje, Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa, Fulnek (Nový Jičín)
2011/06/01 - 2011/10/25   Jindřich Štreit: Hledat anděla, Muzeum města Zubří, Zubří (Vsetín)
2011/06/02 - 2011/08/23   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska, Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda, Příbor (Nový Jičín)
2011/06/13 - 2011/07/16   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2011/06/22 - 2011/09/18   Jindřich Štreit: Lidé třineckých železáren, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
2011/06/28 - 2011/08/03   Jindřih Štreit: Vesnice světa, Galerie KABINET Střítež, Střítež, Polička (Svitavy)
2011/07/02 - 2011/08/31   Jindřich Štreit: Otevřeno, prosím, Galerie U Mistra s palmou, Náchod (Náchod)
2011/08/15 - 2011/08/20   Jindřich Štreit: Puerta de la esperanza, Sala de Exposiciones - Junta de Retiro District, Madrid
2011/09/01 - 2011/10/30   Jindřich Štreit: Hledat anděla, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
2011/09/06 -   Jindřich Štreit: Fotografie, Centrum Ludwika Zamenhofa, Białystok (Bělostok)
2011/11/04 - 2011/11/25   Jindřich Štreit: Divadelní svět Brno 2011, Divadlo Husa na provázku, Brno (Brno-město)
2011/11/15 -   Jindřich Štreit: Jsme ze stejné planety, Divadlo Archa, Praha
2011/12/01 -   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska, Pałac w Rybnej, Tarnowskie Góry
2011/12/11 -   Jindřich Štreit: Pocta panu faráři Kulavíkovi, Orlovna, Náklo (Olomouc)
2012/01/11 - 2012/02   Jindřich Štreit: Brána naděje, Klub Samaří, Praha
2012/02/07 - 2012/02/29   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska, Výstavní síň MK, Litovel (Olomouc)
2012/02/08 - 2012/02/29   Jindřich Štreit, Městský klub, Litovel (Olomouc)
2012/03/02 - 2012/04/09   Jindřich Štreit: (Ab)normalizace, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2012/05/03 - 2012/05/28   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2012/05/22 - 2013/12/29   Jindřich Štreit: Chlévská lyrika, Národní zemědělské muzeum, Praha
2012/06/07 - 2012/07/22   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska
2012/06/11 - 2012/07/25   Jindřich Štreit: Chlévská lyrika, Muzeum Českého krasu, Beroun (Beroun)
2012/08/07 - 2012/09/30   Jindřich Štreit: Abnormalizace, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2012/09/11   Jindřich Štreit: Tichá nemoc, Praha, Praha
2013/01/08 - 2013/01/30   Jindřich Štreit: Brána naděje, Galéria Michalský dvor, Bratislava (Bratislava)
2013/01/19 -   Jindřich Štreit, Městská galerie Panský dvůr, Veselí nad Moravou (Hodonín)
2013/03/15 - 2013/05/08   Jindřich Štreit: Ocelový svět, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
2013/04/02 - 2013/04/26   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2013/04/10 - 2013/06/05   Jindřich Štreit: Vítkovice, Gong, Vítkovice, Ostrava (Ostrava-město)
2013/05/17 - 2013/06/30   Jindřich Štreit: Cesty životem, Lázně Bludov, Bludov (Šumperk)
2013/06/28 - 2013/07/28   Jindřich Štreit: (Ab)normalizace, Městská galerie Zázvorka, Nové Město nad Metují (Náchod)
2013/08/29 - 2013/09/27   Jindřich Štreit: Brána naděje, Dům kultury, Vizovice (Zlín)
2013/09/13 - 2013/10/13   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie Panského domu, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2013/10/01 -   Jindřich Štreit: Opojení, Mezzanine Café, Brno (Brno-město)
2013/10/03 - 2013/10/31   Jindřich Štreit, Galerie U Minoritů v koncertní síni, Uničov (Olomouc)
2013/11/05 - 2013/12/08   Jindřich Štreit: Brána naděje, Městské muzeum, Krnov (Bruntál)
2013/11/19 - 2013/12   Jindřich Štreit: Cesty života - plakáty, Gaudia: galerie pro onkologické pacienty, jejich blízké a podporující umělce, Praha
2013/11/28 - 2014/06/30   Jindřich Štreit: Vítkovice, Stálá galerie Jindřicha Štreita, Rýmařov (Bruntál)
2014/02/18 - 2014/02/28   Jindřich Štreit: Brána naděje, Kino Hvězda, Přerov (Přerov)
2014/05/06 - 2014/06/26   Jindřich Štreit: Divadelní svět, Divadlo Oskara Nedbala, Tábor (Tábor)
2014/08/31 - 2014/12/31   Jindřich Štreit: Prozřetelnost boží, Římskokatolická farnost Šenov, Šenov (Ostrava-město)
2014/11/27 - 2015/02/27   Jindřich Štreit: O posledních věcech člověka, Galerie U beránka, České Budějovice (České Budějovice)
2015/03/16 - 2015/03/30   Jindřich Štreit: Hranice, Umělecké centrum Univerzity Palackého, Olomouc (Olomouc)
2015/05/22 - 2015/08/31   Jindřich Štreit: Tak blisko tak daleko, Galerie na poddaszu, Prudnik
2015/06/18 - 2015/08/30   Jindřich Štreit: Brána naděje, Kostel Povýšení svatého Kříže, Jihlava (Jihlava)
2015/06/23 - 2015/10/30   Jindřich Štreit: Retrospektive, Soiz Galerie, Pasov (Passau)
2015/09/04 - 2015/09/30   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova, Kostel sv. Václava, Opava (Opava)
2015/09/26   Jindřich Štreit: Jsme ze stejné planety, Velká Bystřice (Olomouc), Velká Bystřice (Olomouc)
2015/09/29 - 2015/10/26   Jindřich Štreit: Farma, Чешки център София (České centrum Sofie), Sofie (Sofia)
2015/11/17 - 2015/11/22   Jindřich Štreit: Skrze hříchy do nebe, Synagóga (Zvonárska), Košice (Košice)
2015/12/10 - 2016/01/17   Jindřich Štreit: Romské / Romane, Flemmichova vila, Krnov (Bruntál)
2016/01/14 - 2016/02/14   Jindřich Štreit: Brána naděje, Muzeum Napajedla, Napajedla (Zlín)
2016/02/03 - 2016/04/11   Jindřich Štreit: Občané, Galerie sociální fotografie, Olomouc (Olomouc)
2016/02/04 - 2016/03/20   Jindřich Štreit - Šance pro život, Kino Vesmír, Svitavy (Svitavy)
2016/03/23 - 2016/04/13   Jindřich Štreit: Hledání domova, Pevnost poznání, Olomouc (Olomouc)
2016/03/27 - 2016/04/03   Jindřich Štreit: Fotografie, Obecní dům, Dolní Bojanovice (Hodonín)
2016/04/06 - 2016/05/21   Jindřich Štreit: Uzel v životě, Městská kulturní zařízení, Šternberk (Olomouc)
2016/05/04 - 2016/05/29   Jindřich Štreit: Hledání domova, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2016/05/04 - 2016/06/02   Jindřich Štreit: Hledání domova, Galerie Lužánky, Brno (Brno-město)
2016/06/05 - 2016/07/31   Jindřich Štreit: Prostupování, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2016/06/30 - 2016/10/30   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/08/09 -   Jindřich Štreit: Brána naděje, Městské muzeum, Bystřice nad Pernštejnem (Žďár nad Sázavou)
2016/09/01 - 2016/09/30   Jindřich Štreit: Romské děti, Centrum Auritus, Tábor (Tábor)
2016/09/04 -   Jindřich Štreit: Brána naděje, Římskokatolická farnost Šenov, Šenov (Ostrava-město)
2016/09/04 -   Jindřich Štreit: Prozřetelnost, Restaurace Horakůvka, Šenov (Ostrava-město)
2016/09/04 -   Jindřich Štreit: Služebník boží, Kostel Prozřetelnosti Boží, Šenov (Ostrava-město)
2016/09/06 - 2016/10/02   Jindřich Štreit: Držme spolu, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
2016/09/08 - 2016/09/26   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/09/14 - 2016/10/12   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2016/09/17 - 2016/10/30   Jindřich Štreit: V prostoru humanity, Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad, Praha
2016/10/01 -   Jindřich Štreit: Ohlédnutí, Gymnázium, Rýmařov (Bruntál)
2016/10/08 - 2016/11/12   Jindřich Štreit: Lidé zblízka, Radnice, Chomutov (Chomutov)
2016/11/02 - 2016/11/30   Jindřich Štreit: Nie(znane) fotografie 1978-1989, Galeria Katowice, Katovice (Katowice)
2016/11/04 - 2016/12/04   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2016/11/25   Jindřich Štreit: Držme spolu, OP Papírna, s.r.o., Olšany (Šumperk)
2017/01/19 - 2017/02/26   Jindřich Štreit: Kde domov můj, Galerie České spořitelny, Praha
2017/02/09 - 2017/04/09   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/05/18 - 2017/06/23   Jindřich Štreit: Kde domov můj, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
2017/06/09 -   Jindřich Štreit: Not so long ago. Photographs 1978 - 1989, Velvyslanectví České republiky, Peking (Beijing)
2017/08/16 -   Jindřich Štreit: Tichá nemoc, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2017/11/02 - 2017/12/15   Jindřich Štreit: Omnes in magno mundo, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2018/04/30 - 2018/05/27   Jindřich Štreit: „Světlo víry a naděje / The Light of Faith and Hope“, Galerie kritiků, Praha
2018/05/25   Jindřich Štreit. Cyklus Křížová cesta, Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Ořech (Praha-západ)
2018/06/07 -   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie Atelier Kateřiny Dostálové, Olomouc (Olomouc)
2018/07/04 - 2018/07/08   Jindřich Štreit: Ze tmy ke světlu, Stojanovo gymnázium, Velehrad (Uherské Hradiště)
2018/10/18 - 2018/11/27   Jindřich Štreit: Kde domov můj, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
2018/11/07 - 2018/11/30   Jindřich Štreit: Vzájemnosti, Dobrodruhá, charitativní bazar, Olomouc (Olomouc)
2019/02/26 - 2019/03/30   Jindřich Štreit: Kur namai mano? (Kde je můj domov?), Prospekto fotografijas galerija, Vilnius
2019/06/28 - 2019/07/31   50 let rodinných domů očima Jindřicha Štreita, Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
2020/08/18 - 2020/09/29   Jindřich Štreit: Ze tmy ke světlu, Staroměstská radnice, Praha
2021/03/05 - 2021/06/04   Jindrich Streit: Village People 1965-1990, Galerie Anzenberger, Vídeň (Wien)
2021/12/04 - 2022/02/20   Jindřich Štreit: Vztahy, Malá výstavní síň Liberec, Liberec (Liberec)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
???? - 05/05/2004   Portrét české společnosti na prahu Evropy, Staroměstská radnice, Praha
1974/10/19 - 1974/12/31   3. národní výstava amatérské fotografie, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1979/12/14 - 1980/01/13   Mistr Svazu českých fotografů 1979, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1981/09/26 - 1991/10/31   9 & 9, Klášter Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
1982/06/10   Setkání, Tenisové dvorce TJ Sparta Praha, Praha
1982/12/09 - 1983/01/08   Aktuální fotografie ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1985/05/24 - 1985/06/22   27 Contemporaty Photographers from Czechoslovakia, The Photographers' Gallery, Londýn (London)
1986/04 - 1986/05   Pozdrav Václavu Zykmundovi, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
1986/06/14 - 1986/07/09   A4, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1986/12   Osobnosti československej spoločensky zaujatej fotografie 1940-1980, Galéria F - výstavná sieň MsNV a OOS, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/04/07 - 1987/05/14   Osobnosti československé sociální dokumentární fotografie 1940-1980, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1989/01/06 - 1989/01/28   Proměny české dokumentární fotografie, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1989/02/21 - 1989/03/27   Jiří Hanke, Jindřich Štreit: Fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1989/08/01 - 1989/09/30   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Mánes, Praha
1989/08/09 - 1989/09/30   Československá fotografie 1945 - 1989, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/09/18 - 1989/10/15   37 fotografů na Chmelnici, Junior klub Na chmelnici, Praha
1989/10/06 - 1989/10/27   Česká amatérská fotografie 1945-1989, Bruselský pavilon, Praha
1990/12/01 - 1991/01/29   Contemporary Czechoslovak Photographers, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
1991/06/27 - 1991/07/28   Spolek olomouckých výtvarníků + hosté, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1991/08/15 - 1991/09/01   Studie případu: Životní prostředí v Československu, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
1991/09/04 - 1991/10/17   20 let Institutu výtvarné fotografie, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1991/09/10 - 1991/10/13   Sdružení Q, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/10   Proti zdi, Galerie Fronta, Praha
1991/11/19 - 1991/12/07   20 let Institutu výtvarné fotografie, Galerie SČF (Svaz českých fotografů), Praha
1992/01/10 - 1992/02/02   20 let Institutu výtvarné fotografie, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1992/03/10 - 1992/04/07   20 let Institutu výtvarné fotografie, Galeria ZPAF, Katovice (Katowice)
1992/04/25 - 1992/05/24   Svetlo v tmách - Divadlo hudby 1968 - 1989, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/05/17 - 1992/05/31   Künstler der ČSFR, Wertingen, Wertingen
1992/06/14 - 1992/07/18   Künstler der ČSFR, Galerie Wieder, Wangen
1992/06/19 - 1992/07/19   Künstler der ČSFR, Kulturesk Augsburg, Augsburg
1992/10/06 - 1992/10/18   Spolek olomouckých výtvarníků, 2. část, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1992/10/25 - 1993/01/24   What's New: Prague (Contemporary Photography from Czechoslovakia), The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
1993/04/03 - 1993/04/26   Hraniční obrazy / Grenz bilder, Galerie Althof, Feldkirch
1993/06/10 - 1993/07/25   Česká fotografie 90. let / Czech Photography of the 1990s, Maclaurin Art Gallery
1993/08/20 - 1993/09/30   Česká fotografie 90. let / Czech Photography of the 1990s, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
1993/09/19 - 1993/11/15   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Fitchburg Art Museum, Fitchburg
1993/12/09 - 1994/01/10   Česká fotografie 90. let / Czech Photography of the 1990s, Centro Cultural de Belém, Lisabon (Lisboa)
1994/01/06 - 1994/01/29   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Boston Atheneum, Boston (Massachusetts)
1994/03/07 - 1994/03/20   Lidé olomouckého okresu 90.let XX. století očima Jindřicha Štreita : Litovelsko, Městský klub, Litovel (Olomouc)
1994/04/02 - 1994/04/29   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Boston Public Library, Boston (Massachusetts)
1994/05/27 - 1994/08/14   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Middlebury College Museum, Middlebury
1994/06/04 - 1994/06/19   Lidé olomouckého okresu 90. let XX. století očima fotografa Jindřicha Štreita, Libuše Rudinská, Daniel Šperl: Medlov-Králová, Hlivice-Zadní Újezd, Kulturní sál, Medlov (Olomouc)
1994/06/05 . 1994/06/19   Lidé olomouckého okresu 90. let XX. století očima fotografa Jindřicha Štreita, Libuše Rudinská, Daniel Šperl: Horní Loděnice, Škola, Horní Loděnice (Olomouc)
1994/08/13 - 1994/09/30   Dílna 1994, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)
1994/09/08 - 1994/10/30   Jindřich Štreit: Fotografie, Olbram Zoubek: Sochy, Antonín Štreit: Fotografie, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1994/10/25 - 1994/11/20   Umělecká beseda 1994, Mánes, Praha
1995/10/03 - 1995/11/05   Umělecká beseda 1995, Mánes, Praha
1996   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Národní technické muzeum, Praha
1996   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Centrum kultury Poznania Zamek, Poznaň (Poznań)
1996   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Galeria Uniwersytecka (Uniwersytecka Galeria Sztuki Wspólczesnej), Těšín (Cieszyn)
1996/01/09 - 1996/01/28   Česká fotografie 90. let: Jistoty a hledání, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1996/02/01 - 1996/02/27   Česká fotografie 90. let: Jistoty a hledání - I. část, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1996/02/29 - 1996/03/17   Česká fotografie 90. let: Jistoty a hledání - II: část, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1996/03/21 - 1996/04/09   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
1996/03/21 - 1996/04/09   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava (Ostrava-město)
1996/05   Dojmy z České republiky - výstava fotografií autorů z okruhu Galerie Caesar, Divadlo De Lampegeit, Veenendaal
1996/06/28 - 1996/08/20   Czech Photography in the 1990's, Museum of Photography of Skopelos (Photographic Center of Skopelos), Skopelos
1996/10/13 - 1996/11/17   Grenzbereiche / Na rozhraní (Fotografien aus Deutschland, Tschechien und Österreich 1986-1996 / Fotografie z Německa, České republiky a Rakouska 1986-1996), Salzstadel (Solnice), Řezno (Regensburg)
1996/10/22 - 1996/12/15   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let, Pražský hrad, Nejvyšší purkrabství, Praha
1996/11/01 - 1996/11/25   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1997/01/28 - 1997/02/23   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/01/30 - 1997/03/07   Grenzbereiche / Na rozhraní (Fotografien aus Deutschland, Tschechien und Österreich 1986-1996 / Fotografie z Německa, České republiky a Rakouska 1986-1996), Alfred-Kubin-Galerie, Sudetendeutsches Haus, Mnichov (München)
1997/07/05 - 1997/08/31   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/10/15 - 1997/10/23   Umělecká beseda, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
1997/11   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1997/11/11 - 1997/12/07   Umělecká beseda 1997, Mánes, Praha
1997/11/14 - 1997/12/07   Jindřich Štreit, Winfried Eberhardt: Fotografie, Městské muzeum, Krnov (Bruntál)
1998/02/11 - 1998/10/31   Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha
1998/03/18 - 1998/05/10   Facing the End of the Century (Fünf tschechische Fotografen), Brandenburgische Kunstsammlungen, Chotěbuz (Cottbus)
1998/04   Spolek olomouckých výtvarníků, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1998/04/02 -   Jindřich Štreit, Winfried Eberhardt: Fotografie, Galerie in der Trinkkuranlage, Bad Nauheim
1998/04/11 - 1998/05/03   Dalibor Chatrný: Odsouzenci, grafika, malba na fotografiích Jindřicha Štreita, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
1998/06/02 -   Jindřich Štreit, Winfried Eberhardt: Fotografie, Musik- und Kunstschule Büdingen e.V., Büdingen (Wetteraukreis)
1998/07/17 - 1998/09/04   Osobnosti současné fotografie v Čechách I., Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
1998/12/18 - 1999/01/15   Umělecká beseda 1998, Mánes, Praha
1999   Jiný svět? Fotodokumentace Jindřicha Štreita a jeho žáků; výtvarné práce pacientů Psychiatrické léčebny v Opavě, ústavů sociální péče, domova pro nevidomé a slabozraké ve Vlaštovičkách a speciálních škol, Dům umění, Opava (Opava)
1999/06/03 - 1999/06/30   Lidé Hlučínska 90. let 20. století, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
1999/11/17 - 2000/01/30   Znamení doby: Plakát střední a východní Evropy 1945–1995, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/11/17 - 2000/01/31   Sign of the Times, Manchester Metropolitan University, Manchester
2000/01/28 - 2000/03/04   Prvních ´dvacetdevět´, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2000/03/11 - 2000/06/18   V zaslíbení domova, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2000/04/20 - 2000/05/13   Umělecká beseda 1999/2000, Mánes, Praha
2000/05/10 - 2000/09/10   Společnost před objektivem 1918-89 (ze sbírky Moravské galerie v Brně), Obecní dům, Praha
2000/09/06 - 2000/09/14   Dokouřeno? / Enough smoke?, Mánes, Praha
2000/10/03 - 2000/10/14   Dokouřeno? / Enough smoke?, Galerie informačního centra Univerzity Palackého, Zbrojnice, Olomouc (Olomouc)
2000/10/03 - 2000/11/03   100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2000/11/24 - 2000/12/16   Fotografie v Mánesu, Mánes, Praha
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2001/03   Dokouřeno? / Enough smoke?, Dům umění, Opava (Opava)
2001/10/01 - 2001/10/30   A jdeme o dům dál..., Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
2001/12/13 - 2002/01/27   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezké univerzity v Opavě, Dům umění, Opava (Opava)
2002   Zlín a jeho lidé, _, _
2002/01/13 - 2002/02/24   3. salón Sdružení Q, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
2002/02/06 - 2002/03/12   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezké univerzity v Opavě, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2002/02/26 - 2002/04/07   Adriena Šimotová: Zeichnungen, Jindřich Štreit: Fotografien, Kardinal Wendel Haus, Mnichov (München)
2002/04 - 2002/05   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezké univerzity v Opavě, Centrum kultury Poznania Zamek, Poznaň (Poznań)
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/05/30 - 2002/08/18   Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2002/06   Ústí nad Labem - Život města na soutoku dvou řek, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2002/06/06 - 2002/06/29   Krajina Q, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/10/30 - 2002/11/22   Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2002/12/04 - 2002/12/19   Jindřich Štreit, Martin Sedláček: Daleko od domova, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2002/12/19 - 2003/02/16   Christmas, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2003/12/11 - 2004/01/31   Civitas Dei, Duchovní a náboženské motivy v současném umění, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
2004/03/04 - 2004/04/03   Můj oblíbený film, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/05   Vzpomínky 1968-2004, Galerie kritiků, Praha
2004/06/02 - 2004/07/04   Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2004/08/01 - 2004/09/12   Jindřich Štreit, Martin Kollár: Fotografie aus Tschechien und Osteuropa, Palais für aktulle Kunst, Glückstadt
2004/09/16 - 2004/10/31   7 aus Olmütz: kunstvereinnördlingen, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2004/10/13 - 2004/10/20   Jindřich Štreit, Karel Tůma, Petr Dzik: Šíleně smutná..., Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2005/06/06 - 2005/06/17   Právo na krajinu .!?, Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno (Brno-město)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/08/28 - 2005/10/30   Hřbitove hřbitove, Zámek Náměšť na Hané, Náměšť na Hané (Olomouc)
2005/10/28 - 2005/10/30   Festival čajové kultury, Šťáhlavice, Šťáhlavy (Plzeň-město), Šťáhlavice, Šťáhlavy (Plzeň-město)
2006/03/13 - 2006/04/30   Jindřich Štreit, Dalibor Chatrný: Daliborky, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/03/31 - 2006/05/28   Přírůstky z let 1991 - 2005, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/05/02 - 2006/06/24   His Master's Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2006/05/30 -   Jan Reich: Bohemia, Jindřich Štreit: Moravia, Piazza-Palace Berlaymont, Brusel (Brussels)
2006/07/04 - 2006/07/29   Ústav sociální péče Nové Zámky + Jindřich Štreit, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
2006/09/09 - 2006/10/05   Q pro Týn: Sdružení Q poprvé v Povltaví, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2007/02/02 - 2007/05/14   Zaostřeno na dopravní podnik, Dopravní podnik Olomouc, a.s., Olomouc (Olomouc)
2007/02/27 - 2007/03/31   Jindřich Štreit, Dalibor Chatrný: Interpretace, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
2007/03/01 - 2007/05/13   Jindřich Štreit, Dalibor Chatrný: Interpretace, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/03/14 - 2007/04/21   Jindřich Štreit, Dalibor Chatrný: Interpretace, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2007/05/29 - 2007/06/24   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2007/06 - 2007/09   Členská výstava Umělecké besedy, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2007/09/11 - 2007/10/14   Žijeme tady, Fotografický pohled pěti autorů na život Romů, Dům umění, Opava (Opava)
2007/09/27 - 2007/10/28   Členská výstava Umělecké besedy, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2007/10/25 - 2007/12/02   Identita reality: Jindřich Štreit: Fotografie, Pavel Forman: Obrazy, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2007/12/14 - 2008/02/03   Členská výstava Umělecké besedy, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
2008/01/15 - 2008/02/17   Fotogenie identity Paměť české fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2008/03/28 - 2008/04/23   Identita reality. Jindřich Štreit: Fotografie, Pavel Forman: Obrazy, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/07/23 - 2008/08/31   Czech pes photo, Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Praha
2008/09/02 - 2008/09/26   Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2008/09/04 - 2008/10/12   Opava očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Dům umění, Opava (Opava)
2008/09/05 - 2008/10/16   Veronika Rónaiová - Sociálna sonda, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2008/10/24 - 2008/12/08   Magie české fotografie, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2008/11/14 - 2009/02/15   Třetí strana zdi: Fotografie v Československu 1969 - 1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/03/05 - 2009/03/31   Via Lucis 1989-2009: Česká společnost ve fotografii / Czech Society in Photographs, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, Brusel (Brussels)
2009/03/13 - 2009/04/26   Paměť české fotografie. Fotogenie identity, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2009/04/03 - 2009/05/31   Czech It, Space, Pittsburgh
2009/04/07 - 2009/04/12   Prague Photo 2009, Mánes, Praha
2009/04/07 - 2009/04/26   Bernard Lesaing: České tváře a krajiny, Výstavní síň Jana Jušky, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2009/05/24 - 2009/05/19   V. Warszawski festival fotografii artystycznej, Galeria Sztuki Mediów ASP, Varšava (Warszawa)
2009/07/04 - 2009/07/26   Sdružení Q, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
2009/10/28 - 2010/01/03   Tenkrát na Východě. Češi očima fotografů 1948–1989 / Once Upon a Time in the East. Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009/11/26 - 2010/04/04   Skleník / Glasshouse. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from the History of Art Culture in Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/12/08 - 2009/12/31   Jindřich Štreit, Stanislav Toman, Šárka Lupečková: Bylo nebylo, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2010/03/29 - 2010/04/04   Prague Photo 2010, Mánes, Praha
2010/04/27 - 2010/06/19   Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha
2010/05/17 - 2010/06/24   Jindřich Štreit, Pavel Forman: Identita reality / The Identity of Reality, Galerie U Rytíře, Liberec (Liberec)
2010/06/05 - 2010/06/06   Art Safari 19, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2010/10/14 - 2010/10/31   Jindřich Štreit, Marie Zachovalová, Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa statt (WIOS), Řezno (Regensburg)
2010/11/18 - 2010/12/12   Svět okamžiku / World of a Moment, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/01/15 - 2011/02/27   Identita reality, Expozice času, Šternberk (Olomouc)
2011/03/30 - 2011/04/29   Šárka Lupečková, Jindřich Štreit: Rudolfova huť / Kovárna, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2011/07/26 - 2011/11/06   Přírůstky 2001-2010, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/10/31 - 2011/11/23   Jedno světlo, Galerie Lužánky, Brno (Brno-město)
2011/11/04 - 2012/02/05   V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/12/16 - 2012/01/24   Víly, skřítkové a trpaslíci, Artinbox Gallery, Praha
2012/03/06 - 2012/04/01   Jindřich Štreit ze Sovince (fotografie) a Jan Svoboda z Radňovic (malba), Galerie kritiků, Praha
2012/03/08 - 2012/05/20   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/05/23 - 2013/12/29   Chlévská lyrika - fotografie Jindřicha Štreita a výběr fotografií z fotoarchivu NZM Praha, Národní zemědělské muzeum, Praha
2012/07 - 2013/07   Fotografie, Galerie V podkroví, Hlubočec (Opava)
2012/08/26 - 2012/09/30   Brána naděje. Monika Vosyková: Sklo, Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie 12, Náměšť nad Oslavou (Třebíč)
2012/09/30 - 2012/10/19   Variácie, Zvolenský zámok, Zvolen (Zvolen)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/07 - 2012/03/03   Element F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2012/12/12 -   Jedno světlo: Společná výstava fotografií Jindřicha Štreita a keramických kachlů vytvořených lidmi s mentálním handicapem, Zámek Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou (Semily)
2013/03/14 - 2013/05/26   Jindřich Štreit, Jan Svoboda: Zrcadlení, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/03/21 - 2013/05/19   V umění volnost, Clam-Gallasův palác, Praha
2013/05/09 - 2013/05/30   Užitečná symbióza / Useful symbiosis, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2013/05/15 - 2013/06/30   Klauzurní a diplomové práce 2012 - 2013, I. část, Dům umění, Opava (Opava)
2013/05/15 - 2013/06/30   Pavel Forman, Jindřich Štreit: Společné příběhy, Dům umění, Opava (Opava)
2013/06/13 - 2013/09/14   Pocta Martinovi Martinčekovi / Hommage to Martin Martinček, Dom fotografie, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2013/06/24 - 2013/07/21   Černá a bílá (Monika Vosyková: Sklo, sochy; Jindřich Štreit: Fotografie), Galerie Orlovna, Kroměříž (Kroměříž)
2013/07/10 - 2013/07/27   Tichý život věcí, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
2013/09/18 - 2013/10/20   Světlo jinak II, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2013/10/10 - 2013/12/07   Pocta Martinu Martinčekovi, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
2013/10/11 - 2014/01/20   Kde domov můj? / Where is my home?, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2013/10/27 - 2014/01/12   Pokrevní vztahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/12/05 - 2014/03/30   Za krížom, Dom fotografie, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2014 - 2014/10/31   Jindřich Štreit a studenti Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2014/02/27 - 2014/04/27   Viděno devíti: Fotografie z Ruska, Art-rezidence Zahradník, Praha 1
2014/06/04 - 2014/07/20   Jindřich Štreit, Marek Chaloupka, Niki Kovaříková, Matěj Slezák, Radek Žižka, Kino Retro, Zábřeh (Šumperk)
2014/06/05 - 2014/07/20   Pavel Štecha očima fotografů, Městská galerie Zázvorka, Nové Město nad Metují (Náchod)
2014/06/19 - 2014/08/31   Pocta Martinovi Martinčekovi / Hommage to Martin Martinček, K 13 - Košické kultúrne centrá, Košice (Košice)
2014/07/01 - 2014/08/17   Jindřich Štreit: Fotografie, Monika Vosyková: Sklo, Výstavní síň Stará radnice, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
2014/09/10 - 2014/10/05   Rudolf Fila, Jindřich Štreit: In optima forma, Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)
2014/10/02 - 2014/11/16   Za krížom, Spišské múzeum, Levoča (Levoča)
2014/10/07 - 2014/10/27   Bad Boys Bad Girls, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brusel (Brussels)
2014/11/19 - 2015/02/01   Dvojexpozice (Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy), Dům fotografie, Praha
2015/01/08 - 2015/02/03   Vladimír Birgus, Jindřich Štreit: Dvojice, Artinbox Gallery, Praha
2015/02/03 - 2015/03/29   Rodina: Lucia Petrůjová - Jindřich Štreit - Oldřich Kučera, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/02/05 - 2015/03/15   Rudolf Fila, Jindřich Štreit: In optima forma, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2015/05/05 - 2015/05/25   Co zde sním a co zde vypiju, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2015/05/17 -   Putování, Bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
2015/06/18 - 2015/08/30   Vesnice je svět, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2015/07/03 - 2015/09/06   Landskrona Foto View: Czech Republic, Landskronan Museo, Landskrona
2015/09/12 - 2015/09/13   Art Safari 30 de luxe, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2015/12/01 - 2015/12/30   AKTUÁL 15: Rekapitulace práce umělců z okruhu Galerie Caesar za rok 2015, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2016/02/17 - 2016/03/10   Cesta k radosti, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2016/05/25 - 2016/04/24   Rozmazaný svět, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
2016/09/23 - 2016/10/28   Hraniční, Matiční dům, Opava (Opava)
2016/09/23 - 2016/10/28   Hraniční, Kaple sv. Alžběty, Opava (Opava)
2016/10/07 - 2016/11/18   Jindřich Štreit, Svatopluk Klesnil: Berührungen, Blaue Fabrik, Drážďany (Dresden)
2016/10/29 - 2017/01/29   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století), Muzeum Ślaska Opolskiego, Opole
2017/09/05 - 2017/09/29   Proud času, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2017/11/07 - 2017/12/10   Hry a sny (práce na papíře), Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2018/02/21 - 2018/03/09   Hry a sny, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
2018/09/05 - 2018/10/13   Naše koláže, Galerie Smečky, Praha
2018/10/03 - 2018/11/04   Jaromír Zemina - Co mi dává fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/11/15 - 2019/01/06   Jindřich Štreit, Ivana Šestáková, Petra Ocelková, Dominik Bachůrek: Nechci tě ztratit, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2019/03/30 - 2019/05/26   Fotografové ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Hrad Klenová, Klenová (Klatovy)
2019/03/31 - 2019/07/13   Za obzor (čtvrtstoletí Mikulovského výtvarného sympozia Dílna), Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)
2019/08/21 - 2019/09/22   Obraz normalizácie / The normalisation period in picture, Piešťanské informačné centrum, Piešťany (Piešťany)
2019/10/01 - 2019/10/30   Aktuál 2019, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2019/11/09 - 2019/11/24   30 let svobody na vlastní kůži, Revoluční 30 (Pop-up galerie), Praha 1
2019/11/14 - 2020/02/16   1989: Pohledy do sbírek MUO, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/11/15 - 2020/02/16   1989, Veletržní palác, Praha
2019/11/21 - 2020/03/01   Z české fotografie 1870–2000, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2020/03/03 - 2020/03/26   Schovala jsem se za list, Art Gallery Brno, Brno (Brno-město)
2020/09/23 - 2021/01/03   Dělník je smrtelný, práce je živá, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2020/09/25 - 2021/08/08   100 × 100: Hommage a Jan Rajlich, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2021/06/05 - 2021/10/31   Všednost, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2021/06/17 - 2021/07/12   Metafyzika fotografie, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
2022/01/19 - 2022/03/06   Radost, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2022/09/08 - 2022/10/29   Bytové výstavy: Permanentné alternatívy. Slovenské neoficiálne umenie 1970–1989, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2022/09/29 - 2022/12/30   Na kopané: Fotbal ve vizuálním umění od počátku 20. století do současnosti, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/02/22 - 2023/03/25   Quasi Modo: Zdánlivé cesty, zdánlivé způsoby, Galerie města Olomouce, Olomouc (Olomouc)
2023/11/29 - 2024/02/12   Ke štěstí: Novoročenky ze sbírek MUD, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2023/12/05 - 2024/02/29   V umění volnost, Clam-Gallasův palác, Praha
2024/03/02 - 2024/04/28   Adriena Šimotová, Jindřich Štreit: Společná setká(vá)ní, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
akce
termín   název výstavy, místo konání
2009/09/18   Doc. Mgr. Jindřich Štreit v přažském Karolinu jmenován profesorem, Karolinum, Praha
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
1993/05/18   Jindřich Štreit: Jak to vidím já, pořad, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1996/09/10   Beseda s českým fotografem, dokumentaristou Jindřichem Štreitem - Lidé z Akagi Mura, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1998/09/08   Setkání na výstavě Jindřicha Štreita - Cesta ke svobodě, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2000/02/08   Setkání na výstavě Josefa Sudka, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2006/03/24   Setkání s Jindřichem Štreitem, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006/04/25   Setkání s Jindřichem Štreitem, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
dílna
termín   název výstavy, místo konání
2008/09/07 - 2008/09/13   Dílna 08 - Ašsko po dvaceti letech, Městské muzeum, Aš (Cheb)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1994/03/05   Aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/09/21   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/10/23   Aukce děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
1998/12/12   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
2000/05/31   Praha světácká, aukce, Galerie U prstenu, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2007/12/01   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha
2008/06/01   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/13   18. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie fotografie Louvre, Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2016/04/02   Etcetera 1½ (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2017/04/22   Etcetera 2½, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/11/12   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Hotel Hilton Prague, Praha
2022/11/26   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
knižní prezentace
termín   název výstavy, místo konání
2006/01/25   Peter Michalovič a hostia: De disciplina et arte a Jindřich Štreit - Rudolf Fila: Kalendár Rudolfa Filu na každý rok, Modrá sála Slovenského inštitútu, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
termín   název výstavy, místo konání
2013/07/17   Slavnostní otevření výtvarných reealizací v architektuře, IQ Ostrava Office Park, Ostrava (Ostrava-město)
2016/09/04   Prezentace nové knihy fotografií Jindřicha Štreita, Kostel Prozřetelnosti Boží, Šenov (Ostrava-město)
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
2006/04/21 - 2006/04/24   Ekologické dny Olomouc 2006, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1994/03/03 - 1994/03/04   Výstava uměleckých děl zařazených do aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/09/17 - 1997/09/20   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
1998/11/17 - 1998/12/11   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
2000/05/22 - 2000/05/31   Praha světácká, Galerie U prstenu, Praha
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2007/11/26 - 2007/11/30   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
2008/05/27 - 2008/05/31   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/11 - 2010/11/13   18. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/25 - 2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie 5. patro, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2016/03/24 - 2016/03/26   Etcetera 1½ (Předaukční výstava), Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/03/30 - 2016/04/02   Etcetera 1½ (Předaukční výstava), Galerie Kvalitář, Praha
2017/04/12 - 2017/04/16   Etcetera 2½, předaukční výstava, Etcetera, Brno (Brno-město)
2017/04/19 - 2017/04/22   Etcetera 2½, předaukční výstava, Galerie Kvalitář, Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/11/20 - 2017/11/25   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2017/11/28 - 2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2022/11/16 - 2022/11/26   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2011/03/25   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, přednáška, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1994/07/25 - 1994/08/13   Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 1994, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)

Jindřich Štreit

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Jindřich Štreit: Fotografie, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
  1982   Jindřich Štreit: Fotografie
  1988   Jindřich Štreit: Fotografie
  1989   Jindřich Štreit ((Fotochema Praha))
  1989   Jindřich Štreit ((Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu)), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1990   Jindřich Štreit
  1991   ART Galerie (Jindřich Štreit)
  1991   Jindřich Štreit
  1991   Jindřich Štreit: Dokumenty, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1992   Štreit (14 regards sur le district de Saint-Quentin)
  1993   Jindřich Štreit: 14 pohledů na okres Saint-Quentin, Agentura EZA, _
  1993   Jindřich Štreit: Bez hranic (fotografie)
  1994   Jindřich Štreit: Fotografie z anglického venkova, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1995   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu / People of the Olomouc Region / Menschen aus der region Olmütz / Les gens du districz d'Olomouc, Okresní úřad, Olomouc (Olomouc)
  1995   Jindřich Štreit: Mikulovsko, Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)
  1995   Jindřich Štreit: Pohledy na Saint - Quentin
  1996   Jindřich Štreit
  1996   Jindřich Štreit: Japonsko (Lidé z Akagi)
  1996   Jindřich Štreit: Ohlédnutí (Fotografie 1965 - 1996), Obchodní dům Breda, Opava (Opava)
  1997   Jindřich Štreit: Moje nejmilejší fotografie / Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi
  1998   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě (Projekt Okresního úřadu v Bruntále), Okresní úřad, Bruntál (Bruntál)
  1998   Jindřich Štreit: Moje najmilšie fotografie / My most fafoured photographs, Galéria Profil, Bratislava (Bratislava)
  1999   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1999   Jindřich Štreit: Lidé ledkových dolů
  1999   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie, Sedláček, _
  1999 -   Jindřich Štreit: A cour perdu
  2000   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě
  2000   Jindřich Štreit: Fluss
  2000   Jindřich Štreit: Fotóhomok / Fotografie z kraje písku / Photographs from the Flatlands, Budapest Gallery, Budapešť (Budapest)
  2000   Jindřich Štreit: Lidé Třineckých železáren, Třinecké železárny, a.s., Třinec (Frýdek-Místek)
  2000   Jindřich Štreit: People of Olomouc region / Lidé Olomouckého regionu, Obecní úřad, Dolany (Olomouc)
  2001   Jindřich Štreit
  2001   Jindřich Štreit: Brána naděje
  2001   Jindřich Štreit: Mezi námi
  2002   Jindřich Štreit: Fotóhomok / Fotografie z kraje písku, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  2002   Jindřich Štreit: Photographe de la générosité, Le Château d'Eau, Toulouse
  2003   Jindřich Štreit: Cesty života, Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc (Olomouc)
  2003   Jindřich Štreit: Tváře za zdí / Faces behind the Wall, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2004   Jindřich Štreit: Lidé mého kraje, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko / So close and yet so far (Čečna a Ingušsko 2003 / Chechnya and Ingushetia 2003), Sdružení Česká katolická charita, _
  2007   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2008   Francie očima Jindřicha Štreita (Fotografie)
  2008   Jindřich Štreit: Brána naděje, Klub přátel umění, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  2008   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005 / Photographs 1965 - 2005
  2008   Jindřich Štreit: Ocelový svět / World of Steel, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2009   Fotograf Jindřich Štreit v Třebízi, Národopisné muzeum, Třebíz (Kladno)
  2010   Jindřich Štreit: Abnormalizace, Kino Metro 70, Prostějov (Prostějov)
  2010   Střípky buddhismu s fotografiemi Jindřicha Štreita, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2011   Jindřich Štreit: Industrialne Byty / Industrial Existences
  2011   Jindřich Štreit: Příběhy venkova, Zbyněk Řemelka, Hlubočec (Opava)
  2011   Výstavy fotografií Jindřicha Štreita, Muzeum Novojičínska, Nový Jičín (Nový Jičín)
  2013   Jindřich Štreit: (Ab)normalizace, Městské muzeum, Nové Město nad Metují (Náchod)
  2016   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989 / (Un)known Photographs 1978-1989, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2016   Jindřich Štreit: Hledání domova (K sedmdesátinám), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Jindřich Štreit: V prostoru humanity
  2017   Jindřich Štreit: Kde domov můj
  2017   Jindřich Štreit: Omnes in magno mundo, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
  2020   Jindřich Štreit: Lidé z daleka (Vietnamci a Mongolové v českých zemích), Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
  2020   Jindřich Štreit: Ze tmy ke světlu / From Darkness to Light, Lukáš Horký - Surbanz, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2021   Jindřich Štreit: Na urgent, MEDIPRAX CB s.r.o., České Budějovice (České Budějovice)
  2021   Jindřich Štreit: Vztahy, Statutární město Liberec, Liberec (Liberec)
  nedatováno   Jindřich Štreit: Fotografias
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   3. národní výstava amatérské fotografie, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
  1979   Mistr Svazu českých fotografů 1979, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   9&9 (Činoherní klub), Činoherní klub, Praha
  1982   Aktuální fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   27 Contemporary Photographers from Czechoslovakia / Jaromír Funke, Jaroslav Rössler
  1986   Osobnosti československej spoločensky zaujatej fotografie 1940-1980, Okresné osvetové stredisko, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1986   Pozdrav Václavu Zykmundovi, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  1987   Osobnosti československé sociální dokumentární fotografie 1940-1980
  1989   37 fotografů na Chmelnici
  1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Videopress, Rudná (Praha-západ)
  1989   Česká amatérská fotografie 1945-1989, Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Praha
  1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
  1990   Choice (Nineteen Contemporary Czechoslovak Photographers), Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1991   20 let Institutu výtvarné fotografie, Institut výtvarné fotografie SČF, Praha
  1991   Almanach Q (4), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1991   Proti zdi
  1991   Proti zdi (Výstava Proti zdi…)
  1991   Spolek olomouckých výtvarníků + hosté, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1992   Künstler der ČSFR
  1992   Spolek olomouckých výtvarníků
  1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
  1992   What's New: Prague (Contemporary Photography from Czechoslovakia), The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Navigator Foundation (F. Murray Forbes), Boston (Massachusetts)
  1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Navigator Foundation (F. Murray Forbes), Boston (Massachusetts)
  1994   Dílna 94 (Mikulovské výtvarné sympozium), Městský úřad, Mikulov (Břeclav)
  1994   Jindřich Štreit: Fotografie, Olbram Zoubek: Sochy, Antonín Štreit: Fotografie, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
  1994   Rodina (Mezinárodní dílna dokumentární fotografie "Nejasná rodina" Luby 1994 / International Workshop of Documentary Photography "Unclear Family"), Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1995   Umělecká beseda 1995 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1996   Česká fotografie 90. let (Jistoty a hledání)
  1996   Grenzbereiche / Na rozhraní (Fotografien aus Deutschland, Tschechien und Österreich 1986-1996 / Fotografie z Německa, České republiky a Rakouska 1986-1996), Adalbert Stifter Verein (Spolek Adalberta Stiftera), Mnichov (München)
  1996   Institut tvůrčí fotografie: 25/5, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  1996   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let / Certainty and Searching in Czech Photography of the 1990s, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1996   Photographic Center of Skopelos (Summer 1996 - Biennale of International Photography - June 26 - August 20), Museum of Photography of Skopelos (Photographic Center of Skopelos), Skopelos
  1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení), Nakladatelství Karolinum, Praha
  1998   Facing the End of the Century (Fünf tschechische Fotografen)
  1998   Mit anderen Augen / Jinýma očima, Sparkasse Wetterau, Friedberg
  1998   Osobnosti současné fotografie v Čechách I., Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  1998   Osobnosti současné fotografie v Čechách I., Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  1998   Spolek olomouckých výtvarníků (1998), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1998   Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1999   Gansova muzejní a vlastivědná společnost Moravský Beroun (Katalog výstav (1994 - 1998)), Gansova muzejní a vlastivědná společnost, Moravský Beroun (Olomouc)
  1999   Political Posters in Central and Eastern Europe 1945–95 (Signs of the Times), Manchester University Press, Manchester
  1999   Znamení doby (Plakát střední a východní Evropy 1945–1995), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Dokouřeno? / Enough smoke?, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2001   Galéria F 1980 - 1990 (Spomienka na režimu nepohodlnú galériu), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2001   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie (FPF Slezké univerzity v Opavě), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2002   3. salón Sdružení Q, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
  2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2002   Christmas (Výročná cena Združenia A-R), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2002   Krajina Q
  2002   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie, Slezská univerzita, Opava (Opava)
  2002   Ústí nad Labem (Život města na soutoku dvou řek), Občanské sdružení 400/27, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2002   Zlín a jeho lidé
  2003   Civitas Dei (Duchovní a náboženské motivy v současném umění), Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO), Olomouc (Olomouc)
  2003   Umělecká beseda 1863-2003, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2004   7 aus Olmütz (Kunstvereinnördlingen)
  2004   Vzpomínky 1968-2004 / Memories 1968-2004, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Praha
  2005   Jindřich Štreit / Rudolf Fila (Kalendár Rudolfa Filu na každý rok), Občianske združenie Fotofo, Bratislava (Bratislava)
  2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2006   Přírůstky z let 1991-2005 (Vybraná díla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2007   Členská výstava Umělecké besedy
  2007   Fotogenie identity / The Photogeny of Identity (Pamět české fotografie / The Memory of Czech Photography), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   Identita reality (Jindřich Štreit: Fotografie, Pavel Forman: Obrazy), Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2007   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Opava (Očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / Through the Eyes of Students of the Institute of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and Science Silesian University in Opava), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2009   Czech It
  2009   Dílna 08 (Ašsko po dvaceti letech), Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948-1989 / Czechs through the Eyes of Photographers 1948-1989), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2009   V. Warszawski festival fotografii artystycznej
  2009   Via Lucis 1989-2009 (Česká společnost ve fotografii / Czech Society in Photographs), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Prague Photo 2010, Art Prague, s.r.o., Praha
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   12 let Galerie v Kapli, Klub Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
  2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Fotografie, Zbyněk Řemelka, Hlubočec (Opava)
  2012   Jindra ze Sovince a Jan z Radňovic
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Variácie, Zvolen, Zvolen (Zvolen)
  2013   In Art There is Freedom, Umělecká beseda, Praha
  2013   Useful symbiosis / Užitečná symbióza
  2014   Dvojexpozice / Double Exposure (Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy / Collection of the Prague House of Photography in the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2015   AKTUÁL 15: Rekapitulace práce umělců z okruhu Galerie Caesar za rok 2015, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4), Art Centrum Galerie 4, Cheb (Cheb)
  2015   Co zde sním a co zde vypiju, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2015   Landskrona Foto View: Czech Republic (A Century of Avant-garde and Off-guard Photography), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2015   Vesnice je svět, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2016   Hraniční / Borders/Boudaries / Pohyb - zvuk - prostor 2016 / Movement - Sound - Space 2016, Bludný kámen, o.s., Opava (Opava)
  2016   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století / A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Proud času (Výstava autorů okruhu Galerie Caesar k 25. výročí galerie v olomoucké radnici), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2018   Jaromír Zemina: Co mi dává fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Jindřich Štreit a jeho studenti Ivana Šestáková, Petra Ocelková, Dominik Bachůrek: Nechci tě ztratit, Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2018   Mikulov: Fotografická dílna / Photography Workshop 2009–2018, PositiF, Praha
  2018   Naše koláže, Galerie Smečky, Praha
  2019   1989, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   1989, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Fotografové ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2019   Za obzor (Čtvrtstoletí Mikulovského výtvarného sympozia Dílna), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2020   Galéria 19 / Gallery 19 (Výročný katalóg 2015–2019 / Annual Catalogue 2015–2019), Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2020   Hommage: Jan Rajlich 100 x 100, Sdružení Bienále Brno, Brno (Brno-město)
  2021   Metafyzika fotografie, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od počátku 20. století do současnosti), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od začátku 20. století do současnosti), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2023   Ke štěstí: Novoročenky ze sbírek MUD / For Luck: New Year Cards from the Collections of the Museum of Arts and Design Benešov, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005 / Photographs 1965 - 2005, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2008   Vítkovice, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2009   (Ab)normalizace / (Fake)normalization, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  2009   Plasy 1981, Torst, Praha
  2010   Cesta Domů / The Road Home
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Lidé Vítkovska / People of the Vítkov Region, Vítkov (Opava), Vítkov (Opava)
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Galéria Palisády (Škola úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru, Palisády 51, Bratislava), Vydavateĺstvo SAPAC, spol. s. r. o., Bratislava (Bratislava)
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Jindřich Štreit, Gramorevue, 15
  1989   Bez přehrad a zdí, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 17.číslo, 3
  1990   Hry s nevědomostí (Výtvarnické poutě v Jeseníkách), Lidové noviny, III.ročník, 33.číslo, 5
  1990   Jindřich Štreit (Slíbil jsem Jindřichu Štreitovi...), Jindřich Štreit, 1
  1990   Jindřich Štreit (I promised Jindřich Štreit...), Jindřich Štreit, 3
  1993   Jindřich Štreit a Sovinec (Opožděná reportáž o kulturním spiklenectví), Umění a řemesla, 2-6
  1995   Jindřich Štreit - Zamrežovaný svet (23. 3. - 23. 4. 1993), Galéria Palisády, 73-74
  1996   Jistotu najdeme v hledání..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  1996   Srpnový výtvarný Beroun, Hanácké noviny, 5-5
  1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 3-3
  1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 3-3
  1998   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Listy o fotografii, 36-37
  1998   Jindřich Štreit - Bez hranic, Listy o fotografii, 69-70
  2000   S.V.U. Mánes a fotografové II., Listy S.V.U. Mánes, 20-26
  2001   Fotograf ze Sovince, Suterény, 382-385
  2006   Festival Štreit (reviews), Fotograf, 104
  2006   Jindřich Štreit - Blátivé pastorále, Život, 24-27
  2006   Plynové masky, to byly žně, Týden, 13.ročník, 23.číslo, 52-56
  2007   Jindřich Štreit Vztahy, 14. března - 30. dubna / Monika Hurňanská, Ľubo Stacho Zásahy, 12. září - 31. října, Popcorn Gallery, Klatovy, Pars pro toto, 38
  2008   Jindřich Štreit - Zakázané fotografie, Prácheňské muzeum v Písku v roce 2007, 98-99
  2010   Fotografie, Via artis, via vitae, 550-580
  2010   Interpretovat Štreita! (recenze), Fotograf, 117
  2010   Já nic, já muzikant (Rozhovor s Jindřichem Štreitem, fotografem), Analogon, 18-26
  2010   Jindřich Štreit - (Ab)normalizace, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2012   Dialog, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  2012   Dny Štreitových fotografií, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2015   Kde domov můj?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28.ročník, 20.číslo, 6-6
  2021   Dalibor Chatrný: Kostlivci v Interpretacích fotografií Jindřicha Štreita, Fotograf, 38.číslo, 38-41
  2021   Jindřich Štreit: Každý kompromis je krokem k průměrnosti, Nový prostor, 12-13
  2021   Roky na vsi, Pátek Lidových novin, 16-19
  2022   Kde domov můj, Život, 110-117
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jindřich Štreit (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Jindřich Štreit (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Jindřich Štreit: Fotografie
  1988   Jindřich Štreit (Fotografie), Komorná galéria fotografie Profil při mestskom Dome kultúry a osvety v Bratislavě, Bratislava (Bratislava)
  1988   Jindřich Štreit (Setkání v ateliéru)
  1989   Jindřich Štreit
  1989   Jindřich Štreit: Fotografie, Výstavní síň Fotochema, Praha
  1990   Jindřich Štreit (Svět Sovinec), Impuls Hradec Kálové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1990   Jindřich Štreit (Beseda s autorem), Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  1991   Jindřich Štreit (Výstava fotografií), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1991   Jindřich Štreit, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1991   Jindřich Štreit
  1991   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie V Loubí, České Budějovice (České Budějovice)
  1992   Jindřich Štreit, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
  1992   Jindřich Štreit: 14 pohledů na okres Saint - Quentin / 14 regards sur le district de Saint - Quentin
  1993   Jindřich Štreit (14 pohledů na okrsek Saint - Quentin), Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  1993   Jindřich Štreit: 14 pohledů na okres Saint - Quentin, Stop gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  1993   Jindřich Štreit: Bez hranic (fotografie), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1993   Jindřich Štreit: Bez hranic / Snas Frontieres (fotografie), Galerie Václava Špály, Praha
  1993   Jindřich Štreit: Jak to vidím já, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1993   Jindřich Štreit: Saint Quentin, farma (fotografie), Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
  1993   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, Městský kulturní klub Modrá hvězda, Lipník nad Bečvou (Přerov)
  1993   Jindřich Štreit: Vesnice je svět ((Saint-Quentin, Eggenburg)), Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  1993   Jindřich Štreit:Oberon v Joinville, Divadlo loutek Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   RD Rýmařov očima Jindřicha Štreita, Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
  1994   Anglická vesnice očima Jindřicha Štreita, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Francie očima Jindřicha Štreita, Městský úřad Loštice, Loštice (Šumperk)
  1994   Jindrich Streit: Le quai de rohan - Nouvelle ville, L'Escale Brizeux, Lorient
  1994   Jindřich Štreit: A falu - egy egész világ, Budapest Kiállítóterembe, Budapešť (Budapest)
  1994   Jindřich Štreit: Člověk člověku člověkem, Okresní úřad, Olomouc (Olomouc)
  1994   Jindřich Štreit: Dolany, Véska, Pohořany (lidé olomouckého okresu 90.let XX.století), Obecní úřad, Dolany (Olomouc)
  1994   Jindřich Štreit: Fotografie z anglického venkova, British Council / Britská rada, Olomouc (Olomouc)
  1994   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu 90. let XX. století, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  1994   Jindřich Štreit: Mladeč a Sobáčov (Studenti FAMU Praha Pavla Hrachová a Zdeněk Stolbenko)
  1994   Jindřich Štreit: Paseka (Lidé olomouckého okresu 90.let XX.století očima Jindřicha Štreita), Obecní úřad, Paseka (Olomouc)
  1994   Jindřich Štreit: Pňovice (Lidé olomouckého okresu 90.let XX.století očima Jindřicha Štreita), Obecní úřad, Pňovice (Olomouc)
  1994   Jindřich Štreit: Újezd, Haukovice, Rybníček (Lidé olomouckého okresu 90.let XX.století očima Jindřicha Štreita), Obecní úřad, Újezd (Olomouc)
  1994   Jindřich Štreit: Uničovsko (Lidé olomouckého okresu 90.let XX.století očima Jindřicha Štreita), Městský úřad, Uničov (Olomouc)
  1994   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, Galerie Tunklův Dvorec - Galerie města Zábřehu, Zábřeh (Šumperk)
  1994   Jindřich Štreit: Ženská věznice, Regionální osvětové středisko (ROSA), Prostějov (Prostějov)
  1994   Lidé Olomouckého okresu 90. let XX. století očima Jindřicha Štreita: Šternbersko, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  1994   Lidé olomouckého okresu 90.let XX. století očima fotografa Jindřicha Štreita, Dům kultury, Šumperk (Šumperk)
  1995   Jindřich Štreit: Der Hof, Niederösterreichisches Landesmuseum, Vídeň (Wien)
  1995   Jindřich Štreit: Egy falu az egész világ, Duna múzeum, Esztergom
  1995   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu (fotografie), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1995   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1995   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1995   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  1995   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí (Vsetín)
  1995   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu
  1995   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu
  1995   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu
  1995   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Galerie Ve dvoře, Veselí nad Moravou (Hodonín)
  1995   Jindřich Štreit: Menschenbilder aus Wertingen
  1995   Jindřich Štreit: Mikulovsko (fotografie), Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)
  1996   Ateliér Jindřicha Štreita, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  1996   Beseda s českým fotografem, dokumentaristou Jindřichem Štreitem (Lidé z Akagi Mura), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Jindřich Štreit: Fotografie, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  1996   Jindřich Štreit: Fotografie z Moravského Berouna, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Moravský Beroun (Olomouc)
  1996   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1996   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
  1996   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu
  1996   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Divadlo Archa, Praha
  1996   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Divadlo Archa, Praha
  1996   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1996   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
  1996   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu, Zámek Konice, Konice (Prostějov)
  1996   Jindřich Štreit: Moje nejmilejší fotografie, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
  1996   Jindřich Štreit: Nábřeží Rohan - Lorient (Francie), Slovanské gymnázium, Olomouc (Olomouc)
  1996   Jindřich Štreit: Nábřeží Rohan - Lorient (Francie), Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  1996   Jindřich Štreit: Ohlédnutí 1965 - 1996, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
  1996   Jindřich Štreit: Ohlédnutí 1965 - 1996 (fotografie), Mánes, Praha
  1996   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, zámek Tovačov, Tovačov (Přerov)
  1997   Jindřich Streit artiste tchèque
  1997   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Stavební firma CZASCH s.r.o., _
  1997   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie U mloka (P-centrum), Olomouc (Olomouc)
  1997   Jindřich Štreit: Japonsko - lidé z Akagi
  1997   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1997   Jindřich Štreit: Japonsko - lidé z Akagi, Městské kulturní středisko, Konice (Prostějov)
  1997   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu / Les gens du district d´Olomouc
  1997   Jindřich Štreit: Moje nejmilejší fotografie, Galerie Pod kamennou žábou, České Budějovice (České Budějovice)
  1997   Jindřich Štreit: Ohlédnutí (fotografie 1965 - 1996), Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
  1997   Jindřich Štreit: Reims, Francouzské regionální centrum, Olomouc (Olomouc)
  1998   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě (Projekt OKÚ Bruntál)
  1998   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Senát Parlamentu ČR, Praha
  1998   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  1998   Jindřich Štreit: Farma, Galerie Žlutá ponorka, Znojmo (Znojmo)
  1998   Jindřich Štreit: Moje najmilovanejšie fotografie, Galéria Profil, Bratislava (Bratislava)
  1999   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Letohrádek Mitrovských, Brno (Brno-město)
  1999   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedry antropologie a zdravovědy, Olomouc (Olomouc)
  1999   Jindřich Štreit: Dokumenty doby, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné teorie a výchovy, Olomouc (Olomouc)
  1999   Jindřich Štreit: Fotografické plakáty, Spolek přátel olomouckého jazzu, z.s., Olomouc (Olomouc)
  1999   Jindřich Štreit: Fotografie, Zámecká galerie, Buchlovice (Uherské Hradiště)
  1999   Jindřich Štreit: Lidé ledkových dolů, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Jindřich Štreit: Na konci světa (Burjatsko, Sibiř), Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
  1999   Jindřich Štreit: Na konci světa (Burjatsko, Sibiř), Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
  1999   Jindřich Štreit: Na konci světa (Burjatsko, Sibiř), České centrum, Bratislava (Bratislava)
  1999   Jindřich Štreit: Na konci světa (Burjatsko, Sibiř), Galerie Maecenas (X Centrum Maecenas), Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Jindřich Štreit: Na konci světa (Burjatsko, Sibiř), Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
  1999   Jindřich Štreit: Na konci světa (Burjatsko - Sibiř - fotografie), Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
  1999   Jindřich Štreit: Síla paměti, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
  1999   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie, Obecní dům, Praha
  1999   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
  1999   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
  2000   Jindřich Štreit: Brána naděje, Arcibiskupství olomoucké, Olomouc (Olomouc)
  2000   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2000   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Dům umění, Opava (Opava)
  2000   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2000   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě (fotografie), Středoevropská kolonie současného umění, Terezín (Litoměřice)
  2000   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Kotěrovo centrum - Trmalova vila, Praha
  2000   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie NoD, Praha
  2000   Jindřich Štreit: Fotografie z kraje písku / Fotóhomok / Photografhs from the Flatlands, Budapest Gallery, Budapešť (Budapest)
  2000   Jindřich Štreit: Lidé z Podlesí, Sdružení pro obnovu Dobrše, Dobrš, Drážov (Strakonice)
  2000   Jindřich Štreit: Na konci světa (Burjatsko, Sibiř), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Jindřich Štreit: People of the Olomouc Region, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
  2000   Jindřich Štreit: Síla paměti, Výstavní síň Stará radnice, Dvůr Králové nad Labem (Trutnov)
  2000   Jindřich Štreit: Ve stínu času, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
  2000   Ľudia očima Jindřicha Štreita, FotoGaléria NOVA, Košice (Košice)
  2001   Jindřich Štreit: Brána naděje, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
  2001   Jindřich Štreit: Lidé třineckých železáren, Galerie Václava Špály, Praha
  2001   Jindřich Štreit: Lidé Třineckých železáren, Středoevropská kolonie současného umění, Terezín (Litoměřice)
  2001   Jindřich Štreit: Mezi námi, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2001   Jindřich Štreit: Mezi námi (setkání), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Jindřich Štreit: Weg zur Freiheit + Im Zeichen des Kreises
  2002   Jindrich Streit, Le Château d'Eau, Toulouse
  2002   Jindřich Štreit: Brána naděje, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
  2002   Jindřich Štreit: Brána naděje, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
  2002   Jindřich Štreit: Brána naděje, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
  2002   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě
  2002   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
  2002   Jindřich Štreit: Cesty života, Mezi námi, Brána naděje
  2002   Jindřich Štreit: Dětský svět
  2002   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2002   Jindřich Štreit: Fotografie / Fotóhomok (fotografie z kraje písku), Galerie Novoměstská radnice, Praha
  2002   Jindřich Štreit: Lidé Třineckých železáren, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2002   Jindřich Štreit: Mezi námi, Evangelická církev Vizovice, Vizovice (Zlín)
  2002   Jindřich Štreit: Za oponou, Národní muzeum, Praha
  2002   Jindřich Štreit: Za oponou, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  2003   Jindřich Štreit: Beziehungen, Fotogalerie Berlin - Friedrichshain, Berlín (Berlin)
  2003   Jindřich Štreit: Cesty života / Ways of Life, Regionální centrum, Olomouc (Olomouc)
  2003   Jindřich Štreit: Lidé mého kraje, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
  2003   Jindřich Štreit: Mezi námi
  2003   Jindřich Štreit: Mezi námi, Psychiatrická léčebna, Šternberk (Olomouc)
  2003   Jindřich Štreit: Pastor Bonus, Galerie kavárny Velryba, Praha
  2003   Jindřich Štreit: Spolu, Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc (Olomouc)
  2003   Jindřich Štreit: Tváře za zdí, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2003   Jindřich Štreit: Za oponou, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
  2004   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
  2004   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Gymnázium Teplice, Teplice (Teplice)
  2004   Jindřich Štreit: Dokouřeno!? / Lights out!?
  2004   Jindřich Štreit: Lidé mého kraje, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
  2004   Jindřich Štreit: Lidé mého kraje, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2004   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko
  2004   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko (Čečna a Ingušsko 2003)
  2004   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení, Třebíč (Třebíč)
  2004   Jindřich Štreit: Tváře za zdí, Galerie kritiků, Praha
  2004   Jindřich Štreit: Život na zámku
  2005   Jindřich Štreit (Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně. Výstava k životnímu jubileu autora / Photographs from the collection of the Moravian Gallery in Brno. Exhibition on the occasion of the artist's lefi anniversary), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2005   Jindřich Štreit: Brána naděje, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice (Plzeň-sever)
  2005   Jindřich Štreit: Ein Tschechisches Universum
  2005   Jindřich Štreit: Niin Lähellä ja niin Kaukana
  2005   Jindřich Štreit: Romové bez romantiky, Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc (Olomouc)
  2005   Jindřich Štreit: Spolu, Vědecká knihovna, Olomouc (Olomouc)
  2005   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2005   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko, Sborový dům ČCE, Vizovice (Zlín)
  2005   Jindřich Štreit: Vztahy (Mezilidské vztahy v tvorbě předního českého fotografa), Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2006   Jindřich Štreit, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2006   Jindřich Štreit: A retrospective / Retrospektiva, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Jindřich Štreit: Blízké světy (český, francouzský a ruský venkov)
  2006   Jindřich Štreit: Dost strachu
  2006   Jindřich Štreit: Fotografie
  2006   Jindřich Štreit: Fotografie
  2006   Jindřich Štreit: Fotografie I, Galerie Na Půdě, Děkanát FF OU, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Jindřich Štreit: Spolu
  2006   Jindřich Štreit: Vzpomínky
  2006   Jindřich Štreit: Vztahy, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
  2006   Jindřich Štreit: Za mřížemi, Centrum U Větrníku, Jihlava (Jihlava)
  2006   Jindřich Štreit: Za mřížemi, Centrum U Větrníku, Jihlava (Jihlava)
  2006   Jindřich Štreit: Život gymnázia, Gymnázium, Rýmařov (Bruntál)
  2006   Poděkování Jindřichu Štreitovi (Jednodenní výstava k 60. narozeninám), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2006   Setkání s Jindřichem Štreitem (u příležitosti výstavy fotografií J.Štreita a D.Chatrného), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Setkání s Jindřichem Štreitem (U příležitosti autorské retrospektivní výstavy), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Francie očima Jindřicha Štreita / La France vue par Jindřich Štreit, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
  2007   Jindřich Štreit: Brána naděje
  2007   Jindřich Štreit: Brána naděje
  2007   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě
  2007   Jindřich Štreit: Fotografie / Photographs 1965 - 2005, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2007   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2007   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Dům umění, Opava (Opava)
  2007   Jindřich Štreit: Semper viva II (fotografie)
  2007   Jindřich Štreit: Vztahy, Galerie na chodbě, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Jindřich Štreit: Vztahy, Městské kulturní středisko, Klatovy (Klatovy)
  2007   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie (1979 - 1982), Galerie U Svaté Anny, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie (1979-1982), Galerie U Svaté Anny, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Jindřich Štreit: Benediktini, Klášter Rajhrad, Rajhrad (Brno-venkov)
  2008   Jindřich Štreit: Brána naděje, Galerie V kotelně, Jilemnice (Semily)
  2008   Jindřich Štreit: Brána naděje, Klub přátel umění, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2008   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Klub a galerie U Černého kocoura, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2008   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě
  2008   Jindřich Štreit: Das Dorf ist eine Welt (Photographien)
  2008   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
  2008   Jindřich Štreit: Furianti, Mahenovo divadlo, Brno (Brno-město)
  2008   Jindřich Štreit: Japonsko - lidé z Akagi
  2008   Jindřich Štreit: Japonsko 1995 - návraty
  2008   Jindřich Štreit: Ocelový svět, Galerie Bašta - Galerie B (Galerie v Baště), Prostějov (Prostějov)
  2008   Jindřich Štreit: Síla paměti
  2008   Jindřich Štreit: Výstava o výstavách
  2008   Jindřich Štreit: Vztahy (z projektu Lidé mého kraje - Bruntálsko), Knihovna města Ostravy, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Jindřich Štreit: Zwiazki, Ośrodek kultury i sztuky we Wroclawiu (Domek Romański), Vratislav (Wrocław, Breslau)
  2008   Ocelový svět Jindřicha Štreita
  2009   Jindřich Štreit
  2009   Jindřich Štreit, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
  2009   Jindřich Štreit: (AB)Normalizace, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  2009   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Dům dětí a mládeže, Olomouc (Olomouc)
  2009   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě
  2009   Jindřich Štreit: Dost strachu, Gymnázium, Šternberk (Olomouc)
  2009   Jindřich Štreit: Fotografie, Café-bar Platýz, Praha
  2009   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005
  2009   Jindřich Štreit: Integra Vsetín
  2009   Jindřich Štreit: Lidé z Akagy
  2009   Jindřich Štreit: Tichá nemoc
  2009   Jindřich Štreit: Tichá nemoc / Silent disease
  2009   Jindřich Štreit: Výběr z výstav (reprodukce fotografií 1990 - 2008), Městské divadlo, Prostějov (Prostějov)
  2009   Jindřich Štreit: Vztahy, Bílá galerie Těšínského divadla, Český Těšín (Karviná)
  2009   Jindřich Štreit: Vztahy, Galerie Žlutá ponorka, Znojmo (Znojmo)
  2009   Jindřich Štreit: Za oponou (fotografie ze zákulisí Státní opery Praha), Národní dům, Prostějov (Prostějov)
  2009   Svět podle Štreita, Divadlo Husa na provázku, Brno (Brno-město)
  2010   Jindřich Štreit: (AB)Normalizace, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2010   Jindřich Štreit: (Ab)Normalizace / (Fake)Normalization
  2010   Jindřich Štreit: Brána naděje, Dům umění, Znojmo (Znojmo)
  2010   Jindřich Štreit: Braziliáni z Česka
  2010   Jindřich Štreit: Braziliáni z Česka, Městské kino Nový Bor, Nový Bor (Česká Lípa)
  2010   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín, Hodonín (Hodonín)
  2010   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě
  2010   Jindřich Štreit: Člověk a čas, Galerie Zet (Galeriezet), Velká Bystřice (Olomouc)
  2010   Jindřich Štreit: Das Dorf ist eine Welt, Forum Kunst und Handwerk, Ebrantshausen
  2010   Jindřich Štreit: Fotografie z cyklu Vítkovice
  2010   Jindřich Štreit: Fotografie z Čečenska, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Jindřich Štreit: Hledat anděla
  2010   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska
  2010   Jindřich Štreit: Pozvání
  2010   Jindřich Štreit: Tichá nemoc
  2010   Jindřich Štreit: Úsvit naděje, kostel sv. Ducha, Zábřeh, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Jindřich Štreit: Žena v proměnách (fotografie), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
  2010   Střípky buddhismu s fotografiemi Jindřicha Štreita, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2011   Jindřich Štreit: Brána naděje, Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa, Fulnek (Nový Jičín)
  2011   Jindřich Štreit: Brána naděje / Gate of hope / Puerta de la esperanza, Sala de Exposiciones - Junta de Retiro District, Madrid
  2011   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
  2011   Jindřich Štreit: Divadelní svět Brno
  2011   Jindřich Štreit: Fotografie
  2011   Jindřich Štreit: Hledat anděla
  2011   Jindřich Štreit: Jsme ze stejné planety (Příběhy tří desítek cizinců, kteří v České republice našli druhý domov), Divadlo Archa, Praha
  2011   Jindřich Štreit: Lidé Třineckých železáren, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
  2011   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska, Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda, Příbor (Nový Jičín)
  2011   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska
  2011   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska
  2011   Jindřich Štreit: Otevřeno, prosím (fotografie), Galerie U Mistra s palmou, Náchod (Náchod)
  2011   Jindřich Štreit: Pocta panu faráři Kulavíkovi
  2011   Jindřich Štreit: Příběhy venkova, Galerie V podkroví, Hlubočec (Opava)
  2011   Jindřich Štreit: Příběhy venkova, Galerie V podkroví, Hlubočec (Opava)
  2011   Jindřich Štreit: Retrospektiva 1965 - 2005, Muzeum Novojičínska, Nový Jičín (Nový Jičín)
  2011   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2011   Jindřich Štreit: Vítkovice (Fotografie), Q galerie, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
  2012   Jindřich Štreit: (Ab)normalizace, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2012   Jindřich Štreit: Abnormalizace, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2012   Jindřich Štreit: Brána naděje
  2012   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2012   Jindřich Štreit: Chlévská lyrika, Muzeum Českého krasu, Beroun (Beroun)
  2012   Jindřich Štreit: Chlévská lyrika, Národní zemědělské muzeum, Praha
  2012   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska
  2012   Jindřich Štreit: Tichá nemoc, Česká společnost robotické chirurgie, Praha
  2013   Jindřich Štreit, Městská galerie Panský dvůr, Veselí nad Moravou (Hodonín)
  2013   Jindřich Štreit: Brána naděje, Dům kultury, Vizovice (Zlín)
  2013   Jindřich Štreit: Brána naděje, Městské muzeum, Krnov (Bruntál)
  2013   Jindřich Štreit: Brána naděje, Galéria Michalský dvor, Bratislava (Bratislava)
  2013   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Technická univerzita, Liberec (Liberec)
  2013   Jindřich Štreit: Cesty života - plakáty, Gaudia: galerie pro onkologické pacienty, jejich blízké a podporující umělce, Praha
  2013   Jindřich Štreit: Cesty životem, Lázně Bludov, Bludov (Šumperk)
  2013   Jindřich Štreit: Fotografie, Dům kultury, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
  2013   Jindřich Štreit: Ocelový svět, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  2013   Jindřich Štreit: Opojení, Mezzanine Café, Brno (Brno-město)
  2013   Jindřich Štreit: Vítkovice
  2013   Jindřich Štreit: Vítkovice
  2014   Jindřich Štreit: Divadelní svět, Divadlo Oskara Nedbala, Tábor (Tábor)
  2014   Jindřich Štreit: O posledních věcech člověka, Galerie U beránka, České Budějovice (České Budějovice)
  2014   Jindřich Štreit: Prozřetelnost boží
  2015   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova
  2015   Jindřich Štreit: Hranice
  2015   Jindřich Štreit: Retrospektive, Soiz Galerie, Pasov (Passau)
  2015   Jindřich Štreit: Romské / Romane (děti / rodina / výchova / vzdělání , čhave / fameľija / edukacija / andre), Městské muzeum, Krnov (Bruntál)
  2015   Jindřich Štreit: Skrze hříchy do nebe
  2015   Jindřich Štreit: Tak blisko tak daleko, Prudnicki Ośrodek Kultury, Prudnik
  2016   Jindřich Štreit - Šance pro život
  2016   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Jindřich Štreit: Brána naděje, Městské muzeum, Bystřice nad Pernštejnem (Žďár nad Sázavou)
  2016   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Jindřich Štreit: Držme spolu, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  2016   Jindřich Štreit: Hledání domova
  2016   Jindřich Štreit: Hledání domova, Galerie Lužánky, Brno (Brno-město)
  2016   Jindřich Štreit: Lidé zblízka, Oblastní muzeum v Chomutově (Okresní muzeum), Chomutov (Chomutov)
  2016   Jindřich Štreit: Občané, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2016   Jindřich Štreit: Ohlédnutí, Gymnázium, Rýmařov (Bruntál)
  2016   Jindřich Štreit: Prostupování, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2016   Jindřich Štreit: Prozřetelnost boží
  2016   Jindřich Štreit: Romské děti, Centrum Auritus, Tábor (Tábor)
  2016   Jindřich Štreit: Uzel v životě
  2016   Jindřich Štreit: V prostoru humanity, Chýňská, o.p.s. (Občané Přátelé Sousedé), Chýně (Praha-západ)
  2016   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2017   Jindřich Štreit: Kde domov můj, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
  2017   Jindřich Štreit: Kde domov můj / Where is my home, Galerie České spořitelny, Praha
  2017   Jindřich Štreit: Not so long ago. Photographs 1978 - 1989, Velvyslanectví České republiky, Peking (Beijing)
  2017   Jindřich Štreit: Omnes in magno mundo, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
  2017   Jindřich Štreit: Tichá nemoc / Silent Disease, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2018   Jindřich Štreit (Cyklus Křížová cesta), Ořech (Praha-západ), Ořech (Praha-západ)
  2018   Jindřich Štreit: Fotografie
  2018   Jindřich Štreit: Vzájemnosti (+ křest knihy s autogramiádou), Charita Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Jindřich Štreit: Ze tmy ke světlu
  2019   50 let rodinných domů očima Jindřicha Štreita (fotografie), Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
  2019   Jindřich Štreit: Kur namai mano? (Kde je můj domov?), Prospekto fotografijas galerija, Vilnius
  nedatováno   Stálá výstava Jindřicha Štreita, Gymnázium, Rýmařov (Bruntál)
  nedatováno (1998)   Jindřich Štreit: Japonsko - lidé z Akagi, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  neuveden (2012)   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska, Městský klub, Litovel (Olomouc)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   9 & 9, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Plzeň (Plzeň-město)
  1989   37 fotografů na Chmelnici
  1989   Jiří Hanke, Jindřich Štreit: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1990   Contemporary Czechoslovak Photographers, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
  1991   Spolek olomouckých výtvarníků + hosté
  1991   Studie případu: Životní prostředí v Československu, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
  1992   Spolek olomouckých výtvarníků
  1993   Hraniční obrazy / Grenz bilder, Galerie Althof, Feldkirch
  1994   Erich Lázár: Private Eye, Jindřich Štreit: Vesnice je svět / The Village is the Globe, Nick Waplington: Living Room, Forum Stadtpark, Štýrský Hradec (Graz)
  1994   Jindřich Štreit: Fotografie, Nikos Armutidis: Plastiky, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
  1994   Jindřich Štreit: Fotografie, Nikos Armutidis: Plastiky, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  1994   Lidé olomouckého okresu 90. let XX. století očima fotografa Jindřicha Štreita, Libuše Rudinská, Daniel Šperl: Horní Loděnice, Okresní úřad, Olomouc (Olomouc)
  1994   Lidé olomouckého okresu 90. let XX. století očima fotografa Jindřicha Štreita, Libuše Rudinská, Daniel Šperl: Medlov-Králová, Hlivice-Zadní Újezd, Obecní úřad Medlov, Medlov (Olomouc)
  1994   Lidé olomouckého okresu 90.let XX. století očima Jindřicha Štreita : Litovelsko (Studenti FAMU Praha Pavla Hrachová a Zdeněk Stolbenko), Městský klub, Litovel (Olomouc)
  1994   Nikos Armutidis: Plastiky, Jindřich Štreit: Fotografie
  1996   Jindřich Štreit: Mikulovsko a studenti Slezské univerzity Opava - Institutu tvůrčí fotografie, Městská kulturní agentura, Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
  1996   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let / Certainty and Searching in Czech Photography of the 1990s
  1997   Anglie je moje / England is mine (Michael Bracewell, Linder Sterling, Jindřich Štreit), British Council / Britská rada, Praha
  1997   Jindřich Štreit, Winfried Eberhardt: Fotografie (Bruntál - Wetterau), Městské muzeum, Krnov (Bruntál)
  1997   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1998   Dalibor Chatrný: Odsouzenci, grafika, malba na fotografiích Jindřich Štreita, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
  1998   Jindřich Štreit, Winfried Eberhardt: Fotografie
  1998   Setkání na výstavě Jindřicha Štreita - Cesta ke svobodě, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2000   Dokouřeno? Enough smoke?
  2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
  2000   V zaslíbení domova, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2001   A jdeme dál..., Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
  2001   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Underwood (Andrijana Trpkovič, Adolf Košťál, Martin Fejk), Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2002   Černá a bílá (Svitavy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Bruntál), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Šternberk)
  2002   Christmas (Výstava držiteľov výročnej ceny Združenia A-R), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2002   Jindřich Štreit, Martin Sedláček: Daleko od domova, Společnost pro studia člověka, Brno (Brno-město)
  2002   Künstler aus Tschechien (Adriena Šimotová: Zeichnungen, Jindřich Štreit: Fotografien)
  2002   Le Château d'Eau (Saison 02-03), Le Château d'Eau, Toulouse
  2003   Markéta Luskačová: Fotografie, Jindřich Štreit: Fotografie
  2004   Jindřich Štreit, Martin Kollár: Fotografie aus Tschechien und Osteuropa, Palais für aktulle Kunst, Glückstadt
  2005   Hřbitove hřbitove (Výstava věnovaná památce R. Kratiny)
  2005   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko, Walter Winkler: Barevná fotografie, Galerie Karla Havlíčka, Kadaň (Chomutov)
  2005   Právo na krajinu.!? (S fotografiemi Dagmar Hochové, Karla Cudlína, Tona Stana a Jindřicha Štreita a texty významných osobností české kultury, vědy a politiky)
  2006   His Master´s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2006   Jan Reich: Bohemia and Jidřich Štreit: Moravia / Jan Reich: Bohemia a Jidřich Štreit: Moravia
  2006   Jindřich Štreit: Fotografie / Photographs, Kalendáře pro Jindru Štreita / Calendars for Jindra Štreit, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2007   Identita reality (Pavel Forman: Obrazy, Jinřich Štreit: Fotografie), Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2007   Jindřich Štreit, Dalibor Chatrný: Interpretace, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
  2007   Zaostřeno na dopravní podnik (Martin Cenkl, Jaroslav Dufek, Kristýna Erbenová, Tomás Klepal, Svatopluk Klesnil, David Komínek, Miroslav Krša, Jindřich Štreit), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2007   Žijeme tady (Fotografický pohled pěti autorů na život Romů), Dům umění, Opava (Opava)
  2008   Czech pes photo (fotografie), Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Praha
  2008   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Identita reality (Jindřich Štreit: Fotografie, Pavel Forman: Obrazy), Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
  2008   Magie české fotografie, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Paměť české fotografie. Fotogenie identity, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Art Safari 19, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
  2010   Jindřich Štreit, Marie Zachovalová, Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa statt (WIOS), Řezno (Regensburg)
  2010   Jindřich Štreit, Pavel Forman: Identita reality / The Identity of Reality, Galerie U Rytíře, Liberec (Liberec)
  2011   Identita reality, Městská kulturní zařízení, Šternberk (Olomouc)
  2011   Jedno světlo
  2011   Šárka Lupečková, Jindřich Štreit: Rudolfova huť / Kovárna
  2012   Brána naděje (Monika Vosyková: Sklo, Jindřich Štreit: Fotografie), Galerie 12, Náměšť nad Oslavou (Třebíč)
  2012   Jan Z Radňovic (malba) a Jindra ze Sovince (fotografie), Galerie kritiků, Praha
  2012   Jedno světlo (Společná výstava fotografií Jindřicha Štreita a keramických kachlů vytvořených lidmi s mentálním handicapem)
  2013   Černá a bílá (Monika Vosyková: Sklo, sochy; Jindřich Štreit: Fotografie), Martin Kocourek: Kruciáta III, Galerie Orlovna, Kroměříž (Kroměříž)
  2013   Jindřich Štreit, Jan Svoboda: Zrcadlení, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2013   Klauzurní a diplomové práce 2012 - 2013, I. část (studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě), Dům umění, Opava (Opava)
  2013   Pavel Forman, Jindřich Štreit: Společné příběhy, Opavská kulturní organizace (OKO), Opava (Opava)
  2013   Pocta Martinu Martinčekovi / Hommage to Martin Martinček, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
  2013   Přátelské setkání X. (Tichý život věcí), Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
  2013   Světlo jinak II, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Za krížom / Following the Cross, Dom fotografie, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  2014   Hommage to Martin Martinček, K 13 - Košické kultúrne centrá, Košice (Košice)
  2014   Jindřich Štreit, Marek Chaloupka, Niki Kovaříková, Matěj Slezák, Radek Žižka, Kino Retro, Zábřeh (Šumperk)
  2014   Jindřich Štreit: Fotografie, Monika Vosyková: Sklo, Kultura Žďár, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  2014   Rudolf Fila, Jindřich Štreit: In optima forma, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2014   Za krížom / Following the Cross, Spišské múzeum, Levoča (Levoča)
  2015   Art Safari 30 de luxe, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
  2015   Rudolf Fila, Jindřich Štreit: In optima forma, Turčianska galéria, Martin (Martin)
  2015   Vladimír Birgus, Jindřich Štreit: Dvojic / Pairs, Artinbox Gallery, Praha
  2016   5. společenský večer Domova Paprsek, Aktivní Pomoraví, z.s., Hanušovice (Šumperk)
  2016   Jindřich Štreit, Svatopluk Klesnil: Berührungen, Blaue Fabrik, Drážďany (Dresden)
  2017   Hry a sny (Práce na papíře), Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2018   Hry a sny, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
  2018   Putování, Arcibiskupství olomoucké, Olomouc (Olomouc)
  2019   Fotografové ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  nedatováno   Jindřich Štreit: Brána naděje, Vesnice je svět, Núdzový program spracovania odpadu
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Almanach Q (7), Sdružení Q, Brno (Brno-město)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Soupis výtvarných děl aukce
  1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Praha, Praha
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
  2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie), Galerie 5. patro, Praha
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   18. aukce, 18.číslo, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9), Galerie 5. patro, Praha
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2016   Etcetera 1½, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Etcetera 2½, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2018   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Cesta domů, Praha
  2022   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
dokumentace výstavy
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
dopis
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Vážený pane Štreite... (pozvání na výstavu fotografií Mionští v proměnách času), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Jindřich Štreit: Předseda volební komise seznamuje paní Ondruškovou s kandidátkou Národní fronty (Společnost před objektivem 1918 - 1989), Obecní dům, Praha
  nedatováno   Jindrich Streit: Les Gens du Bassin Potassique d´Alsace 1998
fotografie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Olomouc
  1980   Stránské
  1981   Jiříkov
  1981   Křížov
  1981   Sovinec
  1983   Jiříkov
  1984   Křížov
  1985   Arnoltice
  1985   Rýžoviště
  1989   Štěpánov
  1990   Arnoltice
  1990   Arnoltice
  1990   Sovinec
  1990   Veveří
  1992   Pardubice
  1992   Pardubice
  1994   Dolany
  1994   Mikulov
  1995   Crook
  1995   Jászszentlászló
  1999   Králíky
  2005   Bruntál
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Galerie Caesar
  nedat   Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Jindřich Štreit: Der Hof, Niederösterreichisches Landesmuseum, Vídeň (Wien)
  2007   Jindřich Štreit: Fotografie / Photographs 1965–2005, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989 / (Un)known Photographs 1978-1989, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Reality Check, Galerie Rudolfinum, Praha
  2013   Kde domov můj? / Where is my home?, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2014   Jindřich Štreit a studenti Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2016   Rozmazaný svět (120. výročí Prof. Václava Vejdovského), Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  nedat   Galerie Caesar
  nedat   Galerie Mona Lisa, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Jindřich Štreit, ArtGalerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  2000   Jindřich Štreit: Fluss, Schloss Wolkersdorf, Galerie, Wolkersdorf
  2001   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   Jindřich Štreit: Fotografie
  2008   Francie očima Jindřicha Štreita (Fotografie), Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2008   Jindřich Štreit: Pohledy do fotoaparátu, Galerie Bazilika, České Budějovice (České Budějovice)
  2008   Jindřich Štreit: Síla paměti, T klub - kulturní agentura, Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
  2008   Jindřich Štreit: Síla paměti, Západočeská univerzita v Plzni, Ústav umění a designu, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Jindřich Štreit: Za oponou (Fotografie ze zákulisí Státní opery Praha), Národní dům, Prostějov (Prostějov)
  2010   Jindřich Štreit: Tak blízko, tak daleko, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
  2011   Jindřich Štreit: Fotografska razstava, NLB Galerija Avla, Lublaň (Ljubljana)
  2016   Jindřich Štreit: Brána naděje, Muzeum Napajedla, Napajedla (Zlín)
  2018   Jindřich Štreit: Kde domov můj, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Sdružení Q, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  2014   Jindřich Štreit: Brána naděje
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda), 1.ročník, 6.číslo, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   PF 84 Štreitovi ze Sovince
  1992   pf 93 (Jindra ze Sovince)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   37 fotografů na Chmelnici, Junior klub Na chmelnici, Praha
  1989   37 fotografů na Chmelnici (A4)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Prof. Zdeněk Kirschner (FAMU), Jindřich Štreit, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2009   Jindřich Štreit (Slavnostní oznámení o jmenování profesorem)
  2013   Marek Číhal a Jindřich Štreit (Slavnostní otevření výtvarných realizací v architektuře), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2013   Zahájení lázeňské sezóny 2013, Lázně Bludov, Bludov (Šumperk)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Galerie 4 (Výstavní program 2006)
  2005   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2006 leden - únor - březen, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Plán výstav 2006 (Galerie Ostrava, Karviná, Brušperk, Čeladná, Trojanovice), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Program duben 2006 (Divadlo hudby Olomouc), Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  2006   Slovenský institut / Slovenský inštitút (Január 2006)
  2007   Muzeum umění Olomouc (leden, únor, březen 2007), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Ausstellungen und Veranstaltungen (April-September 2008), Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
  2015   Výsadba mezinárodního parku
  2017   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - leden, únor, březen 2017), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2017   Galerie umění Karlovy Vary (Program výstav a akcí - duben, květen, červen 2017), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   30 let svobody na vlastní kůži, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Jindřich Štreit: Průvodce výstavami
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Čím jsem byl, byl jsem rád (1927 - 2007)
  nedatováno   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Galéria 19: Výročný katalóg 2016 / Annual Catalogue 2016, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2018   Roman Fecik Gallery 2015–2017 (Umenie pre Zberateľov), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Moravská galerie v Brně: Výstavy Leden - únor 2006
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Seznam vystavených děl na výstavě Umělecká beseda 1995 v Rabasově galerii v Rakovníku
  1995   Umělecká beseda 1995 (Rabasova galerie, Rakovník), Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Jindřich Štreit: Kde domov můj / Where is my home
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Jindřich Štreit: Bez hranic (Medailon a podrobnější informace k výstavě v Galerie Václava Špály)
  1999   Jindřich Štreit: Lidé ledkových dolů
  nedatováno   Setkání - tenisové dvorce - Sparta 1982
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Tisková zpráva, Společnost pro Studia člověka (Jindřich Štreit - Na konci světa)
  2000   Jindřich Štreit: Lidé olomouckého okresu
  2000   Výstava Jindřicha Štreita v ROXY kubu byla zahájena. Cesta ke svobodě.
  2001   Jindřich Štreit: Brána naděje
  2001   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie
  2002   Národní muzeum Praha, Tiskové zpravodajství (Jindřich Štreit - Za oponou a 10. let Státní opery Praha), Národní muzeum, Praha
  2008   Fotogenie identity / Paměť české fotografie (The Photogeny of Identity / The Memory of Czech Photography), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948–1989 / Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2023   V umění volnost / Freedom in Art, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
zadání/propozice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)

Jindřich Štreit

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   12 let Galerie v Kapli, Klub Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Tak blízko, tak daleko (Čečna a Ingušsko 2003), Sdružení Česká katolická charita, _
  2009   (Ab)normalizace / (Fake)normalization, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  2010   Cesta Domů / The Road Home
  2010   Lidé Vítkovska / People of the Vítkov Region, Vítkov (Opava), Vítkov (Opava)

Jindřich Štreit

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Ivo Medek: Nemocnice, Okresné osvetové stredisko, Žilina (Žilina)
  1996   Michal Macků: Geláže / Gellage
  1998   Jindřich Štreit: Moje najmilšie fotografie / My most fafoured photographs, Galéria Profil, Bratislava (Bratislava)
  1999   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  2000   Hana Jakrlová - Kirkpatrick: Cesty dorozumění / Ways of Communication (Evropská města kultury roku 2000 - European Cities of Culture of the Year 2000)
  2000   Ján Šmok, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Jindřich Štreit: Lidé Třineckých železáren, Třinecké železárny, a.s., Třinec (Frýdek-Místek)
  2003   Jindřich Štreit: Tváře za zdí / Faces behind the Wall, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2003   Karel Tůma: Mezisvěty, 2003, Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra fotografie, Praha
  2005   Karel Tůma: Mezisvěty, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Roman Polášek: Homeless a jiní
  2006   Jiří Žižka: Den bez konce
  2006   Vojtěch Bartek: Můj fotografovaný svět
  2007   Miloslav Stibor: Fotografie
  2007   Piotr Szymon (1957-2005), Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
  2008   David Šperl: Foto Vivo, Smetanova Litomyšl, o.p.s., Litomyšl (Svitavy)
  2009   Jan Naš: Tři andělé a to ostatní (dřevěné plastiky)
  nedat.   Zdeněk Stuchlík: Mezi dnema snem
  nedatováno   Dalibor Sedlák: Fotografie
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Alena Kučerová: Grafika, Vladimír Kopecký: Skleněné objekty, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
  1998   Mit anderen Augen / Jinýma očima, Sparkasse Wetterau, Friedberg
  1998   Spolek olomouckých výtvarníků (1998), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2006   Frame 005 (Fotografická soutež)
  2008   Frame 008 (Láska / Identita / Síla), Frame, Brno (Brno-město)
  2012   12 let Galerie v Kapli, Klub Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005 / Photographs 1965 - 2005, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2009   Tady bylo Husákovo (Czechoslovakia 1982 - 1989), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2010   K věci (Rozhovory s lidmi, kteří mají co říci), Karmášek, reklamní agentura a tiskárna, České Budějovice (České Budějovice)
  2014   Jižní Město (Fotografický projekt z pražského sídliště z počátku 80. let dvacátého století), Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
  2016   Rudolf Sikora: Sám s fotografiou / Alone with Photography, Občianske združenie Fotofo, Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2018   20 let Fiducie a ostravské umělecké scény, Občanské sdružení Fiducia, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Anketa měsíčníku OK Zážitek ´92 (a) nejzajímavější kniha, film, výstava, koncert... b) co mne nejvíc potěšilo c) co mne nejvíc zklamalo d) ploány na rok ´93), OK, Olomouc kultura, 37-41
  1993   Jindřich Štreit a Sovinec (Opožděná reportáž o kulturním spiklenectví), Umění a řemesla, 2-6
  1997   Lidé z Akagi (Jak jsem fotografoval japonskou ves), Umění a řemesla, 66-72
  1998   Galerie V kapli, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2004   Rozhovor s Jindřichem Štreitem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  2006   O 163 interpretacích - Kalendáře pro Jindru Štreita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2006   Plynové masky, to byly žně, Týden, 13.ročník, 23.číslo, 52-56
  2010   Já nic, já muzikant (Rozhovor s Jindřichem Štreitem, fotografem), Analogon, 18-26
  2011   Přátelé spouště (Jindřich Štreit), Výčepní list, 4
  2021   Jindřich Štreit: Každý kompromis je krokem k průměrnosti, Nový prostor, 12-13
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Jiří Žižka: Den bez konce, Galerie 7, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Poděkování Jindřichu Štreitovi (Jednodenní výstava k 60. narozeninám), Galerie Zdeněk Sklenář, _
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Jindřich Štreit: Fotografie, Nikos Armutidis: Plastiky, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Decenium (Almanach a katalog k desátému výročí činnosti Galerie G), Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO), Olomouc (Olomouc)
dokumentace výstavy
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Socha a hlína na hradě
dopis
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Milý příteli, dovoluji si přiložit…
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Rozmazaný svět (120. výročí Prof. Václava Vejdovského), Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
soubor fotografií
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Nevidím: Svět pod lupou, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)

Jindřich Štreit

pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Hommage à Jean Messagier (1920 - 1999), Musée du Château des dues Wurtemberg, Montbéliard

Jindřich Štreit

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Příběh galerie 4, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2002   Okamžiky radosti (Rozhovor Martina Štolla s Janem Špátou), Malá Skála (Martin Štoll), Praha
  2004   Mezi světlem a tmou (Sloupky a fejetony s fotografiemi Jindřicha Štreita), Malá Skála (Martin Štoll), Praha
  2008   Setkání, Pavel Ševčík - Veduta, Štíty (Šumperk)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   V srdci Černého pavouka (Ostravská literární umělecká scéna 90. let), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2005   Právo na krajinu?, Nadace Veronica, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Anketa měsíčníku OK Zážitek ´92 (a) nejzajímavější kniha, film, výstava, koncert... b) co mne nejvíc potěšilo c) co mne nejvíc zklamalo d) ploány na rok ´93), OK, Olomouc kultura, 37-41

Jindřich Štreit

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Jindřich Štreit: Fotografie, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
  1980   Mikuláš Rutkovský: Medaile, plastiky, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
  1982   Jindřich Štreit: Fotografie
  1984   Jaroslav Frydrych v obrazech a ve vzpomínkách, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
  1987   Emila Medková: Fotografie
  1987   Petr Jochmann: Kresby
  1988   Daniel Fischer: Obrazy, grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
  1988   Jindřich Štreit: Fotografie
  1989   Jindřich Štreit ((Fotochema Praha))
  1989   Jindřich Štreit ((Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu)), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1990   Jindřich Štreit
  1991   ART Galerie (Jindřich Štreit)
  1991   Jindřich Štreit
  1991   Jindřich Štreit: Dokumenty, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1992   Štreit (14 regards sur le district de Saint-Quentin)
  1994   Dezider Tóth: 67 - 94 (Je to hotové, nebo se to teprv dělá?), O.K.O. Agency / Agentúra O.K.O., Bratislava (Bratislava)
  1994   Jindřich Štreit: Fotografie z anglického venkova, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1995   Jindřich Štreit: Pohledy na Saint - Quentin
  1996   Jindřich Štreit
  1996   Jindřich Štreit: Japonsko (Lidé z Akagi)
  1996   Jindřich Štreit: Ohlédnutí (Fotografie 1965 - 1996), Obchodní dům Breda, Opava (Opava)
  1997   Jindřich Štreit: Moje nejmilejší fotografie / Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi
  1998   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě (Projekt Okresního úřadu v Bruntále), Okresní úřad, Bruntál (Bruntál)
  1998   Jindřich Štreit: Moje najmilšie fotografie / My most fafoured photographs, Galéria Profil, Bratislava (Bratislava)
  1999   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1999   Jindřich Štreit: Lidé ledkových dolů
  1999   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie, Sedláček, _
  1999 -   Jindřich Štreit: A cour perdu
  2000   Irena Ráček, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě
  2000   Jindřich Štreit: Lidé Třineckých železáren, Třinecké železárny, a.s., Třinec (Frýdek-Místek)
  2000   Jindřich Štreit: People of Olomouc region / Lidé Olomouckého regionu, Obecní úřad, Dolany (Olomouc)
  2001   Jindřich Štreit
  2001   Jindřich Štreit: Brána naděje
  2001   Jindřich Štreit: Mezi námi
  2002   Jaroslav Frydrych: Mizející Valašsko, Vlastivědné muzeum, Valašské Meziříčí (Vsetín)
  2002   Jindřich Štreit: Fotóhomok / Fotografie z kraje písku, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  2002   Jindřich Štreit: Photographe de la générosité, Le Château d'Eau, Toulouse
  2003   Adriena Šimotová: Tvář / Face, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2003   Jindřich Štreit: Cesty života, Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc (Olomouc)
  2003   Jindřich Štreit: Tváře za zdí / Faces behind the Wall, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2006   Jiří Sozanský: Monology / Monologues 1971 - 2006, Nadace Symposion, Praha
  2009   Fotograf Jindřich Štreit v Třebízi, Národopisné muzeum, Třebíz (Kladno)
  2013   Václav Boštík (1913-2005) (K stému výročí malířova narození), Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
  2013   Václav Boštík: Dělení prostoru (Ke 100. výročí malířova narození), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2016   Jindřich Štreit: (Ne)známé fotografie 1978-1989 / (Un)known Photographs 1978-1989, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Markéta Kuxová, Lubomír Dostál: Keramika, obrazy, Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
  1989   Sovinec 1986/88
  1990   Inoffiziell (Kunst der ČSSR 1968 69), Museum der Stadt Regensburg, Řezno (Regensburg)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Jednorožec, společnost přátel výtvarného umění, Klatovy (Klatovy)
  1991   Ve vztahu k prostoru / In Relation to Space, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Dílna 94 (Mikulovské výtvarné sympozium), Městský úřad, Mikulov (Břeclav)
  1995   Sovinec 1992-1994, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1996   Dílna 96 (Mikulovské výtvarné sympozium, třetí ročník), Městský úřad, Mikulov (Břeclav)
  1997   Skryté poklady. Liturgický rok
  1997   Sovinec 1995 - 1997, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Skleník (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969-1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Černobílý život, Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, Praha
  2003   K netradičnímu divadlu, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2005   Alena Kučerová, Galerie Pecka, Praha
  2008   Vítkovice, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2010   A pásly by se tam ovce..., Torst, Praha
  2010   Cesta Domů / The Road Home
  2011   Alena Nádvorníková, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2011   Monogramista T.D (Nie som autor, som metafora), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2015   Lágr Barbora (Život Josefa Černohorského), Nakladatelství wo-men, Praha
  2018   Dílo Jana Koblasy v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích (Avantgardní umění v sakrálním prostoru), Barrister & Principal, Brno (Brno-město)
  2023   Václav Boštík, Galerie Zdeněk Sklenář, _
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Vertikální nostalgie (Olomoucká literární a umělecká scéna 90. let a současnosti), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2017   Prostory Dalibora Chatrného (Sborník textů k dílu autora), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Anna Fárová (Anna Fárová, Dvě tváře. Vybral, uspořádal, rozhovor s autorkou vedl a ediční poznámku napsal Viktor Stoilov. Grafická úprava David Balihar, Praha 2009. 1151 s., obr.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13
  2013   Výstavy v Psychiatrické léčebně v Kroměříži (14 let, 60 výstav, 54 autorů), Prostor Zlín, 32-33
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Jaroslav Frydrych: Tváře v krajině, krajina ve tváři ((výstava v rámci 19. malířských cest kolem Soláně)), Karlovské muzeum, Velké Karlovice (Vsetín)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Jindřich Štreit: Fotografie / Photographs 1965–2005, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Jindřich Štreit

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1983/04/20 - 1983/05/05   Zdenka Sládečková: Drobná plastika, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1986/01 - 1986/02   Vilém Reichmann: Hibernalie, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1987/05 - 1987/06   Rudolf Sikora: Obrazy, kresby, grafika, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1996/07/26 - 1996/08/31   Ateliér Jindřicha Štreita, Kino Hvězda, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/10/01 - 1996/10/26   Ateliér Jindřicha Štreita, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1996/12 - 1997/01   Ateliér Jindřicha Štreita, zámek Dolní Benešov, Dolní Benešov (Opava)
1997/03   Ateliér Jindřicha Štreita, Galeria Uniwersytecka (Uniwersytecka Galeria Sztuki Wspólczesnej), Těšín (Cieszyn)
1997/11/19 - 1997/12/31   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2003/09/22 - 2003/10/19   Ulla Lemberg: Ženy světa / Women of the world, Galerie kritiků, Praha
2006/01/05 - 2006/01/29   Zdeněk Stuchlík: Tušení souladu - fotografie, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
2006/10/12 - 2006/11/11   Kateřina Adamová: Kresby, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2007/04/30 - 2007/05/18   Vojtěch Bartek: Ostravské menhiry, Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc (Olomouc)
2010/09/09 - 2010/10/02   Zdeněk Stuchlík: Mezi dnema snem, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
2013/05/02 - 2013/06/14   Zdeněk Stuchlík: Metamorfózy, Slezská univerzita - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná (Karviná)
2013/06/06 - 2013/06/30   Miroslav Pinkava: Ohlédnutí za fotografickou tvorbou z let 1970 - 2012, Městský klub, Litovel (Olomouc)
2017/01/13 - 2017/02/26   Lena Jakubčáková: V odlúčení, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava (Bratislava)
2017/02/09 - 2017/04/09   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
neuskutečněna   Věra Janoušková: Plastiky, koláže, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1992/09/05 - 1992/10/28   Ladislav Daněk, Vladimír Havlík, Václav Stratil: Zapomenuté světlo, Kostel sv. Augustina, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1995/06/03 - 1995/06/25   Pavel Mrkus, Daniel Hanzlík: Introitus, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1995/06/03 - 1995/06/25   Pavel Mrkus, Daniel Hanzlík: Introitus, Kaple Povýšení sv. Kříže, Moravský Beroun (Olomouc)
1995/08/08 - 1995/08/31   Pavel Mrkus, Daniel Hanzlík: Introitus, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2007/09/11 - 2007/10/14   Žijeme tady, Fotografický pohled pěti autorů na život Romů, Dům umění, Opava (Opava)
2016/03/18 - 2016/04/29   Čtvrtstoletí: Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990-2015, Art Centrum Galerie 4, Cheb (Cheb)
2016/05/25 - 2016/04/24   Rozmazaný svět, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)

Jindřich Štreit

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1989/09/15 - 1989/09/29   Ľubo Stacho: Fotografie do roku 1986, Okresní kulturní středisko, Olomouc (Olomouc)
1993/05/07 -   Jan Šimek: Sochy, Koncertní síň Uničov, Uničov (Olomouc)
1996/05/11 - 1996/06/08   Markéta Luskačová: Poutníci, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Moravský Beroun (Olomouc)
1996/07/23 - 1996/08/09   Daniel Šperl: Radost v Rozkvětu, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1996/08/04 - 1996/09/30   Jindřich Štreit: Fotografie z Moravského Berouna, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Moravský Beroun (Olomouc)
1997/02/05 - 1997/03/09   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/06/17 - 1997/07/06   Jolana Havelková: Stopy a otisky, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1997/09/04 - 1997/10/12   Jindřich Štreit: Japonsko: Lidé z Akagi, Galerie Václava Hollara v OVM, Šumperk (Šumperk)
1997/10/09 - 1997/11/05   Jana Šindelová: Práce 1994 - 1997, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1998/01/09 - 1998/02/28   Eva Brodská: Tapiserie, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1998/01/09 - 1998/02/28   Václav Cigler: Skleněné objekty, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1998/03/05 - 1998/04/11   Petr Nikl: Mí svatí, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1998/04/16 - 1998/05/31   Slavoj Kovařík: Obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1998/06/04 - 1998/08/02   Anna Matoušková. Vá-zá-ní, obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1998/06/05 - 1998/06/19   Jana Štreitová: Mikrosvět radosti, Galerie U mloka (P-centrum), Olomouc (Olomouc)
1998/06/09 - 1998/07/04   Vladimír Birgus: Fotografie, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1998/08/06 - 1998/09/24   Veronika Bromová: Fotografie, objekty, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1998/10/29 - 1998/11/22   Miroslav Šnajdr: V kapli: Obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1998/11/26 - 1998/12/30   Daniel Balabán: Obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1999/03/10 - 1999/05/08   Kurt Gebauer: V kapli, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1999/05/13 - 1999/06/20   Marius Kotrba: Sochy, obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1999/09/08 - 1999/10/03   Jindřich Štreit: Na konci světa, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
1999/09/09 - 1999/10/02   Michaela Klimanová - Trizuljaková, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1999/10/07 - 1999/11/06   Pavel Mára: Madony 99, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1999/10/19 - 1999/11/06   Jindřich Štreit: Na konci světa, Galerie Maecenas (X Centrum Maecenas), Plzeň (Plzeň-město)
1999/11/11 - 1999/12/12   Pavel Nešleha: Zprvu se chce stoupat, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1999/12/17 - 2000/01/15   Jan Knap: Vánoční, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2000/01/27 - 2000/03/04   Stanislav Diviš: Katedrála, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2000/03/09 - 2000/04/29   Vladimír Jarcovják: Barva a světlo, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2000/05/04 - 2000/06/07   Jiří David: Sobě hostem, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2000/06/22 - 2000/08/30   Jan Ságl: Art Cult, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2000/08/20 - 2000/09/24   Jindřich Štreit: Na konci světa, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/09/13 - 2000/10/15   Vratislav Karel Novák: Rozsvíceno, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2000/09/19 - 2000/11/26   Emil Filla: Obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2000/11/30 - 2001/01/14   Jiří Surůvka: Přísný Bůh, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2001/01/12 - 2001/02/13   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2001/02/01 - 2001/03/03   Jaroslav Róna: Obrazy a plastiky, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2001/03/06 - 2001/04/07   Pavol Orvan: Mo - Jimo - Kom, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2001/03/08 - 2001/04/08   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/03/27 - 2001/05/15   Vít Šimánek: Republika Žižkov, Výstavní síň FOMA, Brno (Brno-město)
2001/04/11 - 2001/05/19   Eva Damborská: Umění vlákna, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2001/05/31 - 2001/06/26   Antonín Střížek: Obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2001/06/07 - 2001/07/07   Ivan Pinkava: Adam a Eva, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
2001/06/28 - 2001/09/02   Ivana Lomová: Tanec v předsíni, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2001/10/11 - 2001/11/18   Helena Márová: Cesta k sobě, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2002/02/07 - 2002/03/10   Tomáš Císařovský: Pozdní indiánské léto, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2002/03/03 -   Katarina Hanová: Fotografie, Lázně Bludov, Bludov (Šumperk)
2002/03/12 - 2002/05/12   David Černý: Omyly mládí, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2002/03/21 - 2002/04/14   András Fekete: Rusko, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
2002/05/21 - 2002/06/16   Krištof Kintera: Privátní revoluce, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2002/06/14 - 2002/08/25   Adolf Born: Grafika, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2002/08/05 - 2002/08/30   Palo Orvan: Vhodný svet, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha
2002/10/08 - 2002/11/24   Suzanne Pastor: Skleněné knihy, Adresář, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2003/01/15 - 2003/02/28   Palo Orvan: Fo. tečky, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2003/01/30 - 2003/03/15   Zdeněk Janošec Benda: Ztracený ráj (dle J. Miltona), Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2003/03/20 - 2003/04/19   Kateřina Vincourová: Hobbyraum, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2003/03/23 -   Evžen Sobek: Ecce Homo, Lázně Bludov, Bludov (Šumperk)
2003/04/24 - 2003/05/17   Dorota Sadovská: Žlté príbehy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2003/05/14 -   Karel Tůma: Praha na prahu, Kongresové centrum České národní banky, Praha
2003/05/20 - 2003/06/29   Gian Pedretti: Obrazy, Dům umění, Opava (Opava)
2003/05/23 - 2003/06/20   František Skála: Výběr z tvorby, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2003/07/31 - 2003/08/28   František Makeš: Fraktály, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2003/09/28 -   Vojtěch V.Sláma: Bolestná hřiště, Lázně Bludov, Bludov (Šumperk)
2003/10/07 - 2003/11/09   Jindřich Štreit: Lidé mého kraje, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2003/10/20 - 2003/11/29   Ladislav Daněk: Světlo tak pomalu se rodí jako krystaly, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2003/11/12 - 2003/12/12   Dagmar Hochová: Fotogalerie, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2003/12/04 - 2004/01/10   Zdeněk Lhotský: Sklo, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2004/01/16 - 2004/02/11   Adam Dostál: Z rodných mokřadů, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2004/01/17 - 2004/02/22   Jiřina Straková: Fotografie, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
2004/04/15 - 2004/05/18   Vít Soukup: Svetry, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2004/05/20 - 2004/06/22   Václav Stratil: Nové obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2004/07/08 - 2004/07/31   Jindřich Štreit: Život na zámku, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
2004/09/08 - 2004/10/17   Dana Kyndrová: Žena mezi vdechnutím a vydechnutím, Dům umění, Opava (Opava)
2004/09/10 - 2004/10/24   Jaroslav Dostál: Umění hojí, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2004/10/26 - 2004/12/10   Jiří Lammel: Objekty, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2004/12/14 - 2005/01/31   Václav Jirásek: Automatik, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2005/02/03 - 2005/02/26   Michal Nesázal: Galaxie Neonland, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2005/03/02 - 2005/04/02   Josef Škubna: Obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2005/04/07 - 2005/05/10   Roman Polášek: Portréty, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2005/04/22 - 2005/05/22   Jan Kanyza: Obrazy, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2005/05/27 - 2005/06/24   Ludmila Kovářiková: Sedm dní, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2005/06/05 - 2005/09/30   Jaroslav Róna: Sochy na hradě, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2005/06/28 - 2005/09/03   Olga Vyleťalová: Okno mých snů, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2005/09/08 - 2005/10/08   Emil Adamec: 8 nesmrtelných, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2005/09/15 - 2005/10/15   Jindřich Štreit: Ein Tschechisches Universum, Fotoforum Innsbruck, Innsbruck
2005/10/20 - 2006/01/22   Jindřich Štreit: Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně. Výstava k životnímu jubileu autora, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2005/11/24 - 2006/01/14   Monika Vosyková: Horror vacui, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2006/01/05 - 2006/01/29   Zdeněk Stuchlík: Tušení souladu - fotografie, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
2006/01/19 - 2006/02/25   Jaroslav Vraj: Kasemata vzpomínek, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2006/01/26 - 2006/02/26   Tomáš Pospěch: Look at the Future (2001 - 2005): Firemní kultura nadnárodních společností, Dům umění, Opava (Opava)
2006/03/09 - 2006/04/23   Jiří Sopko: Obrazy a obrázky, Dům umění, Opava (Opava)
2006/03/10 - 2006/04/21   Emil Adamec: Monumenty 2005, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2006/04/13 - 2006/05/06   Scénograf Josef Svoboda: Výběr z díla 1943 - 1970, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2006/05/11 - 2006/06/13   Miloslav Požár: Obrazy z let 1960 - 1995, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2006/06/02 - 2006/06/29   Jan Voběrek: Cesty srdce aneb, když rodina vzniká jinak, Galerie Pod kamennou žábou, České Budějovice (České Budějovice)
2006/06/16 - 2006/07/30   Petr Zlamal: Nahoře i dole: Obrazy 2004 - 2006, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2006/09/07 - 2006/10/07   Jitka Lachmann-Brůnová: Tiché ozvěny světla, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2006/09/21 - 2006/11/21   Františka Kudelová: Škoda, že je konec už té procházce malé (kresby a malby ze Sovince), Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2006/10/10 - 2006/10/29   Jaroslav Němec: Fotografie, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
2006/10/12 - 2006/11/11   Kateřina Adamová: Kresby, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2006/11/02 - 2006/11/29   Jan Voběrek: Cesty srdce aneb, když rodina vzniká jinak, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
2006/11/16 - 2007/01/31   Barbara Benish: Criss Cross, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2007/01/25 -   Jiří Doležel: EPI CENTER, Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc (Olomouc)
2007/02/13 - 2007/03/24   Jitka Válová: Dotek hudby, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2007/03/01 - 2007/05/13   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/04/22 -   Jaroslav Kocián: Panelákové děti, Lázně Bludov, Bludov (Šumperk)
2007/05/17 - 2007/06/06   Piotr Szymon (1957 - 2005), Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2007/05/29 - 2007/06/20   Miroslav Šnajdr ml.: Obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2007/06/26 - 2007/09/05   Isabela Fárová: My Heroes, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2007/07/12 - 2007/09/30   Miloslav Stibor: Fotografie / Photography, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/09/04 - 2007/10/09   Jiří Straka: Srdce, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2007/10/16 - 2007/11/10   Hugo Demartini: Objekty 60. let, Klub Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2007/10/20 - 2008/01/06   Miloslav Stibor: Fotografie, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2007/11/20 - 2008/01/31   Jan Hísek: Vlaštovka, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2007/11/28 - 2008/01/13   Vladimír Kubík: Andělé a ti druzí, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
2008/02/12 - 2008/03/09   Jiří Votruba: Bazény & Boty, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2008/03/27 - 2008/05/11   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/04/01 - 2008/05/03   Radek Pilař: Neznámý, obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2008/04/02 - 2008/05/04   Radek Pilař: Neznámý známý, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2008/05/03 - 2008/05/28   Emila Medková: Fotografie, Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
2008/05/06 - 2008/06/14   Zdeněk Trs: Kresby, malby, skleněné objekty, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2008/06/17 - 2008/08/30   Karel Říhovský: * + ∞ (?), Klub Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2008/06/26 - 2008/09/03   Radek Pilař: Neznámý známý, Zámek Jičín, Jičín (Jičín)
2008/09/02 - 2008/10/03   Zdeněk Přikryl: Ze sochařské dílny, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2008/10/07 - 2008/11/06   Michal Macků: Skleněné geláže, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2009/04/06 - 2009/04/29   Jan Naš: Tři andělé a to ostatní, Galerie Podkova, Olomouc (Olomouc)
2009/04/07 - 2009/05/02   Miroslav Koupil: Ve světle II, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2009/04/22 - 2008/05/29   Jiří Andrýsek: Osm a půl hodiny, Galerie Metro 70, Prostějov (Prostějov)
2009/06/10 - 2009/08/30   Irena Jůzová: Kůže / Skin, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2009/11/11 - 2010/01/08   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Dům dětí a mládeže, Olomouc (Olomouc)
2009/12/03 - 2009/12/30   Imrich Veber: Nejeden život, Kostel sv. Václava, Opava (Opava)
2010/03/01 - 2010/05/02   Dalibor Bednář: Fotografie, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2010/03/01 - 2010/05/02   Dalibor Bednář: Fotografie, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2010/03/04 - 2010/04/06   Jindřich Buxbaum: Šalom Izrael, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/03/30 - 2010/05/09   Lukáš Cetera: Ravissement / Uchvácení, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/04/09 - 2010/05/02   František Vízner: Sklo 1959 - 2010, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2010/05/30 - 2010/09/30   Čestmír Suška: Práce z let 1989 - 2009, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2010/06/02 - 2010/08/31   Inge Kosková: Kresby, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2010/06/22 - 2010/09/05   Jitka Horázná: Nedělní odpoledne, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/09/02 - 2010/09/19   Jiří Žižka: Fotografie, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2010/09/09 - 2010/10/02   Zdeněk Stuchlík: Mezi dnema snem, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
2010/10/06 - 2010/11/21   Jakub Požár: Myopie 2008 - 2010, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2010/11/30 - 2011/01/09   Jitka Teubalová: Ona, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2011/01/11 - 2011/02/27   Michaela Spurná: Karneval, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/01/26 - 2011/02/20   Inge Kosková, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
2011/02/01 - 2011/02/26   Jaromír Palas: Dobrý člověk ještě žije?, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
2011/03/08 - 2011/05/01   Rafal Siderski: Home Town, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/05/13 - 2011/06/12   Jindřich Buxbaum: Šalom Izrael, Zadní synagoga, Třebíč (Třebíč)
2011/05/23 - 2011/09/18   Jindřich Štreit: Retrospektiva 1965 - 2005, Žerotínský zámek (Zámek Nový Jičín), Nový Jičín (Nový Jičín)
2011/05/24 - 2011/09/18   Jindřich Štreit: Brána naděje, Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa, Fulnek (Nový Jičín)
2011/05/29 - 2011/09/28   Marius Kotrba, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2011/06/02 - 2011/08/23   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska, Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda, Příbor (Nový Jičín)
2011/06/07 - 2011/09/02   Iveta A.Dučáková: Kalendář Jindřicha Štreita, Městský úřad, Bruntál (Bruntál)
2011/06/22 - 2011/09/18   Jindřich Štreit: Lidé třineckých železáren, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
2011/09/19 - 2011/10/05   Arkadiusz Gola: Hraniční stavy, Galerie Opera, Ostrava (Ostrava-město)
2011/11/10 - 2012/01/15   Jiří Doležel: Stopy paměti, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/12/01 -   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska, Pałac w Rybnej, Tarnowskie Góry
2011/12/06 - 2012/02/29   Bohuslav Reynek: Cestou v adventě, Gymnázium, Rýmařov (Bruntál)
2012/01/19 - 2012/03/01   Petr Drábek: Můj domov je, kde jsem já, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/02/07 - 2012/02/29   Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska, Výstavní síň MK, Litovel (Olomouc)
2012/03/14 - 2012/05/27   Jan Mahr: Synthetic, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/05/29 - 2012/09/16   Jan Langer: Století, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/06/02 - 2012/09/30   Vladimír Preclík: Sculptures, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2012/07/10 - 2012/08/26   Jaroslav Charfreitág: Cesta do Nového světa 1902-1903, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2012/10/09 - 2012/11/18   AdAlbErT KhAn Kahn: Když projdeš ohněm, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2012/10/24 - 2012/11/16   Petr Spielmann: Z Brna až na konec světa, Galerie Sklepení, Brno (Brno-město)
2012/11/13 - 2013/01/31   Kristýna Erbenová: Soukromá území, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2012/11/15 - 2012/12/13   Bohuslav Reynek: Český moderní samotář, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2012/12/02 - 2013/01/20   Z díla Vladimíra Preclíka, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2013/01/18 - 2013/03/15   Martin Hlavica: Předpoklady egoismu, Galerie Milana Borovičky, Valašské Meziříčí (Vsetín)
2013/03/14 - 2013/05/26   Jan Svoboda: Pod malbou, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/04/06 - 2013/05   Grazyna Ewa Wojtków: Monoklem, Divadlo Šumperk, Šumperk (Šumperk)
2013/06/04 - 2013/07/14   František Segrado: Recyklace, Klub Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2013/06/25 - 2013/09/15   Josef Mikulka: Sentiment, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2013/10/15 - 2013/11/22   Vojtěch Pálka: Grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2013/11/12 - 2013/12/31   Renáta Mia Köhlerová: Poznámky o mizejícím světě, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2013/11/14 - 2013/12/31   Josef Moucha: Na vlastní stopě, Mošnov 1982, Dům umění, Opava (Opava)
2013/11/19 - 2013/12   Jindřich Štreit: Cesty života - plakáty, Gaudia: galerie pro onkologické pacienty, jejich blízké a podporující umělce, Praha
2014/01/23 - 2014/04/06   Mazal Tov! Jindřicha Buxbauma, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2014/02/18 - 2014/02/28   Jindřich Štreit: Brána naděje, Kino Hvězda, Přerov (Přerov)
2014/02/27 - 2014/04/06   Michal Gabriel: Sochy, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2014/04/13 - 2014/12/31   Petr Velkoborský: Fotografie, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2014/06/08 - 2014/09/28   Jan Naš: Setkání, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2014/09/16 -   Kateřina Košnovská Járková: Galerie snů, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2014/09/25 - 2014/10/26   Jiří Slíva: Výběr z díla, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2014/10/21 - 2014/11/23   Fedor Gabčan: Lidé z pevnosti, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2014/10/27 - 2014/12/17   Petr Nikl: Tváře z New Yorku, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2015/02/02 - 2015/02/28   Dalibor Sedlák: Fotografie, Městský klub, Litovel (Olomouc)
2015/02/03 - 2015/03/02   Šárka Lupečková: Otisky a nálezy, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
2015/03/03 - 2015/03/25   Miroslav Koupil: Ve světle III, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2015/03/03 - 2015/04/05   František Sysel: Camera obscura, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2015/03/04 - 2015/03/29   Jindřich Buxbaum: Chasidé v Mikulově a Londýně, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2015/04/14 - 2015/06/14   Oldřich Malachta: Camp, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/06/18 - 2015/08/30   Jindřich Štreit: Brána naděje, Kostel Povýšení svatého Kříže, Jihlava (Jihlava)
2015/08/08 - 2015/10/31   Jaromír Palas: Dobrý člověk ještě žije?, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2015/08/25 - 2015/10/04   Alena Kučerová: Grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2015/09/23 - 2015/11/15   Karel Kita: Marie 1922, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/11/02 - 2015/12/02   Petr Zatloukal: Poslední cesta, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/12/16 - 2016/01/31   Markéta Ondrušková: V rytmu tichého valčíku, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/02/23 - 2016/04/24   Lena Jakubčáková: Baba z lesa, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/04/05 - 2016/05/04   Fotograf Jaroslav Němec (1906-2004), Galerie Pranýř, Rýmařov (Bruntál)
2016/04/26 - 2016/06/26   Martin Wágner: Kde začíná Evropa, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/05/04 - 2016/06/02   Jindřich Štreit: Hledání domova, Galerie Lužánky, Brno (Brno-město)
2016/09/08 - 2016/09/26   Jindřich Štreit: Vesnice je svět, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2016/10/01 -   Jindřich Štreit: Ohlédnutí, Gymnázium, Rýmařov (Bruntál)
2016/11/29 - 2017/01/31   Barbora Skopalíková: Symbióza, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2017/02/09 - 2017/04/09   Jindřich Štreit: Domov (bez) domova, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/03/02 - 2017/03/02   Jozef Jankovič: Kresba, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2017/04/04 - 2017/06/25   Jan Němeček: Petrkov / Bratři Reynkovi, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2017/07/24 - 2017/09/10   Tomáš Pospěch: Zemědělské práce: Slušovice, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2018/06/16 - 2018/09/30   Kurt Gebauer: Sovinec přízemí (sochy a jiné věci), Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2018/06/16 - 2018/09/30   Martina Klouzová-Niubó: Sovinec tak trochu nad zemí (sochy a jiné věci), Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2018/08/17 - 2018/09/30   Pavel Vrzala: Země divů - Austrálie, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2018/10/18 - 2018/11/27   Jindřich Štreit: Kde domov můj, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
2023/04/27 - 2023/06/11   Eva Prokopcová: Otevřený ateliér, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1999/11/17 -   Mezi námi, Informační Fotocentrum, Praha
2000/07/08 - 2000/09/30   Jan Pohribný: Fotografie, Miloslav Fekar: Objekty, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/04/22 - 2002/05/17   Lukáš Jasanský, Martin Polák: Vesnická rekonstručko, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2004/05/30 - 2004/09/30   Socha a hlína na hradě, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2004/10/26 - 2004/12/10   Lammel: Čestný host Gabriela Beňačková, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2006/09/14 - 2006/10/12   Vladimír Kopecký: Sklo - Glass, Catherine Cabaniss: Obrazy - Paintings, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2006/11/09 - 2007/01/30   Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2007/02/02 - 2007/05/14   Zaostřeno na dopravní podnik, Dopravní podnik Olomouc, a.s., Olomouc (Olomouc)
2007/04/24 - 2007/05/26   Pavel Brázda, Věra Nováková, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2007/11/29 - 2007/12/30   Fotografické publikace studentů Institutu tvůrčí fotografie SU, Dům umění, Opava (Opava)
2008/02/28 - 2008/04/11   Herbert Thiel a Dalibor Bednář, Minoritský klášter, Opava (Opava)
2008/10/24 - 2008/12/08   Magie české fotografie, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2011/03/30 - 2011/04/29   Šárka Lupečková, Jindřich Štreit: Rudolfova huť / Kovárna, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2012/08/26 - 2012/09/30   Brána naděje. Monika Vosyková: Sklo, Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie 12, Náměšť nad Oslavou (Třebíč)
2013/03/14 - 2013/05/26   Jindřich Štreit, Jan Svoboda: Zrcadlení, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/05/15 - 2013/06/30   Klauzurní a diplomové práce 2012 - 2013, I. část, Dům umění, Opava (Opava)
2013/06/08 - 2013/09/29   Václav Cigler, Michal Motyčka, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2013/09/18 - 2013/10/20   Světlo jinak II, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2014/09/16 - 2014/11/16   Světlo jinak III, Café Amadeus, Olomouc (Olomouc)
2015/02/03 - 2015/03/29   Rodina: Lucia Petrůjová - Jindřich Štreit - Oldřich Kučera, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/05/17 -   Putování, Bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
2015/10/16 - 2015/12/06   Rodina Rossí, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2016/09/15 - 2016/11/27   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2017/06/29 - 2017/09/03   Hana Connor, Filip Jandourek: Černé slzy, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2017/11/07 - 2017/12/10   Hry a sny (práce na papíře), Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2018/02/21 - 2018/03/09   Hry a sny, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
2023/06/28 - 2023/08/31   Česko-slovenské konfrontace, Sovinec 1986–1994, České centrum Bratislava / Český dům, Bratislava (Bratislava)
křest/autogramiáda/odhalení
termín   název výstavy, místo konání
2016/09/04   Prezentace nové knihy fotografií Jindřicha Štreita, Kostel Prozřetelnosti Boží, Šenov (Ostrava-město)

Jindřich Štreit

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Dalibor Chatrný: Štreitovky (nešetrné zásahy do dokumentu)
  2020   Vít Cimbura: Tváře, dlažby, periferie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Intimita / Intimacy, Město Uherský Ostroh, Uherský Ostroh (Uherské Hradiště)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Staroměstské dvorky (Po devíti letech dnes Praha navazuje...), Staroměstské dvorky, 2-2
  1991   Letem výtvarným světem (Olomouc: galerie - výstavy - výtvarný život - Sovinec), 4.ročník, 15.číslo, 8-8
  1991   Tvrdohlaví u Jindřicha Štreita, periodikum
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1996   V berounské kapli vystavuje Rittstein, Mladá fronta Dnes
  1996   Známý ´pražský´ výtvarník Rittstein žije na venkově, Patriot
  1997   Letos se v Mikulově konal..., Dílna 97
  2000   Dokouřeno? (Praha, Galerie Mánes - horní sál, 6.9.-15.9.; Olomouc, Galerie informačního centra Univerzity Palackého, 3.10.-14.10; Opava, Dům umění, jaro 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2000   Skupina českých výtvarníků v Mánesu dokouřila, Zemědělské noviny
  2001   Sen postavený mimo zákon (Na hradě Sovinci vystavuje skupina českých a slovenských surrealistů), Lidové noviny, 28
  2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 23-27
  2007   Vyhlášení ceny Osobnost roku 2006 (Kino Šumava, 3. března 2007), Pars pro toto, 30-31
  2012   Přitažlivá originalita tvorby žďárské umělkyně (Sklářská a sochařská díla Moniky Vosykové byla k vidění zároveň na třech výstavách, najdete je v Brně nebo v Náměšti nad Oslavou), Vysočina, 5
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Bernard Lesaing: České tváře a krajiny, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Herbert Thiel a Dalibor Bednář
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Informace o studiu v akademickém roce 2001-02, Slezská univerzita, Opava (Opava)
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Vernisage (Martin Sobotka / 26.7.1999 / Z manžety)

Jindřich Štreit

instituce, obec  
Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)