Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska

termín: 2011/03/01 - 2011/05/04
instituce: Památník písemnictví na Moravě
typ výstavy: autorská