Q galerie

obec: Uherský Brod (Uherské Hradiště)
adresa: U Plovárny 2370

heslo:

Cílem Q galerie je podporovat prezentaci významných umělců, ať už v českém či mezinárodním rozměru, a poskytnout prostor pro dialog jejich umění v kontextu města

a regionu. Dramaturgie galerie přesahuje region i státní hranice, ale také umělecké žánry. Vzniká tak prostředí pro vzájemné střetávání a inspiraci.


Q galerie vznikla z iniciativy uherskobrodského fotografa Františka Chrástka, ředitele reklamní agentury Q studio. Sídlo agentury, sýpka z roku 1862, kdysi fungovalo jako zázemí zemědělského hospodářství hraběte Albrechta Vincence Kaunice. Svému původnímu účelu, byť pro různé majitele, sloužila sto let. Pak chátrala. Novodobá historie zpustlé sýpky se začala psát v roce 2001, kdy ji koupilo Q studio. V létě 2010 získala budova po nákladné citlivé rekonstrukci současnou podobu a od jara 2011 sídlí

v jejím vstupním sále veřejně přístupný výstavní prostor Q galerie. Galerie se ve svém programu věnuje zejména žijícím profesionálním autorům, kteří patří

ve fotografii, malbě či sochařství, k vrcholům české nebo slovenské umělecké scény. Q galerie nabízí setkání s kvalitním uměním, které vyniká v jedinečném prostředí mezi zdmi historické sýpky s moderním interiérem.


 


zdroj: http://www.q-studio.cz/galerie/


03/2015