Čtvrtstoletí: Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990-2015

termín: 2016/03/18 - 2016/04/29
instituce: Art Centrum Galerie 4
typ výstavy: kolektivní