Chlévská lyrika - fotografie Jindřicha Štreita a výběr fotografií z fotoarchivu NZM Praha

termín: 2012/05/23 - 2013/12/29
instituce: Národní zemědělské muzeum
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava fotografiií Jindřicha Štreita z knihy „Chlévská lyrika“ zachycuje „duchovní rozměr“ autorových fotografií v kontrastu s „dokumentačním rozměrem“ fotografií archivu Národního zemědělského muzea. Fotografie jsou propojeny básněmi na téma rychlé proměny vztahu člověka k domácím zvířatům , promyšleně vybranými Zdeňkem Volfem. Dle názoru kurátora kontrast umělecké citlivosti a zemité krásy fotografií Jindřicha Štreita a dokumentární syrovosti fotografií z archivu NZM Praha, zmírněný lyrickou poezií, vytváří ojedinělý a neopakovatelný pohled na odvěký vztah lidí a jejich domestikovaných průvodců, pomocníků, živitelů nebo přátel.