zdroj: http://www.udu.cas.cz/pub/image.php/150x150_wor_photo/16/6.jpg?image=/data/db/wor_photo/16/6.jpg&c=udu.cas.cz&width=150&height=150

Vlado Bohdan

* 1. 2. 1972, Praha, Česká republika (Czech Republic)
fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn20000400208

Vlado Bohdan

zdroj: http://www.udu.cas.cz/pub/image.php/150x150_wor_photo/16/6.jpg?image=/data/db/wor_photo/16/6.jpg&c=udu.cas.cz&width=150&height=150
 

Vlado Bohdan

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Akademie múzických umění, Praha, Filmová fakulta, Kolář Viktor, *1941
???? - ????   Akademie múzických umění, Praha, Filmová fakulta, Štreit Jindřich, *1946
???? - ????   Akademie múzických umění, Praha, Filmová fakulta, Krejčí Jaroslav, *1929

Vlado Bohdan

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1997/11/04 - 1997/11/30   Vlado Bohdan: Nálady, Galerie kavárny Velryba, Praha
1999/04/07 - 1999/04/24   Vlado Bohdan: Nálady / Moods, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
2002/04/05 - 2002/04/20   Vlado Bohdan: Nálady, Galerie MK, Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1998/01/12 - 1998/01/31   Objektivita, Fotogalerie U Řečických, Praha
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha

Vlado Bohdan

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Vlado Bohdan: Nálady, T klub - kulturní agentura, Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Objektivita, Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra fotografie, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006, Historická fotografie 2007, 72-79
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Vlado Bohdan: Nálady, Galerie kavárny Velryba, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Objektivita (práce studentů katedry FAMU), Fotogalerie U Řečických, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Vlado Bohdan: Nálady / Moods, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)

Vlado Bohdan

bakalářská práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Dokumentární fotografická tvorba a divadlo
magisterská práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Dokumentární fotografická tvorba a divadlo

Vlado Bohdan

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Karel Tůma: Mezisvěty, 2003, Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra fotografie, Praha

Vlado Bohdan

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Epigraphica & Sepulcralia 2 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2006-2007), Artefactum, Praha

Vlado Bohdan

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Josef Sudek a/and Družstevní práce
  2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu 1875-1911, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2014   Bohumil Kubišta: Grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS), Artefactum, Praha
  2019   Sudek: Obrazy a odrazy, PPF Art, a. s., Praha
  2020   Zdeněk Sýkora: Moje příroda / My Nature, Galerie Zdeněk Sklenář, _
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Psáno v kóji, Venkow, Praha
  1997   Počítání času, X-Egem s.r.o., Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Z holandských zápisníků, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2012   Buquoyská krajina / The Buquoy Landscape (Zaniklé i dochované stavby v Nových Hradech a okolí / Ruined and surviving buildings in and around Nové Hrady), Artefactum, Praha
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2018   Zkamenělá hudba (Tvorba architekta Bernharda Gruebera 1806-1882), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2020   Bohumil Kubišta a Evropa, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2020   Filipp Andrejevič Maljavin (1869–1940): Vášeň pro barvu (Vědecký katalog prací F. A. Maljavina ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2020   František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan, Artefactum, Praha
  2021   Degrees of Separation (Bohumil Kubišta and the European Avant-Garde), Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2007   Žena ve člunu (Sborník Hany J. Hlaváčkové), Artefactum, Praha
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Tři fragmenty neznámého figurálního náhrobku, Epigraphica & Sepulcralia 2, 13-27
  2013   Epitafy a náhrobní kameny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze (Referenční přehled nejpočetnějšího a nejvýznamnějšího souboru českých sakrálních sepulkrálních památek k roku 2012), Epigraphica & Sepulcralia 4, 373-428
  2013   Recenze knihy Tomáše Wintera Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25, 2, 10-13
  2014   Skleněný náhrobek od Mariana Karla, Epigraphica & Sepulcralia 5, 369-374
  2016   Umění podle Josefa Sudka, Art + Antiques
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Bohumil Kubišta: Grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, _
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Blanka Bohdanová: Jablka věčnosti

Vlado Bohdan

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2018/01/25 - 2018/03/29   Josef Sudek: Topographie der Trümmer. Prag 1945, Gerhart-Hauptmann-Haus, Düsseldorf