Jan Lauda

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1963   Barvy století, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2003   Pravoslav Rada: Keramická plastika, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1927-1928   Výsledek soutěže na bronzová vrata pro dóm svatovítský, Volné směry, 25, 3–4, 1927–1928, 97-
1933   Nezávislý umělec před nezávislým soudem, Fronta, 6 (1933-1934), 21, 1933/11/02, 321-322
1933   Nezávislý umělec před nezávislým soudem (Pokračování), Fronta, 6 (1933-1934), 23, 1933/11/16, 355-357
1950   Dopis národ. umělce Václava Rabase, Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 190-191
1950   Výtvarníci na novou cestu, Mladá fronta, 6, 82, 1950/04/06, 4-4
1953   Z dílen naších výtvarníků, Výtvarná práce , 1, 15, 1953/05/15, 2-
1953   Ještě o figurální mříži pro Karolinum, Výtvarná práce, 1, 20, 1953/07/24, 4-5
1954   Výsledky soutěže k 10. výročí osvobození republiky, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 10-
1955   Naše současné výtvarné umění (III. přehlídka československého výtvarného umění v Jízdárně, Praha - květen-září 1955), Výtvarné umění, 5, 7-8, 1955/11/20, 289-298
1955   Dne 15. března byla v síni Mánes otevřena výstava..., Výtvarná práce, 3, 6, 1955/03/25, 3-
1955   Soutěž na výzdobu Vítkova, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 7-7
1955   Doplněk soutěžních podmínek na Arbesův pomník, Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 9-
1956   Současné československé sochařství, Výtvarné umění, 6, 3, 1956/04/30, 121-135
1956   Smysl aktu v malířství, Výtvarné umění, 6, 8, 1956/11/10, 343-355
1956   Výsledek soutěže na památník Jan Žižky v Trocnově, Výtvarná práce, 4, 17, 1956/10/25, 11-
1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 2-
1956   Usnesení ustavující schůze ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 4-
1957   Zprávy z presidia svazu, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 15-
1957   Soutěž na pomník J. E. Purkyně v Praze, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 11-
1957   Výsledek soutěže na pomník J. Purkyně v Praze, Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 15-
1958   Projednávání odvolání, Výtvarná práce, 6, 16, 1958/09/15, 11-
1958   Na návrh vlády..., Výtvarná práce, 6, 22, 1958/12/23, 1-
1958   Jan Lauda zahájil v úterý 29. dubna..., Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 11-
1959   Proslov Antonína Pelce nad rakví Jana Laudy, Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 5-
1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 15, 1, 1965/02/10, 6-15
1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24, 55, 1968/02/25, 7-7
1968   Od Myslbeka k dnešku, Výtvarná práce, 16, 16-17, 1968/09/25, 5-
1977   Realismus a socialistický realismus, Výtvarná kultura, 1, 2, 1977, 1-12
1977   Proletářský internacionalismus a výtvarné umění, Výtvarná kultura, 1, 5, 1977, 14-29
1978   Miroslav Pangrác (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, 41-47
1979   180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, 55-57
1979   Sochař Vladislav Gajda (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 3, 6, 1979, 43-47
1980   Lenin v českém výtvarném umění (Příspěvek k ikonografii a typologii), Výtvarná kultura, 4, 4, 1980, 2-7
1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 2-9
1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 10-18
1982   Umění a mír, Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 3-9
1983   Stanislav Hanzík (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 39-41
1983   Výtvarné dílo v architektuře, Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 27-31
1985   Vztah architektury a výtvarného umění (V historii posledních čtyřiceti let), Panorama 1/85, , , 1985/01, 16-23
1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 17-22
1988   Smysl českého moderního umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 16, 1988/10/25, 1-2
1988/06/08   Výtvarné umění po roce 1945, Tvorba, , 23, 1988, 1-4
1989   Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, -
1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 22, 1989/10/31, 5-
2003   Prubířské kameny Jana Koblasy (Pracovali jsme posedle, diskutovali do úmoru, ale to vše v podzemí, říká o svých začátcích v Čechách sochař), Mladá fronta Dnes, , , 2003/09/19, 0-
2012   Výtvarná tvorba dvacátých let, Jan Bauch, , , 2012, 22-28
2012   Výtvarná tvorba třicátých let, Jan Bauch, , , 2012, 29-42
2012   Jan Bauch: Esej (Bauchovo století), Jan Bauch, , , 2012, 325-358
2015   Úspěch modřanského sochaře, Noviny Prahy 12, , , 2015/01/30, 2-
2019   Nejlepší z mých Bretagní..., Art + Antiques, , 6, 2019/06/07, 16-17
text
rok vydání, název (podnázev)
1991   Přetržená tradice (Dílna Jaroslava Vondráčka je název...)