Arpád Račko

* 17. 7. 1930, Szolnok, Maďarsko (Hungary)
† 2. 1. 2015, Košice (Košice), Slovensko (Slovakia)
sochař

 

pohlaví: muž

NK AUT: js2008458523

Arpád Račko

 

Arpád Račko

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1951 - 1956   Akademie výtvarných umění, Praha, Lauda Jan, *1898

Arpád Račko

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Košice (Košice), Košice (Košice)

Arpád Račko

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Skupina Život, *

Arpád Račko

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1979/12 - 1980/01   Arpád Račko: Sochárska tvorba, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1980/01 - 1980/02   Arpád Račko: Sochárska tvorba, Dom umenia, Košice (Košice)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1957/11/15 -   Výtvarníci Veľkému októbru, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/12/14 - 1959/01/12   10. Členská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/04/30 - 1959/08/16   Zo zbierok Krajskej galérie v Košiciach. Umenie XIX. a XX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/08/25 - 1959/10/12   Výtvarníci k 15. výročiu SNP, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/05/08 - 1960/07/18   Z tvorby východoslovenských výtvarníkov 1945 - 1960, Krajská galéria, Košice (Košice)
1961/05/21 - 1961/07/30   Umenie v boji o dnešok, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/12/08 - 1964/01/13   12. Členská výstava, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/05/08 - 1965/06/07   XIII. Členská výstava, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1966/11/06 - 1966/12/04   Kresba - grafika - plastika, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/08/03 - 1969/09/25   Umenie XX. storočia na Východnom Slovensku, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970/04/07 - 1970/05/31   Z tvorby východoslovenských výtvarníkov 1960-70, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/05   Na slávu týchto dní, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1973/02/23 - 1973/03/25   Budujeme nový život. Výstava k 25. výročiu februárového víťazstva, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/05/18 - 1973/06/24   25 víťazných rokov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/08/28 - 1974/09/24   Východoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu SNP, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/03/18 - 1975/04/13   Žena vo výtvarnom umení, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/04 - 1975/05   Súčasná východoslovenská kresba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1975/05/07 - 1975/06/01   Členská výstava 1975, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1976/05/07 - 1976/05/20   Zo súčasnej tvorby východoslovenských výtvarníkov na počasť XV. zjazdu KSČ, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1977/09/02 - 1977/10/09   Z výtvarné tvorby na východním Slovensku (plastika, malba, kresba, grafika), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/12 - 1979/01   Celoslovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/08/23 - 1979/10/14   Obraz Povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/05 - 1980/08   Súčasná plastika východoslovenských sochárov, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1980/05/09 - 1980/06/01   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/06/13 - 1980/07/31   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder, Wäinä Aaltosen museo, Turku
1982   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1985/10   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987/11   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/12/08 - 1989/02/20   2. Trienále portrétnej tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2016/06/30 - 2016/09/04   Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom: Od starej krásy po nové umenie II. (1950–2000), Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)

Arpád Račko

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Arpád Račko: Sochárska tvorba, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   XIII. členská výstava, Zväz slovenských výtvarných umelcov, krajská organizácia, Košice (Košice)
  1971   Na slávu týchto dní (Výstava zo zbierok východoslovenských galérií na počesť 50 rokov KSČ), Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1973   Výtvarný salón ´73, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Z výtvarné tvorby na východním Slovensku (Plastika, malba, kresba, grafika), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Súčasná východoslovenská kresba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1980   Súčasná plastika východoslovenských sochárov, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1980   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   A mai csehszlovák szobrászat
  1985   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   2. Trienále portrétnej tvorby
  2016   Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom (Od starej krásy po nové umenie II. (1950–2000)), Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
  nedat. (1982)   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  2015   Atlas sôch (Povojnové umenie v uliciach mesta Košice), Východné pobrežie, Košice (Košice)
  2021   Atlas sôch mesta Prešov, Východné pobrežie, Košice (Košice)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988/06/07   Chci promlouvat tvorbou, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 6.číslo, 5
  1988/06/07   Srostlý se svým krajem, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 6.číslo, 5
  1988/06/07   Zavazující ocenění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 6.číslo, 4

Arpád Račko

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988/06/07   Chci promlouvat tvorbou, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 6.číslo, 5

Arpád Račko

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Vítězná cesta sochařství, Výtvarná kultura, 17-20

Arpád Račko

instituce, obec  
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)